Investiční poradci budou muset prokázat odbornost. Připraví je nová zkouška

Jak vzdělaní a kvalifikovaní jsou investiční poradci? Standardy neexistují a zákon ani regulátor ke vzdělávání nemotivují. To se má do tří let změnit. První vlaštovkou je nová profesní zkouška pro investiční poradce se specializací na kolektivní investování. Přichází s ní profesní organizace EFPA a my se na podrobnosti ptáme Marty Gellové, prezidentky EFPA, a Michala Šrubaře, člena rady pro akreditace a standardy.
Investiční poradci budou muset prokázat odbornost. Připraví je nová zkouška

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která implementuje evropskou směrnici MiFID 2, přinese investičním poradcům jednoznačnou povinnost zajistit a prokazovat svou odbornost. Jak? Pomocí odborných zkoušek akreditovaných či uznaných ČNB.

Zákon samotný bude platný a účinný zřejmě od roku 2018. V aktuálním návrhu, který odešel na začátku března 2016 z Ministerstva financí k projednání vládou, se počítá s dvouletým přechodným obdobím pro splnění nových požadavků. Kdo chce být napřed, může se ale připravit už nyní! EFPA ČR připravila unikátní zkoušku, díky které získají investiční poradci nové znalosti, náskok před konkurencí a hlavně klid na práci v době, kdy budou ostatní na poslední chvíli honit termíny.


Marta Gellová

Marta Gellová

Vystudovala Právnickou fakultu UK. Od roku 2002 působí jako vrcholová manažerka, odborná poradkyně či členka projektových a akvizičních týmů v bankách, pojišťovnách a profesních či zájmových sdruženích na finančním trhu. Je členkou Consultative Committee  FECIF (Evropské federace finančních poradců) a členkou Executive Board CIFA (Nadace nezávislých finančních poradců). V roce 2010 spoluzaložila asociaci EFPA ČR (Evropská asociace finančního poradenství), kde působí jako předsedkyně rady a prezidentka a kterou zastupuje v představenstvu EFPA EU. Momentálně působí na finančním trhu i jako nezávislý konzultant. V roce 2012 získala ocenění LIGS Awards v oblasti dalšího profesního vzdělávání a stala se členkou vědecké rady LIGS University.

Michal Šrubař

Michal Šrubař

Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a dále program senior executive na Nottingham Trent University. Od roku 2014 je certifikovaným evropským finančním poradcem (EFA). V oblasti finančních služeb, zejména potom bankovnictví, pojišťovnictví a finančního plánování, působí od roku 1997. Od roku 2001 pracoval na manažerských pozicích v rámci interní a externí distribuce v Komerční bance, HVB Bank, České pojišťovně a dnes je partnerem ve firmách Flow & Grow a EFAWAY. Od roku 2011 je členem zkušební komise EFPA ČR. V roce 2014 se stal členem rady EFPA ČR a členem komise pro kvalifikační standardy EFPA Europe. 

Pro koho je zkouška určená?

Marta Gellová: Předně je důležité vysvětlit rozdíl mezi investičním zprostředkovatelem a investičním poradcem. Investiční zprostředkování definuje zákon jako přijímání a předávání pokynů. Jednoduše řečeno, investiční zprostředkovatel by neměl klienta nijak ovlivnit ve výběru konkrétního produktu. Ve chvíli, kdy začne investiční zprostředkovatel klientovi jednotlivé produkty vysvětlovat nebo dokonce doporučovat, poskytuje investiční poradenství. K tomu ale potřebuje nějakou odbornost – mix formálního vzdělání a různě dlouhé praxe. Pokud jedno z toho nesplňuje, jedná nad rámec své odborné způsobilosti. Zkoušky by tedy měli mít investiční poradci, kteří v oblasti investic pracují s nástroji kolektivního investování a nesplňují nároky na odbornost.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Pokud tedy investiční zprostředkovatel poradí klientovi, do jakého fondu investovat, porušuje zákon?

Marta Gellová: Ano, pokud nemá registraci jako investiční poradce od České národní banky a dostatečnou odbornost, vystavuje se možným sankcím. Bohužel se to velmi špatně kontroluje. Navíc není dostatečně definované, kde končí zprostředkování a začíná poradenství. Je to šedá zóna. V praxi je většina poradců investičními zprostředkovateli, i když klientům nabízejí i poradenství. Naštěstí se ale do dvou let všechno změní.

