Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

redakce Peníze.CZ | rubrika: Rozhovor | 24. 5. 2018
Kdo chce nabízet půjčky, investice nebo produkty penzijního zajištění, musí už nějakou dobu prokázat, že věci teoreticky rozumí. Zákonné zkoušky jsou ale povinné minimum. Konkurence – a je to jen k dobru zákazníků – nutí poradce k dalšímu vzdělávání. Není od věci, když víte, že váš rádce absolvoval zkoušky u důvěryhodné instituce, což stvrzuje uznávaný titul.
Radit si nechejte od profíků: Dva nové tituly pro finanční poradce

Důraz na vzdělávání finančních poradců v Česku rok od roku roste. Každý, kdo má v plánu sjednávat spotřebitelské úvěry, penze, pojišťovat nebo radit klientům, kam by měli investovat, musí (nebo bude muset v dohledné době) projít speciální zkouškou pro daný produktový segment. Jinak má smůlu. Z pohledu klientů je to jen dobře, „dávačky“ to totiž opravdu nejsou. Právě naopak. Teoretické znalosti vyžadované ke zvládnutí zkoušek často daleko přesahují každodenní pracovní rutinu, bez přípravy je dá málokdo.

Výborné teoretické předpoklady získané absolvováních sektorových zkoušek z člověka ale pořád nedělají výborného finančního poradce. K úspěchu potřebujete jednak talent a pevnou vůli, a možná ještě mnohem víc praktické dovednosti. A právě na jejich rozvoj se zaměřují dvě nové vzájemně si konkurující certifikace: Poradce finančního plánování (PFP) pod hlavičkou EFPA ČR a Česká akademie finančního plánování, kterou spouští Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a Vysoká školy finanční a správní.

Obě mají podobné cíle, propojit znalosti ze všech certifikací v jeden celek a naučit je poradce používat tak, aby vám dokázal sestavit vhodný finanční plán – finančního průvodce vaším životem. Výhodou obou je jejich nezávislost na interních vzdělávacích systémech finančněporadenských firem, jejichž úroveň nemusí být vždy nejvyšší, případně může být orientovaná na produkty, kterým společnost dává přednost. Obě certifikace zároveň nepracují pouze s analytickými dovednostmi finančních poradců, ale věnují prostor také jejich obchodním schopnostem a etickému rámci. Jejich absolventi by vám tak měli být schopni vám nejen správně a vašem zájmu poradit, ale zároveň vám všechno dokonale vysvětlit.

Jakou zkoušku si váš finanční poradce vybere, pro vás nemusí být nijak zásadní. Pokud jednu z nich úspěšně absolvuje, máte o důvod víc mu věřit – neusnul na vavřínech, maká na sobě a chce se zlepšovat.

Z pohledu finančního poradce tu jisté odlišnosti jsou. Pro přihlášení do programu Poradce finančního plánování od EFPA ČR vám stačí dvě ze čtyř sektorových zkoušek a rok praxe, Česká akademie finančního plánování od finančního poradce očekává absolvování všech certifikací. Zdá se tedy být na první pohled mírnější v požadavcích na uchazeče. Na druhou stranu má EFPA s organizováním finančněporadenského vzdělávání dlouholeté zkušenosti a nabízí poradcům navazující (a ještě mnohem komplexnější) vzdělávání – celoevropsky uznávané certifikace EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner).

Na následujících řádcích najdete rozhovory s tvůrci obou certifikací. Pokud jste klient, číst můžete ze zájmu (a třeba z potřeby motivovat svého finančního poradce k dalšímu rozvoji). Pokud jste finanční poradce a přemýšlíte o jedné z voleb, přejeme inspirující čtení.


Master of Financial Planning Česká akademie finančního plánování ověří vědomosti finančních poradců

S programem zaměřeným na praxi místo teoretických pouček přichází Unie společností finančního zprostředkování a Vysoká škola finanční a správní. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Šindeláře, předsedy USF, a prorektora VŠFS Petra Budínského.

Zleva: Petr Budinský a Jiří Šindelář

Česká akademie finančního plánování vznikla pod záštitou Unie společností finančního zprostředkování a poradenství a Vysoké školy finanční a správní. Kdo s nápadem přišel?

