Exekutor: Jsme zbytečně agresivní, pomůže jenom zásadní změna

Jiří Hovorka | rubrika: Rozhovor | 30. 7. 2019 | 35 komentářů
Soudní exekutoři dnes k dlužníkům přistupují agresivněji, než by bylo třeba. Může za to současný systém, kdy si konkurují, soupeří o zakázky a mají klientelistické vazby s věřiteli. Zlepší se to, když zavedeme územní příslušnost, říká v rozhovoru Martin Štika, exekutor z Hradce Králové.
Exekutor: Jsme zbytečně agresivní, pomůže jenom zásadní změna

Nedávno jste na Twitteru napsal, že dluhová past vzniká tvrdou soutěží exekutorů. Můžete to vysvětlit?

Mezi exekutory je dnes konkurenční boj. Jednotliví exekutoři proto musí postupovat rychle a efektivně. Kvůli tomu, že chybí princip jeden exekutor = jeden dlužník, tak exekutor pro jakoukoli pohledávku téměř vždy postihne celý majetek dlužníka. Obstaví mu účty, mzdu, nemovitost. Dělá to, protože v pořadí mohou být další exekutoři s dalšími pohledávkami na stejného dlužníka.

Kdybych se k tomu postavil tak, že díky místní znalosti už o tom dlužníkovi něco vím, protože jsem na něj v minulosti exekuci vedl, a vím tedy, že by stačilo mu srážet ze mzdy, tak to v současném systému nejde. Přišel by totiž jiný exekutor a začal by mu vymáhat nemovitost nebo peníze z účtu. A já bych tu exekuci nevymohl rychle a efektivně. Kvůli konkurenci dochází k tomu, že nemohu volit mírnější postup. Abych nepřišel o klienty, věřitele, musím postupovat tak, že dlužníka zlikviduji z normálního ekonomického života, kdy on pak má problémy splácet například i běžné výdaje jako jsou platby za telefon nebo energie.

A jsme u té dluhové pasti, o které jste mluvil. Člověk, na kterého „nastoupí“ exekutor, se dostává do dalších dluhů.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Martin Štika

Působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a také jako přidružený člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory. Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce. Obsadil třetí místo v kategorii Talent roku v rámci 13. ročníku soutěže Právník roku. Od září 2016 provozuje v sídle svého úřadu bezplatnou právní poradnu pro oblast východních Čech.

Je to tak. Kdyby platil princip jeden dlužník = jeden exekutor a já věděl, že proti dlužníkovi budu vymáhat jen já a že jeho majetek neobstaví jiný exekutor, tak mohu postupovat mírněji, mohu se s ním dohodnout. Pokud by dlužník porušil, co má plnit, můžu ho hned navštívit a věc řešit.

Ministerstvo spravedlnosti takový systém – tedy jeden dlužník = jeden exekutor – navrhuje, vláda už ho schválila a teď se o něm budou bavit poslanci. Exekutorská komora i vy se ale proti ministerské podobě návrhu stavíte, varujete před principem „sněhuláka“. Proč?

Obecně si myslím, že je dobře, že se ministerstvo snaží se současným stavem něco dělat. Oceňuji tu snahu. Na druhou stranu ten současný návrh je velmi složitý a technicky velmi obtížně realizovatelný. Vedl by k dalšímu posílení velkých exekutorských úřadů, zatímco malé úřady zůstanou malé a postupně budou zanikat. Nakonec tady může zůstat jen několik málo velkých exekutorských úřadů. To není dobře. Zákonodárce sice kdysi stanovil omezený počet exekutorů, ale chtěl, aby byly jejich úřady rozložené po celé republice. Nikdo nechtěl, aby tu bylo čtyři nebo pět velkých exekutorských úřadů.

Skutečně by se ten počet z dnešních víc jak 150 exekutorů mohl takto výrazně snížit?

Ano. V novém systému by exekutoři dostali dlužníky, kteří už nějakou exekuci mají, podle toho, kdo dělal jejich první exekuci. Takže menší úřady nebo ti exekutoři, kteří zahájili činnost později, budou vytěsněni, protože dnes je více jak 95 procent exekucí zahajováno vůči lidem, kteří už nějakou mají.

