Přes sto tisíc exekucí neplatí. Zastavíme je, říká právník

Ondřej Tůma | rubrika: Rozhovor | 21. 11. 2015 | 6 komentářů
Boj o vrácení poplatků za vedení úvěru prohrál. Teď vede další s úvěrovými společnostmi a exekutory. „Upozorňoval jsem na to už na konci roku 2013, kontaktoval jsem i různé politiky, aby neplatné exekuce zastavili. Nikdo to ale nechtěl řešit, tak jsem se do toho pustil sám,“ vysvětluje advokát Petr Němec.
Přes sto tisíc exekucí neplatí. Zastavíme je, říká právník

Podle verdiktu Nejvyššího soudu z roku 2013 jsou exekuce vedené na základě rozhodnutí netransparentně vybraného rozhodce neplatné a mají být zastaveny. Banky i nebankovní společnosti tu přitom ve svých úvěrových smlouvách dlouhá léta používaly právě takové rozhodčí doložky. Počet neoprávněných exekucí tak zřejmě přesahuje sto tisíc. O zastavení exekuce se však u soudu musí přihlásit sami dlužníci. „Úvěrové společnosti moc dobře vědí, že jsou jejich rozhodčí doložky neplatné, a přesto dál pokračují v exekucích. Zkrátka spoléhají na to, že se tahle informace k dlužníkům nedostane,“ vysvětluje situaci advokát Petr Němec, který se už v minulosti angažoval v neúspěšném boji za vrácení poplatku za vedení úvěru.

A právě přístup úvěrových společností prý vedl ke vzniku jeho dalšího projektu s názvem Exekutormásmůlu.cz. Ten lidem pomáhá zastavovat protiprávní exekuce, které jsou proti nim vedeny. Náklady na právní zastoupení hradí v takovém případě protistrana, klient platí jen poplatek dvě stě korun. „V únoru 2014 jsme to začali řešit s prvními klienty. Za dalších pět měsíců se to pak rozjelo ve velkém. Zastavení exekuce je paradoxně to nejsnazší. Naše práce ale končí až po zrušení exekučních příkazů, vymožení nákladů řízení a nákladů exekuce,“ říká Petr Němec. Projektu se zatím podařilo zastavit několik stovek exekucí. Neplatné rozhodčí doložky se ale podle všeho týkají dalších desetitisíců dlužníků. Iniciativa se přirozeně nelíbí bankám a úvěrovým společnostem. Brzy by se totiž před soudem nemusely řešit jen smluvní pokuty a náklady exekuce, ale i promlčení celého dluhu.


Petr Němec

Petr Němec

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia působil ve Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu MU. Studoval také bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií MU. Ačkoliv studium nedokončil, zůstal tento obor jeho velkým koníčkem. Už během studia začal pracovat v advokacii, která si jej rychle získala. Dnes má vlastní advokátní kancelář. Zaměřuje se především na civilní spornou agendu z oblasti obchodního a občanského práva. Působí rovněž jako mediátor a věnuje se řešení konfliktů. Ve volném čase se věnuje bojovým uměním, cvičení v sebeobraně a běhu. 

Kolik protiprávních exekucí podle vás v Česku probíhá?

Odhaduji to zhruba na dvě stě tisíc. Původně jsem myslel, že jich bude tak polovina, ale praxe ukázala, že je to mnohem větší problém. Navíc se judikatura dále rozvinula a nyní jde napadnout víc typů rozhodčích doložek, než když jsme začínali.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jak dlouho trvá, než se vám podaří protiprávní exekuci zastavit?

Zpravidla to bývají dva až čtyři měsíce. Ale je to dost individuální. Záleží především na tom, jestli věřitel souhlasí se zastavením exekuce. Zatím je to zhruba v polovině případů. Pokud protistrana souhlasí, postupujeme celkem rychle. Když ne, tak to musí řešit soud. Rychlost rozhodnutí se pak samozřejmě liší soud od soudu, ale drtivá většina klientů má nejpozději do půl roku exekuci zastavenou.

