Poslední šance pro dlužníky. Vrací se Milostivé léto

Jiří Hovorka | rubrika: Jak na to | 1. 9. 2022 | 1 komentář
Akce, díky které se lidé mohou snáze zbavit některých exekucí, od 1. září pokračuje. Původní pravidla této „amnestie sankcí“ se mírně změnila. Na dlouhou dobu má jít o poslední podobnou příležitost pro dlužníky. Máme odpovědi na nejčastější otázky.
Poslední šance pro dlužníky. Vrací se Milostivé léto

Zdroj: Shutterstock

Jaké dluhy může Milostivé léto smazat?

Vždy musí jít o dluhy vymáhané v exekuci. A musí jít o dluhy vůči státu a organizacím, jako jsou například dopravní podniky, ČEZ či zdravotní pojišťovny. Do Milostivého léta spadají i dluhy, které lidé mají vůči obcím, například tedy dlužné nájemné z obecního bytu.

Konkrétní příklady exekucí, které jde teď ukončit, si půjčíme z průvodcovského webu k milostivému létu od Člověka v tísni: „Ukončit jde exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je takzvaný veřejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Může jít také o dluhy za jízdu načerno, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu.“

Zároveň platí, že v rámci Milostivého léta 2 půjdou ukončit jen exekuce zahájené před 28. říjnem 2021, protože vlastně jen prodlužuje původní akci o další tři měsíce. A původní Milostivé léto běželo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. „Mnoho dlužníků se na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického nárůstu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany některých exekutorů. Proto je třeba ji zopakovat,” vysvětluje Marek Výborný, šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL, který je autorem původního i nového návrhu.

Podmínkou pro využití Milostivého léta je i to, že člověk nesmí být v oddlužení. Už v něm se totiž část dluhů, a většinou jde o velkou část původních dluhů, odpouští.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jaké exekuce naopak v Milostivém létu neukončíte?

Milostivé léto podle schválených podmínek není možné použít v případech, kdy je věřitelem soukromý subjekt. Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček (některé finanční instituce se ale přidávají k milostivému létu dobrovolně, viz jedna z dalších otázek), dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Kolik mám času?

Druhé Milostivé léto začíná 1. září a skončí 30. listopadu 2022. A jak jsme si už vysvětlili, vymazat v tomto čase půjdou jen vybrané exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.

Jde smazat více exekucí?

Ano, počet exekucí, které lze v rámci Milostivého léta ukončit, není na osobu nikterak omezen.

V čem se pravidla změnila oproti původnímu Milostivému létu?

Exekutoři budou mít nově povinnost reagovat do 15 dnů na dotazy dlužníků – pokud tak neučiní, tak se lhůta tří měsíců, během nichž může dlužník jistinu splatit, protáhne o počet dní, kdy nebyla odpověď doručena.

Politici také vyjasnili spornou záležitost u penále, které je nově označeno vždy za příslušenství.

Odměna exekutorovi za ukončení exekuce se zdvojnásobila na 1815 korun. Exekutoři si stěžovali, že původní částka ani zdaleka nekryla náklady, které s ukončováním exekucí měli. Pro dlužníky bude i dvojnásobný poplatek stále výhodný, protože příslušenství mnohdy dosahuje desítek tisíc – a někdy i víc.

Jak postupovat?

Na začátku bude nejdůležitější, aby dlužníci přesně věděli, kolik je zbývající jistina (původní dluh bez příslušenství). Pokud totiž dluh už v minulosti spláceli, může být zbývající jistina nižší, než byla původní výše dluhu. Ideální je napsat exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny. Na webu ministerstva spravedlnosti k tomu najdete vzorový dopis (pod názvem Obecný vzor informace o využití tzv. milostivého léta II a žádosti o sdělení dlužné částky). Tímto dopisem exekutorovi zároveň oznámíte, že máte v plánu Milostivého léta využít. Ten má pak už zmíněných 15 dnů na reakci.

