Institut finančního poradenství: ČNB zaštěkala, karavana jde dál

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 25. 9. 2012 | 20 komentářů
Institut finančního poradenství – firma, které za pyramidovou hru udělila na začátku roku Česká národní banka šestimilionovou pokutu. Vypadalo to, že se pyramida hroutí. Jenže IFP staví svou zlatou pyramidu cihličku po cihličce dál. Na naši redakci se obrátili další poškození.
Institut finančního poradenství: ČNB zaštěkala, karavana jde dál

O šestimilionové pokutě, kterou si od České národní banky po letech stížností vysloužil Institut finančního poradenství (IFP), jsme vás informovali už v březnu:

Náš článek tehdy končil: Na to, jak pokuta podnikání IFP ovlivní, si musíme počkat. Jasné je jen to, že další podvodník dostal přes prsty. Protože jsme pro vás případ sledovali dál, můžeme nyní na otázku, která tehdy zůstala otevřená, odpovědět. A příliš radostná zpráva to nebude: Pyramida se nezhroutila, IFP z poškozených mámí peníze dál. „Na společnost IFP si stěžuje hodně spotřebitelů. I po velké pokutě od ČNB pokračuje ve své činnosti. Naše sdružení proto chystá hromadné trestní oznámení,“ potvrdila nám mluvčí sdružení Spotřebitel.net Lucie Petránková.

Nejprve si stručně připomeňme, za co Česká národní banka firmu IFP trestala: „Česká národní banka uložila pokutu 6 000 000 Kč za porušení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a zákona o ochraně spotřebitele společnosti IFP Institut Finančního poradenství, a. s., která působí jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent,“ oznámil v březnu mluvčí ČNB Marek Petruš. Konkrétní přešlapy za hranu zákona podle ČNB spočívaly v tom, že společnost IFP zajišťovala setrvání svých klientů v pojistném vztahu směnkami, zamlčovala informace o pojistných produktech a nabízela finanční odměny za získávání zájemců o výkon zprostředkovatelské činnosti.

Další poškozená: Zoufalá matka bojuje za syna

Na naši redakci se teď obrátili další poškození. „Můj osmnáctiletý studující syn v roce 2010 podepsal ve víře, že si přivydělá, bez mého vědomí pojistnou smlouvu na investiční životní pojištění Evropská jistota, kterou mu zprostředkovala společnost IFP u České podnikatelské pojišťovny,“ začíná vyprávět paní Milena. Právě uzavření pojistné smlouvy bylo podmínkou toho, aby později mohl u IFP sám vydělávat. Firma zájemcům nabízela lákavé výdělky – za každého dalšího člověka, kterého do firmy přivedou a kterého získají k podpisu pojistné smlouvy, až dvanáct tisíc korun. Pracovat se mělo ve dvoučlenných týmech – nováček začínal jako podřízený, jakmile přivedl nového člověka, stal se jeho šéfem.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Syn navíc podepsal smlouvu s IFP, kde se zavázal platit firmě dva tisíce měsíčně, celkově měl zaplatit čtyřicet osm tisíc korun. První splátku za něho zaplatil ten, kdo ho do toho navezl, a druhou zaplatil sám. Když jsem to zjistila, ihned musel zrušit obě smlouvy. Mysleli jsme, že tím vše vyřešeno,“ líčí paní Milena. To ještě ale nevěděla, že její syn podepsal IFP také směnku na čtyřicet osm tisíc korun – firma se tak jistila, že o své peníze (provizi z uzavřené pojistky) nepřijde, i kdyby mladík pojistnou smlouvy vypověděl. Znění smlouvy, které IFP dávala svým spolupracovníkům podepsat, vidíte zde:

Znění smlouvy, kterou IFP uzavíral s klienty/spolupracovníky

Zvětšíte kliknutím

Česká podnikatelská pojišťovna se zrušením pojistné smlouvy neměla problém – po synovi paní Mileny požadovala pouze uhrazení 214 korun, které pojišťovně náležely za dobu trvání pojistky. Připomínáme, že Česká podnikatelská pojišťovna s firmou IFP ukončila spolupráci už na podzim 2010, kdy se začaly objevovat první stížnosti na její nekalé praktiky.

