Bezcenná priorita akcií ČS?

Bezcenná priorita akcií ČS?
Erste Bank navrhla nedávno program odkupu prioritních akcií České spořitelny od měst a obcí. Tento program vyhlásila, jako majoritní akcionář spořitelny v souladu s dohodou učiněnou v době privatizace státního podílu v tomto domácím bankovním gigantu. Navržené podmínky, především cenová relace, vyvolávají na municipální úrovni a v ekonomické sféře vášnivé diskuse.

Předmětem celé transakce jsou prioritní akcie České spořitelny (profil, názory), které nemají hlasovací právo a nejsou veřejně obchodovatelné. Celá emise prioritních akcií představuje 7,4 procenta základního kapitálu České spořitelny (ČS). Minimální cena, za niž chce Erste Bank odkoupit tyto akcie se má pohybovat v následujícím rozmezí:

Cena za prioritní akcie České spořitelny
prodané % z emise počet akcií (v ks) cena za akcii
60% až 70% 7 847 851 125 Kč
70% až 80% 8 968 972 130 Kč
80% až 90% 10 090 094 135 Kč
90% až 100% 11 211 213 140 Kč
Nabídka platí do 4. srpna 2001.

Ušetřená koruna, vydělaná koruna

Zde je namístě připomenout, že stát inkasoval při loňském prodeji běžných akcií ČS něco přes 260 korun za akcii. Proč nyní, zhruba rok poté, nabídne tentýž kupující za "prioritní" (rozuměj přednostní či preferenční) akcie ČS pouze polovinu této sumy? Vždyť burzovní kurs obchodovatelných akcií ČS se nyní poměrně stabilně pohybuje okolo 250 korun za jednu akcii. Rakouští manažeři se nejspíš pouze rychle zorientovali v tuzemském prostředí a přizpůsobili své kroky tradičním "českým postupům" poplatným velikosti jejich podílu na základním kapitálu spořitelny. Na jednání z pozice síly snad mělo vliv i úsloví: "Ušetřená koruna, vydělaná koruna." V tomto případě spíše schilling či euro. Pokud by totiž Erste Bank nabídla za prioritní akcie ČS pouze tutéž cenu, jakou obdržela státní kasa, musela by zaplatit městům a obcím dvojnásobek nabízené sumy. Tedy přibližně o 1,5 miliardy korun více. Úsměvně působí, když se pak v souvislosti s dotací hypoték dočteme v denním tisku: "Spořitelna přispěje k rozvoji českého hospodářství 1,5 miliardy!" Jde snad o tytéž prostředky? Pokud ano, vidíme snad poprvé v praxi soukromý přerozdělovací systém, zaměřený na podporu státní ekonomiky.

Prémie či diskont?

Podle Obchodního zákoníku mohou stanovy společnosti určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku. Tyto akcie nazýváme prioritními. Výhody plynoucí z tohoto druhu akcií lze ve stanovách kompenzovat omezením hlasovacího práva na valné hromadě, což je případ akcií ČS v držení měst a obcí. Tyto akcie však podle vyjádření ČS mají omezeno přednostní právo na dividendu. Kupodivu však poslední letošní valná hromada ČS překvapivě rozhodla o výplatě dividendy a to jen a pouze držitelům těchto prioritních akcií, tedy městům a obcím. Úsměvnou zajímavostí z mé korespondence s oddělením Public Relations Erste Bank je věta: "možná je ještě zajímavé podotknout, že v rámci kuponové privatizace byly tyto akcie municipalitám přiděleny, aniž by tyto za ně kdy jakoukoliv formou platili." Věřím, že snad toto vyjádření nemělo být ospravedlněním nabízené ceny v duchu přísloví "darovanému koni na zuby nekoukej". Světové obchodní právo zná taktéž různé druhy prioritních akcií. Většinou jsou rozděleny do tříd, u kterých platí přímá úměra ve vzájemném vztahu – hlasovací právo versus přednostní právo na dividendu. Zároveň je na světových trzích téměř pravidlem (hlavně u velkých společností) prémiový, tedy výhodnější kurs prioritních akcií vůči běžným akciím. Logickým důvodem této situace je fakt, že hlas na valné hromadě velké společnosti je pro typického investora mizivým lákadlem a jeho hodnota v ceně akcie je téměř nulová. Přesně opačným impulsem jsou však reálné peníze, tedy vidina dividendy, či přednostní právo na podíl z likvidačního zůstatku při zániku společnosti. Tato obecná fakta si pravděpodobně manažeři Erste Bank neuvědomili při vytváření zmiňované nabídky na odkup prioritních akcií ČS. Nebo se spíše spolehli na určitou neznalost našich zastupitelů v komunální sféře? Vždyť kdo z nich má čas a možnosti ke sledování vývoje burzovního kursu akcií ČS a zlepšujícího se hospodaření této banky. Snad jen ti, kteří mají po svém boku správce aktiv s poradenským mandátem.

