Akciové indexy podruhé

Tomáš Janča | 1. 3. 2001
Akciové indexy podruhé
V předchozím článku o akciových indexech jste se dozvěděli, jak jsou konstruovány, dnes vám přinášíme konkrétní údaje o hlavních světových indexech.

Začněme pěkně po pořádku nejstarším a dodnes nejznámějším americkým indexem.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

DJIA je index třiceti amerických blue chips, tedy akcií velkých společností, které jsou nejlepšími představiteli americké ekonomiky. Tento index vytvořil Charles Dow v roce 1896 a je v současnosti historicky nejstarším americkým akciovým indexem. Původní index zahrnoval pouze dvanáct akcií včetně společnosti General Electric, jenž jako jedinou stále nalezneme v tomto indexu. V roce 1916 byl DJIA rozšířen na dvacet akcií a konečného počtu třiceti akcií se index dočkal v roce 1928.

Jak již bylo uvedeno, DJIA je cenově vážený index, a proto s sebou nese jisté záludnosti. Vraťme se pro jednoduchost ještě jednou k našim dvěma společnostem X a Y s cenami akcií 100 resp. 10 dolarů. Celková hodnota indexu tedy bude 100+10=110 dolarů. Nyní se společnost X rozhodne, že provede štěpení svých akcie v poměru 2:1, tzn. že každý akcionář získá za svou jednu akcii v tržní hodnotě 100 dolarů akcie dvě, a to v hodnotě poloviční, tedy 50 dolarů. Je jasné, že z pohledu akcionáře se nic nezměnilo, protože jeho podíl má stále hodnotu 100 dolarů (2x50=100). Co to ovšem udělá s hodnotou cenově váženého indexu, to lze vidět v následující tabulce:

Původní ceny akcií Ceny akcií po štěpění
X 100 50
Y 10 10
Index 110 60

Představte si, že byste ráno otevřeli noviny a viděli, že náš fiktivní cenově vážený index by přes noc poklesl o 45 procent jako v tomto případě. Nepochybuji o reakci většiny z nás. Aby bylo zabráněno takovým "excesům", byl roce 1928 zaveden dělitel, který pomáhá upravovat hodnotu indexu v podobných případech. Jeho počáteční hodnota odpovídala počtu akcií v indexu (12), ale postupem času klesala až na současných 0.154. Naposledy došlo k úpravě dělitele 2. ledna letošního roku, a to v důsledku fúze společností J.P.Morgan a Chase Manhattan. Pro ilustraci užitečnosti dělitele ještě jednou využijeme společností X a Y.

Původní ceny akcií Ceny akcií po štěpění
X 100 50
Y 10 10
Dělitel 2 1,09
Index 110 / 2 = 55 60 / 1,09 = 55

Tentokrát je zřejmé, že samotné štěpení akcií nemá vliv na hodnotu indexu. Podobné úpravy se provádějí i u ostatních indexů.

Typy společností: Velké společnosti z mnoha různých odvětví (technologie, finanční služby, retail,…).
Rok zavedení: 1896
Současná hodnota: 10 495,28 (1. 3. 2001)
Počet titulů: 30
Největší roční vzrůst: +66,69% (1933)
Největší roční pokles: -52,67 (1931)
Největší denní vzrůst: +14,87% (6. 10. 1931)
Největší denní pokles: -22,61% (19. 10. 1987)

5 společností s nejvyšší váhou

Společnost Váha (k 6. 1. 2001)
IBM 6,78%
Minnesota Mining & Manufacturing Co. 6,63%
Johnson & Johnson 5,55%
Merck & Co. 5,01%
Exxon Mobil Corp. 5,01%

Největší slabinou indexu DJIA je jeho velmi úzké zaměření, a to i přesto, že index sleduje výkonnost třiceti obřích společností. Určitě stojí za zmínku fakt, že tento index je sestavován editory deníku Wall Street Journal, což předpokládá určitou míru subjektivity při jeho sestavování. Navzdory všem svým nedostatkům však index DJIA dokázal celkem přesně kopírovat vývoj celého amerického akciového trhu.