Až budete mít jistinu vyčíslenou, uhradíte ji spolu s poplatkem za ukončení exekuce ve výši 1815 korun na účet exekutora. „Předmětnou platbu povinný (dlužník) označí poznámkou „milostivé léto II“ a platbu odešle tak, aby byla zaplacena na účet soudního exekutora nejpozději 30. listopadu 2022,“ píše ministerstvo spravedlnosti na webu,kde najdete i další podrobnosti k akci. Po obdržení platby exekutor exekuci zastaví.

Jak se počítají už uhrazené splátky?

Dluhy, které lze během Milostivého léta vymazat, jsou z minulosti. To znamená, že lidé v těchto běžících exekucích už nějaké peníze mnohdy uhradili. Takto zaplacené peníze se automaticky od jistiny neodečítají. Vše záleží na tom, jak exekutor minulé splátky započítával. Může se klidně stát, že veškeré dosud uhrazené peníze šly na splátky příslušenství dluhu (sankce nebo třeba úroky z prodlení) a jistina je tak stále stejná jako na začátku. Zbývající jistinu je proto potřeba, jak už jsme si řekli, zjistit od vašeho exekutora.

A pokud by se náhodou stalo, že dlužník už v minulých splátkách uhradil celou jistinu a zbývající dluh tak dělá už jen příslušenství, vymaže tuto exekuci tím, že exekutorovi v době Milostivého léta 2 pošle už jen 1815 Kč na úhradu nákladů ukončení exekuce.

Když už musíte...

... půjčte si u někoho normálního

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

Které banky se přidaly?

Některé banky a úvěrové společnosti se už dříve do Milostivého léta zapojily dobrovolně – se svými vlastními podmínkami.

Například Moneta umožňovala v předchozích třech měsících smazání dluhů v exekucích při uhrazení jistiny a obchodních úroků. Podmínky druhého Milostivého léta kopírují v Air Bank, kde budou klienty v exekucích aktivně oslovovat. Česká spořitelna pro klienty, kteří chtějí využít její akce, připravila speciální telefonní linku na čísle 956 777 385. Loni takto odpustila 425 klientům více než 90 milionů korun.

Přidávají se i Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelna. „Pokud klient na základě vyčíslení dlužné částky od exekutora uhradí celou dlužnou jistinu do 30. 11. 2022, banka sama zastaví výkon exekuce a vymáhání dluhu ukončí,“ říká Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank. Nabídka se týká šesti tisíc smluv v Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelně. Pokud by se přihlásili všichni dlužníci, odpustila by banka na sankcích více než 120 milionů korun (žádosti o využití milostivého léta jsou na webu banky i stavební spořitelny).

O zapojení do druhého milostivého léta informuje své klienty také UniCredit Bank, kdo se chce zapojit, má napsat na e-mail collection@unicreditgroup.cz. Je možné, že další banky a finanční instituce se budou přidávat.

Proč se Milostivé léto opakuje?

K opakování akce jsou podle navrhovatelů objektivní důvody, když první milostivé léto provázely „porodní“ těžkosti. „Měsíc jsme řešili se zdravotními pojišťovnami, zda je penále jistina či příslušenství. Následně hledali někteří exekutoři kličky a snahy násobit zákonnou odměnu za zastavení exekucí. A do toho přišel dramatický růst cen energií a někteří dlužníci museli primárně myslet na uhrazení násobně vyšších složenek," připomíná Výborný.

„Za 10 let se povedly velké věci: snížení šílených odměn advokátů, zákaz rozhodčích řízení či regulace úvěrů, takže nové dluhy vznikají férověji. Ale tyto změny nemohly zpětně zrušit miliony již běžících exekucí. Proto jsou třeba i nesystémové změny jako milostivé léto," připomíná Daniel Hůle, specialista na dluhové poradenství z neziskové organizace Člověk v tísni.

