Ruce pryč, pane exekutore! Nově i od domácích mazlíčků?

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 26. 7. 2012
Nezbedná kočka, psí šampion, zlatá rybka, klábosící papoušek... Můžete je milovat až za hrob a být ochotni zaplatit za ně i statisíce. A taky vám je může mávnutím proutku zabavit exekutor. V očích zákona jsou věc jako každá jiná. Změní se to? Na co vlastně exekutor sáhnout nesmí?
Ruce pryč, pane exekutore! Nově i od domácích mazlíčků?

Jakmile člověk zaslechne slovo exekutor, obvykle se mu rozsvítí varovné červené světýlko, nastraží uši a čeká příběh plný bezpráví na nebohém dlužníkovi. A obvykle ho také slyší. Ovšem ne dnes na serveru Peníze.cz. Exekutorská komora totiž v posledních týdnech a měsících udělala několik záslužných kroků – a když už pravidelně upozorňujeme na exekutorské přešlapy, je fér vyzdvihnout i to, co se exekutorům povedlo.

Začalo to poměrně nevesele. Česká televize přinesla reportáž o zadlužené ženě, které turnovský exekutor Jan Jindra zabavil dva psy. Drsné? De iure bylo všecko v nejlepším pořádku. Zákon totiž domácí zvířata chápe jako věc. A každá věc se přece dá zpeněžit ve prospěch věřitele tak, aby získal alespoň část svých peněz zpátky – což je ostatně exekutorův úkol číslo jedna.

Exekutoři mazlíčky zabavovat nechtějí

Za měsíc však byli psi zpět u své paničky. Sama Exekutorská komora následně vystoupila s kritikou současné právní úpravy. Společně s Ligou na ochranu zvířat vyzvala zákonodárce, aby možnosti zabavovat zvířata udělali přítrž. „Exekutorská komora a Liga na ochranu zvířat by toto ustanovení chtěly zakotvit do § 322 [občanského soudního řádu, pozn. red.] o věcech, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, respektive o věcech, jež jsou vyloučeny z exekuce. Úprava se týká tzv. domácích mazlíčků, nikoliv hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu,“ uvedl prezident Exekutorské komory Jiří Prošek. Svůj návrh předložili zástupci exekutorů a ochránců zvířat Ústavněprávnímu výboru Poslanecké sněmovny už na konci května.

Společný návrh Exekutorské komory a Ligy na ochranu zvířat vznikl v rámci dlouhodobé intenzivní legislativní činnosti, byť jsme jej zveřejnili v reakci na konkrétní případ zabavení dvou psů na východě Čech,“ doplňuje mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Poslanci exekutory a ochránce zvířat vyslyšeli – schválili jejich návrh v rámci novely občanského soudního řadu. Senát vrátit novelu občanského soudního řádu pozměňovacími návrhy zpět do Sněmovny, se stopkou pro zbavování mazlíčků však senátoři potíže neměli. Je tedy pravděpodobné, že tato změna parlamentem nakonec projde.

Na co exekutor sáhnout nesmí

Domácí mazlíčci by tak v budoucnu mohla rozšířit seznam věcí, na které vám exekutor za žádných okolností sáhnout nesmí. Pojďme si ho rozebrat podrobněji.

Existují celkem tři způsoby, který z vás může exekutor vymámit peníze k uhrazení vašich pohledávek: srážky ze mzdy a jiných příjmů, obstavení účtu a zabavení (a následný prodej) vašeho majetku. Ať už se exekutor vydá kteroukoli z uvedených cest, musí respektovat zákonem stanovené mantinely. Pokud je překročí, měli byste se bránit.

Příjmy, které exekutor zabavit nesmí

Na příjmy uvedené v boxu vám exekutor sáhnout nemůže, z ostatních příjmů, jako je mzda, důchod, nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní podpory, které se nevyplácejí jednorázově (čili přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další) nebo podpora v nezaměstnanosti vám exekutor musí ponechat nezabavitelnou částku. Její výši si snadno spočítáte v naší kalkulačce.

Obstavený účet může způsobit malér

Do velkých potíží se můžete dostat v případě, že vám exekutor zablokuje účet – zejména, pokud si na něj necháváte posílat veškeré své příjmy, včetně platu a nezabavitelných dávek. Zákon totiž exekutorovi umožňuje zablokovat na účtu veškeré peníze až do výše dluhu, aniž by musel zjišťovat, které peníze na účet vlastně chodí. Jediné omezení obsažené v občanském soudním řádu říká, že vám na účtu exekutor musí ponechat částku odpovídající dvojnásobku životního minima, kterou si smíte jednorázově vybrat – dnes dosahuje 6820 korun.

Pokud se tedy dostanete do exekuce, měli byste urychleně požádat svého zaměstnavatele i sociálku nebo úřad práce, aby vám peníze posílali jinak – například složenkou. Exekutor sice s nejvyšší pravděpodobností zažádá u zaměstnavatele či příslušných úřadů, aby vám z plateb sráželi určenou sumu finančních prostředků, ale díky nezabavitelné částce nezůstanete zcela bez přístupu k penězům.