Standard and Poor‘s 500 Index (S&P 500)

Zatímco index DJIA přitahuje pozornost médií, index S&P 500 je odborníky považován za standardní měřítko výkonnosti amerického akciového trhu. Akcie zahrnuté v tomto indexu tvoří asi 70 procent celkové kapitalizace amerického akciového trhu. Index S&P 500 sice spatřil světlo světa v roce 1957, ale tvůrci indexu retroaktivně určily jeho hodnotu už od roku 1926. Index neobsahuje 500 největších společností, jak by mohlo vyplývat z jeho názvu, ale 500 společností, které jsou vybrány výborem společnosti Standard&Poor’s, a to zejména na základě následujících kritérií:

  • velikost
  • odvětví (aby index co nejvíce reprezentoval americkou ekonomiku napříč odvětvími)
  • likvidita (tzn. aby akcie byly "obchodovatelné")
  • stabilita (musí se jednat o silné společnosti)

To jsou obecné podmínky, které musí společnosti splňovat, aby se do index dostaly. Z indexu naopak společnosti mohou vypadnout:

  • fúzí s jinou společností
  • bankrotem
  • tím, že přestanou reprezentovat nějaké odvětví,…

Tento index váží tržní kapitalizace společností, proto výsledky větších společností budou mít větší vliv na celkový vývoj indexu než výkonnost malých společností. Kromě amerických společností, jichž je v indexu drtivá většina, zde najdeme i několik kanadských společností a pouze dvě evropské společnosti: Royal Dutch Petroleum a Unilever. Více než 85 procent společností je obchodováno na New York Stock Exchange (NYSE), zbytek většinou na NASDAQ a jen nepatrné množství na American Stock Exchange (AMEX).

Někteří škodolibě tvrdí, že index S&P 500 je vlastně pasivně řízený, protože společnosti jsou do něj vybírány na základě konkrétních kritérií (mj. se sledují i účetní výkazy společností). Faktem ovšem zůstává, že obrat společností v indexu je velmi nízký, i když poslední změna vstoupila v platnost právě nedávno (6.února 2001), kdy byla společnost Union Carbide nahrazena společností Univision Communications.

Typy společností: Velké společnosti, které jsou reprezentativními zástupci svých odvětví.
Rok zavedení: 1957
Současná hodnota: 1239,84 (1. 3. 2001)
Počet titulů: 500
Největší roční vzrůst: +47,97% (1932)
Největší roční pokles: -47,04% (1931)

5 společností s nejvyšší váhou

Společnost Tržní kapitalizace v mld. USD (k 31. 1. 2001)
General Electric Co. 455,6
Exxon Mobil Corp. 292,5
Pfizer Inc. 284,9
Citigroup Inc. 284,8
Wal-Mart Stores 253,7

NASDAQ Composite Index

Tento index zahrnuje všechny americké i neamerické akcie obchodované na mimoburzovním trhu NASDAQ.

Typy společností: Převážně (nikoliv však výhradně) společnosti spojené s technologiemi a Internetem.
Rok zavedení: 1971
Současná hodnota: 2151,83 (1. 3. 2001)
Nejvyšší historická hodnota: 5048,62 (10. 3. 2000)
Počet titulů: přes 5000
Největší denní vzrůst: +14,17% (3. 1. 2001)
Největší denní pokles: -11,35 (19. 10. 1987)

Wilshire 5000

Wilshire 5000 je index, který nejdokonaleji sleduje vývoj cen akcií téměř všech veřejně obchodovaných společností, které mají sídlo v USA.

Typy společností: Od velkých až po malé společnosti napříč různými sektory.
Rok zavedení: 1974
Současná hodnota: 11 425,29 (1. 3. 2001)
Počet titulů: více než 7000
Tržní kapitalizace: 14,9 bilionů USD (31. 1. 2001)
Střední tržní kapitalizace: 121,1 milionů USD (31. 1. 2001)
Největší roční vzrůst: +38,47% (1975)
Největší roční pokles: -28,39% (1974)

Russell 2000

Pokud se chcete dozvědět, jak si vedou akcie malých amerických společností, tak se podíváte právě na tento index, který se všeobecně považuje za srovnávací měřítko pro tyto akcie.

Typy společností: Dva tisíce nejmenších společnosti z indexu Russell 3000, jenž tvoří asi 8 procent celkové kapitalizace amerického akciového trhu.
Současná hodnota: 474,37 (1. 3. 2001)
Počet titulů: 2000
Střední tržní kapitalizace: 466 mil. USD (31. 5. 2000)

Zajímavý obrázek o tom, jaký je vzájemný vztah výše zmíněných indexů, poskytuje následující tabulka zobrazující celkové zhodnocení indexů k poslednímu dni loňského roku:

Index 1 rok 3 roky 5 let 10 let
DJIA -6.18% 36.4% 110.8% 309.58%
S&P 500 -10.14% 36.05% 114.36% 299.82%
Nasdaq Composite -39.29% 57.32% 134.81% 560.85%
Wilshire 5000 -11.85% 30.95% 101.01% 292.6%
Russell 2000 -4.2% 10.64% 53.03% 265.78%