A co klienti úvěrových společností, kteří se už exekuce zbavili, protože své dluhy i penále splatili. Můžou se také zpětně domáhat vrácení části peněz?

Na to se nás lidé ptají poměrně často, protože zjistili, že kvůli neplatným exekucím platili zbytečně spoustu peněz navíc. Bohužel, v tomhle případě jim už nepomůžeme. Musí se to řešit ještě v době, kdy exekuce běží. Teoreticky by sice mohli žalovat stát, ale šance na úspěch by byla malá.

Dluh vašim klientům zůstane, přesto se můžou zbavit pokut a také poplatků exekutorům a advokátům, které vznikly v souvislosti s protiprávní exekucí. Jak moc se tím může celková dlužná částka snížit?

Průměrně to bývá o třetinu až polovinu, takže opravdu o dost peněz.

Když už musíte...

... půjčte si u někoho normálního

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

Nemáte strach, že lidé nebudou vašemu projektu důvěřovat kvůli tomu, jak neslavně dopadl boj o poplatek za vedení úvěrového účtu?

Home Credit a Profi Credit to samozřejmě vytahují. S tím se musíme smířit. Teď za nás ale mluví výsledky. Podařilo se nám zastavit už stovky protiprávních exekucí. Postupujeme navíc opačnou cestou než v případě boje o poplatky. Máme v rukách rozhodnutí Nejvyššího i Ústavního soudu a na jejich základě pomáháme klientům, kteří nás osloví.

Home Credit váš projekt označuje za mazaný byznys advokátů, na který doplatí dlužník. Ve své tiskové zprávě z letošního července doslova uvádí, že „pro dlužníka se situace může ještě zhoršit, protože celková doba k vyřešení jeho pohledávky se prodlouží, navíc s sebou další soudní řízení nese nemalé náklady“…

To je absolutní nesmysl. I kdyby došlo k nejčernějšímu možnému scénáři, to znamená, že někomu zastavíme exekuci, on se nebude o dluh vůbec starat a soud mu určí doplatit stejnou částku jako předtím soukromý rozhodce, tak se ve finále jeho náklady sníží, protože mezitím došlo ke změně legislativy, která se týká odměn advokátů a exekutorů. Celkový dluh tak bude nakonec stejně nižší.

Home Credit také tvrdí, že chce vašim klientům odečíst peníze na právní zastoupení protistrany od jejich dluhu a vy tomu prý bráníte.

Jde o to, že v mnoha případech nemůžou započtení dluhu udělat, protože je pohledávka už promlčená. Pokud jde o mladší úvěry, tak v tom nevidím žádný problém. Jestliže je ale dluh promlčený, nemůže věřitel tímhle způsobem postupovat. Home Credit by pak mohl u soudu tvrdit, že si klient nechal peníze odečíst a žádné promlčení nenamítal. Tím by se samozřejmě znevýhodnil. Tohle už není ze strany Home Creditu součást boje o náklady, ale o promlčení dluhu.

V kolika případech je podle vás dluh promlčený?

Mohlo by se to týkat až devadesáti procent případů, které řešíme.

Takže by se klienti mohli dluhu úplně zbavit?

Teoreticky ano. Samotné promlčení je ale nejisté. Promlčecí lhůta je čtyři roky a běží od chvíle, kdy byl dluh zesplatněný. Otázkou je, jestli v tomhle případě promlčecí lhůta stále běží, nebo stojí. Protistrana tvrdí, že má rozhodčí nález, který se promlčuje až za deset let. My naopak říkáme, že je rozhodčí nález neplatný, a promlčecí lhůta tím pádem běžela dál a v mnoha případech už vypršela. Teď bude záležet, jak se k tomu postaví soudy. Myslím si, že ze začátku to bude dost individuální.