Propojeno: Směnka v akci

„Jako by se upsali ďáblu. Od chvíle, kdy podepsali smlouvu s Finpomocí, se nemůžou odrazit ze dna. Půjčili si patnáct tisíc, zaplatili až čtyřikrát tolik. Legálně je sedřela z kůže. A teď? Když dluh konečně doplatili, prodala jejich bianco směnky a oni musí platit znovu.“

IFP už tak jednoduše na vypovězení smlouvy nepřistoupil. „Synovi přišla upomínka, ve které firma IFP požadovala uhrazení své pohledávky a hrozila exekucí. Syn tedy telefonoval do firmy IFP a žádal, aby mu byly zaslány písemné dokumenty, které jeho dluh dokládají – zejména kopie směnky,“ pokračuje paní Milena. I když mu podklady slíbili zaslat, nikdy tak neučinili. „Celé se to opakovalo ještě dvakrát – přišly další dvě upomínky a syn znovu – tentokrát písemně – žádal o kopii směnky,“ říká paní Milena. Generální ředitel IFP Jaromír Tichý však jejímu synovi odepsal pouze toto: „Vše Vám bylo vysvětleno v minulém dopise. Směnka má ověřený podpis. Dále se nehodlám k věci vyjadřovat. Vy sám musíte vědět, jaký produkt a za jakých podmínek jste podepsal.“

Poslední upomínku obdržel syn paní Mileny 12. prosince 2011 – čili přesně dva dny před tím, než ČNB poprvé rozhodla o udělení pokuty společnosti IFP (firma následně podala rozklad a ČNB potvrdila pokutu na konci února 2012).

Četla jsem, že IFP dostal od ČNB pokutu za porušování zákona a zjišťování setrvání klientů v pojistném vztahu směnkou – přesně jak to udělal v případě mého syna – a doufala jsem, že tím všechno skončilo a už budeme mít klid,“ vypráví paní Milena. A poměrně dlouho klid opravdu byl. „Před pár týdny ale syn dostal dopis, ve kterém stálo, že firma IFP svou pohledávku postoupila jiné společnosti (Regib, spol. s r.o.) a ta teď po synovi požaduje téměř devadesát pět tisíc korun,“ pokračuje paní Milena.

Nic neplaťte, přidejte se k hromadnému trestnímu oznámení

Spotřebitel.net

Spotřebitelské sdružení můžete kontaktovat na poradenských linkách 775 476 080, 775 476 090, 603 791 093 nebo e-mailem na adrese spotrebitel@spotrebitel.net

Jasné tedy je, že společnost IFP o peníze přijít nehodlá a že si chce rány z pokuty zahojit. Sdružení Spotřebitel.net aktuálně chystá hromadné trestní oznámení. „Shromažďujeme podklady a vyzýváme všechny poškozené, aby se přihlásili – uvedli jméno, příjmení, kontakt na sebe a stručně popsali skutkový stav, čili svůj příběh s IFP,“ vyzývá mluvčí sdružení Spotřebitel.net Lucie Petránková. Kontakty na sdružení, které nabízí poškozeným bezplatnou pomoc, najdete v boxu vpravo.

Právničku spotřebitelského sdružení jsme požádali o základní rady pro všechny poškozené. „Předně firmě IFP nic neplaťte. Nemá právo peníze požadovat. V případě, že jí zaplatíte, nemáte už, jak své peníze dostat zpět,“ upozorňuje Kristýna Opletalová. Všichni poškození by podle ní měli od společnosti IFP požadovat navrácení směnky a upozornit firmu, že pokud směnku nevrátí, mohou ji vymáhat soudně – žalobou na vydání směnky. „Obecně pak lze argumentovat neplatností právního vztahu pro obcházení zákona a jeho rozpor s dobrými mravy,“ dodává právnička. Všem také doporučuje, aby se připojili k hromadnému trestnímu oznámení, které chce sdružení podat už v říjnu. „Poškození by se měli snažit shromáždit všechny důkazy a svědky – nejlépe kontaktovat člověka, který je do celé věci uvrtal, a zjistit, zda byl také poškozen. Často se totiž podepisovaly směnky dvě, za dluh poškozeného v některých případech ručí také jeho kolega,“ upozorňuje právnička.

Pozor na směnečný platební rozkaz

Právnička Kristýna Opletalová zdůrazňuje, že pokud bude poškozenému doručen směnečný platební rozkaz od soudu, musí reagovat rychle. „Námitku u soudu musíte podat do tří pracovních dnů, jinak rozkaz nabude právní moci a stane se exekučním titulem,“ varuje.

Anketa

Kolik procent lidí podle vás naletí šikovnému podvodníkovi?

Poškozené také nabádá, aby si na nekalé obchodní praktiky firmy stěžovali u České obchodní inspekce. „Chcete-li IFP opravdu ‚zatopit‘, uvědomte rejstříkový soud a finanční úřad o tom, že ve sbírce listin v obchodním rejstříku nemají účetní závěrky za poslední roky,“ poznamenává právnička.

