Unie svobody chce kombinovaný systém

Unie svobody chce kombinovaný systém
Klíčovým manévrem reformy penzí má být podle představy nejmenší vládní strany, US - DEU, zavedení kombinovaného systému. To znamená, že důchody, resp. náhradový poměr, by mělo tvořit 42 % ze základního průběžného systému a zhruba 14 % z doplňkových systémů. To je oproti dnešku poměrně významná změna. Jak toho dosáhnout?

Garantem konceptu Unie svobody - Demokratické unie je bývalý ministr práce a sociálních věcí ve vládě Josefa Tošovského Stanislav Volák. Volák úvodem své práce zdůvodňuje nutnost provedení penzijní reformy. Uvádí, že pokud by k ní nedošlo, v roce 2050 by počet důchodců oproti dnešním 2,6 milionu dosáhl přibližně 3,9 milionu, čímž by pochopitelně poklesl počet plátců pojistného, a to ze současných 4,7 milionu na 3,9 milionu. Tím by podle Voláka přestal být průběžný systém v dnešní podobě udržitelný. Následuje zmínka o tom, že EU se snaží narůstající krizi důchodových systémů řešit pomocí zvyšování celkové míry zaměstnanosti obyvatelstva a zároveň věku pro odchod do důchodu.

Mezigenerační soudržnost a finanční stabilita

Důchodový systém musí podle Voláka za prvé zajistit mezigenerační soudržnost mezi důchodci a produktivní částí obyvatelstva. (Měřítkem soudržnosti je náhradový poměr, neboli relace mezi průměrným starobních důchodem a čistou mzdou). Za druhé musí být zajištěna finanční stabilita systému. Co to konkrétně znamená?
- náklady na důchody z veřejných rozpočtů (jak na státní průběžný systém, tak na podporu doplňkových systémů) by neměly v roce 2030 překročit 12 % HDP a v roce 2050 15 % (pro srovnání - v současnosti je to cca 10 % HDP),
- náhradový poměr by do roku 2050 neměl klesnout pod 55 % (což je úroveň roku 2003, v roce 2004 poklesne na cca 53,5 %),
- míra náhrady z průběžného systému by v průměru měla být na úrovni okolo 42 % čistých předdůchodových příjmů a okolo 14 % čistých předdůchodových příjmů z doplňkových systémů, tedy 3:1 (v roce 2003 byla náhrada z doplňkových systémů téměř nulová, z průběžného systému 55 %).

Změny v současném systému jsou nutné  

Podle Volákovy koncepce je možné reformu provést jak při existenci stávajícího DB (Defined Benefit) systému, tak při zavedení NDC systému. Ovšem pokud by došlo k rozhodnutí zavést NDC systém, bude nezbytné provést před jeho spuštěním, a také pro přechodné období, v DB systému rozsáhlé změny. Jaké?

 • 1) Do roku 2019 zvýšit věk pro odchod do důchodu pro muže a bezdětné ženy na 65 let,
 • 2) Omezit počet odchodů do předčasného důchodu pomocí zvýšení sankce na 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 dní dřívějšího důchodu, což je stejná úroveň jako výše prémie za pozdější odchod do důchodu (realizovat od 1. 1. 2006)
 • 3) Omezit rozsah náhradních dob (zavést od 1. 1. 2006) :
  - veškeré bezpříspěvkové doby (studium apod.) by měly být pro účely účasti na pojištění započítávány z 80 % a pro stanovení procentní výměry důchodu z 50 %,
  - jako náhradní dobu započítávat maximálně 1 rok souvislé nezaměstnanosti a za celou dobu pojištění maximálně 3 roky nezaměstnanosti,
 • 4) Prodloužit povinnou délku účasti na pojištění pro získání starobního důchodu ze současných 25 let na alespoň 35, lépe 40 let (platnost taktéž od 1. 1. 2006),
 • 5) Snížit průměrnou výši nově přiznaných invalidních důchodů tak, aby byla alespoň o 10 % nižší než průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů; mírně snížit nově přiznané pozůstalostní důchody; úroveň částečného invalidního důchodu by měla být asi 50 % nově přiznaného plného invalidního důchodu (platnost od 1. 1. 2006),
 • 6) Zvýšit ekvivalenci nově přiznaných důchodů změnou systému redukčních hranic, omezením valorizace základní výměry důchodů a prodloužením rozhodného období pro stanovení osobního vyměřovacího základu na 40 let (platnost od 1. 1. 2006),
 • 7) Zavést souběh důchodu a pracovní aktivity, tedy možnosti pružného odchodu do důchodu (platnost od 1. 1. 2006).

NDC, ale v čisté podobě 

V další části se koncepce Unie svobody věnuje postupnému zavedení NDC systému. Volák zde upozorňuje, že základní výhody tohoto systému, kterými jsou dlouhodobá finanční stabilita a vysoká ekvivalence, lze zachovat pouze za předpokladu přijetí jeho čisté formy. To znamená průběžně zvyšovat minimální věkovou hranici pro odchod do důchodu, nastavit tvrdá kritéria pro výplatu minimálního garantovaného důchodu a výrazně redukovat náhradní doby, neboli potlačit solidaritu uvnitř jedné generace.

Kdo na systému NDC prodělá?