Cesta z pekla

Osobní bankrot

Pětiletá cesta z pekla. Kdo se na ní vydá, ať čeká výmoly. Půjde se těžko a dlouho. Na konci ale přijde restart: zbytek dluhů se odmaže, začínáte s čistým štítem, od nuly. Jak o oddlužení žádat, jak na něj dosáhnout? Poradíme. Krok za krokem.

Žádáme o oddlužení. Krok za krokem

Nepohybujete se tím už na tenkém ledě, minimálně co se etiky týče?

Věřitel vede vědomě protiprávní exekuci a nechává si uběhnout promlčecí lhůtu, to je především jeho špatné chování. Navíc promlčení dluhu nikomu neslibujeme, protože nejen že je sporná odpověď na to, zda běží či neběží promlčecí lhůta, ale i kdyby běžela, může být námitka promlčení proti dobrým mravům, a soud k ní tedy nemusí přihlédnout. Náš cíl není namítat promlčení, radši bychom klientům domluvili výhodný splátkový kalendář. S některými institucemi už to docela dobře funguje a klienti o to mají i zájem, pokud mají nějaké peníze a mohou se k něčemu takovému zavázat. Případně motivujeme klienty, aby po snížení dluhu využili možnost oddlužení.

Takže se postupně jádro celého sporu přesune k tomu, jestli jsou dluhy promlčené?

Je to možné. Pořád se ještě nerozhodlo o tom, jaký charakter má ten rozhodčí nález. Osobně si myslím, že by soudy mohly rozhodovat tak, že rozhodčí nález potvrdí jako nicotný, promlčecí lhůta poběží, ale promlčí se pouze příslušenství, tedy úroky z prodlení a pokuty, jistinu bude muset dlužník zaplatit.

Banky a úvěrové společnosti se tomu ale mohly vyhnout. Kdyby exekuce zastavily už v roce 2013, kdy existovala judikatura o jejich nesprávném postupu, tak si to mohly v klidu žalovat a nemuselo se dnes řešit promlčení. Chápu ale, že jsou naštvané na Nejvyšší soud, který předtím rozhodoval jinak.

Poradna při finanční tísni

Zdarma.

Máte problémy s penězi? Tedy přesněji: máte bez peněz problémy? Odborné poradenství pro dlužníky v exekuci, vystavené právnímu i mimosoudnímu vymáhání, zpracování návrhu na osobní bankrot, konzultace před půjčkou a mnoho dalšího. 

Pobočka Poradny při finanční tísni na Peníze.cz

Myslíte si, že úvěrové společnosti budou žalovat stát? Přece jen jim jde o velké peníze…

Je to docela pravděpodobné. A možná je to i jeden z důvodů, proč od toho dávají politici ruce pryč. Přitom by jednoduše mohli zastavit obrovský počet protiprávních exekucí. Kdybych byl ministr spravedlnosti, tak bych to byl schopný do roka vyřešit. Soudy totiž můžou exekuce zastavovat ex offo. Mají všechno v počítačích. Musely by ale provést kontrolu a vyfiltrovat exekuce stanovené podle rozhodčích nálezů. Ale nemají na to lidi a peníze. Takže by jim politici museli zvýšit rozpočty, a to se jim nechce. Je to začarovaný kruh.

Pro politiky by to přitom mohly být celkem snadné body u voličů…

S exekucemi bojují politici spíš jenom na oko. Nedělal bych si moc iluze o tom, kolik lidí v exekuci jde ve skutečnosti k volbám. Myslím, že jich moc nebude. Velké úvěrové společnosti mají navíc hodně peněz. A nehrajme si na to, že politické strany peníze nepotřebují. Stačí se podívat na to, jak někteří čeští politici pomáhají Home Creditu v Rusku. Tak jak to asi funguje tady?

Další problém je, že tomu politici vůbec nerozumějí. Když jsem se o tom bavil s Jiřím Dienstbierem, který by měl být expert ČSSD na tuhle problematiku, bylo vidět, že neví, která bije, a tvrdil, že zastavovat exekuce nejde. Politici jdou například po odměnách advokátů a exekutorů, ale výsledkem je i to, že matky mají ještě větší problém vymáhat alimenty, protože se to advokátům nevyplatí.

