Blíží se k nám vlna certifikací?

Blíží se k nám vlna certifikací?
V poslední době se stále více mluví o certifikaci v oblasti finančního poradenství a s největší pravděpodobností se už také cosi chystá. Potřebujeme certifikace? Pomohou odstranit dlouho kritizované neduhy tohoto sektoru a zajistí kvalifikovanější, způsobilejší a čestnější poradce?

Logika je zřejmá a stále se opakuje. Pro řízení auta také každý potřebuje řidičák. Nejen proto, aby uměl jezdit (to se beztak naučí až časem), ale zejména proto, aby znal pravidla provozu na silnici, a byl tak alespoň trochu méně smrtonosným nebezpečím pro ostatní.

Papír nad zlato

Glejt byl od středověku vážený průkaz vydávaný nějakou autoritou a její sílu tak delegoval. Zároveň však na tuto autoritu přenášel určitou zodpovědnost.
Principiálně mají za finanční a kapitálové trhy zodpovědnost regulační orgány (ČNB, KCP a MF ČR), ale to neznamená, že určité pravomoci nemohou opět delegovat. Podobně, jako ministerstvo školství deleguje školám právo vydávat vysvědčení, diplomy i tituly.
Navíc se (i pod tlakem EU) značně urychlí integrace regulátorů – o scénáři by měla vláda rozhodnout do konce dubna. Cílem Komise pro cenné papíry je tak již dnes co nejvíc sjednotit zprostředkovatelskou činnost, tedy pravidla pro všechny distributory (investic, podílových fondů, pojištění, ale i penzijních fondů, stavebního spoření).
Problém zůstává u "poradců" – investiční poradenství sice řada zemí v Evropě již reguluje, ale podle legislativy Unie ani naší není zatím stále zařazeno mezi tzv. hlavní investiční služby. Tak či onak počítá KCP s posílením autoregulace prostřednictvím profesní organizace či asociace.
Další problém tkví v tom, že samotná certifikace bývá "jen" ověřením znalostí, vůbec se (bohužel) netýká čestnosti či férovosti poradce. A právě profesní organizace má možnost starat se o otázky cti a morálky "v první linii", řešit drobné problémy a většinu stížností. Až pak nastupuje regulátor s tvrdými sankcemi finančními či odebráním oprávnění.

Qui bono

Vraťme se ale k výchozí námitce: čí užitek nebo prospěch je vlastně cílem? Celá legislativa EU vychází z jednoho principu, kterým je ochrana zákazníka, v našem případě klienta. I u nás musí pacient, který se nechce léčit podle lékaře (lékařských pravidel, tzv. lege artis), podepsat "revers". V některých zemích klient, který nechce investovat podle doporučení bankovního poradce, také musí podepsat podobný revers – až potom banka zainvestuje podle jeho přání.
Nedělejme si iluze, že nějaký papír vše vyřeší. Soustředěný tlakem přelicencování se však například Komisi pro cenné papíry podařilo téměř vymýtit černé obchodníky s cennými papíry. Právě tak, jako registrace investičních zprostředkovatelů alespoň zmapuje hejna lidí, kteří mají právo nakládat s investicemi, mohla by certifikace pomoci v dalším upřesnění, že takový člověk má alespoň základní znalosti. Jediné, co dlouhodobě na trhu rozhodne, bude úspěch. A úspěch je (bude) v dostatečně konkurenčním prostředí přímo závislý na spokojenosti klientů.
Možná nejlépe to vyjádří citát z diskuse nad článkem Finanční poradenství od finančních institucí?, dokonce z tábora často silně opovrhovaného: "Jsem pojišťovací agent, pojmenování ´finanční poradce´ se bráním jako čert kříži. Pracuji s produkty více pojišťoven, dělám stavební spořitelny, penzijní fondy atd. Jsem placen provizí za sjednané pojistné smlouvy a podobně, přesto se snažím klientovi nabídnout to, co potřebuje a co mu bude nejlépe vyhovovat (samozřejmě pouze z omezené nabídky několika pojišťoven, penzijních fondů atp.). Vím, že když klientovi dobře poradím (i když budu mít třeba nižší provizi), je to ta nejlepší reklama. Podle mého názoru ideální finanční poradce neexistuje…" (celý příspěvek zde).