V ministerském návrhu opět chybí regionální rozdělení exekucí. Podle mě ten návrh obsahuje i ustanovení na hranici ústavy. Věřitel s dlužníkem, který už má exekuci, musí respektovat výběr exekutora z minulosti. Naopak věřitel s dlužníkem, který má první exekuci, si může vybrat. Založí pravděpodobně dlužníkovi exekutora mimo jeho region a každý další věřitel pak bude muset respektovat volbu toho prvního věřitele a nemůže si vybrat. Je tam naprostá nerovnováha. U těchto nových exekucí se zároveň může otevřít velký korupční potenciál. Bude o ně velký boj. Dlužníci s první exekucí jsou bonitní – na rozdíl od těch, ne které se zahajuje už několikátá. Pro všechny exekutory bude lákavé tyto dlužníky mít. A mít je vlastně už napořád. Chod úřadu se zajišťuje z těchto bonitních dlužníků.

Potřebujeme teritorialitu

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje i další změny. Například povinné zálohy. Věřitelé by je museli zaplatit exekutorům v momentě, kdy zahajují exekuci. A kdyby se nic nevymohlo, tak by zálohy propadly. Má to omezit počet zbytečných exekucí. Počítá se také s novým soudním poplatkem pro věřitele za zahájení exekuce. To jsou podle vás dobré návrhy?

Je dobře, že ministerstvo vnímá ten současný stav jako špatný a chce ho změnit. Nadužívání exekucí ze strany věřitelů je určitě třeba řešit, dochází k němu. Kvůli němu je řada negativních čísel, které nedělají dobrý obrázek o exekuční oblasti. Exekucí je dnes jednoduše řečeno více, než by bylo zdravé. Věřitele to totiž nic nestojí a zajišťují si tím, že pohledávky nebudou promlčené. Povinná záloha by zajistila, že věřitelé začnou k zahajování exekucí přistupovat zodpovědně. Pomohlo by to.

Řežeme náklady!

Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

Povinné zálohy i soudní poplatky mají být v řádech stokorun. Skutečně to bude pro věřitele výrazná brzda, aby nezahajovaly i exekuce, u nichž je jasné, že z nich nic nezískají a které jen zatěžují celý systém?

Myslím si, že ano. V okamžiku, kdy se to zavede, tak se uvažování věřitelů stoprocentně změní. Když mají tisíce pohledávek, tak už jde o významné náklady. Platí, že když se nic nevymůže, tak se zálohy nevrací.

Už dnes se zálohy vybírat mohou, jen to není povinné. Vybíráte je od věřitelů?

Dnes je exekutorský trh postavený tak, že se zálohy fakticky nevybírají. Ví to ministerstvo spravedlnosti, hovořil o tom i premiér Andrej Babiš, který sám ten trh správně popsal tak, že exekutoři mezi sebou o věřitele nezdravě bojují. Základ je, že se musí omezit trh s exekucemi. Je pak velmi problematické, aby exekutor byl nestranný a nezávislý. Spíše to pak vede k tomu, že se někteří exekutoři domlouvají s věřiteli a vycházejí jim v některých věcech vstříc více, než by bylo zdravé.

Vy stejně jako celá Exekutorská komora voláte po zavedení místní příslušnosti exekutorů. V čem by teritorialita pomohla?

Měla by se zavést krajská teritorialita, která exekutorům zajistí rovnoměrné přidělování pohledávek elektronickým generátorem. Nikdo pak nebude moci ovlivnit výběr exekutora a bude zajištěna skutečná nestrannost a nezávislost exekutorů. Dlužníka pak bude mít na starosti jeden exekutor, navíc sídlící nedaleko od místa jeho trvalého pobytu. Dojde tak k úplnému vytěsnění korupčního potenciálu a klientelismu, který v systému dnes je. Tento princip podporuje i premiér Babiš, jak se vyslovil na jednání se zástupci Platformy za teritorialitu v červnu letošního roku.

