Mat 5. tahem?

Mat 5. tahem?
Je poslední hodnocenou leasingovou společností. Má velkou a slavnou matku. Obchodně si nevede špatně. Je její pozice na českém trhu adekvátní k pozici mezi konkurenčními internetovými aktivitami? Vyhraje, prohraje, bude někde uprostřed? Posuďte spolu s námi, jak si vede Leasing České spořitelny v prostředí tak specifickém, jakým je internet.

www stránky finančních institucí
Připravili jsme pro vás cestopis po serverech na českém internetu. Týden co týden se podíváme na jednu finanční instituci a na jejich způsob prezentace na síti sítí. Hodnotíme vždy pět nejvýznamnějších firem daného oboru (banky, stavební spořitelny, investiční společnosti...), každý týden jednu. Poté (v šestém týdnu) bude následovat článek shrnující využití internetu daným odvětvím.
Hlavním hodnotitelem je Leoš Bárta, ředitel agentury eMARKET, porotu serveru Peníze.CZ tvoří deset osobností.
Adresa dnes hodnocených stránek:
www.leasingcs.cz

Zamyšlení pro tento týden:
Každá marketingová aktivita má své cíle. Každá marketingová aktivita probíhá v čase. S průběhem času se mohou měnit cíle a tedy i marketingové aktivity. S průběhem času některé informace zastarávají, některé přístupy k zákazníkovi se mění, přicházejí noví majitelé, firemní identita prochází vývojem, prostě NĚCO SE DĚJE. Každá taková změna s sebou nutně přináší i nutnost pozměňovat a aktualizovat firemní webovou prezentaci. Jak se tedy může stát, že internetové stránky existují v nezměněné podobě (vyjma sekcí Aktuality, News apod.) několik měsíců, dokonce i několik let? Jestli znáte odpověď, sdělte mi ji, prosím. Já ji neznám.


Hodnocení - výsledky
Kreativní rovina: 4 Marketingová rovina: 3 Informační rovina: 3 Grafická rovina: 4 Jazyková rovina: 2- Navigační rovina: 3- Technická rovina: 5Kreativní rovina:
Kreativitu homepage hodnocené prezentace Leasingu České spořitelny považuji za téměř nulovou, nikdo, zdá se, nenašel odvahu zlidštit alespoň onu úvodní stranu, na které si uživatel udělá první, tolik důležitý dojem, který ho poté provází dalšími sekcemi.

Bylo by ovšem nespravedlivé nevšimnout si jediného pokusu o netradičnost v podobě podivné koláže vizuálních motivů, která slouží zároveň jako dubletní navigační systém. Ano, všimli jsme si. Ale také nám nemůže ujít klišé oněch vizuálů mladých šťastných lidiček a ozubených kol. Výsledný efekt je spíš kontraproduktivní než účinný. A pokud čekáte nějakou příjemnou změnu alespoň v dalších částech prezentace, buďte si jisti, že kreativita jednotlivých podsekcí je věrným obrazem nudy a šedi úvodní stránky.

Alespoň však oceňme, že homepage je vystavěna po grafické stránce v důstojném souladu s pravidly (to odhaduji) a barvami (to vidím) korporátní identity.

Výsledná známka (jako ve škole): 4Marketingová rovina:
Velmi dobré je, že hodnocené webové stránky jsou propojeny s prezentacemi České spořitelny a ostatních subjektů patřících do její finanční skupiny. Všichni určitě chápeme, jak je výhodné a vhodné umožnit klientovi přímý a rychlý přístup k tematicky souvisejícím informacím a sbratřeným finančním produktům. Je to však v mnoha případech také ostrá dvojsečná zbraň. Proč? Uživatel najednou zjistí, že někde se o svůj web starají lépe a jinde hůř. Že se k němu někde stavějí přátelsky a někde chladně. Ještě štěstí, že si nemůže vybrat jiný produkt stejného typu. Dobrým tahem bylo umístit na homepage základní informace o bezplatné lince.

Sekce Nabídka zaměstnání je přístupna jen z domovské stránky, proč? A skutečná nabídka práce (byť je jen jedna, mají asi plno) se objeví až na další kliknutí. A dvakrát se mi stalo, že se neobjevila vůbec, prostě to nezafungovalo.

Po dlouhé době mě mile překvapilo, že svůj postřeh či dotaz mohu společnosti napsat přímo, bez nutnosti zadávat má osobní data.

Důležitou aktivitou směrem k zákazníkovi je informovat jej o pobočkách a obchodních místech. V sekcích Obchodní místa/Centrála a Obchodní místa/Pobočky je sice umístěna malá mapka naší malé republiky a v sekci Obchodní místa / Oficiální obchodní zastoupení jsou pro naši lepší orientaci umístěny dokonce mapky dvě, ale nějak nefungují. Vyhledat obchodní zastoupení lze pomocí pop-up menu. Pokud se už rozhodnete hledat, najdete jen nejstručnější možné informace s adresou a jedním telefonem. Žádná fotka, nic bližšího. To nezní příliš jako pozvání.