Jak si může člověk ověřit, jestli jedná s investičním zprostředkovatelem nebo poradcem?

Michal Šrubař: Může se podívat do registru ČNB nebo do registru finančních subjektů na Peníze.cz.

Jaký postih hrozí investičním zprostředkovatelům, pokud se prokáže, že poskytovali poradenství?

Marta Gellová: Investiční zprostředkovatelé jsou většinou vázaní na finančněporadenské firmy, které za ně zodpovídají a které podléhají dohledu České národní banky. Ta je může pokutovat a ukládat nápravná opatření a sankce. Firmy pak mají vlastní mechanismy, jak se vypořádat s poradcem, který porušil zákon.

Co by měl člověk udělat, pokud se s takovým jednáním zprostředkovatele setká?

Marta Gellová: Pokud bych se sama jako klient ocitla v situaci, kdy budu mít pocit, že poradce dělá něco nezákonného, asi bych ho v první řadě vyměnila. Obrátit se na Českou národní banku nebo finančního arbitra má smysl až v momentu, kdy bude mít klient dostatek důkazů, že poradce jednal nezákonně. Rozhodně doporučuji klientům předem si o daném poradci zjistit, jakou má registraci u ČNB, jakou kvalifikaci a jestli je členem nějaké asociace, protože v tom případě se dobrovolně podřizuje více pravidlům a etickým kodexům, než mu nařizuje zákon.

Proklepněte si je!

Proklepněte si svého finančního poradce v registrech ČNB. Zkontrolovat si můžete i všechny finanční subjekty podléhající dozoru ČNB.

Název subjektu, IČO nebo příjmení hledané osoby

Vaše zkouška je určena pro investiční poradce. Z čeho se zkouška skládá a co se poradci naučí?

Michal Šrubař: Zkouška zahrnuje několik oblastí od principů a fungování kolektivního investování, přes principy finančního trhu včetně teorie financí, investiční strategie a finanční analýzy až po právní předpisy a regulaci.

Jak probíhá příprava?

Marta Gellová: Současně s ověřením odbornosti (zkouškou) nabízíme e-learning, který tematicky v podstatě kopíruje jak vyhlášku dané odbornosti, tak typy otázek, které se v testu objevují, doprovázené výkladem. Kdo projde e-learningem, je připravený a má předpoklady zkoušku udělat.

Jak je příprava náročná časově?

Marta Gellová: Záleží, jestli poradce začíná, nebo se poradenství nějakou dobu věnuje.

Michal Šrubař: Je to opravdu hodně o zkušenostech. Pokud se do zkoušky pustí poradce, který má certifikaci EFA (European Financial Advisor, prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, pozn. redakce), zabere mu příprava o polovinu méně času oproti těm, kteří s investicemi začínají. Časová náročnost se pohybuje v řádu jednoho až několika dní v závislosti na praxi, znalostech a míře vlastního vzdělávání.

Poradce nepřipravujete jen na to, jak a jaký fond vybrat. Stavíte i na znalostech z makroekonomie…

Marta Gellová: Pokud chce někdo poskytovat finanční poradenství v oblasti investic, musí vědět, jak trhy fungují. K tomu patří jak znalost makroekonomiky, tak jednotlivých typů investičních nástrojů, které bude klientovi nabízet. Vědět pouze to, jaké produkty nabízí konkrétní společnosti, je o znalosti produktu, a ne o trhu jako takovém.

Michal Šrubař: Dobrý investiční poradce musí vědět, co se na trzích děje nebo v jakém ekonomickém cyklu se právě daná oblast nachází. V ten moment může klientovi daleko konkrétněji vysvětlit alokaci portfolia a samozřejmě mu lépe zhodnotit zainvestované peníze.

V praxi není úroveň poradců, kteří sjednávají podílové fondy, příliš vysoká. Oproti tomu vaše zkouška se zdá dost fundovaná.

