Velká prasárna. Stát vyrobil tisíce dětských dlužníků, teď vymýšlí pomoc

| rubrika: Co se děje | 16. 5. 2019 | 19 komentářů
Za „velkou prasárnu“ označil premiér Andrej Babiš tisíce exekucí proti nezletilým. Ministrům tak nezbylo než otočit ze svého původního stanoviska. Dětské dluhy se mají stát minulostí.

V exekuci bylo ke konci loňského roku 2213 dětí do 15 let věku a dalších 1263 mladistvých od 15 do 18 let, ukazují statistiky Exekutorské komory. Jde o evropský unikát, který má být brzo minulostí.

Vláda už podpořila návrh, aby dětské dluhy automaticky přecházely na jejich rodiče. Kraje a města zase v reakci na výzvu premiéra Andreje Babiše (ANO) začínají zkoumat, kolik dětských dlužníků mají a zda jim mohou pomoci.

Dětské dluhy vznikají nejčastěji „černou“ jízdou nebo kvůli upomínkám v knihovně. Tisíce lidí starších 15 let si pak z dětství nesou dluhy za svoz komunálního odpadu nebo telekomunikační služby – poslanci jim teď chtějí umožnit snadnější oddlužení.

Z banálních částek do desítek tisíc

Do exekuce se děti nejčastěji dostaly tak, že za ně jejich rodiče neplatili různé poplatky či pokuty a nereagovali ani na následné výzvy k zaplacení. Postupem času tak dlužná částka rostla o sankce a nejrůznější poplatky, až se často z banálních částek staly dluhy v řádu desítek tisíc.

Řežeme náklady!

Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

Právě na tyto nezodpovědné rodiče mají dluhy dětí do 15 let přecházet. Počítá s tím novela občanského zákoníku, kterou navrhla čtveřice poslanců napříč stranami – Kateřina Valachová (ČSSD), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Lukáš Kolařík (Piráti) a Patrik Nacher (ANO). Jejich návrh – přes počáteční odpor ministerstev spravedlnosti a školství – schválila na začátku května vláda (byť s výtkami, které najdete v rámečku níž).

„To je velká prasárna, co se tady děje. Člověk se nestačí divit, kam jsme se to dostali. Myslím, že všichni změnili názor, a i když resorty měly nějaké stanovisko, ministři přímo na vládě ten názor změnili,“ řekl k tomu premiér Babiš.

Novelu teď projednají poslanci. „Exekuce vedené proti dětem jsou v Evropě unikátní a je hanba, že české zákony něco takového umožňují. Dárek v podobě exekucí k osmnáctým narozeninám dostaly už desetitisíce lidí. Tisíce dětí se do této situace mohou brzy dostat. Zákon proto chceme protlačit co nejdříve, abychom zabránili nárůstu dluhů, se kterými si dítě zkrátka nemůže nijak poradit. Zodpovědnost za dluhy má mít rodič, ne jeho potomek,“ říká Lukáš Kolářík, jeden z předkladatelů.

„Novela se snaží spravedlivěji definovat samotnou finanční odpovědnost zákonných zástupců za nezletilé. Vznikne-li tak peněžitý dluh dítěti, které nedovršilo patnáct let, přechází tento dluh okamžikem vzniku na jeho zákonného zástupce. Nemá-li ho, přejde dluh na osobu, do jejíž osobní péče je nezletilý svěřen. Není-li této osoby, přejde tento dluh nezletilého na stát,“ vysvětluje navrženou změnu Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni.

Schválili jsme to, ale...

Vláda poslanecký návrh podpořila. Na základě připomínek od ministerstev spravedlosti a školství, které navržené změny původně odmítaly, ale upozornila na věci, které poslanci při dalším projednávání návrhu musí ještě dořešit. Jde zejména o to, že:

  • Navržená právní úprava může vést k neodpovědnému jednání ze strany nezletilých a také k možnému zneužití právní úpravy ze strany třetích osob, které si budou vědomy skutečnosti, že za peněžité dluhy odpovídají zákonní zástupci.
  • Návrh zákona může vést k tomu, že nezletilí budou vylučováni z právních jednání, ke kterým by jinak byli samostatně způsobilí.
  • Není zřejmý vztah navržené úpravy ke stávající úpravě deliktních závazků z jednání nezletilých, přičemž navrhovanou úpravu lze oproti této úpravě považovat za méně spravedlivou. V případě aplikace navrhované úpravy by totiž za škodu způsobenou osobou, která nemá deliktní způsobilost, nebyl odpovědný ani její zákonný zástupce, a to i přes flagrantní zanedbání dohledu.