Evropská nejistota

Direktivy EU jsou obvykle dostatečně "pružné", ale přece jen ve finančních službách dochází k postupné unifikaci podmínek a pravidel. Směrnice o zprostředkování pojišťovnictví je z roku 2002, ale Směrnice o investičních službách a regulovaném trhu je z roku 1993 a její nejnovější návrh čeká na schválení. Obecný trend urychlování volného pohybu služeb s sebou však nese značný tlak na akceleraci Akčního plánu finančních služeb a proces jejich integrace.
Podle dostupných informací právě tato nová Směrnice o investičních službách zařadí investiční poradenství mezi hlavní investiční služby a jen co k tomu dojde, otevře se i u nás prostor pro regulaci tohoto poradenství. Zda půjde o licencování jako u obchodníků s cennými papíry či "jen" o určitou certifikaci, je ještě předčasné definovat, ostatně půjde primárně o obsah, až druhotná bude forma.

Certifikace účetních…

Vezměme za příklad kompaktnější i tradičnější branži účetních.
Projekt certifikace účetních podle evropských norem se začal v ČR připravovat již v roce 1995 v rámci programu PHARE a v září 1997 zahájil svou činnost.
1. stupeň Účetní asistent (Technician) má již u nás 1 913 účetních
2. stupeň Bilanční účetní (Executive accountant, Bilanzbuchhalter) má již u nás 545 účetních
3. stupeň Účetní expert (Certified Accountant, Expert Comptable) má již u nás 83 účetních
Součástí certifikace je pochopitelně i Etický kodex a vyšší certifikace umožňuje účetním působit kdekoliv v rámci Evropské unie.  

Certifikace ve finančním poradenství

Na tomto poli se zatím rýsují dva směry, každý zaměřený jinam. Je vždy otázka, zda je lepší, když vznikne několik iniciativ, dochází k jejich soutěži i vzájemnému obohacování a časem dojde k jejich kritické fúzi, anebo preferovat společný jednotný postup od počátku.
Zřejmě půjdeme první cestou:
AFPZ spouští v březnu vlastní systém certifikace, který vychází z autorizace Výboru pro certifikaci ČR. Bude otevřený pro každého, i pro nečleny asociace.
Lídr trhu OVB zavádí jednotný (ve všech 13 evropských zemích, kde působí) komplexní vzdělávací systém a souběžně připravuje plnohodnotnou čtyřstupňovou certifikaci uznávanou (mezi jednotlivými národními odnožemi OVB) na evropském trhu, která již (pro stupně Financial Assistant a Certified Financial Consultant) počítá i s licencováním orgánem dozoru.

Co všechno osvědčovat

Problém, který byl nedávno silně diskutován, tedy rozdíl mezi "pouhým" zprostředkovatelem a skutečným finančním poradcem, se začíná čím dál více rýsovat jako rozdíl mezi MLM firmou (sítí) se zdánlivě neplaceným (provizním) systémem a mezi "kamenným" domem s placeným poradenstvím. Sem míří názor Martina Gardavského z ARIZ ČR: "Žádné razítko, žádný glejt a taky žádné logo ještě kvalitního odborníka neudělaly! Nepřeceňujme formu, preferujme obsah. Vždy je důležité, jak onen odborník před klientem vystupuje, co mu nabízí a zda v klientovi nevyvolává iluzi něčeho, co mu není schopen splnit. Nesnažme se našeho klienta přesvědčit, že naše škodovka je vlastně mercedes…" Protože však většina našeho obyvatelstva jezdí ve škodovkách, bezesporu jejich užitná hodnota nějak dostačuje. I škodovka musí mít ovšem určitou kvalitu a záruční list. Není dokonce vyloučeno, aby jedna firma poskytovala oba typy služeb (tedy slovy Gardavského, aby prodávala škodovky i mercedesy), ale nesmí je "míchat". Navíc to vůbec neznamená, že i škodovky se nemohou stále zlepšovat a jejich servis zkvalitňovat.

Kdo bude razítkovat

K našemu tématu opět Martin Gardavský: "A certifikace? Jistě správný krok! Ale ne jediný a samospasitelný. A také nepřeceňujme své síly. Je to gigantický úkol, a pokud nespojí své síly samoregulátoři, finanční instituce, akademická obec a stát, pak nevím."

Poněkud opomíjený je název finanční analytik – vypadá hezky a hlavně, o to přece jde: analyzovat konkrétní situaci a najít či navrhnout některé (několik) z možných řešení či plánů. Vše samozřejmě na základě profilu klienta, ale i v kontextu daňové optimalizace a vývoje trhů.

Jaké máte znalosti a jak byste mohli dopadnout při zkouškách si můžete vyzkoušet v našich testech.