Marta Gellová: Zkouška (respektive úroveň odbornosti), se kterou jsme přišli, bude do tří let povinná pro všechny. Nejde o žádnou nadstavbu. Že je praxe jiná, je bohužel dané minulostí, kdy zkrátka standardy nikdo nevyžadoval, a tak úroveň logicky klesala. Nejsou tu žádné povinné zkoušky, nikdo se nemusí příliš učit a pracovat sám na sobě – regulátor ani legislativa ho k tomu netlačí. Nechceme od poradců nic víc, než co by měli vědět už teď a co je na západ od nás naprostou samozřejmostí

Výhoda je, že pokud si poradci udělají naši zkoušku teď, bude jim podle současných vyjádření regulátora platit i po zavedení povinných zkoušek. Současně chceme, aby si poradci odbornost neustále doplňovali. Nabízíme spoustu seminářů, které jim s dovzděláním a s udržením aktuální odbornosti pomůžou. Trhy a produkty se neustále vyvíjí a je potřeba držet s nimi krok.

Žádná podobná zkouška tu doteď nebyla?

Marta Gellová: Existuje odborná zkouška investiční poradce, která je součástí makléřských zkoušek a je širší a náročnější. Je koncipovaná spíš pro obchodníky s cennými papíry a pro poradce, kteří mají ve svém portfoliu nejen fondy, ale i další investiční nástroje. Naše zkouška investiční poradce pro kolektivní investování (IPKI) je jednak užší v rozsahu služeb, které tito poradci nabízejí, a také praktičtější. Pracovali jsme na ní společně s ČNB tak, aby se vešla pod vyhlášku zákona o podnikání na kapitálovém trhu a současně byla šitá na míru poradcům, kteří na trhu fungují a nabízejí klientům tyto produkty. Ale pozor – zkušenější poradci vědí, že se blíží nová regulace, a chtějí využít známého formátu zkoušky. Prudce tedy roste zájem i o „velkého“ investičního poradce!

Součástí certifikace EFA je také etika a způsob prodeje. „Učí“ i tato zkouška poradce, jak dodržovat morální a etické standardy?

Marta Gellová: Jde o zkoušku čistě technických znalostí. V rámci přípravy se sice o etice zmiňujeme, ale není to její podstata. Zkouška je opravdu především o splnění zákonných podmínek odbornosti.

Testujete také schopnost poradce sestavit klientovi portfolio?

Michal Šrubař: To součástí zkoušky není. My zkoušíme odborný základ. Na sestavování portfolií je spousta modelů a spousta strategií. Za nás u této zkoušky musí poradce znát trh, znát pravidla a principy jeho fungování.

Marta Gellová: Sestavení portfolia a finančního plánu souvisí s komplexní péčí o klienta a jde o know-how jednotlivých firem.

Jednou z podmínek certifikace EFA, kterou nabízíte, je i následné vzdělávání. U zkoušky pro investiční poradce k obnovovacím procesům nedochází?

Marta Gellová: Obnovení se zatím nevyžaduje. Nicméně v evropských direktivách je následné vzdělávání vyžadováno. Česká národní banka na to zatím ale nijak netlačí. Nechává dovzdělávání poradců na benevolenci firem. Výhledově je ale možné, že bude následné vzdělání v rámci vyhlášek nařízené.

Můžou poradci na základě této zkoušky uspět i v jiných státech Evropské unie?

Marta Gellová: Zkouška mimo Česko neplatí. Každá země má svoji regulaci a dost často je taky laťka odbornosti někde jinde. Například ve Velké Británii by neměl poradce pouze s takovou zkouškou šanci uspět, odbornost investičních poradců je tam o několik řádů výš.

Nová zkouška

Zkouška Investiční poradce pro kolektivní investování

  • je určena všem finančním poradcům, kteří pracují v oblasti investic pouze s nástroji kolektivního investování (fondy)
  • zabezpečuje konkurenční výhodu, přináší zkvalitnění produkce a servisu pro klienty
  • složení zkoušky je přiměřeně snadné a cenově dostupné
  • má skvělý přípravný e-learning = vyšší předpokládanou úspěšnost složení
  • má neomezenou časovou platnost
  • patří mezi tzv. makléřské zkoušky podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, což je zásadní předpoklad pro přenositelnost do novely zákona po roce 2018 (MiFID 2)

Zkouška obsahuje 140 otázek, ze čtyř nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná.
EFPA ČT vypisuje termíny v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech podle zájmu. Přihlašování, příprava, certifikáty, demo kurz zdarma – vše online na www.efpa.cz