Stále větší část uživatelské internetové obce volá po on-line možnostech interakce. Jedinou takovou aktivitou v rámci hodnocené prezentace je žádost o leasing. To se mi opravdu zdá velmi málo.

Výsledná známka: 3Informační rovina:
Sdělovaných informací je dostatečné množství. Jsou také podávány víc než přehledně. V tuto chvíli ale klady končí. Záporem, a to výrazným, je, že texty jsou pravděpodobně chladně převzaty z firemních tiskových materiálů, někde dokonce i s reklamními slogany! Proboha, takhle se textová část internetové prezentace nedá tvořit. Nikde ani stopa po snaze alespoň částečně je přizpůsobit konvencím a zvláštnostem internetu. Pokud chci chválit systém diferenciace tematických celků na základě stylizace FAQ (často kladených otázek), musím pravděpodobně chválit ty, kteří tvořili letáky a brožury. A to je už z principu špatně.

V sekci Profil společnosti /Tiskové zprávy je k počtení jen jedna zpráva z tisku. Víc se o firmě nepíše? Pokud ne, je velkým problémem psát své vlastní aktuální news o činnosti společnosti a o tom, co se povedlo?

U různých komunikovaných produktů jsou některé informační struktury stejné. Proč ne, když je taková realita? Pokud však dochází ke kopírování větných celků, bylo by napříště dobré, kdyby někdo zkontroloval, jestli se nekopírují i stejné chyby. Výsledek potom působí poměrně ostudně.

Výsledná známka: 3Grafická rovina:
Hodnocení této roviny koresponduje zcela úzce s tím, co jsem napsal v Kreativní rovině. Grafická stránka homepage i podsekcí je sice jednotná, ale nudná a beze stopy po skutečné grafické invenci. Čtyři fotografie, práce s firemními barvami. V podsekci Produkty / Naše leasingové produkty se jako na jediném místě objevuje pokus o stylizaci oněch několika grafických leitmotivů, které v tuto chvíli plní i funkci navigační. V dalších podsekcích je už motiv jen jeden. Orámován, v levé části "vyfejdován" a padla. Škoda.

Výsledná známka: 4Jazyková rovina:
V jazykové sféře hodnocené prezentace jsem při namátkových kontrolách objevil poměrně velké množství malých stylistických chyb. Jako vždycky upozorním na některé z nich i s uvedením místa, na kterých je najdete. Klasickou chybou je umístění jednohláskových předložek a spojek na konci řádku, tento nešvar najdete takřka v každé podsekci. Chybějící či přebývající mezery mezi písmeny a interpunkčními znaménky ("…stroje ?…") objevíte především v sekcích týkajících se konkrétních leasingových produktů. Vsuvka ("a. s.") je v některých případech správně oddělena čárkou z obou stran, v některých případech se na čárky prostě zapomnělo. Dále jsem objevil chybějící diakritická znaménka ("…bežném účetním období…"), velká písmena na začátku nevětných konstrukcí, ukončení posledního textového celku čárkou a leccos dalšího. Závěrem malá perlička ze sekce Drobný finanční leasing, kde se píše, že "…předmět je po dobu trvání leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti, po řádném ukončení leasingové smlouvy přichází do Vašeho vlastnictví…" Já zase přicházím o iluze…

Výsledná známka: 2-Navigační rovina:
Tak především – jednotlivé podsekce nejsou žádným způsobem prolinkovány. Jsou jen "nezávislými" stránkami bez vnitřní vzájemné provázanosti. Co je ještě horší, některé odkazy při výběru položky z horního navigačního menu prostě nefungují, ať klikáte, jak chcete. Přeji Leasingu ČS hodně chápavějších uživatelů, než jsem já. Teprve za hodnou chvíli mi totiž začalo docházet, že to byl nejspíš záměr. Dokud si nevyberete definitivní koncovou cestu za hledanými informacemi, klikáte zbytečně. To by mohla být poměrně zajímavá strategie, nebýt toho, že při otevírání různých pop-up nabídek a rozcestí se jednotlivá okénka překrývají a vy můžete jenom vzpomínat, kterou cestou se vlastně ubíráte. Navíc tato nabídková okna každou chvíli někam uskakují.

Je mi líto, že nejsou přítomny žádné sekundární navigační prvky a že musím využívat běžnou navigaci internetového prohlížeče. Jedinou výjimkou je klasické využití loga jako návratového navigačního prvku s funkcí "návrat na homepage". Uživateli je dále umožněn přímý vstup na internetové stránky mateřské společnosti.

Výsledná známka: 3-Technická rovina:
Nebaví mě o tom neustále mluvit ani psát. Nepřipadám si šťastně, když dávám pětku za oblast technického hodnocení. A znovu to bez dlouhého přemýšlení udělám. Nejen že formulář žádosti o leasing funguje bez jakékoli kontroly (zkuste vyplnit jakoukoli hloupost, odeslat a odměnou za tohle malé uličnictví vám bude poděkováno za váš zájem), navíc není přenos veškerých vyplňovaných údajů vůbec zabezpečen. Darmo mluvit.