Současně se omezí riziko pádu do dluhové pasti. Proti jednomu dlužníkovi se povedou exekuce jen u jednoho exekutora, který o něm bude mít dokonalou místní znalost a bude vědět, že nemusí vůči němu postupovat příliš agresivně, protože získá jistotu, že ve frontě nejsou další exekutoři. Současně se při zavedení teritoriality sníží zatížení třetích subjektů, například zaměstnavatelů a úřadů práce. Jejich zaměstnanci dnes musí komunikovat u jednoho dlužníka s více exekutory. 

Můžeme se inspirovat v zahraničí?

Ano, je to důležitý argument. Krajská teritorialita je model prověřený v jiných zemích EU, jde o evropský standard. Na Slovensku zavedli teritorialitu před dvěma roky z podobných důvodů, které stále řešíme v Česku, a místní příslušnost se začíná úspěšně ujímat.

Líní být nemůžeme

Můžete dát konkrétní příklad klientelismu, před nímž varujete? Zkouší se s vámi věřitelé nějak dohodnout na podmínkách, které obcházejí zákon?

Největší věřitelé, jako jsou banky nebo úvěrové společnosti, vymáhají prostřednictvím zhruba čtyř exekutorů. Opakovaně jsem se pokoušel dostat mezi ně, ale není šance. Kdyby tam nebyl klientelismus, tak si přeci budou vybírat exekutora v místě bydliště dlužníka, aby byla větší šance, že se něco vymůže, a že také budou nižší náklady, když exekutor nebude muset jezdit za dlužníkem přes celou republiku. Vybírali by si také exekutora v otevřených výběrových řízeních. Nic takového se ale neděje.

Poradna při finanční tísni

Zápasíte s dluhy? Nedělejte unáhlená rozhodnutí, raději se obraťte na odborníky.

Bezplatná poradna při finanční tísni

Věřitelé proti zavedení teritoriality namítají, že si vybírají exekutory, kteří jsou nejefektivnější.

S tím nesouhlasím. Zákon hovoří jasně, jak se má postupovat, a pokud se exekutor jakkoliv odchýlí, riskuje kárnou odpovědnost. Všichni máme stejný systém, máme vykonavatele, kteří dělají stejnou práci. Každý exekuční úřad je postavený podle nápadu práce (množství došlých návrhů – pozn. red.) Vím, že kdybych měl získat velkého klienta, tak nemám problém nabrat adekvátní počet lidí i techniky a udělat stejnou práci, jako ti exekutoři, kteří dnes velké zakázky dostávají.

Kdyby k teritorialitě došlo, jak by to bylo s exekucemi, které už běží?

Předpokládá se, že by se vztahovala jen na nové exekuce. Stávající by doběhly bohužel ve stávajícím režimu. Je zde znovu dobré sledovat Slovensko. Po dvou letech teritoriality tam přicházejí s tím, že by se měl zastavit velký balík exekucí z minula, které jsou nevymahatelné. Každý exekutorský úřad vede velké množství exekucí na lidi, kteří jsou nemajetní. Exekutora to stojí pouze peníze, musí opakovaně provádět lustrace majetku. Zatěžují se tím banky, zaměstnavatelé a další subjekty. Jsou to úplně zbytečné náklady, když z exekučního zápisu jde vidět, že ten člověk je nemajetný.

Na to ministerstvo spravedlnosti ve svém návrhu také reaguje. Chce nově nastavit pravidla pro zastavování těchto nevymahatelných exekucí. Věřitelé budou muset platit opakovaně soudní poplatek. To by mohlo pomoci?

Ano. Opravdu je třeba s tím něco dělat. Ale určitě by bylo dobré začít zavedením krajské teritoriality. Jakmile tu bude, můžeme řešit detaily. Bez teritoriality, při které dojde k odosobnění vztahu mezi věřitelem a exekutorem, nebudou exekuce fungovat dobře nikdy. Jde o model, který přesně odpovídá tomu, co chce premiér Babiš. Doufám, že ho i prosadí.