Michal Šrubař: Kvalifikační standard evropského formátu je certifikát EFA, potažmo EFP (European Financial Planner, prestižní evropský certifikát ve finančním poradenství, pozn. red.) který jsme nově pro Česko akreditovali. Ve chvíli, kdy máte EFPA evropský kvalifikační standard a certifikát EFA, můžete požádat jednu ze zemí EFPA Europe o působení na daném trhu. Musíte ale absolvovat překlenovací zkouškou. Ta vás nachystá na lokální rozdíly, seznámí vás s legislativou a podmínkami národní banky, které jsou potřeba pro vstup do odvětví.

Kolik zkouška pro investičního poradce stojí a jak se na ní může poradce přihlásit?

Marta Gellová: Zkouška stojí cca dva tisíce korun a přihlašovací formulář najdou poradci na stránkách EFPA, včetně termínů konání zkoušky. Rovnou si také mohou přikoupit e-learning a přihlásit se na konkrétní termín

Nebojíte se, že se řada poradců bude raději dál tvářit jako investiční zprostředkovatel a v praxi se nic nezmění?

Marta Gellová: Je nám jasné, že nemůžeme spasit svět. Snažíme se vytvořit nástroje a příležitosti, které pomůžou trh zlepšit, ale už je na každé firmě a jednotlivcích, jakým směrem půjdou. Do budoucna mají šanci uspět jen ti, kteří chtějí udržet svůj kredit, zvyšovat svoje kvality a chtějí vystupovat vůči klientovi jako opravdoví odborníci. Pak je na místě si odbornost doplnit, nebo pokud ji poradce má, udělat zkoušku, aby byl pro klienta dostatečně kvalifikačně vybavený a mohl nabízet služby s největším možným efektem.

Nanečisto!

Pro představu, jak asi bude test vypadat, máme ukázku. Aby ta představa byla ale prázdná, nezapomeňte pro ni ukázku vynásobit desíti. Zvládnul by tohle člověk, který vám chce radit? A jak byste asi obstáli sami?

Tož to vyzkoušejte!

Radí vám s fondy: Co musí znát?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Radí vám s fondy: Co musí znát?

4. 5. 2016 | redakce Peníze.CZ

Radí vám s fondy: Co musí znát?

Nu ovšem – zavádějící titulek. Ten, kdo dnes radí s výběrem investičního fondu, vlastně nemusí znát nic. pravděpodobně se to ale brzy změní a investiční poradce pro kolektivní investování... celý článek

Jan Bláha z Fio banky: Čechy zajímají stále víc investice do zahraničních akcií

3. 11. 2015 | Daniel Tácha | 1 komentář

Jan Bláha z Fio banky: Čechy zajímají stále víc investice do zahraničních akcií

Fio banka dnes obsluhuje více než 530 tisíc klientů. Bezmála 90 tisíc z nich má přitom u ní založený obchodní účet pro investování na finančních trzích. Fio banka je tak největší on-line... celý článek

Marta Gellová: Regulace a krize otevřely poradcům oči

14. 10. 2015 | Martin Vlnas | 12 komentářů

Marta Gellová: Regulace a krize otevřely poradcům oči

„Finanční poradce je dnes pomalu sprosté slovo, přitom jde o profesi, která si zaslouží kredit a respekt,“ říká v rozhovoru Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA Česká... celý článek

Jiří Antoš: K čemu jsou služby zdarma, když nic nepřinášejí?

22. 7. 2015 | Martin Vlnas | 8 komentářů

Jiří Antoš: K čemu jsou služby zdarma, když nic nepřinášejí?

„V centru našeho zájmu je klient, kterému nabídneme nejlepší služby přesně podle jeho potřeb. Zní to jednoduše, ale je za tím promyšlená strategie. Nejsme nízkonákladová banka – naším... celý článek

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: Konec poradců bez maturity

11. 8. 2014 | Stanislav Holeš | 32 komentářů

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: Konec poradců bez maturity

AKTUALIZOVÁNO 9. 9. Když nabízí finanční poradce pojištění, má podle zákona jednat s odbornou péčí. Když ho nabízí pojišťovna, její zaměstnanec tu povinnost (a mnoho dalších) nemá.... celý článek

Partners Financial Services