Bude i potřetí?

Výborný i další obhájci Milostivého léta se shodují, že jde o mimořádný nástroj a tudíž by mělo jít o poslední opakování na dlouhou dobu. Výborný v žertu odkázal na biblické milostivé léto, které se opakovalo po 49 letech.

Ještě jeden následovník této akce by však vzniknout měl. Na rok 2023 vládní koalice připravuje novelu daňového řádu, která pomůže i lidem ve správních (daňových) exekucích. Dluhů se tak budou moci zbavit například ti, kteří dluží na sociálním pojištění. Tím vláda reaguje na kritiku od Exekutorské komory, která upozorňuje, že Milostivé léto se netýká exekucí vedených přímo státními institucemi.

Objevuje se i kritika?

Exekutorská komora opakování akce kritizuje. „Překvapilo mě, jak malý zájem měli o tuto dobročinnou akci ze strany státu samotní dlužníci. Přitom mnozí na ní mohli opravdu vydělat. Pokud ani takto velkoryse nabídnuté řešení nepřiměje některé lidi, aby dostáli svým závazkům vůči věřiteli, pak opakování Milostivého léta je přinejmenším diskutabilní,“ říká prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík, když představoval data za původní akci. Podle nich ji využily maximálně nižší desítky tisíc lidí v exekuci. S podobnými akcemi bude ochota dlužníků platit dluhy čím dál menší, varoval Mlynarčík.

Podmínky druhého Milostivého léta kritizuje například i Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. „Přestože druhá oddlužovací akce bude obsahovat určitá legislativní zlepšení týkající se například lhůt na odpověď exekutora, nebude obsahovat změny, které odborníci považovali za důležité. Mluvilo se například o rozšíření na daňové a správní exekuce, přeprodané pohledávky nebo zahrnutí Pražské energetiky,“ říká.

Předseda České advokátní komory Robert Němec zase kritizuje, že se v rámci Milostivého léta dají ukončit i exekuce vedené kvůli dluhům vůči obcím nebo společnostem s účastí státu, tedy například dluhy za ČEZem. „Obce jsou především samosprávy a mají právo hospodařit se svým majetkem. Jde o problém legislativního charakteru z hlediska ústavního práva,“ řekl v Českém rozhlase.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Nedlužíte státu? Vylepšená aplikace ukazuje zajímavá čísla

30. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Nedlužíte státu? Vylepšená aplikace ukazuje zajímavá čísla

Češi dluží státu na pokutách za dopravní přestupky, daních, ale i sociálním nebo zdravotním pojištění desítky miliard korun. Jejich vymáhání je pro ně ale často nesrozumitelné. Proto... celý článek

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Začalo třetí milostivé léto. Takhle se zbavíte dluhů na daních a u sociálky

3. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Začalo třetí milostivé léto. Takhle se zbavíte dluhů na daních a u sociálky

Oddlužovací akce státu, při které se lidé mohou zbavit penále na sociálním pojištění, z nezaplacených daní či z dluhů vůči soudům nebo celní správě, potrvá pět měsíců. To je dobře,... celý článek

Oddlužení bude snadnější, změnu podpořila vláda

22. 6. 2023 | Kateřina Hovorková

Oddlužení bude snadnější, změnu podpořila vláda

Z dluhové pasti se lidé dostanou už za tři roky místo současných pěti. Novela insolvenčního zákona vychází z pravidel Evropské unie. Návrh se ale nelíbí věřitelům.

Neplatiče z nájmu jen tak nevyženete. Jaké jsou možnosti a proč to trvá

11. 4. 2023 | Jana Divinová | 2 komentáře

Neplatiče z nájmu jen tak nevyženete. Jaké jsou možnosti a proč to trvá

Noční můrou každého pronajímatele je neplatič, který se navíc nechce vystěhovat. Dostat ho z bytu není ani lehké, ani rychlé. Co s tím?

Partners Financial Services