Stack: Je třeba urychleně zlepšit ochranu klientů

Jiří Šedivý | 12. 10. 2005
Stack: Je třeba urychleně zlepšit ochranu klientů
Chce lepší ochranu spotřebitele, je ale proti zbytečné a nadměrné regulaci a nárůstu byrokracie. Zřízení nové instituce finančního ombudsmana považuje za neúčelné. Žádný kartel podle něj neexistuje. V prvním dílu rozhovoru se šéfem České spořitelny Jackem Stackem najdete odpovědi na obecnější bankovní otázky a poplatkovou oprávněnost u některých služeb ČS.

Před 14 dny jste položili otázky Jacku Stackovi. Nebylo jich málo a odpovědi jsou obsáhlejší, proto jsme celý text rozdělili do dvou dílů. I tak zůstává na každý den slušná porce čtení. Dnes se vypořádáme se všemi otázkami, které se nedotýkají přímo ČS. K tomu jsme přidali balíček s tématem poplatků v ČS.

K aktivitám ministerstva financí

Petr
Dobry den. Říkáte, že vítáte diskusi s ministerstvem financi. V odpovědích na 88 otázek ale spoustu bodu odmítáte. Jak to tedy je?

Jack Stack: Souhlasím s tím, že je třeba urychleně zlepšit ochranu klientů a zvýšit míru transparentnosti a informovanosti klientů. Tedy všechny aktivity ministerstva směřující ke zlepšení postavení klientů bank vnímáme pozitivně a vítáme. Oblasti, které by vedly k regulaci soukromého sektoru (například tedy regulaci poplatků) a plánované ekonomice však striktně odmítáme. V minulosti jsme měli plánovanou ekonomiku, ale ta selhala. Tedy, chceme lepší ochranu spotřebitele; jsme proti zbytečné a nadměrné regulaci a nárůstu byrokracie.


Honza
Ministerstvo navrhuje vytvořit nový post finančního ombudsmana. Není snad administrativy už dost? Jednoho máme, tak k čemu další? Co si o tom myslíte?

JS: Plně s Vámi souhlasím. Zřízení nové instituce finančního ombudsmana považujeme za neúčelné, neboť by se jednalo o instituci s velmi podobným rozsahem činnosti a kompetencí jako finanční arbitr.
Nemáme námitek proti rozšíření kompetencí stávajícího institutu finančního arbitra tak, aby mohl rozhodovat širší škálu sporů mezi klienty a finančními institucemi, ovšem za předpokladu, že jeho pravomoci budou zákonem přesně stanoveny a zejména budou lépe propracována procesní pravidla řízení před finančním arbitrem (např. přezkum jeho rozhodnutí).
Věřím tomu, že konečný návrh vyústí v kombinaci finančního arbitra a finančního ombudsmana, takže žádná další byrokracie nepřibude.

F. Limbera
Dobrý den pane řediteli, v odpovědích na 88 otázek zaslaných bankami na Ministerstvo financí je na mnoha místech slovo nepřijatelné. Jak chce ČS řešit situaci, kdy některý z požadavků MF bude považovat za nepřijatelný a MF, resp. ministr financí bude tento požadavek prosazovat silově a legislativní

JS: Mezi ministerstvem a Českou bankovní asociací, která zastupuje tuzemské banky, probíhá určitá diskuse. Budeme se samozřejmě snažit domluvit s ministerstvem tak, aby co nejméně (nejlépe žádná) oblastí zmíněných otázek bylo zařazeno do skupiny legislativních změn. To samozřejmě bude vyžadovat kompromis obou stran. Jednoznačně nepřijatelné jsou však jakékoli pokusy o regulaci trhu. Český bankovní trh je jednou z nejlépe fungujících částí ekonomiky. Snahy ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele jsou velice pozitivním jevem a ČS toto úsilí podporuje. Musíme ještě doladit podrobnosti a já doufám, že se nám to podaří. Věřím, že nebude existovat nic, co by bylo považováno za "nepřijatelné".

ÚOHS nelení

Eva
Dobrý den pane řediteli. Jak budete reagovat, jestliže ÚOHS rozhodne pozitivně - že je kartel?