Praha jako vzor

Protože velkou část dětských dlužníků „vyrábějí“ veřejné služby – městská doprava, knihovny nebo přímo obce (v případě dluhů za odpad), mají ještě jednu novou šanci na zmenšení problémů. 

Pražské zastupitelstvo na konci května rozhodlo, že dětské exekuce zastaví. Nejdřív vypracuje seznam dětských dlužníků do 15 let, kteří mají závazky vůči magistrátu nebo jeho organizacím. „Chci, aby Praha šla příkladem i ostatním, zastavila takové exekuce a odpustila příslušenství u takových dluhů,“ říká pražský radní a poslanec Patrik Nacher (ANO), jehož návrh našel podporu i u části opozičních zastupitelů.

Samotný dluh město neodpustí, pouze pokuty, úroky a podobně. I tak půjde o výraznou úlevu, protože třeba pokuta za jízdu načerno postupně narostla na násobky původní částky.

Dluhy pod kontrolou

Když si jdete pro půjčku, ale třeba i pro novou smlouvu o dodávkách energie, prověří si vás v registrech. V Česku máme několik oficiálních a jednoho parazita, se kterým si úřady dlouhodobě nedokážou poradit.

Registry dlužníků: Jak se do nich dostanete, kudy vede cesta ven a na koho si dát pozor

K podobným krokům vybídl premiér i další zástupce měst a krajů. „Rád bych vás, primátory a hejtmany, vyzval, abyste se ve svých krajích a městech připojili k iniciativě, kterou naše hnutí odstartovalo v Praze, a učinili podobný krok také ve vašich krajských a městských zastupitelstvech a dali tak těmto dětem druhou šanci,“ napsal Babiš v dopise primátorům a hejtmanům.

Na výzvu už některá města a kraje reagovaly. „Shromažďujeme data jako podklad pro příslušné usnesení. Je pravděpodobné, že město k tomu přistoupí obdobně jako v Praze. Je zcela nelogické a nepřijatelné, aby děti měly jakékoli dluhy a z nich následně plynoucí exekuce,“ řekl deníku E15 například primátor Plzně Martin Baxa (ODS).

Právě v Plzeňském kraji je podle dat Exekutorské komory ČR počet dětských exekucí největší. Konkrétně je to 671, následují Středočeský (535) a Ústecký kraj (457). 

Lehčí oddlužení

U poplatků za komunální odpad už od roku 2016 platí změna, kterou poslanci chtějí nyní zavést na všechny dětské dluhy: Jsou za ně zodpovědní rodiče. Také mobilní operátoři už dříve změnili přístup ke smlouvám s dětmi.

„V určité době byly obvyklé případy, že rodiče, kteří si sami kvůli záznamu v registru dlužníků nemohli sjednat službu, sjednávali služby na své děti, které se v případě neplacení faktur dostávaly do problémů. Už před čtyřmi roky jsme se rozhodli, že historické dluhy, které vznikly zneužitím identity dítěte nezodpovědnými rodiči, nebudeme vymáhat po nezletilých. Veškeré nové smlouvy sjednané zákonnými zástupci jsou tak nyní uzavírány ve prospěch nezletilých,“ připomíná mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Dobré zprávy

Dlužníci v insolvenci nebo exekuci budou mít od června novou motivaci k vyšším výdělkům. 

Vláda: Dlužníku makej víc, víc ti zbyde. Expert: Měli jste být štědřejší


Loni bylo v Česku zahájeno 505 120 exekucí, což je o 106 445 méně než v roce 2017. Vyplývá to z čerstvých statistik Exekutorské komory.

Exekucí ubývá, přes 130 tisíc lidí jich ale má víc než deset


Přichází nová naděje pro desetitisíce lidí v exekuci. Soudy nemají hodnotit jenom formality, ale také celkovou spravedlnost podmínek.