Vidíme, že celkové zhodnocení indexů DJIA a S&P 500, což jsou relativně úzké indexy (30 resp. 500 akciových titulů), se příliš neodchýlilo od zhodnocení nejširšího používaného indexu Wilshire 5000. Znamená to, pokud vám jde pouze o dlouhodobé zhodnocení, tak je každý z těchto tří indexů docela přesným barometrem. Nicméně je nutné respektovat specifika každého indexu, tzn. rozdíl mezi cenově váženým indexem (DJIA) a indexem váženým podle tržní kapitalizace (S&P 500, Wilshire 5000) nebo orientaci indexu na akcie určité velikosti (Russel 2000) či převahu titulů z určitého tržního segmentu (Nasdaq Composite).

Morgan Stanley Capital International (MSCI EAFE)

Cílem tohoto indexu společnosti Morgan Stanley Capital International je měřit výkonnost akciových trhů mimo Severní Ameriku, tedy v Evropě, Austrálii a Dálném východě. V současnosti je index tvořen společnostmi z 21 zemí. Cílem je, aby v indexu byly zahrnuty společnosti podílející se celkově asi 60 procenty na tržní kapitalizaci příslušného národního indexu.

Rok vytvoření: 1969
Počet titulů: asi 1 000
Současná hodnota: 1326,61 (27. 2. 2001)

Finacial Times Stock Exchange (FTSE 100)

Index zahrnuje 100 společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které sídlí ve Velké Británii. Společnosti zahrnuté v indexu FTSE 100 představují asi 70 procent celkového britského akciového trhu.

Počet titulů: 100
Současná hodnota: 5 886,60 (1. 3. 2001)

Nikkei 225

Tento index je cenově vážený, proto je japonskou obdobou DJIA. Je tvořen 225 společnostmi, které jsou do tohoto indexu aktivně vybírány ze skupiny 450 společností s nejvyšší likviditou.

Rok vytvoření: 1949
Počet titulů: 225
Současná hodnota: 12 681,66 (1. 3. 2001)

Hang Sang

Hang Sang je index reprezentující přes 70 procent kapitalizace akciového trhu v Hongkongu.

Rok vytvoření: 1964
Počet titulů: 33
Současná hodnota: 14 360,56 (1. 3. 2001)

DAX

Tento index vám prozradí, jak je na tom třicítka německých blue-chips. Ty jsou do indexu vybírány podle tržní kapitalizace a likvidity.

Rok vytvoření: 1988
Počet titulů: 30
Současná hodnota: 6 113,96 (1. 3. 2001)

Všeobecné informace o konstrukci akciových indexů najdete zde.

Líbí se vám více široce nebo úzce zaměřené indexy? Myslíte, že PX 50 má nějakou budoucnost? Jakou? Těšíme se na vaše názory.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Creditas dostala pokutu, nabízela dluhopisy vedle spoření

27. 9. 2022 | Petr Kučera

Creditas dostala pokutu, nabízela dluhopisy vedle spoření

Banka podle ČNB nabízela investiční nástroje ještě před tím, než vyhodnotila profil konkrétních klientů.

Zpracovatel kůží Karo prodal všechny nové akcie

26. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Zpracovatel kůží Karo prodal všechny nové akcie

Zpracovatel kůží Karo Leather dnes ukončil nabídku nových akcií na trhu Start pražské burzy. Od investorů získal 132 milionů korun na dostavbu nového závodu v Brtnici, na rozšíření... celý článek

Korporátní bondy. Výnos deset procent je nový standard

23. 9. 2022 | Tomáš Kálal | 1 komentář

Korporátní bondy. Výnos deset procent je nový standard

Česká národní banka zvyšuje sazbu rychleji, než startují rakety Elona Muska. V příštích měsících tak zažijeme velký test trhu korunových korporátních dluhopisů.

Nemovitostní fondy hlásí rekordní rok. Známe výsledky za pololetí

19. 9. 2022 | Jan Traxler

Nemovitostní fondy hlásí rekordní rok. Známe výsledky za pololetí

Na vysokou inflaci to sice letos stačit nebude, přesto se můžeme těšit na rekordní výnosy. V prvním pololetí byly silně nadprůměrné, ukazuje porovnání.

Raiffka má novou investiční aplikaci. Zatím jen na pozvání

14. 9. 2022 | Petr Kučera

Raiffka má novou investiční aplikaci. Zatím jen na pozvání

S jednoduchým investováním přes mobil přichází první velká banka. Zájemci si o ní musí aktivně říct, nebo čekat na oslovení.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.