JS: Potenciální rozhodnutí, podle kterého koordinujeme svou obchodní a poplatkovou politiku se svými konkurenty, rozhodně odmítáme. Proti takovém rozhodnutí bychom se samozřejmě odvolali. Stále však doufám, že ÚOHS dojde k závěru, za nímž si stojíme, a to že Česká spořitelna antimonopolní zákony neporušila. S antimonopolním úřadem plně spolupracujeme a doufáme, že to povede k lepšímu pochopení konkurenčního prostředí, které na českém bankovním trhu existuje. Například nízké úroky z úvěrů v České republice jsou pro naše klienty skvělou příležitostí.

Monika
Antimonopolní úřad tvrdí, ze mezi ČS, KB a ČSOB existuje kartel. Banky s tím nesouhlasí. Proč ale banky mají skoro totožné poplatky? Není na každém šprochu pravdy trochu?

JS: Existují podobnosti mezi cenami pohonných hmot, potravin a mobilních telefonů? Lze z toho vyvodit existenci kartelu? V tržní ekonomice účastník soutěže nepřežije, pokud konkurence nabízí stejný výrobek či službu za mnohem lepší cenu. Moc dobře vím, jak tvrdě v ČS pracujeme na tom, abychom byli schopni nabízet konkurenceschopné produkty a služby. Domnívám se, že jiné banky v tomto ohledu rovněž dělají maximum.
Nemyslím si, že by v tomto případě platilo rčení "Na každém šprochu pravdy trochu". Žádný kartel neexistuje, a pokud antimonopolní úřad a vláda vznášejí taková nepodložená obvinění, pak poškozují ekonomiku.

Jack není Czech

Rita
Jestli lidé vycházející z univerzity dostávají v USA v bankách hned první plat asi 8 000 dolarů měsíčně, to aby pan Jack Stack v jeho 60 letech a ještě k tom jako chef České spořitelny dostával plat aspoň 100 000 dolarů = 2,5 miliónů korun měsíčně nebo kolik? Proč by chodil jinak do Čech, když by nebyl placen podle amerického tarifů ? Jak to přijde, že si nemůže najít Česká Spořitelně někoho v Čechách za chefa s platem 60 000 korun měsíčně? Pak by nemusela mít spořitelna tak vysoké poplatky, když by chef nestál tolik peněz.

JS: Do České republiky jsem přišel proto, že jsem měl za sebou 22 let zkušeností v bankovním sektoru, a poněvadž jsem tyto zkušenosti mohl využít k tomu, abych svým českým kolegům pomohl transformovat Českou spořitelnu z nerentabilní banky vlastněné státem a poskytující nekvalitní služby na poskytovatele moderních finančních služeb s vysoce kvalifikovaným personálem a vynikající úrovní služeb - to vše v prostředí tržní ekonomiky. Ve Spojených státech jsem měl vyšší plat. Neúčtujeme vysoké poplatky. Výše našich poplatků je zcela doložitelná. Produkty a služby nejsou zadarmo. Kdyby neexistovaly poplatky, pak například úroky z úvěrů by byly mnohem vyšší. Během posledních pěti let jsem si Českou republiku velice oblíbil a mám k ní a k jejím obyvatelům respekt. Konkrétně mohu říci, že ze zaměstnanců České spořitelny vyrostli opravdu profesionální bankéři.

Tomas
Pane Stacku, jako klient české banky jsem často v kontaktu se zahraničními institucemi. Jejich důvěra v místní bankovní trh je velmi nízká, což se mě jako klienta dotýká - od neochoty přijímat platby z ČR po několikatisícové poplatky za banální operaci jakou je příkaz k převodu. Připadá Vám tato situace férová a co podniknete proto, aby se postavení mě jako klienta české banky v očích těch zahraničních "zlepšilo"?