Jaký máte názor na zkoušení či certifikaci finančních poradců. A kdo by ji měl provádět?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-26
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 32 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 2. 2004 13:16, JCiprovska

Pokus mlžit

na samotné certifikaci není nic špatného - v principu. Ale - na certifikaci se pakují nejrůznější podnikatelé a omezují ostatní podnikatele. Například certifikace účetních znamená, že absolvent ekonomické školy se nic ve škole nenaučil. Podobně jsou snahy v ostatních oborech, například elektrikáři.
Bývalo to zde i v minulosti. Můj děda nemohl "dostat" živnost, protože jej mezi sebe ostatní živnostníci nechtěli pustit. Až když prokázal, že živnost přebírá po svém otci, dostal povolení. A to se jedná časově o Rakousko a 1. republiku.
To se to bude podnikat, když omezíme konkurenci.

+29
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 2. 2004 13:29, JCiprovska

Pavle,

jde o to nenechat se oblbnout. Tedy "Vám se pane něco nelíbí, tak se mnou o tom zbytečně nerozkládejte, ale uveďte to do protokolu a hlavně do něj uveďte, který paragrafem jsem porušil, abych si ho mohl přečíst a dal ho taky přečíst svým zaměstnancům a případně ho nechal vytisknout a pověsil jim ho sem na zeď."
Je třeba trvat na tom, aby to do protokolu uvedli. A když neuvedou, je třeba protokol napadnout písemnými námitkami.
Oni to fakt většinou nedovedou. A hlavně - má zkušenost říká, že kontroloři, nejsou-li právníky, sami žádné právní předpisy nečtou a neumí je používat a čtou jen nějaké interní instrukce a metodiky, která ale zase pro změnu Vás vůbec nezajímají, neboť nejsou právním předpisem.
A tak si mnohdy leckterý kontrolor myslí, že něco má být tak a něco jiného zase být nesmí, a vůbec nemá pravdu. On si to jenom myslí a neustále to u kontrolovaných subjektů prosazuje a dokud se oni nebrání, tak mu to prochází. A když pak má své tvrzení dokázat, moc se diví. Zvlášť, když takovému kontrolorovi řeknete, ať Vám to v tom právním předpisu ukáže. Co myslíte - kolik jich ten zákon nosí sebou?
Mého dávnějšího kolegu tak kdysi "dostal" předseda MěstNV ve Stříbře (byl to na rozdíl od kolegy právník). Kolega (neprávník) mu vytýkal, že nemá všechny poslance zařazeny v komisích. A onen předseda ho požádal, ať mu v zákoně o NV ukáže, kde je taková povinnost napsaná. Kolega sice zákon měl a v pevném přesvědčení, že to tam napsáno je, to začal hledat, leč nenašel. I když jeho požadavek byl shodou okolností oprávněný - ono to totiž bylo napsáno v ústavě. Ale kdopak za dřívějšího režimu četl ústavu, že...
Vy si ji ale přečtěte, zejména ústavní zákon Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
A taky ten zákon o státní kontrole, samozřejmě.
Pěknou neděli Vám přeji, na případnou reakci se ale nepodívám dříve než v úterý a to ještě není jisté, zda se k tomu dostanu.


Zobrazit celé vlákno

-24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (32 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Finanční poradenství od finančních institucí?

27. 1. 2004 | Pavel Zachrdla | 1 komentář

Finanční poradenství od finančních institucí?

Finanční instituce nás denně přesvědčují, že jsou tu proto, aby nám sloužily. Některé z nich, aby nám sloužily ještě lépe, budují i sítě "osobních finančních poradců". Vydávat své zástupce... celý článek

ČSOB Klíčový plán: splní vaše sny?

27. 11. 2003 | Kristýna Havligerová

ČSOB Klíčový plán: splní vaše sny?

Z bankovních úředníků se stávají finanční poradci, což dokazuje i nedávno představený produkt ČSOB, Klíčový plán. Funguje ale doopravdy jako plnohodnotný finanční poradce?

Finanční plánování podle Sophia Finance

18. 11. 2003 | Vladimír Bádr | 1 komentář

Finanční plánování podle Sophia Finance

Připravili jsme pro vás další díl našeho testování finančních poradců. Na mušku jsme si tentokrát vzali společnosti Sophia Finance.

Zprostředkování versus poradenství

17. 10. 2003 | Martin Gardavský

Zprostředkování versus poradenství

Jaké služby by vám správně měl poskytnout investiční zprostředkovatel a jaké investiční poradce? Kde naopak oblast působení každého z nich končí? Má jejich činnost nějaké styčné body?... celý článek

Finanční plánování dle OVB - jak získat klienta?

7. 10. 2003 | Tomáš Prouza | 250 komentářů

Finanční plánování dle OVB - jak získat klienta?

Jednoho dne vás poprosí kamarád o laskavost - zdali by mohl dát vaše číslo finančnímu poradci, který pro něj něco zařizoval. Co vás čeká, pokud na jeho prosbu kývnete?

Partners Financial Services