Unie společností finančního zprostředkování: Svá pravidla jsme připraveni vynucovat

Martin Vlnas | rubrika: Rozhovor | 2. 11. 2017
Nejen ve finančněporadenských kruzích vzbudila na konci září jistý rozruch zpráva, že společnost Broker Trust opouští Unii společností finančního zprostředkování. Šlo o vyvrcholení dlouhodobého sporu, ve kterém se společnost nechtěla podřídit požadavku Unie na urovnání některých profesních pochybení. Přinášíme pohled předsedy Unie Jiřího Šindeláře.
Unie společností finančního zprostředkování: Svá pravidla jsme připraveni vynucovat

Spor mezi Unií společností finančního zprostředkování (USF) a jejím zakládajícím členem, společností Broker Trust se táhnul několik roků. Odstartovala ho stížnost jiného člena Unie. Smírné řešení se nepodařilo najít, Unie nejprve pozastavila Broker Trustu členství, následovalo vystoupení Broker Trustu z profesní organizace.

První stížnost na společnost Broker Trust dorazila do vaší profesní asociace v dubnu 2014. O co šlo?

Šlo o balík pěti bodů, ve kterých stěžovatel upozorňoval na nestandardní dění ve zmíněné finančněporadenské společnosti v letech 2012 a 2013. Čtyři body upozorňovaly na individuální provinění poradců, kteří podnikali pod hlavičkou společnosti Broker Trust, poslední se pak týkala stížnosti na společnost, jež se prezentovala jako nezávislý pool, i když působila pod hlavičkou Broker Trust.

Jiří Šindelář

Jiří Šindelář

Vystudoval ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Počínaje rokem 2014 zastupuje Českou republiku v představenstvu FECIF – evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU. Autor mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Starší rozhovor s Jiřím Šindelářem najdete zde:

Finanční poradenství: Kauza OVB poškodí celý trh

USF

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících ve finančním zprostředkování a poradenství vzniklo v roce 2006. Zastupuje celkem 21 řádných a 1 přidruženého člena při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů. Snaží se nastavovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a dohlížet na jejich dodržování.

Stěžují si na sebe jednotlivé firmy v rámci Unie společností finančního zprostředkování a poradenství běžně?

Za dobu existence Unie, tedy za jedenáct let, jsme takové stížnosti dostali celkem čtyři. Obvykle se ale všechno rychle vyřeší smírnou dohodou. Džentlmenská dohoda je vždy preferované řešení.

V případě téhle stížnosti ale k dohodě nedošlo. Proč?

Určitě to není proto, že bychom se o ni nepokoušeli. Ještě předtím, než jsme spor postoupili naší etické komisi, proběhlo několik jednání. Mediace ale skončila neúspěšně.

Můžete prozradit, kdo stížnost na Broker Trust podal?

Jedna z velkých finančněporadenských firem, jejíž název není příliš odlišný od jména firmy, na níž stížnost směřovala.

Pokud tomu rozumím správně, stížnost podala firma, která pod svá křídla vzala a těsně před podáním stížnosti zase ukončila spolupráci s nechvalně proslulým Lukášem Štorkem, který dostal od České národní banky nejvyšší pokutu udělenou jednotlivci, šesti milionů korun. Nešlo jen o vyřizování účtů nebo konkurenční boj?

Ano, takové argumenty samozřejmě zaznívaly. A my na ně odpovídali, že pokud bychom přijali stížnost z druhé strany, rozhodně bychom se jí věnovali také. Padni, komu padni. Ambici řešit plošně všech třináct tisíc finančních poradců, které mají pod křídly jednotlivé členské firmy, jsme ale nikdy neměli. Žádnou „protistížnost“ jsme neobdrželi. Na jednu stranu to hodnotím pozitivně, protože jsme se vyhnuli zbytečné eskalaci a osočování mezi našimi členy, na druhou stranu se všechno nakonec vyhrotilo i tak.

Dál je třeba říci, že veškerá dosavadní nápravná opatření, uložená Unií společností finančního zprostředkování a poradenství členům, byla akceptována a plněna. Došlo k postupné eliminaci problémových struktur, realizovala se nápravná opatření vůči klientům, probíhá compliance audit v režii externí auditorské firmy. To je přesně ta samoregulační funkce, která odlišuje členy Unie od zbytku trhu a která směřuje k vyššímu standardu vůči zákazníkům i obchodním partnerům.

O jaká profesní provinění šlo v případě stížnosti na Broker Trust?

