Exekuce v kostce: Kdy je řešením insolvence

Václav Kvapil | rubrika: Seriál | 11. 1. 2016 | 6 komentářů
Když je dluhů a věřitelů moc, vyplatí se usilovat o oddlužení osobní bankrot. Ovšem pozor: i na osobní bankrot musíte mít, nedosáhne na něj každý. Oddlužení je tvrdé řešení – tvrdé k dlužníkovi i jeho věřitelům. Pro prvního znamená pět let o chlebu a vodě, pro druhé, že ze svých peněz pravděpodobně dostanou jen zlomek.
Exekuce v kostce: Kdy je řešením insolvence

Na začátek si asi budeme muset vyjasnit pár pojmů. Je to nemilé, ale pořád je to legrace proti tomu, co absolvuje dlužník v rámci oddlužování. Tak zatnout zuby a jdeme na to.

Insolvence obecně je stav, kdy má dlužník více závazků vůči více věřitelům a není s to určitou dobu po splatnosti je uhradit. Když toto uzná soud, mluvíme pak o tom, že dlužník je v úpadku.

Zásadní rozdíl mezi exekucí a insolvenčním řízením spočívá v tom, že účelem exekuce je uspokojit zásadně pohledávku jednoho věřitele, kdežto účelem insolvenčního řízení je uspořádat vztahy mezi dlužníkem a všemi jeho věřiteli. Stává se, že dlužníci před exekucemi utíkají do insolvenčního řízení, protože zahájení insolvenčního řízení provedení exekuce blokuje.

Jak to probíhá

Aby insolvenční řízení začalo, musí nejdřív na svět přijít insolvenční návrh. Podat ho může přímo sám dlužník nebo věřitel. Pokud podává návrh dlužník, musí k němu vždycky připojit mimo jiné seznam svého majetku, seznam svých dluhů s označením věřitelů a další listiny osvědčující jeho úpadek. Návrh se podává ke krajskému soudu podle bydliště dlužníka, v tomto kontextu se mu říká insolvenční soud. Soud návrh posoudí a rozhodne, jestli dlužník v úpadku je, nebo nikoli. Pokud úpadek konstatuje, zpravidla současně rovnou jmenuje insolvenčního správce – ten pak má v průběhu dalšího řízení velké množství povinností. Po prohlášení úpadku soud rozhodne, jak se úpadek bude řešit. Obecně existují tři způsoby řešení úpadku – konkurz, reorganizace a oddlužení.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Reorganizací se zabývat nebudeme, je určená pro případy, kdy dlužník provozuje velký podnik.

Konkurz spočívá ve zpeněžení prakticky veškerého majetku dlužníka: prohlášením konkurzu ztrácí dlužník možnost disponovat se svým majetkem – toto oprávnění přechází na insolvenčního správce. Správce majetek zpeněží a výtěžek rozdělí mezi věřitele. Pohledávky věřitelů bývají konkurzem uspokojeny jen ve velmi nízké míře. Co je ale důležité pro dlužníka – pohledávky, které nebyly v rámci konkurzu uspokojeny, nezanikají a po skončení konkurzu lze nadále vést k jejich vymožení exekuci!

Nejvíc pozornosti budeme věnovat oddlužení.

Oddlužení – silná motivace pro dlužníky

Oddlužení, kterému se také říká osobní bankrot, je v praxi nejvyhledávanější způsob řešení úpadku. Oddlužení plněním splátkového kalendáře je určeno zejména fyzickým osobám-nepodnikatelům, nově je ale možné za určitých podmínek povolit oddlužení i člověku s dluhy z podnikání. Podmínkou povolení oddlužení je, že dlužník bude schopen po dobu pěti let ve splátkách uhradit alespoň 30 procent hodnoty pohledávek takzvaných nezajištěných věřitelů. Nezajištěný věřitel je ten, jehož pohledávka není zajištěná například zástavním právem na majetku dlužníka. Pohledávky zajištěných věřitelů se vždy uspokojují z předmětu zajištění, pro účely splátkového kalendáře se s nimi nepočítá.

V praxi se často stávalo, že dlužníci nedokázali soudu doložit dostatečné příjmy na to, aby z nich bylo reálné uspokojení minimálně 30 procent pohledávek nezajištěných věřitelů. Insolvenční zákon proto relativně nově umožňuje, aby se do dlužníkových příjmů zahrnuly i pravidelné peněžité dary, které se třetí osoba zaváže dlužníkovi pravidelně darovat právě proto, aby dlužník svými příjmy dosáhl na podmínky povolení oddlužení.

Pokud dlužník řádně plní splátkový kalendář, soud po pěti letech oddlužení ukončí. Dlužník má poté možnost žádat soud, aby jej osvobodil od povinnosti platit zbytky v oddlužení neuspokojených pohledávek. Když to soud udělá, nemůžou už věřitelé své zbývající pohledávky vůči dlužníkovi dál vymáhat. Dlužník tedy z oddlužení vyjde s „čistým štítem“, na rozdíl od konkurzu, kde neuhrazené pohledávky zůstávají nadále vymahatelné.

Kalkulačka – podmínky insolvence 2023

+

Další kalkulačky

PORADNA PŘI FINAČNÍ TÍSNI

Zápasíte s dluhy?  Nedělejte unáhlená rozhodnutí, raději se obraťte na odborníky z poradny při finanční tísni.