Zastavte exekuce kvůli lichvářským půjčkám. Ústavní soud pomůže lidem z dluhové pasti

Jenom dlužníků, kteří mají exekuci kvůli starším dluhům za odpady z dětství, je podle dat organizace Člověk v tísni stále kolem deseti tisíc. Pro ně – tedy pro lidi, kterým už je víc než 15 let, ale nesou si dluhy z dětství – chystají poslanci jednodušší pravidla oddlužení.

„Nyní pracujeme na novele insolvenčního zákona. Ta by povinným, jejichž závazky jsou ze dvou třetin tvořeny dluhy z dětství, umožnila snadnější oddlužení během tří let, podobně jako je to u seniorů a invalidů. Tím bychom kromě zastavení nárůstu dětských dluhů podpořili i jejich celkový pokles,“ říká pirátský poslanec Lukáš Kolářík.

Pro tyto dlužníky by stejně jako u seniorů nad 65 let platilo, že během zmíněných tří let v oddlužení nebudou mít stanovenu žádnou minimální hranici pro splacení dluhů. U klasického oddlužení je jinak třeba splatit alespoň 30 procent dluhů při pětiletém osobním bankrotu a 60 procent dluhu ve zrychlené tříleté variantě. Jednodušší pravidla pro seniory i nová zrychlená varianta začnou platit od letošního června, poslanci obě změny schválili loni na podzim.

Také návrh týkající se lidí starších 15 let, kteří si aspoň dvě třetiny dluhů přinesli z dětství, by měl získat podporu vlády. Souhlasí i ministerstvo spravedlnosti. „Sledovaný cíl je oprávněný a zvolené řešení nám přijde vcelku přiměřené ostatní úpravě. Kratší oddlužení by nemělo představovat negativní zásah do procesu a insolvenčního zákona jako celku,“ říká Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva.

„Vytknout tomu lze pouze částečnou platnost. Považovali bychom za vhodnější obecnou úpravu než stávající vyjímání dalších (a potenciálně dalších a dalších) kategorií dlužníků do privilegovanějšího režimu oddlužení,“ dodává Machálková.

Není čas do toho praštit?

O dětských exekucích píšeme už sedm roků. Sedm:

Z dětského domova odcházejí s batůžkem až po okraj naplněným dluhy. „Vděčí“ za ně rodičům, kteří za ně nezaplatili popelnice. A absurdnímu paskvilu v zákoně. Dospělý život tak startují „v péči“ exekutora. Po letech konečně svítá naděje, že se to změní.

Z děcáku rovnou do péče exekutora. Kvůli nezaplaceným popelnicím!


Je specialistkou na obchodní a pracovní právo, poskytuje služby velkým klientům a korporacím. Teď vyráží do boje proti zmetku v českém zákoně a nesmyslným dluhům za popelnice, kvůli kterým začínají děti z dětských domovů dospělý život „v péči“ exekutora.

Past na děti z děcáku: Jsem odhodlaná jít do Štrasburku, říká advokátka


Martinovi bylo sedm, když jel s mámou tramvají a revizor je chytil bez jízdenky. Dnes jedenáctiletý chlapec žije v dětském domově a má na krku exekuce na téměř sedmdesát tisíc.

Mám jedenáct roků a exekuci na krku. Dluhová mašinerie drtí děti bez rodičů 

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 5. 2019 8:57, tiffany

Důsledek zničeného, resp. zmrzačeného právního řádu a k tomu pokřiveného chápání práva zde po 89... typické je, že s návrhy na odstranění těchto absurdit nepřicházejí právníci. Veliká poklona lidem, kteří se snaží odstranit aspoň ty nejhorší příšernosti ze života lidí.

+11
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 5. 2019 12:56, Havel jiri

Dekuji Andreji Babisovy. Za deti Ktery krypl vymyslel takovou prasarnu?Jeto zrudny zakon Kdeje ustava Ceske Republiky Ktera strana v poslanecke snemovne dala hlas k likvidaci nasich deti Do osmnacti let zodpovidaji rodice a stat To co se odhlasovalo v poslanecke snemovne je hnus melibi chodit kanalami a ne mrzacit lidskou dustojnost Jeto neodpustitelne Toje ten nejobycejny logicky nazor ve snemovne. snad v dobe kdy prosel tento zakon nebyli schopny rozhodovat .

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.