Všechny cesty vedou do Vídně

Všichni doufají, že si rakouský vlastník včas uvědomí důležitost komunální sféry, neboť i v prospektu akcií ČS se mimo jiné uvádí: "Přirozeným klientem spořitelny jsou města a obce. Tradice tohoto vztahu sahá již daleko do minulosti a rovněž ji potvrzují i současné zkušenosti západních spořitelních bank. ČS považuje města a obce, jako své akcionáře, za jednu z hlavních skupin svých klientů. Kromě poskytování běžných bankovních služeb pro ně připravuje i specifické, v zahraničí obvyklé bankovní produkty, a to za zvýhodněných podmínek …". Zde je tedy ideální příležitost pro naplnění slov konkrétními činy. Podívejme se nyní na tři cesty a východiska, která se municipalitám nabízejí:

1. Prodat a zapomenout
Tato alternativa vypadala jako nejpravděpodobnější scénář do chvíle, kdy se zastupitelé Brna a poté i hlavního města Prahy rozhodli nepřistoupit na navržené podmínky. Důležitou skutečností je, že Praha vlastní 1,6 procenta z celkových 7,4 procenta prioritních akcií ČS. Pražští zastupitelé konstatovali, že cena nabídnutá Erste Bank, je příliš nízká. Odpovídající hodnota by měla reflektovat nynější burzovní cenu běžných akcií a ty prioritní by dle jejich názoru měly být levnější maximálně o 10 až 20 procent. To odpovídá hodnotě 200 až 225 korun za jednu akcii.

2. Neprodat a chtít lepší cenu
Navíc prodávat akcie za nabízenou cenu ve chvíli, kdy ČS vykázala za první čtvrtletí roku 2001 nekonsolidovaný zisk po zdanění ve výši 877 milionů korun, není nejrozumnější. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to totiž představuje zlepšení o 114 procent. Majitel ČS, rakouská Erste Bank, zároveň očekává, že ČS by v příštím roce měla dosáhnout čistého zisku zhruba 5,1 miliard korun (tedy 35 Kč na akcii). Navíc není bez zajímavosti, že samotní analytici z Erste Bank v jednom ze svých posledních reportů, ve kterém se ještě mohli vyjadřovat k ocenění akcií ČS (Sector Report: Banks in CEE) konstatovali: "… náš model diskontovaných dividendových toků nám ukazuje správnou hodnotu (fair value) v rozpětí 205 až 250 Kč za akcii." Důvěrné zdroje z posledních dnů hovoří také o aktivitě jednoho z největších tuzemských brokerů, který připravuje vlastní nabídku na obstarání prodeje a vyjednání co možná nejpříznivější ceny těchto akcií. Ve svém materiálu mimo jiné uvádí: "Erste Bank tudíž nabízí za jednu prioritní akcii poloviční cenu v porovnání s tržní cenou kmenové akcie. Na vyspělých trzích se přitom běžně obchoduje s prioritními akciemi za ceny s diskontem 15 až 30 procenta oproti cenám kmenových akcií. Cena nabízená Erste Bank je nízká i v porovnání s čistým obchodním jměním ČS." Z vyjádření Erste Bank taktéž plyne, že o prioritní akcie v současnosti nemá enormní zájem. Plní tak jen slib, který dala při privatizaci vládě. Je jasné, že pokud musíte koupit něco, co nechcete, nebudete nabízet přemrštěnou cenu. I z tohoto důvodu by byla nejschůdnější cestou poslední varianta:

3. Neprodat a chtít obchodovatelnost
Tato alternativa by pro rakouskou banku byla zcela bezbolestná a hlavně by ji nemusela nijak výrazně finančně zatížit. Jednalo by se o sjednocení emise prioritních akcií s emisí běžných, veřejně obchodovatelných akcií. Tyto nově nabyté akcie by každé město či obec, zcela dle svého uvážení, mohlo prodávat na burze a dosáhnout tak plnohodnotné tržní ceny. S tímto postupem má ČS bohaté zkušenosti, neboť již v roce 1994 obdobným způsobem změnila valná hromada strukturu základního kapitálu. Tehdy šlo o akcie v držení Fondu národního majetku a o prioritní akcie v držení Restitučního investičního fondu. Je s podivem, že tento krok, navržený nyní pražským zastupitelstvem je ze strany Erste Bank odmítán. Ta poukazuje na potencionální pokles atraktivity běžných akcií a snížení současných hlasovacích práv minoritních akcionářů. V situaci, kdy jeden akcionář ovládá více než 53 procentní podíl na základním kapitálu, působí tyto argumenty úsměvně. Vždyť kdo z ostatních akcionářů ČS drží tyto akcie kvůli hlasovacím právům? Nikdo!

Přemůže David Goliáše?

