Dobrý auditor se před ničím nezastaví

Dobrý auditor se před ničím nezastaví
O pružnosti auditorů se mluví poměrně často. Ukázkovým případem byly audity IPB i některých strojírenských firem a zdá se, že s rostoucí konkurencí budou auditoři ochotni orazítkovat cokoliv.

Byly doby, kdy audit od Velké pětky (Andersen, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG nebo PricewaterhouseCoopers) znamenal, že vše je ve vaší firmě v pořádku. Tehdy se ale také tyto firmy jmenovaly auditorské a kontrola účetnictví firem byla jejich hlavním byznysem. Dnes jsou z nich firmy poradenské a audit tvoří jen menší část jejich příjmu.

Jenže pořád ještě je razítko od Velké pětky pro řadu firem důležité - a pro poradensko-auditorské firmy se stává velmi mocným nástrojem pro prodej dalších služeb. Chcete výrok bez výhrad? Klidně, ale přeci potřebujete poradit, jak změnit to či ono a implementovat tenhle superdrahý systém. Ne, tak prvoplánovitě asi poradenské firmy nejednají, i když historek o vztahu mezi výrokem auditora a nákupem různých poradenských služeb existuje mnoho (stejně jako historky o výhrůžkách klienta, že nedostanou-li výrok "bez výhrad", příští rok si audit objednají u konkurence).

Soudit samozřejmě nelze, protože většina historek neuvádí jména a Komora auditorů se nevěnuje ani těm, u kterých jsou jména k dispozici. Každý si ale může projít výroční zprávy a hledat pozoruhodné výroky auditorů. Jednou ze známých perel, o kterých se již několikrát mluvilo, je výrok Jiřího Poskera z ostravské kanceláře PwC, vyjadřující se ke společnosti MSA. A mimochodem - minoritní akcionáři MSA podali v létě (tedy v době, kdy se finalizoval prodej majoritního balíku akcií společnosti) Komisi pro cenné papíry žádost o prošetření postupu statutárních orgánů MSA při tvorbě mimořádných opravných položek ve výši téměř poloviny základního jmění společnosti. Minoritní akcionáři také zvažovali podání žalob na statutární orgány a auditora společnosti.

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI MSA, a.s.

Audit zpracovala firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kancelář Ostrava

Provedli jsme audit přiložené rozvahy společnosti MSA, a.s., k 31. prosinci 2000, souvisejícího výkazu zisků a ztrát a přílohy, včetně výkazu peněžních toků, za rok 2000 ( dále "účetní závěrka"). Za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví odpovídá představenstvo "Společnosti". Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 1999 byl proveden jiným auditorem, jehož výrok z 13. března 2000 obsahoval výrok – bez výhrad.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto normy požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedená ověření průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením společnosti a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Protože jsme byli jmenováni auditory Společnosti až v průběhu roku 2000, nezúčastnili jsme se fyzické inventury zásob k 31. prosinci 1999 a nebyli jsme se schopni přesvědčit o stavu zásob 31. prosinci 1999. Vzhledem k tomu, že počáteční stavy zásob ovlivňují výsledek hospodářské činnosti, nebyli jsme pro rok 2000 schopni posoudit nutnost úprav hospodářského výsledku a počátečního stavu hospodářského výsledku minulých let.

Vzhledem k významné skutečnosti uvedené v předchozím odstavci ve vztahu k výsledkům hospodářské činnosti Společnosti k 31. prosinci 2000 se nemůžeme vyjádřit, a tudíž nevyjadřujeme výrok o výsledku hospodaření a peněžních tocích za rok 2000.

Podle našeho názoru, s výhradou případných úprav, které by mohly být nezbytné v případě, že bychom byli schopni ověřit stav zásob k 31. prosinci 1999, přiložená rozvaha zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění společnosti MSA, a.s., k 31. prosinci 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními příslušnými předpisy České republiky.

Aniž bychom vyjadřovali další výhradu, dovolujeme si upozornit na bod 2(K) a bod 18 přílohy účetní závěrky. Vedení společnosti provedlo v roce 2000 prověrku užitné hodnoty jednotlivých aktiv Společnosti. Výsledkem této prověrky byla identifikace řady aktiv, jejichž ocenění v účetnictví bylo výrazně vyšší než jejich užitná hodnota, a to v celkové výši 250 milionů Kč. Na základě rozboru snížení hodnoty aktiv bylo zjištěno, že k poklesu jejich hodnoty docházelo v předchozích obdobích, aniž by toto snížení bylo zohledněno v účetních závěrkách za tato období. Vzhledem k těmto skutečnostem Společnost provedla v účetní závěrce úpravy, jejichž důsledek je podrobně popsán v bodě 18 přílohy účetní závěrky.

27. dubna 2001

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., zastoupený ing. Jiří Posker, auditor, osvědčení č. 1459

Jaké máte zkušenosti s auditory vy? Jakou roli by měli plnit na kapitálovém trhu? Myslíte si, že jsou výroky auditorů opravdu nezávislé? Jsou auditoři tématem, kterému se máme věnovat? Podělte se s námi o své názory a zkušenosti!

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 10. 2001 13:01, TGP

A proč by se měl zastavit? Je to přece klasická firma, které jde o zisk - a tak využívá všechny nástroje, které má k dispozici.

+4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.