Insolvenční řízení a exekuce

Zahájení insolvenčního řízení má na probíhající exekuci zásadní vliv. Jakmile je insolvenční řízení zahájeno, příslušný insolvenční soud o tom zveřejní informaci v insolvenčním rejstříku (na stránkách www.justice.cz). Od okamžiku zveřejnění platí, že exekuci nelze provést. To v praxi znamená, že exekutor sice může vydat exekuční příkaz, ale nesmí ho fakticky realizovat (např. provést dražbu nemovitosti, strhnout peníze z účtu v bance nebo vyplatit již vymožené plnění oprávněnému v exekuci). Exekuční příkaz je totiž ve vztahu k majetku dlužníka považován jen za zajišťovací institut. Jakmile pak insolvenční soud rozhodne o úpadku dlužníka (viz tabulka), exekutor nesmí exekuční příkaz už ani vydat.

Exekutor je pak povinen vydat to, co od dlužníka vymohl a má ještě k dispozici, insolvenčnímu správci. Podle zákona mu z této částky náleží náklady exekuce. Nejnověji se v praxi postupuje tak, že exekutor vyplácí insolvenčnímu správci veškeré vymožené plnění a náklady exekuce přihlašuje v insolvenčním řízení přihláškou jako jeden z věřitelů.

Často se probírá otázka, jestli schválení oddlužení znamená povinnost exekutora zastavit exekuci nebo alespoň zrušit exekuční příkazy. Insolvenční zákon, ani exekuční řád takovou povinnost v souvislosti se schválením oddlužení nestanoví. Ani dlužník, ani insolvenční správce tedy nemůžou soudnímu exekutorovi stanovit povinnost zastavit exekuci či zrušit exekuční příkazy, povinnost exekuční příkazy rušit soudnímu exekutorovi nevyplývá ani ze zákona. Od schválení oddlužení do jeho (úspěšného nebo neúspěšného) ukončení má stanovený splátkový kalendář naprostou přednost.

Je tedy zahájení insolvenčního řízení skutečně řešením exekucí? Především záleží na tom, jak se bude úpadek dlužníka řešit. Konkurz rozhodně řešením exekuce není. Veškerý majetek dlužníka se zpeněží, věřitelé dostanou poměrnou část svých pohledávek – podle velikosti dluhu. A po skončení insolvence můžou věřitelé své pohledávky dál vesele exekučně vymáhat. Naproti tomu splnění podmínek oddlužení může být pro dlužníka nový životní start. Dlužník sice pět let žije s minimálními příjmy, nicméně následně je osvobozen od zaplacení neuhrazených částí pohledávek věřitelů. Pokud byly pro tyto pohledávky vedeny exekuce, musí být zastaveny. Oddlužení lze skutečně nazvat řešením exekucí.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+48
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 11. 2016 9:40, bobsen

Zalezi na zpusobu oddluzeni. Pokud jde o splatkovy kalendar tak k majetkove podstate ma dispozicni pravo dluznik po celou dobu oddluzeni. Cili pokud na zaklade exe.prikazu doslo k deponaci mzdy, jsou zpravidla tyto prostredky uvolneny. Vetsinou k tomu da pokny insolvemcni spravce pripadne z praxe exekutor prikaz rusi.

+4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Exekuce v kostce: Smí exekutor zabavit cokoli?

10. 11. 2015 | Václav Kvapil | 19 komentářů

Exekuce v kostce: Smí exekutor zabavit cokoli?

Když se řekne exekuce, většině lidí se nevybaví obstavení účtu nebo srážky ze mzdy, ale oblepování majetku žlutými nálepkami, jeho zabavování a prodej – mobiliární exekuce. I většina... celý článek

Exekuce v kostce: Jak se exekuci bránit

14. 9. 2015 | Ondřej Vokál | 15 komentářů

Exekuce v kostce: Jak se exekuci bránit

Exekuce na vlastní kůži asi bude patřit mezi nejmíň příjemné věci, co člověk může zažít. Počet exekucí je ovšem vysoký a do problémů se může někdy dostat skoro každý. Přečtěte si, jak... celý článek

Insolvence pro každého: Oddlužení. Pětiletý očistec

24. 6. 2015 | Jiří Lojda | 40 komentářů

Insolvence pro každého: Oddlužení. Pětiletý očistec

V předposledním dílu seriálu Insolvence pro každého jsme nakousli téma oddlužení. To je speciální případ řešení insolvence, vyhrazený pro nepodnikající fyzické osoby. Dnes si povíme,... celý článek

Insolvence pro každého: O co se hraje. Majetková podstata

6. 1. 2015 | Jiří Lojda | 5 komentářů

Insolvence pro každého: O co se hraje. Majetková podstata

Všemi díly seriálu Insolvence pro každého se jako červená nit táhl pojem majetková podstata. Co všechno do ní patří? Jak máme postupovat, pokud do ní bude zařazen i náš majetek, ačkoli... celý článek

Insolvence pro každého: Důsledky zahájení insolvenčního řízení

22. 9. 2014 | Jiří Lojda | 3 komentáře

Insolvence pro každého: Důsledky zahájení insolvenčního řízení

V minulém díle seriálu jsme udělali rozhodující krok. Tím, že jsme podali insolvenční návrh, jsme zahájili insolvenční řízení. Jaké následky to však bude mít?

Partners Financial Services