Výsledná známka: 5Klady a zápory z technického hlediska - HTML kód
(+)
 • přehledné formátování zdrojového kódu
 • správné používání uvozovek v parametrech tagů a alt textů
 • bazar techniky z mimořádně ukončených leasingových smluv
(-)
 • nepoužití meta tagů pro vyhledávací roboty
 • nekorektní používání alt textů (pokud chci u obrázku mít prázdný alt text, musím napsat alt="", při vynechání parametru je v některých prohlížečích jako alt použito jméno souboru)
 • občasné používání tagu LI neuzavřeného do nadřazeného tagu UL (OL)
 • občasné používání zastaralých tagů
 • formulář žádosti o leasing bez kontroly vyplněných údajů a navíc bez zabezpečení
Použití CSS (kaskádové styly)
(+)
 • použití externího stylesheetu
(-)
 • nejsou použity
Použití pokročilých technologií (Java, Flash, VRML, plugins)
(+)
 • menu v DHTML
(-)
 • DHTML menu občas nefunguje v prohlížeči Netscape (zde bych ale hádal spíše na problém s "document.write", který Netscape má u stránek kódovaných ve Windows-1250)


Závěr:
Moje hodnocení je posledním hodnocením v rámci leasingových společností. Bohužel pro nás i pro hodnoceného není závěr zrovna tím nejlepším, co jsme měli možnost shlédnout a testovat. Nebudu nyní sumarizovat ani polemizovat o tom, že tak velká leasingová společnost má stránky, které neodpovídají její pozici na českém trhu. Budu se jen těšit, že se připomínky čtenářů i odborných porotců stanou pro tuto i ostatní hodnocené leasingové společnosti motivem pro změny. Změny k lepšímu, samozřejmě. Inu, příští rok, možná, uvidíme.


Hodnocení webu porotou serveru Peníze.CZ (známky jako ve škole)
PB PD VI PJ PN JR TR KU MV PV průměr
informační hodnota 4 2,5 3 3,5 - - - 2 2 2 2,71
grafika 2 1 2 2 - - - 1,5 2 2 1,79
celkový dojem 3 2 2,5 2,5 - - - 2 2 2 2,29
Vysvětlivky: PB - Petr Bednář, Ringier; PD - Pavel Daniel, Marketing & Media; VI - Vladimír Iliev, iStrategie.cz; PJ - Pavel Janeček, Pioneer; PN - Petr Nešpůrek, ARBOmedia; JR - Jan Rosenauer, Český rozhlas; TR - Tomáš Řehák, Run Interactive; KU - Klára Ujčíková, Aliatel; MV - Milan Vacík, Ami Communications; PV - Petr Vyhnálek, Globus
Slovní komentáře jednotlivých porotců najdete na speciální stránce.
---> Kdo jsou porotci serveru Peníze.CZ? Seznamte se s nimi <---

Pokud jste navštívili stránky Leasingu České spořitelny - jak se vám líbily, co jste na nich našli? Napište nám své zkušenosti a názory.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 11. 2001 12:06, TGP

Jsem z webů české spořitelny a spol. trochu na rozpacích. Navenek je to hezké a efektní, ale uvnitř hodně prázdné a často úplně zbytečné. Jako by to dělali lidi, kteří jsou zvyklí produkovat lesklé brožurky a nikoliv užitečné věci pro lidi na internetu. A to je při investicích, které do předělání všech webů skupiny ČS vložila, hodně velká škoda. Odhaduji, že tak 40 % oněch investic bylo vynaloženo neefektivně.

+16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

O Abrahamovi a jeho synu Izákovi

2. 11. 2001 | Leoš Bárta

O Abrahamovi a jeho synu Izákovi

Hodnocením internetové prezentace GE Capital Leasing se dostávám k části jedné z největších světových korporací – General Electric. Byl by Tomáš Alva spokojen s přístupem svých českých... celý článek

O 1 kohoutovi a 4 smetištích

26. 10. 2001 | Leoš Bárta

O 1 kohoutovi a 4 smetištích

ŠkoFIN je leasingová společnost, která má na internetu své stránky. Je toho dost, co si můžete přečíst nebo prohlédnout, ale pokud hodnotíte spolu se mnou, dávejte si pozor. Vlastní... celý článek

Kola, kola, kolečka

19. 10. 2001 | Leoš Bárta

Kola, kola, kolečka

V tomto týdnu hodnotíme druhou nejsilnější leasingovou společnost – ČSOB Leasing. Čeká nás nelehká práce, ale bezesporu zajímavá exkurze. Jako už mnohokrát předtím zjistíme, že udělat... celý článek

O chladné královně

12. 10. 2001 | Leoš Bárta

O chladné královně

V oblasti leasingu osobních a užitkových vozů na českém trhu jednoznačně dominuje CAC Leasing. Proto začínáme další kolo hodnocení marketingových aktivit na internetu právě touto společností.... celý článek

Partners Financial Services