Jiří Šindelář: První impulz přišel od členů USF. Dlouhodobě nás upozorňovali na absenci programu, který by byl zaměřený na finanční plánování v praxi. Zhruba rok a půl jsme pak vedli diskuze o tom, jestli má takový program na trhu místo a jak přesně by měl být koncipovaný. Když padlo rozhodnutí, že se USF do projektu pustí, ihned jsme věděli, že do toho nepůjdeme bez strategického partnera. Vypsali jsme proto výběrové řízení, ve kterém uspěla Vysoká škola finanční a správní. Výsledkem naší spolupráce je Česká akademie finančního plánování a program Master of Financial Planning.

Petr Budinský

Petr Budinský

Absolvent pražského matfyzu. Pracoval postupně ve vysokém školství a v bankovnictví, pro pražskou burzu vytvořil standard úrokové doby BCK. Vyučoval finanční nástroje a jejich oceňování. Byl řadovým členem i předsedou Burzovní komory, působil jako člen představenstva Komerční banky. Od roku 2001 na Vysoké škole finanční a správní – dříve jako náměstek generální ředitelky a prorektor pro obchod a vnější vztahy., dnes prorektor pro vzdělávací činnost a člen představenstva.

Jiří Šindelář

Jiří Šindelář

Absolvent Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Výkonný ředitel a předseda představenstva Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Zastupuje Česko v představenstvu FECIF, evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Člen řady expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu. Autor odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Co program Master of Financial Planning obnáší, jde o klasický vzdělávací kurz?

Jiří Šindelář: V první fázi jsou pro nás stěžejní certifikační zkoušky, které rozbíháme v květnu. Na trhu působí řada pojišťovacích a bankovních poradců s mnohaletou praxí, kteří sestavují několik finančních plánů týdně. Předpokládáme, že jde o lidi s určitou sumou znalostí a že není nutné, aby zkouška navazovala na vzdělávací kurz.

S přípravným kurzem chceme přijít během předběžně v září – i tady ale počítáme s tím, že nepůjde o úplné nováčky v oboru. Z našeho pohledu by mělo jít o lidi, kteří mají pětasedmdesát procent potřebných znalostí a v našem kurzu si je doplní, a především utřídí. Se spuštěním plnohodnotného kurzu pro lidi, kteří se dosud finančním plánováním nezabývali, chceme přijít v následujících letech.

Program tedy aktuálně cílí především na lidi z praxe – kdo přesně se může přihlásit, je potřeba splnit nějaká vstupní kritéria?

Jiří Šindelář: Základní podmínkou je složení zkoušek, které finančním poradcům předepisuje zákon – jde o zkoušky z oblasti penzijních produktů, úvěrů na bydlení, investičních produktů a životního i neživotního pojištění. Jejich absolvování je pro nás klíčové: celý program jsme postavili tak, aby na zákonnou certifikaci navazoval. Opravdu nechceme nikoho učit, jaký je rozdíl mezi akcií a dluhopisem. Náš cíl je nabídnout profesní titul pro lidi, kteří už se finančním plánováním zabývají. Celý program – samotná zkouška i přípravný kurz – se zaměřuje na sedm tematických pilířů: metodiku finančního plánování, aktiva a pasiva domácností, jejich příjmy a výdaje, akumulační fázi aktivního životního kapitálu, dekumulační fázi v důchodu, tvorbu finančního plánu, etiku a samoregulaci.

Jak zkouška vypadá?

Jiří Šindelář: Jde o kombinaci písemné a ústní části. Písemná část obnáší šedesát testových otázek, v ústní části jde o řešení případové studie. Obhajoba bude probíhat před komisí složenou ze dvou zástupců VŠFS a jednoho zástupce trhu, tedy čistého praktika.

Petr Budínský: K ústní zkoušce se navíc dostane jen ten, kdo úspěšně projde písemnou částí. Koncepce ústní zkoušky je do jisté míry unikátní – většina ostatních certifikačních programů sází pouze na písemné testování. Zkoušku před komisí vnímáme jako velkou přidanou hodnotu. Dokážeme díky ní posoudit, jestli člověk umí svůj pohled patřičně vyargumentovat.

Jiří Šindelář: Nechceme, aby se poradci nazpaměť drtili poučky ze skript. Ty v praxi nemusí obstát. Z vlastní zkušenosti vím, že řada firem prosazuje rozdílný pohled na to, jaký násobek ročního příjmu klientovi nastavit jako pojistný limit pro případ smrti. Někde si stojí za 1,5násobkem, jinde radí 2,5násobek. V reálu je ale potřeba posuzovat každého klienta zvlášť.

