Prezident Exekutorské komory: Úřad exekutora Vrány v Přerově bedlivě sledujeme

Petra Dlouhá | rubrika: Rozhovor | 17. 6. 2014 | 35 komentářů
První díl rozhovoru s prezidentem Exekutorské komory Davidem Konczem jste na Peníze.cz četli včera. Dnes navážeme, kde jsme včera skončili: u neetických, možná dokonce nezákonných metod, které údajně někteří exekutoři využívají. Co říká David Koncz na to, že někteří exekutoři svými přešlapy kazí pověst všem ostatním? Má sílu to změnit? A vůli?
Prezident Exekutorské komory: Úřad exekutora Vrány v Přerově bedlivě sledujeme

Daniel Hůle z Člověka v tísni řekl v nedávném rozhovoru pro Peníze.cz, že u nás funguje určitý počet problematických exekutorských úřadů, které používají minimálně neetické, možná dokonce nezákonné metody. Mělo by jít zhruba o deset úřadů z celkového počtu 158. Přečtu vám teď několik jmen: úřad Tomáše Vrány v Přerově, úřad Dalimila Miky v Klatovech, pražský úřad Miloslava Zwielferhofera, úřady Juraje Podkonického a Marcela Smékala. Máte nějaké signály, že by se tato skupina exekutorských úřadů nějak vymykala ostatním?

Vyjmenovala jste mi úřady, které ročně vyřizují větší počet exekucí než ostatní…

A to je způsobeno čím?

Volbou věřitelů, protože věřitel je tím, kdo žádá soud o pověření konkrétního soudního exekutora provedením exekučního řízení.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Z hlediska případných prohřešků a četnosti stížností – je tam nějaký nepoměr oproti ostatním exekutorským úřadům?

Dá říct, že na exekutorský úřad JUDr. Vrány chodí větší množství stížností než na jiné úřady. Nemám ale pocit, že by na ostatní jmenované úřady chodil větší počet stížností než na jiné.

Čím je podle vás způsobeno, že na úřad pana Vrány chodí více stížností?

Většina stížností se týká způsobu provádění takzvaných mobiliárních exekucí.

David Koncz

David Koncz

Davida Koncze (nar. 1975) jmenoval ministr spravedlnosti soudním exekutorem Exekutorského úřadu Cheb v roce 2002. Předtím pracoval jako advokát. V letech 1993–1998 vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity. Ve vedení Exekutorské komory ČR působí od roku 2009, nejprve jako člen prezidia, od dubna 2012 jako viceprezident. Funkci prezidenta Exekutorské komory zastává od ledna letošního roku. 

Jsou ty stížnosti oprávněné?

Ze závěrů prošetřování všech dohledových orgánů, včetně Ministerstva spravedlnosti, vyplývá, že v drtivé většině oprávněné nejsou.

Údajně je to tak, že zatímco ostatní úřady ročně řeší řádově maximálně tisíce exekucí, u pana Vrány jsou to desítky tisíc exekucí ročně. A také má výrazně vyšší počet dražených nemovitostí než ostatní…

Nevím, jaký je počet exekucí provedených prodejem nemovitostí. Ale mohu potvrdit, že jeho úřad řeší desítky tisíc exekucí ročně.

Každopádně chodí na pana Vránu víc stížností než na ostatní. Ale ty se ukazují jako neoprávněné… Přeci to ale nemůže být náhoda. Je tady dalších sto, sto čtyřicet exekutorů, jejichž jména veřejnost ani nezná, protože tam žádné takové problémy nejsou. Nebo rozhodně ne v takovém rozsahu. Ale tohle jméno hodně vybočuje. Nicméně vy si stojíte za tím, že tam k žádným excesům nedochází a ten úřad funguje v pořádku.

Nikoliv, to mi vkládáte něco do úst. Vzhledem k počtům – byť většinou nedůvodných – stížností proběhla v dubnu na Exekutorském úřadě Přerov u JUDr. Vrány poprvé společná kontrola Exekutorské komory ČR a Ministerstva spravedlnosti. Tento úřad tedy bedlivě sledujeme. Samozřejmě výsledky kontroly zatím není možné sdělit. Nadto na Exekutorském úřadu Přerov proběhlo v loňském roce nejvíc šetření.