Proč jste se tedy pustili do projektu Alimentydetem.cz?

Při řešení exekucí jsme se setkali se spoustou případů, kdy se ženy dostaly do finanční tísně kvůli tomu, že jim nechodily alimenty. Mají plat dvanáct tisíc a dvě děcka na krku. Když zaplatí nájem a jídlo pro všechny, tak jim skoro nic nezbyde. Ve chvíli, kdy potřebují peníze na novou pračku nebo ledničku, si vezmou úvěr – a už v tom často lítají. Řekli jsme si, že bychom s tím mohli zkusit něco udělat a začít alimenty vymáhat ve větším. 

Je v Česku neplacení alimentů skutečně tak rozsáhlý problém?

Jen trestních oznámení na neplacení výživného je ročně čtyřicet tisíc. Matky to ale většinou řeší přes neefektivní soudy, protože nemají peníze. Tak se ale k alimentům bohužel nedostanou. Pokud by to chtěly řešit přes exekuci, potřebují pomoc advokáta a exekutora. Kdyby se ale nepodařilo alimenty vymoci, musí náklady zaplatit samy matky. Nám se podařilo vyjednat, že to v takovém případě bude bezplatné. Tím padla zásadní bariéra a alimenty se můžou vymáhat, protože matka už nemá v takovém případě co ztratit. Zatím to funguje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Je s tím spojeno dost administrativy, takže se nám to sotva vyplatí. Rádi bychom prosadili, aby se snížená odměna advokátů netýkala vymáhání výživného.

Není to tak dlouho, co je možné neplatičům alimentů zabavovat řidičské průkazy. Jak se díváte na tohle opatření?

V praxi to funguje docela dobře. Exekutoři řidičáky skutečně zabavují a má to efekt. Často jde totiž o jedinou možnost, jak neplatiče alimentů postihnout. Je zajímavé, jak moc tenhle problém souvisí s prací načerno. Člověku, na kterého je několik exekucí, těžko něco vezmete. Přitom jde často o lidi, kteří mají celkem pohodový život. Mají byt, auto, dobrý mobil, jezdí na dovolenou. Jenom je všechno psané na někoho jiného. V práci samozřejmě dělají načerno. Žijí úplně mimo systém. Ministryně Marksová navrhuje, aby stát matkám nezaplacené alimenty hradil, ale to nemá šanci na úspěch. Radši by se měla zaměřit na práci načerno, ve které se točí spousta peněz.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+60
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 11. 2015 10:32, MM

Dluznici budou mit za chvili i svou politickou stranu. Veritelu se ale asi nezastane nikdo nikdy.

+3
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 9. 2018 18:26

Pokud kontaktujete právníka, tak na tom budete nakonec na tom budete mnohem hůř, protože bude podplacen právě exekutory.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Šedá zóna? Jsou jen bezpečné půjčky a lichváři, nic mezi

14. 11. 2015 | Ondřej Tůma | 1 komentář

Šedá zóna? Jsou jen bezpečné půjčky a lichváři, nic mezi

Ekonomická krize je už zapomenuta a Češi se zase zadlužují jako diví. Bohužel se to netýká jen těch, kteří si to můžou dovolit. Podaří se novému zákonu o úvěru pro spotřebitele omezit... celý článek

Daniel Hůle: Pět nebankovních společností nabízí férovou půjčku, jiné pořád stejný podfuk

17. 5. 2014 | Petra Dlouhá | 24 komentářů

Daniel Hůle: Pět nebankovních společností nabízí férovou půjčku, jiné pořád stejný podfuk

„Pět nebankovních společností nabízí férové půjčky, které obstojí v konkurenci bank. Tisíce jiných zkouší pořád stejný podfuk. Jejich cílem je udělat si z dlužníka vazala, dojnou krávu,... celý článek

Partners Financial Services