Úspěch reformy veřejných financí očima Ministerstva

Úspěch reformy veřejných financí očima Ministerstva
Od koaliční schůzky v Kolodějích, na které byla schválena koncepce reformy veřejných rozpočtů, uplynul více než rok. Ministerstvo financí včera vydalo zprávu o tom, jak se daří naplňovat hlavní cíle reformy. Posuďte sami, zda-li si příliš nefandí...

Společným jmenovatelem všech reformních opatření je dlouhodobě stabilizovat veřejné finance. Vláda se zavázala snížit deficit vládního sektoru na 4,0 % HDP v roce 2006 a v roce 2007 by deficit neměl překročit 3,5 % HDP. "Již v letošním roce očekáváme nejnižší schodek veřejných rozpočtů od roku 2001," říká Radek Němeček z tiskové oddělení Ministerstva financí. To včera navíc snížilo svůj odhad vývoje deficitu veřejných rozpočtů. Důvodem byla revize časové řady HDP. Ministerstvo nyní předpokládá, že koncem letošního roku bude deficit veřejných financí činit jen 5,3 % HDP, zatímco ještě v květnu očekávalo deficit 5,6 % HDP. Výhled je příznivější i pro následující roky. Koncem roku 2007 by tak měl deficit činit jen 3,3 % a ne původně uváděných 3,5 %. "Navržená trajektorie snižování deficitů napovídá, že k odstranění nadměrného deficitu podle Maastrichtský fiskálních kritérií dojde v roce 2008, což umožní přijetí společné evropské měny do konce této dekády," dodává Němeček.

"Včerejší revizí odhadu vývoje deficitu veřejných financí se tak oficiální šance na splnění Maastrichtských kritérií v roce 2008 zvýšily. Odhad ovšem vzbuzuje určité obavy. Projekce Ministerstva naznačuje výrazné snížení deficitu v roce 2006, což by měl být, pokud se podaří sestavit vládu, volební rok. V té době budou některé pilíře reformy veřejných financí, jako je třeba redukce počtu státních zaměstnanců, pod velkým tlakem. Nedivil bych se proto, kdyby se redukce deficitů před volbami zpomalila a ČR nakonec nedostála tomu, co si nyní plánuje," upozorňuje Vladimír Pikora, ekonom Volksbank CZ (profil, názory).

Vývoj deficitu veřejných financí v evropské metodice jako % HDP v letech 2002-2007
Zdroj: MFČR

Teorie i praxe mnoha zemí ukazuje, že úspěšné mohou být pouze výdajově orientované rozpočtové stabilizace. "Do konce roku 2006 proto dojde k úsporám na výdajové straně státního rozpočtu ve výši 258 mld. Kč, což představuje zhruba 75 % všech reformních opatření," říká Radek Němeček. Na příjmové straně byla již většina opatření dokončena.
V oblasti nepřímých daní šlo především o harmonizační změny u spotřebních daní a daně z přidané hodnoty a v oblasti přímých daní o změny mající za cíl nižší zdanění ekonomické aktivity.

Základním nástrojem k zajištění poklesu rozpočtového deficitu a dosažení cíle vyrovnaného rozpočtu je stanovení závazných střednědobých výdajových rámců (více informací získáte zde), které limitují výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Podle nových rozpočtových pravidel (novelu minulý týden schválila Poslanecká sněmovna), bude Poslanecká sněmovna od příštího roku schvalovat nejen státní rozpočet na příští rok, ale také závazný rozpočtový výhled na další dva roky. Další státní rozpočet pak musí respektovat schválené výdajové rámce.

Reformní opatření na výdajové stránce:

 • Zavedení závazných střednědobých výdajových rámců (výdajových stropů):
  Přítomnost mandatorních výdajů v závazných rozpočtových rámcích donutí jednotlivé resorty k tomu, aby nenavrhovaly zákony, které by vedly k výdajům překračujícím výdajové rámce. Výdajové stropy také zaručí to, že případné vyšší daňové příjmy například z titulu vyššího tempa růstu HDP budou použity na další snížení deficitu a nerozpustí se ve výdajích.
 • Redukce počtu státních zaměstnanců o 2 % ročně (celkem o 6 % do konce roku 2006):
  Cílem je učinit veřejnou správu personálně úspornější, ale zároveň atraktivnější pro kvalifikované a výkonné pracovníky.
 • Byly podniknuty legislativní a organizační kroky k ukončení činnosti transformačních institucí, FNM (konec roku 2005) a ČKA (konec roku 2007).
 • Zpřísnění podmínek státní podpory stavebního spoření.
Zdroj: MF ČR

Reformní opatření na příjmové straně:

 • U daně z přidané hodnoty došlo k přesunům položek mezi sníženou a základní sazbou DPH, tak aby jejich zařazení do základní a snížené sazby neodporovalo evropské legislativě, zároveň s tím byla snížena základní sazba DPH z 22 % na 19 %. Nově muselo být upraveno uplatňování DPH v rámci obchodu s členskými státy EU. U spotřebních daní byly zohledněny minimální povinné sazby požadované EU.
 • Nová úprava daně z příjmů je v současné době v Parlamentu, obsahuje společné zdanění manželů, daňové bonusy na děti a zkrácení odpisových dob movitých věcí. Postupně dochází ke snižování sazby daně z příjmů právnických osob, a to až na 24 % v roce 2006.
 • Byl zahájen boj s šedou ekonomikou, který si klade za cíl zlepšit daňový výběr, aniž by došlo ke zvýšení daňové zátěže poctivých podnikatelů. Především se jedná o zavedení povinných registračních pokladen, povinné kolkování lihovin (oba zákony nyní v Parlamentu) a vznik speciálního útvaru, finanční policie, pro boj s velkými daňovými úniky (od 1. 7. 2004).
Zdroj: MF ČR

