Věřitel jásá, dlužník brečí. Exekutor bere víc. Nezabavitelná částka v roce 2015

Nezabavitelná částka – tedy suma, kterou vám exekutor, kdyby čert na koze jezdil, z příjmů sebrat nesmí, je od ledna nižší. Věřitel zaplesá; jeho nároky se budou uspokojovat rychleji. Aspoň o kapku.
Věřitel jásá, dlužník brečí. Exekutor bere víc. Nezabavitelná částka v roce 2015

Dostat z dlužníka dlužené peníze, a když ne všechno, tak aspoň maximum možného – je to sice nepopulární a nevděčné, ale pro exekutora ústřední náplň práce. V rukavičkách jednat nemusí, nesmí ale překročit mantinely zákona – nemůže kupříkladu dlužníka nechat úplně vykrvácet, musí mu zbýt na život. Počítá se ovšem se životem vpravdě skromným.

Páky má exekutor tři: srážky ze mzdy a dalších příjmů, obstavení účtu, zabavování a následný prodej majetku dlužníka v dražbě.

Nejbolavější (z pohledu dlužníka) a nejúčinnější (z pohledu exekutora) je takzvaná mobiliární exekuce. Reportáž, která vykresluje, jak to může vypadat, když exekutorovi muži zabuší na dveře, jsme přinesli na podzim:

Zabavovat u vás doma by ovšem měli začít, až když ostatní možnosti selžou.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Nezabavitelná částka: co exekutor sebrat nesmí

Nejjednodušší a nejčastější metodou exekuce jsou srážky ze mzdy nebo jiného typu měsíčního příjmu.

Ze mzdy, důchodu, nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, podpory v nezaměstnanosti a dávek státní podpory, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku) vám exekutor musí ponechat pouze nezabavitelné minimum na živobytí. A právě nezabavitelná částka se od ledna 2015 snížila. Nově dělá 6118 korun měsíčně. Odvíjí se od životního minima (které se neměnilo) a normativních nákladů na bydlení (které se snížily). Fanouškové matematiky najdou podrobnější informace o výpočtu v boxu.

Nezabavitelná částka v roce 2015: Nižší o 71 kaček

Nezabavitelná částka je tvořena dvěma třetinami součtu životního minima jednotlivce, tedy sumy 3410 korun, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně dlužník žije. Zmíněná částka normativních nákladů dělá od ledna 5767 korun. Loni dosahovala 5873 korun.

Když budete postupovat podle nastíněného postupu, dopočtete s k výsledku 6118 korun. Přesně tolik letos dělá (měsíční) nezabavitelná částka. Loni byla o 71 korun vyšší: dosahovala 6188,67 korun. Rozdíl na pohled není dramatický. Ale když je na tom člověk zle, počítá se každá koruna.

Když dlužník někoho živí, typicky dítě a manželku nebo manžela, přičte se mu k nezabavitelné částce ještě suma na (každou) vyživovanou osobu – rovná se čtvrtině z nezabavitelné částky dlužníka. Letos jde o 1529,50 korun. Ještě loni dosahovala 1547,47 korun, byla tedy o osmnáct korun vyšší.

Pár tipů! Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

 • Na manželku nebo manžela se zmíněná suma připočte, i když má dotyčný vlastní příjem.
 • Když se ze mzdy exekučně sráží oběma manželům, započte se částka na vyživované dítě oběma.
 • Když jste kvůli výživnému v exekuci, částka na vyživovanou osobu, vůči které máte na výživném onen dluh, se vám k nezabavitelné částce nepřipočte.

Nezabavitelná částka je ale pořád jen výchozí údaj, který pro vás sám o sobě nemusí nic určitého znamenat. Počítá se dál.

Tak to pojďme zkusit

Člověk by neměl vytloukat klín klínem. Když se vám ale podařilo napůjčovat si porůznu peníze, může být nová půjčka řešení. Ale ne k projezení, na splacení starých půjček. Novou půjčkou můžete ty staré poplatit, získat lepší úrok, jinak si rozložit splátky a podobně.

A příště prosím žádné hlouposti!

Jak exekuce očeše mzdu

Zajímá vás, jak se exekučně očesává mzda a další příjmy, které jsme jmenovali výš? Předně je důležité říct, že se vychází ze mzdy čisté (nebo čistého příjmu). Odečte se od ní vaše nezabavitelná částka, včetně částek za všechny vyživované lidi. Když je zbylá část čisté mzdy nižší (nebo rovna) než 9177 korun, zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi. Případný zbytek (koruna nebo dvě) zůstává dlužníkovi. Když je rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnou částkou vyšší než 9177 korun, je výsledná suma zabavitelná celá.

Dál už je to hra se třetinami:

 • Z první třetiny zbytku čisté mzdy se zaplatí nepřednostní pohledávky podle pořadí (a také přednostní pohledávky, pokud k jejich pokrytí nestačí druhá třetina).
 • Z druhé třetiny se uspokojují přednostní pohledávky. Když takové pohledávky nejsou, vyplácí se tato částka dlužníkovi (povinnému).
 • Třetí třetina se vyplácí dlužníkovi (povinnému).
 • Suma přesahující hranici 9177 korun, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy, se přičte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je třeba k uspokojení přednostních pohledávek, zbytek se přičte k první třetině.