Finanční plánování: struktura programu

1. Metodika finančního plánování

 • Vztah životních a finančních cílů
 • Psychologie klienta
 • Makroekonomické minimum

2. Aktiva a pasiva domácnosti

 • Struktura majetku domácnosti
 • Struktura zdrojů domácnosti

3. Příjmy a výdaje domácnosti

 • Příjmy domácnosti
 • Státní sociální systém
 • Výdaje domácnosti
 • Cash-flow bilance
 • Daňová optimalizace příjmů a výdajů

4. Akumulační fáze aktivního života

 • Zajištění rizik
 • Akumulace rezerv
 • Krizové a nestandardní situace (rozvod, úmrtí atd.)
 • Dluhová služba

5. Dekumulační fáze života v důchodu

 • Optimalizace výplaty nakumulovaného kapitálu
 • Nástroje k optimalizaci plnění pozůstalosti (dědictví)

6. Tvorba finančního plánu

 • Optimalizace existujících finančních aktiv (úspor)
 • Optimalizace úvěrů domácnosti
 • Optimalizace výdajů na spotřebu
 • Optimalizace finančních výdajů
 • Ochrana příjmů
 • Ochrana majetku
 • Krátkodobá rezerva
 • Dlouhodobá rezerva
 • Penzijní zabezpečení (renta)

Nemovitostní a alternativní investice

7. Etika a samoregulace

Co poradce získá pro svoji praxi, pokud zkoušku úspěšně složí?

Jiří Šindelář: Protože chceme z celého programu udělat výběrovou záležitost, půjde především o potvrzení profesní kvality. Sám jsem nedávno absolvoval MBA program, takže vím, že pětasedmdesát procent tvrdých znalostí, které vás v rámci následného vzdělávání učí, člověk s praxí a ekonomickým vzděláním dávno má. Osobně mi ale MBA přineslo hlavně možnost utřídit si vědomosti a získat přehled v mnoha oblastech. Podobné to bude u nás – díky ústní zkoušce můžeme poradce konfrontovat s různými přístupy na trhu, takže získají větší rozhled.

Na kolik certifikace a přípravný kurz přijde? Budete cenově zvýhodňovat poradce, který projde vzdělávací částí?

Jiří Šindelář: Absolvování kurzu a zkoušky cenově provázené není. Stejnou sumu – 4500 korun (bez DPH) – zaplatí člověk, který se ihned pustí do certifikace, i ten, kdo projde přípravným kurzem. Cena za kurz pak bude činit 12 000 Kč, opět bez DPH.

Petr Budínský: Ačkoli je nabídka vzdělávání důležitou součástí našeho programu, není rozhodující. Nechceme tlačit lidi do vzdělávacích kurzů a za každou cenu na tom vydělat. V prvních měsících počítáme řádově s desítkami zájemců. Už teď je přitom poptávka vyšší.

Certifikačních a vzdělávacích programů pro finanční poradce je u nás několik. V čem je hlavní benefit vašeho projektu?

Jiří Šindelář: Jednoznačně v zaměření. Ostatní zkoušky typicky neberou v potaz, kde zákonné zkoušky končí. Nejdřív vás učí rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením a v konečné fázi jdou až k tak složitým věcem, jako je teorie portfolia. Když to zjednoduším: naším cílem je uříznout vršek a „zákonný“ spodek, a o to víc se věnovat prostředku.

Další výhoda je v navázání institucionální spolupráce. Většina firem má svůj vnitřní vzdělávací systém. My jim nabídneme možnost ho akreditovat, uděláme jakýsi externí audit. A pokud jejich zaměstnanci tímto vzdělávacím systémem projdou, budou připravení na naši certifikaci.

Na závěr otázka ohledně budoucnosti finančního poradenství. Je pravděpodobné, že se s postupující robotizací promění řada profesí. Často se mluví právě o finančních poradcích. Je to podle vás reálné?

Jiří Šindelář: Myslím, že bude dost záležet na typu produktu. Investice nebo životní pojištění jsou vztahové produkty. Přidaná hodnota poradce v psychologicko-edukativní rovině je tady opravdu významná. Když dojde k poklesu trhu, klienti to budou chtít nejspíš pořád probrat s živým člověkem. Komoditní produkty, jako je například autopojištění, ale robotizace zasáhne velmi silně.