Sleva na vypočtené dani z příjmů podle Ministerstva výrazně uleví rodinám s dětmi a nejvíce pak těm, jejichž příjmy jsou například v důsledku péče o dítě nižší. Stejný efekt má mít i společné zdanění manželů (o těchto opatření se více dovíte v článku Černé na růžovém: společné zdanění manželů). Pokud je sleva na dani vyšší než vykázaná daň, obdrží rodina výplatu prostředků z celkového daňového výnosu. Tato výplata, tedy tzv. daňový bonus, je podmíněna ekonomickou aktivitou poplatníka a podle názoru Ministerstva se tak proto nejedná o demotivující sociální dávku, ale o princip tzv. negativní daně.

Zrychlení odpisových dob se týká prvních třech odpisových skupin, kam patří například počítače, kancelářské stroje, nákladní automobily, či obráběcí stroje. Více informací se dozvíte zde. "České firmy tak v roce 2006 ušetří více než 14 miliard a o rok později 10 miliard Kč," říká Němeček. Zkrácení doby odepisování v první až třetí skupině přispěje společně s postupným snižováním sazby daně z příjmu právnických osob ke snížení tzv. efektivního zdanění firem v České republice. To České republice zajistí konkurenceschopnost v rámci evropského prostoru a podpoří tvorbu pracovních míst a zájem investorů, míní Ministerstvo. Efektivní zdanění podniků se tak v roce 2006 dostane na úroveň Slovenska a bude nižší než v Polsku nebo Německu.

Dopad nové úpravy na inkaso daně z příjmů (mld. Kč)
Opatření Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007
Zkrácení doby odpisování u PO 0 -14,3 -10,1
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (FO) -3,6 -4,9 -5

Celkový dopad příjmových opatření znázorňuje vývoj tzv. složené daňové kvóty. To je ukazatel, který měří celkové daňové zatížení občanů. "Po přechodném období zvýšení daňového zatížení, které bylo vyvoláno především nezbytnými změnami v oblasti nepřímých daní (DPH a spotřební daně), se složená daňová kvóta vrátí v roce 2006 na úroveň jen o 0,3 % vyšší než v roce 2002 a v roce 2007 pak dále klesne pod úroveň roku 2002," soudí Němeček. Přispějí k tomu především změny na straně přímých daní. Pokles daně z příjmů podniků až na 24 % v roce 2006, zkrácení odpisových dob, společné zdanění manželů a daňové bonusy na děti přispějí k nižšímu zdanění ekonomické aktivity. Tato opatření se v plné míře projeví v roce 2006 a i po tomto roce bude složená daňová kvóta dále klesat, předpokládá Ministerstvo.

Složená daňová kvóta

Zdroj: MFČR

Může se podle vás Ministerstvo oprávněně domnívat, že v roce 2008 splníme Maastrichtská kritéria? Jak se deficit veřejných rozpočtů bude vyvíjet podle vás? Jaký odhadujete skutečný deficit veřejných financí pro letošní rok a následující roky? Kdy přistoupíme do měnové unie? 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Černé na růžovém: společné zdanění manželů

21. 5. 2004 | Simona Ely Plischke

Černé na růžovém: společné zdanění manželů

Ministerstvo financí včera představilo základní principy nového zákona o daních z příjmů, díky kterému by rodiny měly od roku 2006 ušetřit na daních celkem šest miliard Kč ročně. Úprava... celý článek

Špirakus: Skutečné pojištění jen od agentů a makléřů

19. 5. 2004 | Simona Ely Plischke

Špirakus: Skutečné pojištění jen od agentů a makléřů

"V USA se drtivá většina pojištění prodává přes agenty či makléře a všichni to berou jako samozřejmost. MLM firmy budou určitě hledat cesty jak novou legislativu obcházet. Podle způsobu,... celý článek

Ochrana osobních údajů: neznalost zákona neomlouvá!

18. 5. 2004 | Petr Šafránek | 1 komentář

Ochrana osobních údajů: neznalost zákona neomlouvá!

Finanční poradci, konzultanti či zprostředkovatelé běžně nakládají s osobními údaji svých klientů, a v mnoha případech i s údaji citlivými. Mají povinnost dodržovat určitá pravidla,... celý článek

Sobotkova ruka nás hodlá šacovat dál

14. 5. 2004 | Jiří Šedivý

Sobotkova ruka nás hodlá šacovat dál

Už je to tady, stát zase zdražuje své služby. Proč ne, vždyť je to přece tak jednoduché, lidé je prostě musejí zaplatit, a kdyby snad nechtěli, tak jim úřadníček placený z jejich daní... celý článek

Nové zákony: tak horké to není

14. 5. 2004 | redakce Peníze.CZ

Nové zákony: tak horké to není

Ministerstvo financí nám zaslalo reakci na nedávno vydané články Petra Čecha, ve kterých šel "s kůží na trh" a kritizoval nově platné právní normy upravující kapitálový trh. Ministerstvo,... celý článek

Partners Financial Services