Poškození se navíc dostávají do problémů s Českou podnikatelskou pojišťovnou. IFP totiž v případě některých klientů nepřeposílala měsíční platby pojišťovně, a ta je tudíž požaduje po klientech znovu. „S Českou podnikatelskou pojišťovnou určitě jednejte. Pokud byste chtěli životní pojištění skutečně platit, skládejte peníze jedině na její účet. Pojišťovna je také poškozená, neboť firma IFP zneužila její dobré jméno, proto pojišťovna stojí na straně poškozených klientů,“ říká Opletalová.

Stejně jako u předchozího článku věnovaného IFP jsme se pokoušeli získat vyjádření vedení firmy. Naše otázky ale opět zůstaly bez reakce. Podle informací z webu IFP však firma nadále čile podniká – klientům údajně poskytuje profesionální finanční poradenství. O pokutě od České národní banky tam přirozeně nenajdete ani zmínku.

Dorazilo ale vyjádření Petry Hájkové z tiskového odboru České národní banky. Přetiskujeme v plném znění:

Vyjádření České národní banky

Česká národní banka činnost společnosti IFP Institut Finančního Poradenství dlouhodobě sleduje. Pravomocné rozhodnutí, které ČNB v souvislosti s uskutečněnými šetřeními vydala na počátku roku 2012, najdete zde na webu ČNB.

Stížnosti, které ČNB obdržela na IFP Institut Finančního Poradenství po vydání uvedeného rozhodnutí z hlediska skutkového i časového spadaly do skutků, za které již byl tento subjekt uložením pokuty potrestán. Informace o případných dalších probíhajících šetřeních není možné sdělit vzhledem k zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti o faktech zjištěných při výkonu dohledu nad finančním trhem.

Dále uvádíme, že otázka oprávněnosti vymáhání směnečných závazků spadá do roviny soukromého práva. Případné námitky související s platností či neplatností těchto závazků je zapotřebí uplatnit občanskoprávní cestou, neboť tato problematika spadá do příslušnosti obecných soudů.  

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+42
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 10. 2012 23:23, EVA

Největší nestydatosti uvedené společnosti mj.:
- vymáhající firmy mají v rukou ti samí lidé, kteří byli na vys. postech IFP a koupili od IFP směnky - Dosedla,Podhora,Murček
- lidé, kteří si uhradili pojistné úložky na 1 nebo 2 roky,zjistili,že se na ČPP žádné úložky nedostaly,IFP si peníze ponechala
- tito uvedení lidé podvádí dále i v jiných činnostech- Jan Murček založil další podnikání založené na pojistných smlouvách a stříbrných mincích a opět podvedl další lidi, zmizel s penězi, které jim nevyplatil za odvedenou práci

+15
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Když se hroutí pyramida: šest milionů pokuty pro Institut finančního poradenství

7. 3. 2012 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Když se hroutí pyramida: šest milionů pokuty pro Institut finančního poradenství

Studenti, matky na mateřské a lidé bez práce, kteří akutně potřebují peníze. Na ty byla stavěná pyramidová hra Institutu finančního poradenství. Stížnosti na jeho podivné metody se... celý článek

Finanční poradce, nebo traktorista? Otestujte si ho!

20. 10. 2011 | Václav Valášek | 43 komentářů

Finanční poradce, nebo traktorista? Otestujte si ho!

Všichni vědí, že správný finanční poradce je důvěryhodná a vyzrála osobnost, že to není prodavač produktů a že vám na první schůzce nezačne diktovat, kde se máte pojistit. Jinak to... celý článek

Před čtyřmi lety je sedřela z kůže Finpomoc. Prokletí se vrací!

15. 8. 2011 | Petra Dlouhá | 92 komentářů

Před čtyřmi lety je sedřela z kůže Finpomoc. Prokletí se vrací!

Jako by se upsali ďáblu. Od chvíle, kdy podepsali smlouvu s Finpomocí, se nemůžou odrazit ze dna. Půjčili si patnáct tisíc, zaplatili až čtyřikrát tolik. Legálně je sedřela z kůže.... celý článek

Je váš finanční poradce třída? Poznáte to podle servisu

30. 5. 2011 | Petra Dusová | 17 komentářů

Je váš finanční poradce třída? Poznáte to podle servisu

Servis je slovo mnohoznačné. Pokud si tedy nejdříve ujasníme, že nemluvíme o uvedení míče do hry při tenisu ani o kolekci talířů se stejným květinovým vzorem, co přesně by si měl člověk... celý článek

Nehraje s vámi finanční poradce „Kliente, nezlob se!“?

30. 3. 2011 | Radek Petráš | 41 komentářů

Nehraje s vámi finanční poradce „Kliente, nezlob se!“?

Když se zeptáte sta lidí na ulici, jestli chtějí finančního poradce, devětadevadesát jich odpoví, že ne, a jeden neodpoví vůbec. Důvody těch devětadevadesáti: „Už finančního poradce... celý článek

Partners Financial Services