Havarijní pojištění v kostce

Bez automobilu se mnozí neobejdeme. Pozitiva jsou jasná: přeprava sebe samých i nákladu na delší i kratší vzdálenosti, časová nezávislost, pohodlí ve srovnání s ostatními způsoby dopravy. Jedna strana mince je tedy nesporný užitek. Na jejím rubu kromě jiného najdeme nezanedbatelná rizika. Pořízení vozu je velký výdaj a investice minimálně na několik let, již je potřeba si chránit.
Havarijní pojištění v kostce

Pojišťovny vytvořily pro tento účel samostatný pojistný produkt – havarijní pojištění.

Pokud vlastníte nový a drahý automobil, jehož oprava v případě poškození by byla finančně náročná a se kterým jezdí popřípadě více osob, je havarijní pojištění určeno právě vám. U staršího automobilu, jehož oprava by přišla na relativně nízkou sumu, se havarijní pojištění zřejmě nevyplatí.

Havarijní pojištění je v Česku určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou, s výjimkou historických vozidel.

Jak správně vybrat pojišťovnu: cena není všechno

Havarijní pojištění, která nabízejí naše pojišťovny, jsou si na první pohled velmi podobná, ale liší se v některých důležitých aspektech. Například ve výši limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, ve kvalitě asistenčních služeb, možnosti kombinovat různá rizika a podobně.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Při výběru pojistitele a havarijního pojištění by tedy neměla hrát hlavní roli výhradně cena pojištění, ale také jeho bezchybná správa, rozsah asistenčních služeb a bezproblémová likvidace.

Dalším velmi důležitým aspektem při výběru pojišťovny – ze strany klientů ovšem velmi podceňovaným – je způsob, jakým pojišťovna stanovuje pojistnou částku. Se způsobem stanovení pojistné částky je totiž spojena výplata pojistného plnění, když se něco doopravdy stane. Při výplatě pojistitelé posuzují, zda se jedná o totální škodu nebo o škodu parciální (částečnou). V případě totální škody pojišťovny vyplácejí obvyklou cenu vozidla (hodnotu vozidla bezprostředně před pojistnou událostí), zatímco v případě částečné (parciální) škody vyplácí pojišťovna pojistné plnění ve výši nákladů nezbytných na opravu vozidla neboli na uvedení do původního stavu před pojistnou událostí, samozřejmě po odečtení spoluúčasti.

Marcela Hrubošová

Marcela Hrubošová

ing. Marcela Hrubošová - zakladatelka vzdělávacího portálu Finance pro radost. Její životní motto je Jen vzdělaní lidé se rozhodují svobodně! V oblasti financí působí víc než dvacet let. Pracovala ve významných manažerských pozicích v největších pojišťovnách na českém a slovenském trhu, řídila inkasní společnost, zakládala makléřské pojišťovací společnosti.

Dnes se stará o vymáhání úvěrových pohledávek v bankovním sektoru a věnuje se finančnímu vzdělávání. Vede semináře a mentoruje ženy v jejich profesním i osobním růstu. Je autorkou odborných knih.

Jaká rizika kryje havarijní pojištění

Základní rizika, která toto pojištění kryje, mohou vzniknout v souvislosti s: 

 • dopravní nehodou, havárií, pak bývají kryta rizika nejen poškození vozidla či majetku, ale i na zdraví či životech cestujících; za havárii se podle podmínek jedné pojišťovny považuje: „poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.) a poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby“,
 • odcizením,
 • živelní událostí, jako je požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stožárů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice,
 • vandalismem, tedy poškozením nebo zničením auta úmyslným jednáním třetí osoby

Pojišťovny nabízejí různé kombinace pojištění proti těmto základním rizikům, je možné uzavírat pojistku samostatně jen proti některému riziku, v kombinaci nebo uzavřít takzvané kompletní pojištění.

Havarijní pojištění automaticky obsahuje pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob.

Kromě základních rizik existují i další vedlejší rizika, proti kterým je možné se připojistit. Mezi rizika vyžadující připojištění můžeme zařadit například pojištění:

 • čelního skla,
 • zavazadel a věcí osobní potřeby,
 • úrazu přepravovaných osob,
 • mimořádné výbavy,
 • pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla atd.

Je vhodné podotknout, že škody kryté z těchto připojištění nemají vliv na bezeškodní průběh pojištění. Průběh pojištění má vliv při sjednávání další pojistky. Pokud pojištění proběhlo beze škod spojených se základními riziky, má klient při uzavírání další pojistky zpravidla nárok na nejrůznější výhody a úlevy, především na slevu z pojistného.

Významným doplňkovým připojištěním jsou i asistenční služby, z nichž některé pojistitelé poskytují bezplatně, a to do určitého předem sjednaného limitu. Asistenční služby fungují po dobu 24 hodin denně, každý den v roce. Celkový rozsah asistenčních služeb v období pojistného roku je většinou omezen horní hranicí pojistného plnění a někdy i četnostní použití této služby po dobu trvání pojištění. Rozsah nabízených asistenčních služeb je velmi různorodý a při výběru pojistitele by toto připojištění mělo hrát svou roli.

Tipy na levnější pojištění

 • Pokud způsobujete často malé škody, zvolte spíš pojištění s nízkou spoluúčastí. Naopak, jezdíte-li bez nehod a věříte si, zvolte spoluúčast vyšší a pojištění bude levnější.
 • Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí jako doplněk za zvýhodněných podmínek i havarijní pojištění. Je proto výhodné pořizovat obojí pojištění současně a zvážit možnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením získáte slevu na toto pojištění, lepší asistenční služby a další výhody. 