Poradce finančního plánování: EFPA ČR má nový vzdělávací program a certifikát pro finanční profíky

EFPA ČR, která je mimo jiné akreditovaná Českou národní bankou pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele, přichází s novým vzdělávacím programem Poradce finančního plánování – PFP. Program, zaměřený na finanční plánování, je akreditovaný nezávislou mezinárodní asociací a představuje nadstavbu nad povinnými zkouškami pro poradce a zprostředkovatele a předstupněm programů zakončených už zavedenými tituly EFA a EFP.

Co bude obsahem programu, komu je určený a jak bude organizovaný, nám prozradili pánové Zdeněk Santler, místopředseda Rady EFPA, a Petr Pavlásek, výkonný ředitel firmy KFP, akreditovaného poskytovatele přípravy na zkoušky EFPA.

Ing. Zdeněk Santler, MBA

Zdeněk Santler

Je místopředsedou Rady EFPA ČR. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a Nottingham Trent University, víc než 14 let pracuje ve vrcholném managementu tuzemských i zahraničních firem. Z pozice HR managera v pojišťovně měl na starosti nábor a rozvoj více než 1200 poradců a 150 manažerů obchodní sítě. Sedm let řídil jednu z největších vzdělávací společností se specializací na finanční sektor.

Má tři syny a mezi jeho záliby patří sport a cestování.

Ing. Petr Pavlásek, EFA

Petr Pavlásek

CEO KFP trénink. Má osm let ekonomického vzdělání, osm let praxe v bankovnictví, od roku 1994 se věnuje finančnímu poradenství a vzdělávání finančních profesionálů v Česku a na Slovensku. Jeho firma KFP trénink pomáhá připravit poradce ke zkouškám k získání titulu EFA – European Financial Advisor. 136 poradců z 262, kteří titul v Česku získali, připravila právě firma KFP trénink. Vzdělávací program pro PFP má vyvinutý a otestovaný s velmi pozitivními ohlasy na použitelnost v praxi.

Co bylo motivem pro vytvoření nového vzdělávání pro finanční poradce?

Zdeněk Santler: V první řadě – program Poradce finančního plánování je nový v Česku, v Evropě jde ale o zavedený program. V různých zemích sice má místní právní rámec, ale všude má tytéž poradenské, plánovací a etické standardy, které jsou na vyspělých trzích běžné. My jsme už v roce 2014 na naší konferenci představili „pyramidu certifikací“: její základnou jsou povinné sektorové zkoušky, nad nimi první rozvojový stupeň v podobě PFP, následuje European Financial Advisor – EFA a vrchol tvoří European Financial Planner – EFP .

V roce 2016 jsme začali program chystat a zahájili jsme akreditační řízení s EFPA Europe. Chtěli jsme být připraveni, až skončí vlna nových povinných sektorových zkoušek, které poradce časově dost zatížily. Z absolvování dvou těchto zkoušek sektorových zkoušek jsme udělali kvalifikační předpoklad pro zkoušku PFP. Nyní máme konečně ucelený systém rozvoje pro všechny profesionály na finančním trhu.

Petr Pavlásek: V roce 2010 EFPA přinesla na český trh první mezinárodní certifikát. Zkouška EFA je ale náročná, cítili jsme velkou potřebu „malé EFY“. KFP se věnuje praktickému rozvoji poradců a specialistů více než 13 let, já osobně téměř 20 let. Naší výhodou je, že obsahově máme trénink v podstatě připravený, absolvovalo jej mnoho poradců a vždy oceňovali jeho praktičnost a přínos. Teď doplníme standardy a možnost získat mezinárodní certifikát PFP.

V čem tedy program Poradce finančního plánování spočívá a proč by jej poradci měli absolvovat?

Petr Pavlásek: Program vychází z našich dlouholetých zkušeností s praktickým vzděláváním a metodikami top poradců z celé Evropy. Je koncipovaný jako nadstavba nad sektorovými zkouškami, které jsou velmi oddělené – absolvent často neumí dobře propojit znalosti, které získal například při přípravě zkoušky na úvěry se znalostmi ke zkoušce třeba z investic nebo penzí. PFP tyto znalosti propojí, doplní o poradenskou a plánovací nadstavbu a umožní poradci vypracovat klientovi kvalitnější a dlouhodobější plán s vyšší přidanou hodnotou.