Kritici teritoriality říkají, že díky ní získají exekutoři své jisté, takže nebudou nuceni vymáhat nejlépe, jak dokážou. Kvůli tomu prý poklesne vymahatelnost. Co na to říkáte: Zlenivěli by s exekutoři se zavedením teritoriality?

To je absolutní nesmysl. Exekutor dělá exekuce pro to, aby vymáhal peníze. Ekonomický chod úřadu je živen z toho, co se vymůže. Nedovedu si představit žádného z kolegů, který by si s teritorialitou řekl, že tu teď má jistý příděl práce, tak nemusí nic dělat. Teritorialita neznamená, jak někteří říkají, zavedení socialismu mezi exekutory. Znamená to, že exekutoři dostanou svůj jasně vymezený prostor, budou znát své dlužníky, což podle mě může vést k tomu, že se vymahatelnost naopak zvýší.

Dluhy řešíme

Stovky tisíc lidí v Česku mají víc než jednu exekuci současně. Usnadnit jim situaci chce návrh ministerstva spravedlnosti, který na začátku července schválila vláda. Novela počítá s principem, že jeden dlužník bude mít vždycky jenom jednoho exekutora. Dluhový analytik Daniel Hůle však upozorňuje na možné problémy a vysvětluje, proč by se místo toho měla zavést takzvaná teritorialita – tedy územní příslušnost exekutorů. I v ní by měl každý dlužník jediného exekutora, systém by ale byl spravedlivější, říká Hůle v rozhovoru pro Peníze.cz.

Velcí exekutoři ještě posílí. Pozor na sněhuláka, varuje expert


Za nesplácení spotřebitelských úvěrů nemůžou automaticky jenom dlužníci. U Ústavního soudu našli další zastání. V některých případech už nemusí nic splácet díky promlčení.

Nová naděje pro dlužníky: Firma chtěla víc, nemá nic

Další – ryze praktický – argument proti teritorialitě je ten, že spousta dlužníků nebydlí na trvalých adresách.

Provedl jsem si analýzu „našich“ dlužníků. Vyšlo z ní, že z těch, které mají bydliště na úřadě, se více jak 60 procent zdržuje v daném okrese, dalších 25 procent je na území kraje a jen zbylých 15 procent bydlí jinde.

A co lidé, kteří se přestěhovali a nenahlásili změnu adresy?

Ano, takové případy jsou, ale vždy ti lidé mají k původnímu místu nějaké vazby a exekutor si je dohledá.

Vzkaz pro ministerstvo: zjednodušte to

Exekutorská komora dlouhodobě tvrdí, že není mezi mladými právníky moc zájem o to jít dělat exekutora. Vy jste jednou z výjimek. Proč jste se pro exekutorskou praxi rozhodl?

Nadchlo mě to na škole. Měli jsme na fakultě přednášky doktorky Jitky Wolfové (exekutorka z Plzně – pozn. red.), které mě hodně zaujaly. Nastoupil jsem k ní i na praxi, byl jsem tam pět let a myslím, že to byla nejlepší škola mého života. Jde o velice různorodou profesi. Exekutor musí být dobrý právník, ale i manažer, protože se stará o celý chod úřadu. Jde o velmi důležitou profesi našeho právního řádu. Když někdo mluví o excesech soudních exekutorů, tak musím reagovat: počet prohřešků u exekutorů nevybočuje od jiných právnických profesích. Exekutor je dnes nejvíce kontrolovanou právnickou profesí. Praxe se změnila a zkultivovala.

Jaké jsou největší chyby, které dělají „vaši“ dlužníci? Jak si sami nejčastěji zadělávají na problémy?

Dlužníci si velmi často nepřebírají poštu, nebo ví, že mají ekonomický problém, ale neřeší ho, odkládají ho. Když je pak navštívím, tak říkají, že to řešit chtěli, ale vždy jim do toho něco vlezlo. Někdy to tak je, někdy jde o výmluvy. Pravdou ale je, že velmi často před problémy utíkají. Pak musí nastoupit exekutor, aby vymohl právo.

