Exekuce v kostce: Náklady exekučního řízení. Kolik stojí exekutor

Ondřej Vokál | rubrika: Seriál | 1. 12. 2015 | 18 komentářů
Dluhy nebývají levná záležitost. A pro toho, kdo je nedokáže splácet, bývají drahé zvlášť, k samotnému dluhu se načítají nejrůznější pokuty a sankce. A když pak dojde na exekutora, musí se doplatit také náklady exekuce. Co to je a co to stojí?
Exekuce v kostce: Náklady exekučního řízení. Kolik stojí exekutor

Obsah pojmu náklady exekuce, jejich výše i způsob určení stanoví zákon – exekuční řád a vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Tak je tedy pevně dáno, že náklady exekuce sestávají z odměny soudního exekutora, z paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů (zkráceně jen „hotové výdaje“), z náhrady za ztrátu času při exekuci, náhrady za doručování písemností a příslušné daně z přidané hodnoty.

Další právní předpisy pak ještě stanoví náklady oprávněného, tedy věřitele.

Zákon výslovně stanoví, že náklady exekuce i náklady oprávněného hradí povinný, dlužník, na kterém se vymáhá splnění jeho závazku. Takové pravidlo platí bez výjimky v případě, že exekuce probíhá a skončí úspěchem – vymožením pohledávky. Pokud se ale exekuce zastaví (ať už pro vady exekučního titulu (rozhodnutí, na jehož základě se exekuce vede), nebo z jiných důvodů), použije se jiné pravidlo: náklady exekuce soudnímu exekutorovi zaplatí ten, kdo zastavení exekuce zavinil. O nákladech exekuce i nákladech oprávněného rozhoduje exekutor unikátním druhem rozhodnutí – příkazem k úhradě nákladů exekuce. 

Odměna soudního exekutora

Nejvyšší položka z příkazu k úhradě nákladů exekuce je většinou odměna soudního exekutora. Ta je vždy úměrná k dluhu povinného. Počítá se jako procentuální část z plnění, které soudní exekutor na dlužníku vymohl (takzvaný základ pro výpočet odměny). Jestliže je tento základ nižší než tři miliony korun (dlužníkův dluh včetně příslušenství je nižší než tato částka), určí se odměna exekutora jako patnáct procent z tohoto základu. V případě, že by byla pohledávka věřitele vyšší než tato částka, pak až do výše čtyřiceti milionů by byla určena odměna deset procent, do padesáti milionů pět procent, do čtvrt miliardy by to bylo procento. Vymohl-li by soudní exekutor víc než poslední zmíněnou částku, nedostane za ni už žádnou odměnu.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Předpisy stanoví také minimální paušální odměnu soudního exekutora, na kterou má soudní exekutor nárok vždy bez ohledu na výši vymáhané povinnosti. Činí tři tisíce korun. Tento paušál se pochopitelně uplatní zejména u malých pohledávek.

V praxi se velmi často stává, že soudní exekutor při provádění exekuce uspokojuje i pohledávky jiných věřitelů než oprávněného, pro kterého exekuci vede. Je tomu tak zejména při prodeji nemovitosti, kdy na nemovité věci vázne zástavní právo staršího data (typicky hypoteční zástavní právo ve prospěch banky). Pokud exekutor vymůže peníze i pro tohoto dalšího oprávněného, zahrnuje se jeho pohledávka rovněž do základu pro výpočet odměny soudního exekutora.

Poradna při finanční tísni

Zdarma.

Odborné poradenství pro dlužníky v exekuci, vystavené právnímu i mimosoudnímu vymáhání, zpracování návrhu na osobní bankrot, konzultace před půjčkou a mnoho dalšího. 

Pobočka Poradny při finanční tísni na Peníze.cz

Hotové výdaje

Další složka nákladů exekuce jsou potom zmiňované „paušálně určené či účelně vynaložené hotové výdaje“ soudního exekutora. Vyhláška určuje, že minimální paušální výše těchto výdajů je 3500 korun. Tato částka kryje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Stane-li se v průběhu exekučního řízení, že částka, kterou exekutor zaplatil na těchto výdajích (za poštovní služby, za znalecký posudek atd.), převýší paušální sazbu, je dlužník povinen uhradit exekutorovi tuto vyšší, skutečně zaplacenou částku. Více než desetiletá praxe ukázala, že nejvyššími hotovými výdaji soudních exekutorů bývají zpravidla znalecké posudky a výdaje spojené s prováděním mobiliárních exekucí.

Modelový případ

Máme dluh ve výši milionu korun, včetně příslušenství. Náklady exekuce budou tvořeny odměnou soudního exekutora ve výši 150 tisíc korun, paušální náhradou hotových výdajů ve výši 3500 korun a daní z přidané hodnoty ve výši ve výši 32 235 korun.

Dohromady tak zaplatí dlužník 1 185 735 korun.

V případě, že se musela provést mobiliární exekuce, náklady by rostly o ztrátu času a výdaje na cestovné. 

Co je na exekutorovi nejhorší

Na exekutorovi je nejhorší, když má pravdu. Proto je lepší držet se od dluhů dál. Například šetřit. 