Máte tedy pocit, že na exekutorském úřadu pana Vrány funguje všechno tak, jak má?

Já můžu zopakovat, co jsem už konstatoval. JUDr. Vrána vyřizuje více věcí než ostatní exekutorské úřady. Na fungování jeho úřadu přichází více stížností než na jiné exekutorské úřady. Máme poznatky o tom, že přistupuje k provádění exekucí jinak než jiní soudní exekutoři v tom smyslu, že třeba provádí větší procento takzvaných mobiliárních exekucí. A co se týče projednávání konkrétních stížností směřujících k jeho úřadu, mohu konstatovat, že většina stížností je neoprávněná, nedůvodná. A pokud je jako důvodné shledá byť jen jeden za čtyř dohledových orgánů, jsou podávány kárné žaloby. V letech 2012 a 2013 podala Exekutorská komora ČR proti JUDr. Vránovi nebo jeho zaměstnancům celkem sedm kárných žalob, ve dvou případech byla shledána vina. Za poslední dva roky zároveň bylo Exekutorskému úřadu Přerov JUDr. Vrány uděleno ze strany Exekutorské komory ČR devět výtek. Dohledové orgány, Exekutorskou komoru ČR nevyjímaje, jsou samozřejmě povinny vycházet z konkrétních zjištění v rámci konkrétního případu.

Přečtu vám citaci jedné z vašich předchůdkyň v úřadě, exprezidentky Exekutorské komory Jany Tvrdkové. Na Radiožurnálu v roce 2012 řekla:

V současné době exekuční trh ovládá pár, pět až deset obrovských exekutorských úřadů a ty ostatní exekutorské úřady, řekla bych ty menší, klidnější, slušnější, nijak enormní zisky nemají. […] Z činnosti těchto exekutorů se rekrutuje nejvíc stížností, nejvíc trestních oznámení, nejvíc problémů. Tito soudní exekutoři bohužel nejhorším způsobem ovlivňují veřejné mínění a působí negativně na činnost všech ostatních soudních exekutorů.

Zároveň ale v tomtéž rozhovoru dodala, že ona sama nemá páku, jak to změnit. Ona tedy evidentně problém, na který se vás ptám, viděla. A odpovídá to tomu, o čem mluvil nedávno na Peníze.cz pan Hůle z Člověka v tísni – je tu řekněme pět až deset problematických úřadů, které používají neetické metody a kazí pověst všem ostatním exekutorům.

Reputaci soudním exekutorům kazí to, pokud některý exekutorský úřad postupuje neeticky nebo nezákonně. Potvrdil jsem vám, že na úřad JUDr. Vrány směřuje víc stížností než na jiné, více výtek i více kárných žalob.

Kam nemůže exekutor...

Exekutor nesmí všechno a nesmí všude. Nedotknutelné jsou jednak některé sociální dávky, i z ostatních příjmů vám ale musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum.

Víc se dočtete v našem článku Kam už exekutor nemůže
 
A nezabavitelné minimum vám spočte naše kalkulačka:

Ale řekl jste, že jsou neoprávněné.

Ano, podle šetření všech dohledových orgánů, respektive podle nezávislého rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou většinou neoprávněné. Mám pocit, že se spíše bavíme o reputaci, o subjektivním hodnocení.

Paní Tvrdková říkala – ty menší, klidnější, slušnější. To znamená, že některé jsou asi podle ní méně slušné.

Máme tady dvě hranice. Jedna se týká porušení zákonnosti. Druhá porušení etiky. Soudní exekutor by neměl porušovat ani jednu. Máme prostředky ke stíhání překročení zákonné hranice. Horší je to s prostředky, které by měly hlídat překročení etické hranice. Záleží na svědomí každého soudního exekutora, jak k tomu přistupuje. Překročení etických hranic se velmi obtížně pojmenovává, dohledává, trestá. Ale samozřejmě každý jeden soudní exekutor by si měl uvědomovat, že nemá a nesmí překračovat ani zákonné, ani etické hranice. Právě fakt, že exekutorský stav jako takový je spojován s některými neetickými způsoby jednání, mimo jiné vedl Exekutorskou komoru a její členy k tomu, aby se přihlásili k místní příslušnosti. A to je, řekl bych, hlavní poselství usnesení sněmu.