JS: Máte pravdu, důvěra v český bankovní trh nemusí být ve všech zemích 100%. Není to správné. Z části za tuto nedůvěru asi může minulost celého tzv. východního bloku, z části je to způsobeno i tím, jak se staví k bankám stát a jaké vysílá signály do zahraničí o českých bankách i o české ekonomice. Vyšetřuje-li stát téměř půl roku tři největší banky pro údajný kartel, nebo tvrdí-li ministerstvo financí, že bankovní trh nefunguje, je jasné, že to v očích zahraničních bankéřů důvěru v Česko neposiluje.
Ale s důvěrou v české banky na odborném mezinárodním poli se to stále zlepšuje. S&P nedávno zvýšila rating ČS i dalším dvěma bankám a transformace českého bankovního trhu, který byl na konci 90.let téměř v troskách, stále budí v zahraničí velké uznání.
Pokud jde o přijímání karet, doporučuji používání kreditních karet místo karet debetních; kreditní karty jsou bez problémů akceptovány v celosvětovém měřítku. Pokud jde o převodní příkazy, podívejte se na konkurenci; nemyslím si, že byste tuto částku měli platit.

Liška
Dobrý den, dotaz z úplně jiného soudku, proč si necháváte říkat Jack, když jste John James?

JS: V Americe a v Irsku, odkud pocházejí moji rodiče, je "Jack" přezdívka ke křestnímu jménu "John"; jako Jack byl například nazýván americký prezident John F. Kennedy. Kromě toho se jméno "Jack" rýmuje se jménem "Stack", což většině lidí připadá legrační!

Proč poplatek za...

Další hromádka dotazů směřuje již přímo do vztahů mezi Českou spořitelnou a povětšinou jejími klienty. Dnešní porce má společný jmenovatel v podobě opodstatněnosti některých poplatků za služby.

Anonym
Dobrý den, pane řediteli, mám konkrétní dotaz. Od čeho je odvozena výše poplatku 150 !! Kč za vedení hypotečního účtu, když na účet většinou chodí jen měsíční splátka hypotéky. v porovnání s vedením sporožirového účtu, kde je daleko víc plateb, mi přijde poplatek 150 Kč za zpracování jediné platby neskutečný. administrativní náročnost je přece zahrnuta v poplatku za hypotéku, který je 0,9% z celkové částky. nebudete se v zájmu lepšího obrazu banky zabývat úpravou výše tohoto poplatku? zdravím a děkuji za konkrétní odpověď

JS: Výše poplatku za správu a vedení úvěrového obchodu vyjadřuje náklady, které bance vznikají v průběhu čerpání a splácení hypotečního úvěru: umožnění čerpání hypotéky dle individuálních požadavků klienta bez omezení počtu jednotlivých položek, uzavření čerpání úvěru a přepočet splátkového anuitního kalendáře, veškeré náklady banky se zprostředkováním státních finančních podpor bydlení k hypotečním úvěrům, měsíční správa splátek klientů a rozúčtování anuit, veškeré náklady se změnami pevné úrokové sazby sjednané na určité období v návaznosti na přepočet klientského splátkového kalendáře a související změnu inkasa z účtu klienta, náklady na vyhotovení a zaslání ročního potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru pro daňové účely klienta včetně propojení na přijaté státní finanční podpory a náklady spojené s vyhotovením a zasíláním výpisů z hypotečního úvěru.
Zmíněný poplatek 0,9 % z celkové částky úvěru je poplatek za Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr. ČS jako jedna z mála hypotečních bank má v tomto poplatku zahrnuté všechny náklady spojené s poskytnutím hypotéky včetně operací spojených se získáním některých dokumentů bankou (jako je výpis z katastru nemovitostí), čerpání na návrh na vklad zástavního práva, apod. Tyto úkony jsou v řadě bank zpoplatněny zvlášť. Jsme si velice dobře vědomi, jaké poplatky účtujeme. Poplatky tvoří v ČS celkem 30 % čistého úrokového výnosu, což je běžné u většiny bank v celém světě. Pokud by byl odstraněn poplatek za vedení hypotečního účtu, pak by vzrostla celková úroková sazba z hypotečních úvěrů.

Pavel
Vážený pane řediteli,
proč je poplatek za kredit na BÚ připsaný elektronicky výrazně dražší (7,- Kč) než stejně zadaná debetní položka (jednorázový příkaz k úhradě 2+2 Kč). Nabývám pocitu, že poskytnutí mých peněz Vaší bance je nežádoucí počin. Také nechápu drzost bank (není to jen ta vaše), které si nechají proplatit vlastní reklamu. Tím myslím (mě naprosto nepotřebné) měsíční výpisy z BÚ, které si platím a které obsahují reklamu.