Ušetřit se dá i na takové banalitě, jako je účet v bance. A nemusí to nutně být konto bez poplatků: placený účet vám možná nabídne takové služby, se kterými ušetříte čas a nervy, takže dokážete vydělat víc. 

Schválně si zkuste vybrat:

Náklady oprávněného

S exekucí jsou také spojené náklady na straně věřitele. A zásada je, že je platí dlužník porušením své povinnosti splatit dluh včas a řádně, způsobil, že věřitel se musí domáhat svého prostřednictvím soudního exekutora, s čímž má pochopitelně výdaje.

Pokud se věřitel nechá zastupovat advokátem, má právo na náhradu nákladů, které budou odpovídat částce, kterou sám zaplatil advokátovi. V případě, že účastník není zastoupen (nebo je zastoupen někým jiným než advokátem) má nově (po novele občanského soudního řádu a vydání příslušné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti), právo na náhradu paušální částky ve výši tří set korun za jeden úkon, který by byl úkonem právní služby dle advokátního tarifu.

Jak se bránit proti vysokým nákladům?

Jistě se může stát – a stává se –, že se náklady exekuce špatně spočítají nebo určí, že se do nich zahrne náklad, který dlužník hradit nemusí a podobně. Pro tyto případy existuje opravný prostředek – námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Pokud dlužník dostane příkaz k úhradě nákladů exekuce a nesouhlasí s výší nákladů exekuce nebo oprávněného, má právo podat do osmi dnů od doručení své námitky. Měl by přitom pokud možno specifikovat, s jakou částí nákladů nesouhlasí a proč. Na soudu je potom, aby rozhodl o tom, jestli příkaz zruší, jestli změní výši nákladů, nebo ji potvrdí. 

Tip!

Jak snížit náklady exekuce

Ten, proti kterému se vede víc exekucí, by měl prostudovat možnosti sloučení exekucí

Jiná cesta ke snížení nákladů je úhrada vymáhané povinnosti do 30 dnů od zahájení exekučního řízení. Touto takřečenou dobrovolnou úhradoudocílí dlužník toho, že soudní exekutor bude mít nárok pouze na polovinu své odměny. Pokud by zároveň vymáhaná pohledávka nepřevyšovala částku deset tisíc korun, snížily by se i hotové výdaje na polovinu minimální paušální výše.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 7. 2018 20:23, Zorro Mstitel

Pokud to je normální, pak v tom případě je stejně normální vzít zbraň a všechny exekutorské kurvy postřílet. Pokud to není normální, pak by všichni zkurvení exekutoři měli skočit pod vlak, aby se všem slušným lidem ulevilo.

Zobrazit celé vlákno

+101
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 12. 2015 9:54, kodiak medvěd

Buď kecáte, nebo je ten exekutor překvapivě měkký. Na vyčůrané parchanty vašeho typu stačí parta šikovných dobře trénovaných ukrajinských pracovníků vybavených ocelovými pěstmi a ještě ocelovějšími tyčemi. Dluhy jsou pak zaplacené raz dva a je po smíchu. Ten věnec si radši kupte do zásoby sám pro sebe.

Zobrazit celé vlákno

-24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Pelikán na válečné stezce. Ministr jde exekutorům po penězích

23. 5. 2016 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Pelikán na válečné stezce. Ministr jde exekutorům po penězích

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán chce srazit odměny exekutorů. „Nebrání se“ snížení počtu exekutorských úřadů. Do budoucna by exekutorům rád upravil i náplň práce: ubral rozhodovací... celý článek

Exekuce v kostce: Dražba nemovitosti

19. 11. 2015 | Václav Kvapil | 3 komentáře

Exekuce v kostce: Dražba nemovitosti

Prodej nemovitosti exekutorem připadá v úvahu zejména tehdy, kdy se vymáhaná hodně peněz. Jsou ale známé i případy, kdy exekutor v dražbě prodal nemovitosti i kvůli relativně nevelké... celý článek

Exekuce v kostce. Jak ušetřit na exekucích? Jejich spojením!

29. 9. 2015 | Ondřej Vokál | 6 komentářů

Exekuce v kostce. Jak ušetřit na exekucích? Jejich spojením!

Ne, titulek samozřejmě neznamená, že pokud je na vás vedená exekuce, máte si rychle pořídit ještě jednu, aby bylo co spojovat. Mnoho dlužníků ale už dvěma, třem… desítkám exekucí čelí.... celý článek

Exekuce v kostce: Jak se exekuci bránit

14. 9. 2015 | Ondřej Vokál | 15 komentářů

Exekuce v kostce: Jak se exekuci bránit

Exekuce na vlastní kůži asi bude patřit mezi nejmíň příjemné věci, co člověk může zažít. Počet exekucí je ovšem vysoký a do problémů se může někdy dostat skoro každý. Přečtěte si, jak... celý článek

Exekuce v kostce: Nejdůležitější pojmy

26. 8. 2015 | Václav Kvapil | 4 komentáře

Exekuce v kostce: Nejdůležitější pojmy

Mnoho dlužníků se stále domnívá, že být exekutorem je nejlepší výdělečná činnost vůbec – exekutor si sám nařizuje exekuci a pak realizuje svou činnost – onu pověstnou státem posvěcenou... celý článek

Partners Financial Services