Když se v médiích pořád dokola skloňují stejná jména, která kazí pověst Exekutorské komoře jako celku, přišlo by mi očekávatelné, že to bude vedení komory nějak řešit a těmi jmény se bude zabývat. Co dělá vedení Exekutorské komory pro to, aby exekutoři nepřekračovali etickou hranici?

Máme etický kodex stejně jako jiné právnické profese. Porušení etického kodexu může být kárným proviněním. A samozřejmě vychováváme naše koncipienty a kandidáty. V rámci školení je otázka etiky akcentována. Zrovna včera jsem hovořil s  náměstkem nejvyššího státního zástupce o tom, že bychom uspořádali společné školení týkající se etiky jednotlivých právnických povolání. Ale jak jsem říkal, je velmi problematické pojmenovat překročení etických hranic, pro kontrolní orgány je těžké ukázat na něj a trestat ho. Tuto otázku si velmi uvědomujeme, chceme s ní pracovat. Potenciální porušování etiky, respektive její neporušování, je dlouhodobý proces. Exekutorská komora se na tuto cestu vydala, řekněme někdy v roce 2009. Otázku porušování etických norem opravdu nelze vyřešit zavedením jednoho paragrafu do nějaké právní normy. Je to dlouhodobý proces sebereflexe celé profese a snaha o její kultivaci – a to obnáší řadu kroků, které se snažíme dělat. Někdy může být postup soudního exekutora v prošetřovaném řízení z pohledu zákona legální, ovšem z pohledu společenského se jeví jako nežádoucí. Na základě těchto věcí se pokoušíme iniciovat legislativní změny. Exekutorská komora společně s Ligou na ochranu zvířat například navrhla, aby domácí mazlíčci nebyli v rámci exekuce postižitelní

Kam se má obrátit člověk, který má pocit, že ho exekutor nějak poškodil? Kde se má ozvat, kde podat stížnost?

Jsou tady čtyři dohledové orgány. Prvním je Exekutorská komora. Takže může podat podnět na Exekutorskou komoru, případně na odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti nebo předsedovi okresního či exekučního soudu. To jsou čtyři kární žalobci. Pokud shledají pochybení, mohou podat kárnou žalobu, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud v jednoinstančním řízení.

Kalkulačka: Můžete si ještě dovolit další půjčku?

Jak se vyhnout exekuci? Jednoduchá rada: hlídejte si účty a nepůjčujte si. 

Přichází pozdě? Pak tedy rada číslo dvě: nevytloukejte klín klínem a půjčku půjčkou. Splácejte. A než si zase půjčíte, zeptejte se kalkulačky na Peníze.cz, jestli si můžete další úvěr dovolit:

Úvěrová kalkulačka – kolik si můžu půjčit?

Další kalkulačky

Je dohled nad exekutory dostatečný?

Řekl bych, že je velmi přísný. Novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu účinnou od ledna 2013 došlo ke zvýšení pokuty, kterou je možné soudnímu exekutorovi uložit, až na částku pět milionů korun, což je vůbec nejvyšší možná pokuta v rámci všech právnických profesí. Je to suma, která může přesahovat i peněžité tresty v rámci trestního řízení. Takže možnost postihu je vysoká. A je prováděno množství kontrol. Troufám si tvrdit, že žádná jiná právnická profese není tak hojně kontrolována jako soudní exekutoři. Je to dáno právě tím, že jsou čtyři dohledové orgány. Jak kontrolní komise Exekutorské komory ČR, tak odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti provádějí desítky kontrol ročně, což je při množství sto padesáti osmi soudních exekutorů vysoké číslo.

Nedávno vydal Nejvyšší soud verdikt, podle kterého nemá vykonavatel soudního exekutora statut úřední osoby. Co to v praxi pro exekutorské úřady znamená?