Podle Voláka v tomto systému prodělají nejen občané s nízkou kvalifikací, ale také ženy. Ty především kvůli nižším platům a nižším zápočtům náhradních dob, mezi které se počítá například i mateřská a rodičovská dovolená. Velmi nízké důchody budou mít i živnostníci.

Ale i tak bude podle Voláka okolo 20 % pojištěnců pobírat jen minimální důchod a ti navíc budou muset pracovat mnohem déle než je stanovená minimální věková hranice. Dalším 40 % pojištěncům se důchody sníží oproti současnému stavu, jen přibližně 20 % důchody výrazně vzrostou.

Počátek zavádění systému NDC je zasazen do roku 2010, ovšem s tím, že dalších 19 let bude trvat přechodné období. Materiál také obsahuje poznámku, že stejných výsledků lze dosáhnout i změnou parametrů v současném, dávkově definovaném (DB) systému. Tento systém je ovšem snadněji ovlivnitelný politickou manipulací (zatímco zde je administrativní hranice odchodu do důchodu upravována politickým rozhodnutím, v NDC platí, že čím později půjdou pojištěnci do důchodu, tím vyšší penzi budou dostávat a naopak).

Nejdůležitější část - kombinovaný systém

Podle koncepce jde o klíčový manévr celého reformního snažení a jeho cílovým stavem je v průběhu příštích 20 let dosáhnout míru náhrady ze základního průběžného systému 42 % a z doplňkových systémů okolo 14 %. Jak toho dosáhnout?

 • Postupně snižovat náhradový poměr u nově přiznaných starobních důchodů od roku 2010,
 • Umožnit pojištěnci převést 2 % z jeho vyměřovacího základu na individuální účet (penzijní fond ap.). To bude ovšem podmíněno nutností celkem na tento účet odvést minimálně 6 % z vyměřovacího základu, tzn. přidat další 4 % "ze svého" (tato částka je ovšem podle Voláka variabilní, mohou to být například 3 %) a po dosažení důchodového věku pobírat doživotní penzi (platnost od 1. 1. 2006),
 • Nezavádět nové formy zaměstnaneckých penzijních fondů, ale rozšířit současný systém penzijního připojištění se státním příspěvkem o možnost kolektivního zaměstnaneckého spoření (platnost od 1. 1. 2006),
 • Zavést úhrnný limit pro odečtení od základu daně pro pojištěnce ve výši 12 % jeho vyměřovacího základu s horním limitem ve výši dvojnásobku průměrné mzdy; zavést úhrnný limit pro zaměstnavatele ve výši 10 % vyměřovacího základu zaměstnance s horním limitem ve výši 1,8násobku průměrné mzdy,
 • Umožnit daňové odpočty u dalších forem spoření na stáří (bankovní produkty, podílové fondy), pokud budou umožňovat výběr naspořených prostředků až po dosažení důchodového věku a budou nabízet doživotní penzi (platnost od 1. 1. 2006).

Již jsme vám představili koncepci důchodové reformy vládní ČSSD, přečíst si o ní můžete v článku ČSSD sází na virtuální účty, její hodnocení námi oslovenými odborníky pak najdete v textu Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrok, ale pomalý. V dalších dnech můžete čekat ještě návrhy řešení důchodové reformy ODS a KSČM. 

I koncepce Unie svobody byla podrobena kritice odborníků, jejich názory si můžete přečíst v článku Reforma penzí podle US: více nohou, ale jedna zakrnělá. Co si o koncepci US-DEU ale myslíte vy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-328
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 6. 2004 20:51, Honzajs

Samozřejmě vím, že Rusnok je z ING. Mně se ale také velmi zamlouvá ten nápad se započítáváním dětí - to nemá nic společného se zaměstnavatelem (fondy samozřejmě ano)

Zobrazit celé vlákno

+26
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 6. 2004 16:42, Honzajs

Analýza je z díly p. Rusnoka a jeho kolegů z ING.
Připadá mi opravdu moc zajímavá.

Zobrazit celé vlákno

-25
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Komise pro hodnocení koncepcí penzijních systémů politických stran

22. 6. 2004 | Martin Zika

Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrok, ale pomalý

22. 6. 2004 | Martin Zika

Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrok, ale pomalý

Sociální demokracii je třeba pochválit za to, že přestala odmítat potřebu reformy penzijního systému, říkají námi oslovení analytici. Ovšem systém NDC, který zvolila jako nejvhodnější... celý článek

ČSSD sází na virtuální účty

21. 6. 2004 | Vendula Hilkovičová

ČSSD sází na virtuální účty

Mnoho lidí se dnes shodne na tom, že reforma penzijního systému je nutná. Víte ale, jak chtějí tuto věc řešit naši političtí zástupci? Seznámíme vás s konkrétními plány parlamentních... celý článek

Úpravy v rámci reformy veřejných financí k 1. lednu 2004

21. 6. 2004 | redakce Peníze.CZ

Na potřeby státu pracujeme o čtyři dny déle

15. 6. 2004 | Jiří Šedivý

Na potřeby státu pracujeme o čtyři dny déle

Až do patnáctého června letos pracuje průměrný Čech ve prospěch státní kasy a teprve další vydělané peníze si může ponechat. Toto datum se každoročně posunuje směrem ke konci roku a... celý článek

Partners Financial Services