Vadilo nám, že společnost spolupracovala s poradcem, který přiznal (byť z doby, kdy ještě s touto společností nespolupracoval) účast na pokusu o pojistný podvod. Proto jsme společnosti zadali zjednání nápravy. V tomto případě nešlo o žádné spekulace ani konkurenční boj. Daný poradce pochybil, přiznal se k tomu, a díky tomu unikl odsouzení. Naše Unie i naši členové si zakládají na dobrém jménu a pověsti, jakož i na dodržování Etického kodexu Unie. Zastáváme názor, že takový poradce by neměl působit ve firmě, která je naší členskou organizací, byť nedošlo k formálnímu ohrožení jeho důvěryhodnosti z pohledu České národní banky.

Poradce tedy mohl dál legálně vykonávat svou práci?

Ano, a i když Broker Trust o poradcově minulosti nemusel vědět ve chvíli, kdy ho přijímal, měl podniknout adekvátní kroky, jakmile se o této skutečnosti dozvěděl.

Adekvátním krokem myslíte ukončení spolupráce?

V rámci Unie na tom panovala jednoznačná shoda.

Oslovili jste daného poradce?

Bylo nám to nabízeno, ale nabídky jsme nevyužili. Naše Unie s poradci přímo nejedná, to necháváme na svých členech, kteří si musejí zjednat pořádek sami.

Proč jste nedali na argumenty uvedené Broker Trustem ve prospěch daného poradce?

V Česku nenajdete mnoho případů, kdy došlo k pravomocnému odsouzení nebo, jako v tomto případě, podmínečnému zastavení trestního stíhání finančního poradce státním zástupcem, protože se přiznal. Z našeho pohledu je tak případ jasný, čímž samozřejmě nechci bagatelizovat jiné závažné případy, které nedošly tak daleko. Rozhodnutí naší etické komise navíc podpořili i členové naší Unie na plénu rady.

To už se psal rok 2015. Co se dělo dál?

V Broker Trustu se vyměnilo vedení, nicméně ke změně postoje společnosti ve vztahu k nápravným opatřením za vytýkaná pochybení nedošlo.

Mluvíte o pochybeních v množném čísle, jaká byla ta další?

Firma, která se navenek prezentovala jako nezávislá finačněporadenská společnost, samostatný pool, byla ve skutečnosti součástí struktury Broker Trustu, aniž tuto informaci veřejně komunikovala v rámci své propagace. To jsme shledali jako nekorektní jednání.

Není to v porovnání s prve zmíněným porušením malichernost? Proč vám to vadilo?

Ať už klienta, nebo finančního poradce, který by chtěl s takovou společností spolupracovat, tohle mlžení může uvádět v omyl. Ať si firmy v rámci poolů fungují pod rozličnými jmény, ale svého chlebodárce by na webu i jinde měly jasně uvést.

Paradoxně se tohle nakonec ukázalo jako větší problém, než snaha o zjednání nápravy v případě prve vytýkaného porušení zásad Unie.

Po nekonečných jednáních nám ve finále už po pěti letech nešlo ani o rozvázání spolupráce s daným poradcem. I tak jsme se ale nedohodli. Kamenem úrazu se ukázal druhý bod. Broker Trust nakonec nápravu zcela odmítl, protože by to prý poškodilo jejich obchodní model, kdy jednotliví poradci nefungují přímo pod Broker Trustem, ale v rámci společností, které jsou na Broker Trust napojené.

Proč požadované nápravné opatření Broker Trustu vadilo?

Na tohle téma jsem absolvoval hodiny diskuzí, bylo to opravdu až bizarní, když si vezmeme, o jak banální problém jde. Jak jsem již uvedl, argumentem byla obava o zásah do obchodního modelu.

Bylo to tak?

Rozhodně ne. My přece nikomu nazakazujeme používat v rámci poolu vlastní značky navázaných společností. My jsme jen chtěli a chceme, aby, pokud někdo používá vlastní značku, na webu přiznal, že si všechno nezařídil sám, že mu v tom někdo pomáhá. A to bez ohledu na to, jestli jde o privátní stránky konkrétního finančního poradce, nebo o společnost využívající služeb poolu. O stanovisko jsme požádali Českou národní banku, která nám v zásadě dala za pravdu.

Broker Trust ale tvrdí, že odpověď ČNB vyznívá opačně, ve prospěch poolu.

Ano. To už byla naše diskuze v posledním tažení, to je dle našeho názoru chybná interpretace.

Po více než třech letech od podání stížnosti jste se v září nadpoloviční většinou hlasů ze všech 21 členských firem rozhodli pozastavit členství Broker Trustu v USF. Co se dělo dál?

