Exekuce v kostce: Dostaneme exekutora podle místa bydliště?

Václav Kvapil | rubrika: Seriál | 28. 1. 2016 | 2 komentáře
Exekuční řád byl od svého vzniku v roce 2001 víc než 45krát novelizován. Je už po tolika vylepšeních dokonalý? O jakých nových a ještě lepších vylepšeních se mluví?
Exekuce v kostce: Dostaneme exekutora podle místa bydliště?

Během roku 2015 začaly být účinné dva zákony, které změnily pravidla exekucí. Patrně největší změnou je nově stanovená povinnost exekutora nahlížet před vydáním exekučního příkazu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou ČR. Pokud v tomto seznamu zjistí, že manželé nějakým způsobem upravovali svoje majetkové vztahy, a to před vznikem vymáhané pohledávky, pak se podle toho musí zařídit. Přesněji: dát ruce pryč od majetku dlužníkova manžela. Podrobněji jsem o tom psal už dřív:

Nejvýznamnější změny v exekucích v roce 2015

Nejvýznamnější změny v exekucích v roce 2015

  • exekutor je povinen před vydáním exekučního příkazu kontrolovat, zda není změněn rozsah společného jmění povinného a jeho manželky,
  • manžel povinného má k dispozici nový a efektivnější prostředek, jak se bránit nezákonnému postupu exekutora,
  • zpřesněn rozsah a rozšířen seznam nezabavitelných věcí,
  • povinnost exekutora pořizovat obrazově zvukový záznam z průběhu prohlídky místností povinného,
  • stanovení pevného postupu exekutora ohledně způsobů provádění exekuce,
  • omezení možnosti prodat povinnému nemovitost v dražbě s ohledem na nízkou vymáhanou částku.

Další změna se vztahuje k provádění takzvané mobiliární exekuce. Byl zpřesněn (a rozšířen) seznam nezabavitelných věcí. Nově je stanovena povinnost pořizovat z průběhu prohlídky obrazově zvukový záznam:

Psal jsem i o dalších novinkách, o stanovení závazného postupu exekutora, že nyní musí nejprve zkusit strhnout peníze z účtu a že prodej nemovitosti je až nejzazší možnost:

A nesmlčel jsem nic ani o novém pravidlu, podle kterého exekutor nesmí kvůli nízké sumě prodat v dražbě nemovitost, ve které má povinný trvalý pobyt:

Bouřlivě se ovšem diskutuje o další změně. O zavedení takzvané teritoriality exekutora. Co to je a k čemu to má být dobré?

Exekutora podle bydliště

Dnes platí, že exekutor může vymáhat pohledávku kdekoli na území celé České republiky – bez ohledu na to, kde má sám sídlo a kde má bydliště dlužník, povinný. A tak proti povinnému s bydlištěm v Chebu vede exekuci třeba exekutor se sídlem v Ostravě nebo naopak. Teritorialita znamená, že exekutor by mohl vést exekuci jen proti povinným, kteří budou mít trvalý pobyt v určitém územním obvodu. V praxi by to mohlo vypadat tak, že exekutor z Chebu by mohl vést exekuci jen proti dlužníkům, kteří mají trvalý pobyt v územním obvodu Okresního soudu v Chebu.

Předmětem diskuzí je nejen otázka, jestli teritorialitu vůbec zavádět, ale také otázka, jakou formu teritoriality zvolit. Nabízejí se v zásadě dvě varianty. První je výš nastíněná okresní teritorialita – exekutor může provádět exekuce jen proti povinným, kteří mají trvalý pobyt v obvodu určitého okresního soudu. Druhá varianta je krajská teritorialita – exekutor by mohl provádět exekuce jen proti povinným, kteří mají trvalý pobyt v celém územním obvodu krajského soudu, do něhož spadá okresní soud, v jehož obvodu exekutor působí.

Vedle územního hlediska se může zohlednit i povaha vymáhané pohledávky. Pak je řeč o takzvané nepravé teritorialitě. Pak by se omezení místem vztahovala na dlužníky státu a veřejnoprávních institucí (např. zdravotní pojišťovny, finanční úřady ad.). Ostatní věřitelé by pořád měli svobodnou volbu soudního exekutora.

A ještě jedna okolnost organizování teritoriality se často probírá: bude volba soudního exekutora svobodná aspoň v příslušném obvodu, nebo se nakonec zvolí varianta, podle které se exekuce budou exekutorům z příslušného obvodu rozdělovat podle pořadníku? Druhá varianta by v důsledku znamenala, že všichni exekutoři v daném územním obvodu by byli pověřeni k provedení stejného počtu exekucí. Tak by postupně vymizel fenomén „velkých exekutorských úřadů“.

Nyní se tedy vedou spory o to, jakou teritorialitu. A ještě předtím vlastně o to, jestli ji vůbec zavádět.

Co je na exekutorovi nejhorší

Na exekutorovi je nejhorší, když má pravdu. Proto je lepší držet se od dluhů dál. Například šetřit. 