Zdeněk Santler: PFP má unikátní blended learning, tedy kombinaci e-learningu a prezenční výuky. Využíváme zkušenosti ze sektorových zkoušek, které u nás absolvovalo víc než 30 tisíc lidí, naše e-learningy mají špičkové hodnocení. E-learning bude sloužit také v PFP k doplnění základních znalostí ze sektorových zkoušek. Následuje dvou- až třídenní prezenční kurz s nejzkušenějšími lektory finančního vzdělávání, kde je náš VIP akreditovaný partner firma KFP. Součástí zkoušky je test a ústní část, která je naprosto unikátní tím, že má i mentoringovou část, ve které účastník dostane několik konkrétních doporučení pro další práci a osobní rozvoj. Klademe velký důraz na praktičnost našich certifikací a přípravy, která je plná reálných případových studií a vlastní poradenské praxe profesionálních lektorů. Profesionálním poradcem se nikdo nestane absolvováním zákonné zkoušky nebo studiem na vysoké škole.

Jaká jsou vstupní kritéria do programu PFP?

Zdeněk Santler: Jsou dvě podmínky: je třeba mít dvě zákonné sektorové zkoušky a roční praxi.

Petr Pavlásek: Rozhodně si nemyslíme, že každý poradce musí mít plné portfolio zkoušek a nabízet penze, úvěry, pojistky a investice. Na druhou stranu čistě úvěrový specialista, který „umí“ a nabízí například pouze hypotéky, není podle nás poradce pro finanční plánování. Z našeho pohledu by měl své znalosti doplnit například o majetkové pojištění, aby viděl klientovy potřeby v širších souvislostech. A pak je pro něj samozřejmě PFP perfektním rozvojovým nástrojem. Vůbec to neznamená, že musí začít pojištění nabízet, ale jeho znalosti a profesionální poradenství klient jistě ocení.

Certifikačních a vzdělávacích programů pro finanční poradce je u nás několik. V čem je hlavní benefit vašeho projektu?

Zdeněk Santler: Máme ucelený systém komplexního vzdělávání v oblasti poradenství a plánování, který je zaštítěný nezávislou evropskou asociací. Naše tituly jsou v souladu s evropskou soustavou kvalifikací. Absolvent PFP může následně pokračovat na EFA a následně na EFP, případně s naším partnerem už příští rok absolvuje přípravu na celosvětové CFP (Certified Financial Planner) a u EFPA absolvuje pouze rozdílovou zkoušku. Pokud se rozhodne, že mu titul PFP stačí, může navštěvovat kurzy následného vzdělávání, které EFPA svým členům poskytuje.

Petr Pavlásek: My jsme stejně jako 270 držitelů certifikátu EFA dávno přesvědčeni, že vzdělávání a rozvoj má smysl a vyplatí se. Abychom přesvědčili i ostatní poradce, kteří zatím váhali, udělali jsme kvalifikovaný průzkum mezi svými absolventy a jeho výsledky hovoří jasně. Hlavním benefitem pro absolventy PFP bude prokazatelný nárůst příjmů, vyšší stabilita zákaznického kmene.

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Znáte rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Jak je správně používat a chránit

25. 5. 2023 | Jan Müller

Znáte rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Jak je správně používat a chránit

Pro platební karty se u nás vžil termín kreditka. Ve skutečnosti ale většinou jde o kartu debetní. Jak velký je v tom rozdíl?

Skoro polovina lidí neví, jaký úrok má na spořicím účtu

24. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Skoro polovina lidí neví, jaký úrok má na spořicím účtu

Téměř polovina Čechů (45 %) z těch, kteří mají peníze na spořicím účtu, nezná výši úročení svých vkladů. Peníze si odkládají bez ohledu na roční výnos, který jim tento účet přinese.... celý článek

Šéf Fincentrum & Swiss Life končí. Ze zdravotních důvodů

13. 4. 2023 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Šéf Fincentrum & Swiss Life končí. Ze zdravotních důvodů

Generální ředitel finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Petr Jarůněk ze zdravotních důvodů končí. V obou funkcích ho od května nahradí jeho dosavadní... celý článek

Fincentrum jako značka končí, zůstane Swiss Life

5. 4. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Fincentrum jako značka končí, zůstane Swiss Life

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select změní k 1. květnu název na Swiss Life Select. Statistika Fincentrum Hypoindex se přejmenuje na Swiss Life Hypoindex a dceřiná společnost... celý článek

Jak poznat dobrý dluh od špatného. Poradíme s půjčkami

30. 3. 2023 | Jan Müller

Jak poznat dobrý dluh od špatného. Poradíme s půjčkami

Existuje hodně druhů půjček a každý z nich je vhodný k něčemu jinému. Dobrou či špatnou volbou můžete ušetřit nebo ztratit mnoho tisíc.

Partners Financial Services