Následovala mediální smršť a poměrně prudká reakce Broker Trustu. Domnívám se, že tento způsob medializace nebyl na místě.

Co znamená odchod Broker Trustu pro vaši Unii?

Finanční dopad není podstatný, hospodaření Unie je zdravé a s rezervami z minulých let. Víc lituji určitého omezení reprezentativnosti naší členské základny. Ale i na tom zapracujeme, formou dalšího rozšiřování členské základny, to jsem si jist.

Utrpí prestiž Unie společností finančního zprostředkování a poradenství?

Odchod Broker Trustu nás samozřejmě mrzí. Šlo o poměrně velkou společnost, s níž odchází i zastoupení jednoho z rozšířených obchodních modelů. Na druhou stranu je to jasný signál, že USF je připravena vynucovat plnění vlastních pravidel. Po letech diskuzí, které nám braly neuvěřitelné množství času a energie, jsem rád, že se znovu můžeme plně soustředit na důležitější věci - právní poradenství, lobbing a servis našim členským společnostem.

O co přišel ztrátou členství Broker Trust?

Především možnost připomínkovat novou legislativu a ovlivňovat skrze nás dění na trhu. A pak také metodickou podporu. Státní orgány se totiž jen nerady baví se samostatnou firmou, pro ně jsou vždycky lepším partnerem profesní sdružení.

Nyní už je na trhu i v médiích klidněji. Komunikujete společně?

Samozřejmě. Naším zájmem je mít i přesto se společností Broker Trust korektní vztahy.

Ustoupíte?

V tomto případě Rada USF přijala rozhodnutí a já nevidím důvody pro jeho revizi. Můj osobní názor je, že individuální selhání jednotlivce nastat může. Přijde mi ale naprosto rozumné, aby se klient nebo poradce dozvěděl, od koho pocházejí služby a produkty, které mám v portfoliu. Pokud se před klienty prezentuji jako firma s týmem pro compliance a smlouvami se všemi bankovními a pojišťovacími domy, ale nechci v patičce webu přiznat, že jsem pro to udělal jediné, podepsal smlouvu s poolem, nepřijde mi to úplně v pořádku. Jak jsem ale předeslal, není důležitý můj osobní názor, ale oficiální rozhodnutí orgánů USF, které proběhlo.

Projednávaná stížnost se týkala pěti bodů. V ostatních třech bodech jste žádné nápravné opatření neuložili. Proč?

Myslím, že i to ukazuje, že jsme k celé věci přistoupili opravdu objektivně a bez „nadržování“ jedné či druhé straně. Naše etická komise tyto části stížnosti vyhodnotila jako nedostatečně průkazné a žádná opatření v tomto směru neuložila. Přístup Unie byl tedy naprosto férový a profesionální, o tom jsem bytostně přesvědčen.

Vyjádření společnosti Broker Trust najdete zde

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

4fin kupuje českou síť realitek Century 21

24. 6. 2022 | Petr Kučera

4fin kupuje českou síť realitek Century 21

Finančně poradenská společnost 4fin Better together dokončila akvizici českého zastoupení světového realitního giganta Century 21. Takzvanou master franšízu kupuje od investiční skupiny... celý článek

Finančního poradce má třetina Čechů. Řekli, jak jsou spokojeni

14. 6. 2022 | redakce Peníze.CZ | 12 komentářů

Finančního poradce má třetina Čechů. Řekli, jak jsou spokojeni

Víc než třetina obyvatel Česka (35 procent) má svého finančního poradce, dalších deset procent ho mělo v minulosti. Ukázal to květnový průzkum České asociace společností finančního... celý článek

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

26. 5. 2022 | Jana Divinová | 14 komentářů

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

Čtyři z deseti Čechů se vidí jako nezkušení investoři, další tři z deseti jako zcela nezkušení.

Pojišťovny čekají nové spory. Ústavní soud se zastal klienta

24. 5. 2022 | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 3 komentáře

Pojišťovny čekají nové spory. Ústavní soud se zastal klienta

Někteří lidé, kteří si před lety sjednali investiční životní pojištění, mají šanci na vrácení víc peněz. Podle Ústavního soudu nemuseli hned od začátku vědět, že je smlouva neplatná.... celý článek

Marketing skupiny Partners povede Robert Chmelař

24. 5. 2022 | redakce Peníze.CZ | 5 komentářů

Marketing skupiny Partners povede Robert Chmelař

Na nově zřízenou pozici Group Chief Marketing Officer přichází do finanční skupiny Partners Robert Chmelař. Bude mít na starosti marketingovou strategii celé skupiny včetně chystané... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.