JS: Výše poplatku za debetní položku elektronickou cestou je jednou ze zvýhodněných položek, kterou se naše banka snaží klienty pozitivně motivovat k předávání příkazů k úhradě moderní a efektivní formou přímého bankovnictví. Výše poplatku za položku vzniklou připsáním úhrady odráží náklady banky na tuto operaci.
Náklady na přiložené informace a reklamu samozřejmě v poplatku za vyhotovení výpisu zahrnuty nejsou. Máme za to, že většina klientů tyto informace a marketingové materiály oceňuje; pokud je nechcete dostávat, kontaktujte nás, prosím, a ČS vám je přestane zasílat.

Petr
Prosím vysvětlete mi, za co je poplatek "za vedení účtu". Platím za každou účetní položku. Platím za vedení platební karty (kdybyste argumentoval, že platba platební kartou je zdarma). Platím za zasílání výpisu (a to mi ještě vnucujete nevyžádanou reklamu). Platím si Servis24. Všechny služby si tedy zaplatím konkrétním poplatkem (i to, že mně přijdou peníze na účet). Co je to vlastně ten "Poplatek za vedení účtu"?

JS: Poplatek za správu a vedení účtu v sobě zahrnuje vedení informace o aktuálním zůstatku na účtu v informačních systémech banky včetně bankomatů, o aktuálním zhodnocení vkladu, připisování úroků, zajištění bezpečnosti identifikačních údajů, údržbu platných trvalých příkazů a povolení inkas (vč. SIPO) k danému účtu a další.
Poplatek za správu a vedení účtu je oddělen od konkrétních transakcí, které probíhají na účtu stejně jako např. od poplatku za vydání a používání karty.
Obecně platí, že poplatky vybírá ČS pro to, aby mohla poskytovat všechny své služby, a dále je používá na úhradu mezd svých zaměstnanců a na úhradu nájemného, technického vybavení atd. Upřednostňoval byste raději paušální měsíční poplatek?

(SocPredator: Platíte za značku. Nikdo vás nenutí. Poplatek za vedení účtu je za to, že se můžete ukázat s kartou ČS a.s. :-)

Zítřejší pokračování vám přinese balíček zbylých odpovědí na otázky, které vás zajímaly v souvislosti s aktivitami České spořitelny, jejích služeb i chyb. Značná část textu bude věnována problematice internetového bankovnictví, jeho rozvoje i jeho nedostatkům.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Míníte, že odpovědi Jacka Stacka potřebují komentář? Napište ho.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Ptejte se Jacka Stacka

27. 9. 2005 | Jiří Šedivý

Ptejte se Jacka Stacka

Chce řešit problematiku bank a jejich klientů s chladnou hlavou na základě konsenzu a nikoli síly. Předseda představenstva a generální ředitel Jack Stack je v čele České spořitelny... celý článek

Komu škodí české banky?

21. 7. 2005 | Jiří Šedivý

Komu škodí české banky?

Jsou české banky tím líným mastodontem, který ubíjí domácí hospodářství, bankovní sektor a neumí si vydělat "ani na chleba"? Nebo jsou několikamiliardové zisky předmětem obyčejné závisti?... celý článek

Čtenářská reforma bankovních služeb

20. 6. 2005 | Jiří Šedivý

Čtenářská reforma bankovních služeb

Před dvěma týdny jsme vás vyzvali k diskuzi o návrhu Ministerstva financí na změnu podmínek v českém bankovním sektoru. Vašich názorů a připomínek se sešlo opravdu hodně. Co tedy čtenáře... celý článek

Finanční arbitr: on-line škodu klienta zaplatí banka

8. 6. 2005 | Jiří Šedivý | 1 komentář

Finanční arbitr: on-line škodu klienta zaplatí banka

Banky uzavíraly smlouvy, rozhodovaly podle svého, kroutily hlavou v případě reklamací. Pod tíhou rozhodnutí finančního arbitra musejí ale nyní uznat, že jejich pravda není pravdou tak... celý článek

Banky se bojí konkurence a informovaných klientů

3. 6. 2005 | Jiří Šedivý

Banky se bojí konkurence a informovaných klientů

Aktivity Ministerstva financí směřující k posílení pozic klientů označily některé banky okamžitě za snahu o další regulaci trhu. Je snad informovaný a zorientovaný klient tržně nežádoucí?... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.