Anketa

Máte havarijko?

Výluky z pojištění

Mezi základní výluky z pojištění, které se uplatňují u všech pojistných produktů, patří válečné události, nepokoje, stávky, terorismus, působení jaderné energie, úmyslné jednání pojištěného nebo vady, které měla věc v době uzavírání pojištění. Všeobecné pojistné podmínky každé pojišťovny specifikují přesný seznam všech výluk z pojištění, která se váží k danému pojistnému produktu. V případě havarijního pojištění může jít o další výluky z pojištění například škody způsobené nesprávnou obsluhou vozidla, špatnou údržbou, řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění nebo také řízení vozidla pod vlivem alkoholu, léků či návykových látek a tak dál.

Kolik stojí havarijní pojištění

Cenu pojištění, tj. výši pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, závisí na několika věcech, mezi které patří:

 • typ a značka vozidla,
 • pořizovací cena vozidla,
 • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • různé slevy
 • způsob platby (souvisí také s frekvencí placení)
 • jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby
 • dosavadní řidičské zkušenosti řidiče (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění mají nižší pojistné)
 • účel užívání vozidla
 • vybavenost vozidla a jeho zabezpečení
 • místo, kde se vozidlo nachází (město bude dražší než na venkov) aj.

Cena havarijního pojištění, s ohledem právě vypočtené údaje, je tedy individuální pro každého klienta. Kalkulaci pojištění vašeho vozidla si můžete provést na internetu – pojišťovny mají kalkulačky na svých webech, existují srovnávače autopojištění a společnosti, které pojištění přeprodávají.

Důležitější než cena pojištění je kvalita pojištění. Při správném nastavení pojistné ochrany a zabezpečení majetku je možné vždy s cenou pojištění ještě výrazně „zahýbat“, totiž získat od pojišťovny slevu.

Jazykový koutek

Podstatné jméno bonus pochází z latinského přídavného jména bonus. To neznamená nic jiného než dobrý. V tomto případě můžeme tedy hovořit o tom, co se vám přičítá k dobru. Existuje ale i slovo opačného významu: malus, původně latinsky zlý, špatný. Tak jako za řízení bez nehod dostáváte plusové body, odměněné slevou, za bouračky vás čekají body záporné: malus, „odměněný“ přirážkou na pojistném.

Jaké slevy můžeme u havarijního pojištění získat

Snížení pojistného můžeme docílit vhodným zabezpečením svého vozidla. Pojišťovny nabízejí slevy:

 • až deset procent za mechanické zabezpečení vozidla,
 • až deset procent za pasivní vyhledávací systém,
 • až dvacet procent za systém aktivní lokalizace vozidla,

další slevy lze získat za pískování skel, imobilizér a další bezpečnostní prvky.

Slevu lze získat také za bezeškodní průběh předchozího pojištění. Tyto bonusy mohou u všech pojišťoven dosáhnout maximální hranice 50 procent z pojistného. První rok bez nehody se připisuje bonus o výši pět až deset procent, což znamená, že maximálního možného bonusu dosáhnete za pět až deset let řízení bez nehod – podle pojišťovny. Bonusy jsou na základě potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění přenosné mezi pojišťovnami.

Také výše spoluúčasti ovlivní celkovou cenu pojistného. Zatímco u povinného ručení pojišťovna zaplatí poškozenému celou škodu, u havarijního pojištění vždycky existuje spoluúčast (procento, kterým se podílíte na pojistné události). Výše spoluúčasti většinou začíná zpravidla u pěti procent (minimálně však pěti tisíc korun) a končí u dvacíti procent (minimálně dvacet tisíc korun). Nejčastější výše spoluúčasti se pohybuje mezi pěti a deseti procenty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Silnice po zimě? Horor! Co dělat, když si kvůli výmolu poškodíte auto

25. 4. 2013 | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Silnice po zimě? Horor! Co dělat, když si kvůli výmolu poškodíte auto

Děr na silnicích je jak hub po dešti. Když do nějaké vletíte, můžete si nárokovat náhradu škody, i když nemáte havarijní pojištění. Připravte se ale, že vám pojišťovny můžou dělat pořádné... celý článek

Zabezpečení auta: pořídíte ho už za tisícovku a ušetříte na pojistce

7. 3. 2012 | Jindřich Hradecký | 23 komentářů

Zabezpečení auta: pořídíte ho už za tisícovku a ušetříte na pojistce

Skoro čtvrtinu celkové kriminality Česka tvoří krádeže aut a vykrádání věcí z nich. O vůz u nás přijdou každou hodinu dva majitelé, dalších pět si vyčítá, co v něm nechala. Přitom ochrana,... celý článek

Mýty a omyly řidičů v přístupu k havarijnímu pojištění

10. 2. 2011 | Jiří Janský | 21 komentářů

Mýty a omyly řidičů v přístupu k havarijnímu pojištění

Pokud máte sjednané havarijní pojištění, patříte k necelé pětině řidičů, kteří své vozidlo takto chrání. Podle statistik České asociace pojišťoven (ČAP) má ze 7 milionů registrovaných... celý článek

Co brát do úvahy při sjednání havarijní pojistky

7. 10. 2009 | Eva Sovová

Co brát do úvahy při sjednání havarijní pojistky

Řada českých řidičů zvažuje, zda platit za havarijní pojistku vozu tisíce korun nebo raději ušetřit a ojeté auto již nepojistit. Pojišťovny se nyní snaží lákat na slevy, přetahují se... celý článek

Partners Financial Services