Přibývá napadení vykonavatelů soudního exekutora. Domníváme se, že to má souvislost s tím, jak veřejnost nahlíží na činnost soudního exekutora. A samozřejmě to může mít souvislost i s rozhodnutím Nejvyššího soudu, který se přiklonil k výkladu, že výčet úředních osob v novém trestním zákoníku je taxativní. A vykonavatel soudního exekutora v tom seznamu není.

Měl by tam být?

Zastávám názor, že by měl mít statut úřední osoby. A nelze to vnímat jen jako prvek ochrany vykonavatele soudního exekutora. Znamenalo by to pro něj také zvýšenou odpovědnost. Protože kdyby se dopustil něčeho z pozice úřední osoby, čekal by ho přísnější postih, než když se toho dopustí jako občan nebo prostý zaměstnanec soudního exekutora. Snažíme se s vykonavateli intenzivně pracovat, pořádáme pro ně četná školení, musejí složit odbornou zkoušku. Jsou to zaměstnanci se speciálním režimem oproti jiným zaměstnancům exekutorského úřadu.

Zmínil jste, že narůstá počet útoků na vykonavatele… Čemu musí čelit?

Útoky jsou nejčastěji ve verbální rovině. Pro vykonavatele je práce v terénu a provádění mobiliárních exekucí čím dál tím nepříjemnější. Slovní útoky v některých případech přecházejí ve fyzické, ať už se zbraní nebo beze zbraně. A zbraní může být i auto nebo násada od koštěte.

Anketa

Podaří se někdy změnit image exekutorské profese?

K fyzickým napadením dochází často?

Ano, poměrně často. Rozhodně častěji než v minulosti.

Ve Sněmovně právě leží návrh zákona, podle kterého se mají jednoznačně vymezit nezabavitelné položky. Má mezi ně patřit pračka, lednička, dětská postýlka nebo položky, jejichž hodnota nepřesahuje tisíc korun. Vítáte ten návrh?

Ano, v podstatě vítáme. Vnímáme to jako prostředek, který může našim vykonavatelům usnadnit práci v terénu. Nebudou už muset řešit, zda konkrétní věc zabavit, či nezabavit. Jediné, co možná budeme chtít ještě probrat, je hranice tisícikoruny. Na místě může být složité posoudit, zda hodnota věci přesahuje či nepřesahuje tisíc korun. Jinak ale s tímto návrhem nemáme problém.

Potřebujeme takový zákon? Není samozřejmé, že tyhle věci – pračka, lednička, dětská postýlka - se nezabavují? Nebo se dnes zabavují?

Jedná se o právní úpravu, která je známa z jiných zemí, není to nic neobvyklého, je to zpřesnění pravidel. Dětské postýlky se nezabavují. Ale ve snaze předejít některým excesům je asi dobré takovou úpravu zákona přijmout. A může nám to i usnadnit práci. Může to posloužit jako preventivní prostředek.

Pračka a lednička se dnes zabavuje?

Tady je potřeba vycházet z judikatury. Třeba u ledničky je to tak, že ji v zásadě zabavit lze. Ledaže je v domácnosti například nemocné dítě, které potřebuje léky, jež se uchovávají v ledničce. V praxi může stávající právní úprava ohledně nezabavitelných položek přinášet problémy, zda lednici zabavit nebo nezabavit. Pokud se toto jasně uzákoní, vykonavatelé nebudou muset v praxi řešit problém výkladu zákona.

Počty exekucí v posledních letech klesají. Očekáváte, že ten trend bude pokračovat?

Předpokládáme, že pokles bude pokračovat. Čísla tomu nasvědčují. Ale uvidíme, jestli se to potvrdí.

Na začátku našeho rozhovoru jste zmiňoval, že chcete klást důraz na osvětu. Ta by v ideálním případě měla vést k tomu, že se lidé do exekucí vůbec nebudou dostávat. Není to v rozporu se zájmy exekutorů? Neubude vám práce?