Ušetřit se dá i na takové banalitě, jako je účet v bance. A nemusí to nutně být konto bez poplatků: placený účet vám možná nabídne takové služby, se kterými ušetříte čas a nervy, takže dokážete vydělat víc. 

Schválně si zkuste vybrat:

Bez konkurence klesá kvalita

Zastánci přijetí teritoriality argumentují zejména tím, že exekutor bude dokonale znát svůj obvod

, a tudíž bude moci efektivně vymoci pohledávku. Tento argument ztrácí své opodstatnění v (častých) situacích, kdy dlužník trvale pobývá jinde než na místě trvalého pobytu. Problematická by byla i situace, že se povinný v průběhu exekuce odstěhuje.

Další výrazný argument pro zavedení teritoriality je snaha eliminovat náklady exekuce, zejména pak náklady za jízdné spotřebované dlouhou cestou exekutora za dlužníkem.

Argumentem pro zavedení teritoriality je i možnost snadnějšího spojování exekucí, předpokládá se, že exekuce proti jednomu povinnému by byly logicky soustředěny pouze u několika málo exekutorů.

Posledním hlavním argumentem pro zavedení teritoriality je požadavek na rovnoměrné rozložení exekucí mezi všechny exekutory. Důsledkem této změny by byl konec takzvaných „velkých exekutorských úřadů“. Zároveň by to ale také znamenalo konec přímé konkurence mezi exekutory. Tím by se bezpochyby snížil tlak na exekutory „být nejlepší a nejefektivnější“ – což je hledisko, podle kterého oprávnění oprávněně preferují spolupráci s některými exekutory před jinými. Exekutoři by tím částečně ztratili motivaci pro časovou i finanční investici do rozvoje efektivity fungování svého úřadu.

Je důvod ke změně?

Obecně platí, že čím častěji se provádějí změny v právních předpisech, tím složitější je pro občana orientovat se v nich. Polehčující okolností pro zákonodárce v tomto ohledu je pouze skutečnost, že poslední novely právních předpisů upravujících exekuční činnost si kladou za cíl zavést podrobná pravidla pro zpřesnění postupu exekutora, aby se snížilo riziko, že exekucí bude nepřiměřeně zasažen jak přímo povinný, tak třetí osoby – zejména pak manžel povinného.

Pokud jde o zavedení teritoriality, je třeba uzavřít, že ideální stav by jistě byl takový, kdy proti jednomu povinnému povede exekuci vždy jen jeden exekutor, který by byl povinen nově zahájené exekuce vždycky spojit do jediné. Zavedení tohoto principu si ale neklade za cíl žádná z uvažovaných variant teritoriality, proto minimálně z pohledu dlužníka nelze dát jednoznačnou odpověď, jestli pro něj zavedení teritoriality představuje zásadní přínos. Jisté je ale jedno – žádný přínos nebude mít zavedení teritoriality pro věřitele.

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Exekuce v kostce: I exekutor může být bit

4. 1. 2016 | Václav Kvapil | 9 komentářů

Exekuce v kostce: I exekutor může být bit

O soudních exekutorech se někdy mluví jako o nedotknutelných osobách, kterým je dovoleno všechno. Samozřejmě to tak není. Exekutoři jsou mimo jiné členy profesní komory a podléhají... celý článek

Exekuce v kostce: Náklady exekučního řízení. Kolik stojí exekutor

1. 12. 2015 | Ondřej Vokál | 18 komentářů

Exekuce v kostce: Náklady exekučního řízení. Kolik stojí exekutor

Dluhy nebývají levná záležitost. A pro toho, kdo je nedokáže splácet, bývají drahé zvlášť, k samotnému dluhu se načítají nejrůznější pokuty a sankce. A když pak dojde na exekutora,... celý článek

Exekutor Vrána: Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

4. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 46 komentářů

Exekutor Vrána: Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

Druhý díl rozhovoru s nejobávanějším českým exekutorem. Proč Tomáš Vrána zarytě odmítá zveřejnit výdělky svého úřadu? O kolik zakázek by přišel, kdyby byla zavedena místní příslušnost... celý článek

Prezident Exekutorské komory: Úřad exekutora Vrány v Přerově bedlivě sledujeme

17. 6. 2014 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Prezident Exekutorské komory: Úřad exekutora Vrány v Přerově bedlivě sledujeme

První díl rozhovoru s prezidentem Exekutorské komory Davidem Konczem jste na Peníze.cz četli včera. Dnes navážeme, kde jsme včera skončili: u neetických, možná dokonce nezákonných metod,... celý článek

Pošlapej, nebo nevyděláš! Mezi exekutory udávají kurz největší dravci

24. 5. 2014 | Petra Dlouhá | 34 komentářů

Pošlapej, nebo nevyděláš! Mezi exekutory udávají kurz největší dravci

„Přijdou k dlužníkovi v sedm ráno, znovu v devět a pak v jedenáct, všechno oblepí, včetně dětské postýlky, a řeknou – nezabavíme to, když do zítřka seženete pět tisíc. Exekutor ví,... celý článek

Partners Financial Services