Klíčem k dalšímu jednání by mohly být příjmy, které inkasuje ČS za poskytování vkladových a úvěrových služeb pro komunální sféru. Nevidím důvod, proč nevyužít obchodní nátlak a férový konkurenční boj mezi bankami. Proč ukládat peníze, nebo čerpat úvěry u banky, jejíž vlastník nám nevyšel vstříc, když mohl? Síla tohoto postupu je v nekompromisním a plném zapojení vlivu všech zúčastněných měst a obcí, které jsou významným klientským segmentem ČS. Na trhu je přece spousta jiných peněžních ústavů. Ty vám kromě shodných podmínek a služeb možná nabídnou i vstřícnější přístup při řešení podobně specifických projektů. Závěrem bych rád dodal, že nikdy není pozdě. Pokud dojde k odmítnutí stávající nabídky u subjektů držících více než 40 procent předmětné emise, přičemž jen Praha tvoří téměř 22 procent, bude rozhodnuto. Od jednacího stolu se přece odchází proto, aby jste se mohli později vrátit do výhodnější pozice. Pevně věřím, že navržený program odkupu prioritních akcií ČS byl jen "erste" (první), ale nikoliv "letzte" (poslední).

Co si o nabídce Erste myslíte vy? Prodali byste? Nebo zvolili jiné řešení? Napište, co si o tom myslíte.

Líbil se vám článek?

-58
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

30. 7. 2001 14:40, franktres

Nevim co je na drzeni akcii od odluzene a prosperujici banky "sexy". Podle meho jak se divam na ostatni ceske penezni ustavy, CS by mela jit na uroven kolem minimalne 500 kc/share. Je to otazka casu a trpelivosti. Obce ktere nemaji penez nazbyt mohou pouzit akcie jako zastavu a pujcit si na ne penize, tak to aspon funguje na zapade. Muj dojem je, ze CS se snazi vyuzit neznalost obcanu ohledne financnich trhu, proste se snazi vratit do doby "privatizace" kde vycurani gauneri (Kozeny) skupovavali od neznalych babicek a dedecku "bezcene" kusy papiru... Zaver: ja bych osobne drzel prioritni akcie kdybych mohl, protoze jak prioritni tak i bezne? akcie musi jit nahoru, ovsem problem je stale jestli slaba ceska legislativa nedovoli CS/Erste nejaky podraz na akcionare. Aaale vstup do ES se blizi, a muj dojem je, ze doba podrazu uz minula.

Zobrazit celé vlákno

+32
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

Získejte Vaše peníze zapomenuté v kuponovce!

Najděte s námi jednoduše všechny Vaše zapomenuté akcie i nároky z kuponovky a získejte za ně snadno a rychle peníze.

Zapomenuté miliardy logo
  • Zapojilo se již více než 100.000 klientů
  • Našli jsme už majetek za půl miliardy korun
  • Průměrný úspěšný klient získal více než 20 tis. Kč
    (¼ klientů získala více jak 100 tis. Kč)
Žádné zbytečné poplatky

Žádné zbytečné poplatky

U nás platíte poplatky jen když najdeme hodnoté akcie nebo pohledávky a vyřešíme vše za vás, jinka neplatíte nic.

Složitosti vyřešíme za Vás

Složitosti vyřešíme za Vás

Kromě akcií dohledáme související pohledávky až za 10 let zpětně, v případě odkupu vše zajistíme za Vás a vy tak nebudete muset do banky nebo vyplňovat složité dotazníky.

Odkup za nejlepší ceny

Odkup za nejlepší ceny

U našich nabídek garantujeme odkup nalezených akcií za nejlepší aktuání ceny na trhu.

A tohle už jste četli?

Platební terminály už mohou přijímat i kryptoměny

22. 10. 2021 | Petr Kučera

Platební terminály už mohou přijímat i kryptoměny

Kryptoměnami půjde v Česku zaplatit stejně snadno jako platebními kartami. Slibují to společnosti GoCrypto a Global Payments, které spouštějí novou službu pro zatím osm tisíc svých... celý článek

Fio chystá vlastní dluhopisy, slibuje ochranu před inflací

21. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Fio chystá vlastní dluhopisy, slibuje ochranu před inflací

Fio banka plánuje do konce letošního vydat dluhopisy minimálně v objemu 500 milionů korun. Nabízet je bude drobným investorům a slibuje investici, která peníze ochrání před znehodnocováním. celý článek

Koupit nováčka na burze? Druhá Pilulka to není, ale...

21. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Koupit nováčka na burze? Druhá Pilulka to není, ale...

Jak lákavá je nabídka akcií společnosti Fixed.zone, českého výrobce příslušenství k mobilům? Zeptali jsme se investičních expertů.

Bitcoin je nejdražší v historii, pomohl mu nový fond

20. 10. 2021 | Petr Kučera | 4 komentáře

Bitcoin je nejdražší v historii, pomohl mu nový fond

Bitcoin hlásí nový rekord. Cena nejrozšířenější kryptoměny dnes překonala 66 tisíc dolarů za kus a dostala se těsně pod 67 tisíc, vyplývá z dat webu CoinMarketCap.com.

Bitcoin míří k rekordu. Pomáhá mu nový fond

18. 10. 2021 | Lukáš Kovanda | 3 komentáře

Bitcoin míří k rekordu. Pomáhá mu nový fond

Bitcoin míří k novému cenovému rekordu. Cena nejstarší a nejrozšířenější kryptoměny se v pátek přehoupla přes hodnotu 62 500 dolarů za kus, během víkendu pak klesla na úroveň kolem... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.