To je jen hypotéza. Otázka je, jaká tato práce je. Nemáme zájem na tom provádět velké množství exekucí. Velké množství exekucí samo o sobě neznamená profit pro exekutorské úřady. Naopak. I my máme zájem na tom, aby společnost byla zdravá. I nám se pak budou exekuce provádět lépe a účinněji. Velké množství exekucí znamená předluženou společnost a horší vymahatelnost. Je to pro nás víc práce, ale často víc práce, za kterou nedostaneme zaplaceno. Osvěta je důležitá. A souvisí to i s otázkami etiky. Chceme, aby exekuce fungovaly dobře. Cítíme se součástí soudní moci. Víme, že nikdy vnímáni extrémně pozitivně. Ale bude stačit, když budeme respektováni a budeme bráni tak, že naše činnost je zkrátka nutná. 

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 6. 2014 7:37, Matěj

jako včera - vrcholný alibismus. Chtěl bych vidět jakéhokoliv šéfa soukromé firmy, který bude říkat, že etické chování přece nejde vyžadovat hned, že to je běh na dlouhou trať a chce to důkladnou sebereflexi. SMĚŠNÉ! Etický kodex je tam na co?

+13
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 6. 2014 10:25, petrf

Lukas: Můžeš prosím více popsat, jak to u Vrány funguje? Já jsem předal jednu pohledávku v roce 2011 exekutorce Pýchové z Prahy 3, ta je totálně neschopná, za celou dobu ještě nevydala ani jeden exekuční příkaz, prý dlužník nemá žádný majetek, ačkoli já jsem jí poslal ještě v r. 2011 seznam majetku, o kterém vím, že dlužník měl. Odpověděla mi, že ona sama rozhoduje, jak exekuci provést a že není povinná mé návrhy akceptovat.

Chce Vrána předem nějakou zálohu? Chce smluvní odměnu od věřitele? Nebo mu stačí jen zákonná odměna, kterou si vezme od dlužníka?

Stačí mu poslat návrh na exekuci s exekučním titulem v příloze a on už všechno ostatní vyřídí?

A poslední - má elektronický spis? Je možné nahlížet dálkově online přes internet (přihlásit se do jakéhosi "internetbaningu"), abych mohl sledovat, jak se exekuce vyvíjí? Nebo víš o nějaké exekutorovi, který to umožňuje?

Děkuji za tipy :)

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Šéf exekutorů: K lichvářům dlužníky chodit nenutíme

16. 6. 2014 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Šéf exekutorů: K lichvářům dlužníky chodit nenutíme

Bezohlední dravci – tak o exekutorech mluvil v interview pro Peníze.cz Daniel Hůle z Člověka v tísni. Dnes nabízíme jiný úhel pohledu. Co říká tvrzením Člověka v tísni prezident Exekutorské... celý článek

Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

29. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

Navždy spolu v dobrém i zlém. Zákonodárci vzali vážně manželský slib a od ledna 2013 vydali napospas exekutorům konta i příjmy manželek a manželů a dlužníků a dlužnic. Ve Sněmovně teď... celý článek

Nezabavitelné minimum 2014: Kalkulačka, která spočítá, kam už exekutor nemůže

4. 2. 2014 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Nezabavitelné minimum 2014: Kalkulačka, která spočítá, kam už exekutor nemůže

Exekuce, strašák všech dlužníků. Když na ni dojde, bývá už na hašení požáru pozdě. Dlužníka zajímá jediné: co všechno exekutor může sebrat, kam až jeho ruka dosáhne a co je před ní... celý článek

Ruce pryč, pane exekutore! Nově i od domácích mazlíčků?

26. 7. 2012 | Petra Dlouhá

Ruce pryč, pane exekutore! Nově i od domácích mazlíčků?

Nezbedná kočka, psí šampion, zlatá rybka, klábosící papoušek... Můžete je milovat až za hrob a být ochotni zaplatit za ně i statisíce. A taky vám je může mávnutím proutku zabavit exekutor.... celý článek

Exekutor radí: Zaplaťte dluhy a máte po problémech

10. 11. 2009 | Eva Sovová | 128 komentářů

Exekutor radí: Zaplaťte dluhy a máte po problémech

Dluhy a hrozba soudní exekuce je problém, který zajímá řadu našich čtenářů. Z četných dotazů, které jsme v redakci zaznamenali, vybíráme prvních osm. Na otázky čtenářů odpovídá soudní... celý článek

Partners Financial Services