Měl by stát něco změnit v přístupu k dlužníkům?

Ano. Dokumenty, které lidem musíme posílat, jsou strašně složité. Máme ministerské šablony, exekuční příkaz je unifikovaný. Pošta od exekutora má běžně i 30 stran, mělo by se to zjednodušit. Běžný dlužník se v tom nedokáže zorientovat, neví, co má dělat. Jsou v něm třeba dvě různá čísla účtů, takže často pošlou peníze na špatný. Není ani lehké z příkazu vyčíst tak základní věc, jako je variabilní symbol, natož procesní poučení.

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+57
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

31. 7. 2019 22:56, PETR A PAVLA

Bohužel EXEKUTOŘI NECHÁPOU OBČANY ČR KDY JE OBČAN STÁTEM OKRADAN A TO SPACHSPROTE JEDNO HOVADO EXEKUTOR JE NA TRUTNOVSKU JUDR JAN BOHUTINSKY KRADE LIDEM MAJETKY SVYNE TRUTNOVSKA LIDÉ BY SI NEPUJCOVALY KDYBY MĚLY STEJNÝ PLAT JAKO NĚMECKO V ČESKU NEJSOU PLATY ALE VELKÝ HOVNO ZA PRÁCI ZA TO NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST SPATNE FUNGUJCI VLADA I BUDIŽ KNICEMU POLITICI ZIVEJI SE NA OBČANECH ČR ŽE MAJÍ LEVE HNÁTY DO OBYČEJE PRACE ZAKLADTEL ČESKÝCH EXEKUTORU JE VRATISLAV MYNÁŘ A MILOS ZEMAN JSEM PRO ZRUŠENÍ EXEKUTORU ZDE V ČR A PŘIDÁNÍ NĚMECKÉHO PLATU ZDE V ČR A NE TO HOVNO DRÁHY NÁJMY DRÁHY SLUŽBY ČESKO JE PRAKTICKY PRO MLADE LIDI NEPUZITELNE STÁT ZA HOVNO STYDÍM SE ZA OBČANSTVÍ ČR ZLODĚJI VRAZI CO LIDI VYDIRAJI EXEKUTORY A PÁN JAN BOHUTINSKY Z TRUTNOVA JE DOBITEK A HOVADO ZABIL MÉHO OTCE ZA PÁR DESÍTEK KORUN KURVO CHCÍPNI.

+19
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nedlužíte státu? Vylepšená aplikace ukazuje zajímavá čísla

30. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Nedlužíte státu? Vylepšená aplikace ukazuje zajímavá čísla

Češi dluží státu na pokutách za dopravní přestupky, daních, ale i sociálním nebo zdravotním pojištění desítky miliard korun. Jejich vymáhání je pro ně ale často nesrozumitelné. Proto... celý článek

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Začalo třetí milostivé léto. Takhle se zbavíte dluhů na daních a u sociálky

3. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Začalo třetí milostivé léto. Takhle se zbavíte dluhů na daních a u sociálky

Oddlužovací akce státu, při které se lidé mohou zbavit penále na sociálním pojištění, z nezaplacených daní či z dluhů vůči soudům nebo celní správě, potrvá pět měsíců. To je dobře,... celý článek

Oddlužení bude snadnější, změnu podpořila vláda

22. 6. 2023 | Kateřina Hovorková

Oddlužení bude snadnější, změnu podpořila vláda

Z dluhové pasti se lidé dostanou už za tři roky místo současných pěti. Novela insolvenčního zákona vychází z pravidel Evropské unie. Návrh se ale nelíbí věřitelům.

Neplatiče z nájmu jen tak nevyženete. Jaké jsou možnosti a proč to trvá

11. 4. 2023 | Jana Divinová | 2 komentáře

Neplatiče z nájmu jen tak nevyženete. Jaké jsou možnosti a proč to trvá

Noční můrou každého pronajímatele je neplatič, který se navíc nechce vystěhovat. Dostat ho z bytu není ani lehké, ani rychlé. Co s tím?

Partners Financial Services