Které pohledávky mají přednost

Přednostní pohledávky jsou:

 • pohledávky výživného
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Suma sumárum: z příjmů vám můžou sebrat součet vypočtené první třetiny, případně dvou třetin (první a druhé) a částky přesahující 9177 korun.

Sebrat vám naopak nemůžou: součet vypočtené třetí třetiny (případně druhé a třetí třetiny) a základní nezabavitelné částky. A navrch korunku nebo dvě, zbylé po zaokrouhlení na částku dělitelnou třemi.

Motá se vám z tanců mezi třetinami hlava? Tak je z hlavy pusťte. A nechte naši kalkulačku, aby se s tím vypořádala za vás, stačí do ní nasázet potřebné vstupní údaje.

Pozor! Sráží se předem

U exekuce, která probíhá srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů, je zásadní, že příslušné sumy jsou z příjmu dlužníka sráženy ještě před jejich výplatou, typicky u zaměstnavatele – postižen je tedy vlastně nárok na příjmy. Jakmile jsou vám peníze vyplaceny, přecházejí do jiného režimu. Přestávají mít charakter příjmů, z nichž se sráží podle pravidel popsaných výš, a stávají se zkrátka vaším majetkem, který exekutor může zabavit v podstatě celý.

Anketa

Vyžili byste z toho, co by vám nechal exekutor?

Když obstaví účet

Pokud máte účet v bance, nechá vám ho exekutor velmi pravděpodobně hned na začátku exekuce zablokovat, obstavit. Trable čekají zejména člověka, který si na účet nechává posílat všechny příjmy. Exekutor může zablokovat všechny peníze na účtu, aniž musí zjišťovat, o „jaké peníze“ jde – nesejde na tom, jestli se jedná o mzdu nebo některý z nezabavitelných příjmů, které jsme jmenovali v úvodu. Zákonná brzda je jen jedna: dlužník má právo vybrat si z účtu jednorázově částku, která odpovídá dvojnásobku životního minima – tedy 6820 korun (v případě, že tolik na účtu má).

Jestli vám hrozí exekuce, pomůže, když se domluvíte se zaměstnavatelem nebo úřadem práce, aby vám peníze posílali jinak, třeba složenkou. Exekutor vám sice z příjmů nejspíš začne ukrajovat, jak jsme popsali výš, ale budete mít jistotu, že vám zůstane aspoň nezabavitelné minimum.

Když je exekutor rychlejší a sebere i exekučně nepostihnutelné příjmy, kupříkladu dávky sociální péče, ozvěte se a původ peněz mu prokažte. Pokud vám nebude chtít peníze vrátit, podejte nejpozději do patnácti dnů návrh na částečné zastavení exekuce – a doložte v něm, které peníze exekutor blokuje neoprávněně. Měli byste na základě toho peníze získat zpátky.

Když srážky z příjmů a peníze z účtu na pokrytí dluhu nestačí, přichází na řadu mobiliární exekuce, kdy exekutorovi lidé zaklepou u vás doma, začnou sepisovat, oblepovat, a následně zabavovat a prodávat v dražbě. O tom, kdy na mobiliární exekuci může dojít a jaká má pravidla, jsme psali před časem:

Zatímco některé exekutorské úřady metodu mobiliární exekuce v podstatě nevyužívají, a co nevymůžou „na dálku“ z účtu nebo srážkami z příjmů, nevymůžou vůbec, jiné právě na „mobiliárkách“ postavily úspěšný byznys.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+27
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 3. 2015 10:40

kdo se zivi na nestesti ďruhych je zruda a uchylak

+14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Reportáž. V kůži exekutora

2. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Reportáž. V kůži exekutora

Devět hodin ráno v centru Prahy. Dívám se skrz prosklené, modře lemované dveře činžáku na dobré adrese. Vlastně až příliš dobré – vzhledem k tomu, proč jsme tady. Očima přejíždím jména... celý článek

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

6. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 59 komentářů

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

Dlužíte a nesplácíte? Možná čekáte exekutora každou hodinu. Přitom ale vůbec přijít nemusí… Pohledávku může dobývat různě a někteří pracují jen „z kanceláře“. Zabavování majetku doma... celý článek

Exekutor Vrána: Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

4. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 46 komentářů

Exekutor Vrána: Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

Druhý díl rozhovoru s nejobávanějším českým exekutorem. Proč Tomáš Vrána zarytě odmítá zveřejnit výdělky svého úřadu? O kolik zakázek by přišel, kdyby byla zavedena místní příslušnost... celý článek

Nejobávanější český exekutor: Zákon využíváme beze zbytku

27. 9. 2014 | Petra Dlouhá | 54 komentářů

Nejobávanější český exekutor: Zákon využíváme beze zbytku

Terč kritiky médií, neziskových organizací, ale také části kolegů, objekt nenávistných ataků veřejnosti. A dlužníkova noční můra. To je přerovský soudní exekutor Tomáš Vrána. Médiím... celý článek

Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

29. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

Navždy spolu v dobrém i zlém. Zákonodárci vzali vážně manželský slib a od ledna 2013 vydali napospas exekutorům konta i příjmy manželek a manželů a dlužníků a dlužnic. Ve Sněmovně teď... celý článek

Partners Financial Services