Pokud nestihnete zareagovat včas a exekutor vám na bankovním účtu zablokuje i nepostihnutelné příjmy, měli byste ho ihned kontaktovat a doložit mu původ peněz. Může pak neoprávněně zabavené peníze uvolnit, nebo dokonce exekuční příkaz zrušit. Pokud se s exekutorem nedohodnete, podejte nejpozději do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost. Nezapomeňte v něm zdůvodnit a doložit, které peníze exekutor zablokoval neoprávněně. Měli byste je na základě toho vymoct zpět.

sKarta je v bezpečí

Nervózní diskuse se v poslední době rozproudily kolem nově zaváděného systému vyplácení sociálních dávek prostřednictvím sKarty. Dlužníci se začali bát, že jim účet sKarty bude moci zablokovat exekutor – stejně jako to může udělat s běžným bankovním účtem. Snažili jsme se proto pro naše čtenáře získat jednoznačnou a jasnou odpověď. Přes opakované pokusy jsme ji však nedostali na ministerstvu práce a sociálních věcí, v České spořitelně, ani na Generálním ředitelství úřadu práce. Jasné a srozumitelné slovo dokázala říci až Exekutorská komora, která dlužníky jednoznačně ujistila, že nezabavitelná část sociálních dávek zůstává i po přechodu na sKartu v bezpečí.

Sociální dávky a exekuce

O stanovisko k možnému obstavení sKartového účtu jsme požádali Exekutorskou komoru České republiky. Děkujeme za odpověď, ve které zazní, co jsme takhle jasně od ministerstva – přes opakované dotazy – neslyšeli.

Exekutorská komora ČR

Pokud jde o sociální dávky, jež nepodléhají exekuci, technický účet sKarty bude pro exekutora „neviditelný“. Pokud se tedy dotáže banky, zda vede dlužníkův účet, banka mu číslo tohoto účtu nesdělí.

Pokud jde o sociální dávky, jež jsou částečně exekučně postižitelné, dlužníkovi se sráží zákonem stanovená částka. Srážku (a samotný výpočet její výše) však provádí plátce dávky. Úřad práce [ten dnes dávky vyplácí, pozn. red.] tedy provede srážku a zbývající částku zašle na sKartový účet dlužníka. Ani tento účet však banka nebude na dotaz exekutora vygenerovávat.

dávky, které exekuci nepodléhají

 •  dávky pomoci v hmotné nouzi
 • jednorázové dávky státní sociální podpory
 • příspěvek na bydlení
 • dávky sociální péče

opakované dávky, které exekuci podléhají částečně (formou srážek) 

 • rodičovský příspěvek
 • přídavek na dítě
 • odměna pěstouna
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

Exekutorská komora ČR vedla intenzivní jednání s ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem práce a sociálních věcí. Sama již v prvních fázích navrhla, aby byla zavedena lepší ochrana finančních prostředků uložených na sKartě dlužníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí jasně garantovalo, že ve smlouvě s Českou spořitelnou, která bude účty spravovat, zajistí, aby účty, na nichž budou sKarty provozovány, byly pouze technické a nepodléhaly souboru dotazů zaslaných exekutorskými úřady.

Z důvodu právní jistoty bude tato garance z iniciativy Exekutorské komory ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti legislativně zabudována i do občanského soudního řádu, který má vejít v účinnost od Nového roku. Neznamená to však, že do konce roku je systém sKaret z hlediska dlužníků nedostatečně chráněn. Jde jen o zakotvení téhož nastavení, jehož funkčnost nám potvrdilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Když se zabavuje přímo u vás doma

Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny:

 • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, aktuálně 6820 Kč

Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Pokud máte minimální příjmy a váš bankovní účet zeje prázdnotou, přistoupí exekutor s největší pravděpodobností k zabavování majetku. Ani tentokrát však nesmí sáhnout po všem. Zákon vymezuje dvě skupiny věcí, které jsou exekutorovi zapovězeny: věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Problém českého právního řádu (na rozdíl od slovenského) ovšem vězí v tom, že přesně nevymezuje seznam věcí, které tvoří obvyklé vybavení domácnosti a jsou nezbytné k uspokojení potřeb dlužníka. V praxi tedy záleží hlavně na tom, jak věc posoudí konkrétní exekutor. Záleží čistě na něm, zda vyhodnotí, že se vaše rodina neobejde bez pračky a ledničky, nebo dojde k závěru, že si bez nich poradíte. Například televizi, DVD přehrávač nebo sedací soupravu ovšem neuhájíte – v očích exekutorů i soudů totiž patří k věcem, bez kterých své základní potřeby uspokojit můžete.

Pokud se na soupisu exekutora ocitne váš snubní prsten, počítač, který je zdrojem vaší obživy a podnikání, běžné oblečení nebo jiná nezabavitelná věc, můžete do patnácti dnů podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce.

Cizí věci exekutor brát nemá – ale občas bere

Anketa

Má mít exekutor právo zabavit a zpeněžit domácího mazlíčka?

Další typický problém vyvstává, když se exekutor chystá zabavit věc, která dlužníkovi nepatří, ale je například majetkem jeho spolubydlícího nebo třeba domácího.

Právo na to přirozeně nemá, jenže vy to musíte být schopni na místě prokázat. Za průkazný doklad se považuje faktura, paragon nebo jiný doklad vystavený na jméno, případně svědectví třetí osoby.

A jak postupovat, když exekutor cizí majetek skutečně neoprávněně zabaví? Její vlastník musí do třiceti dní požádat o její vyškrtnutí ze soupisu a současně doložit jejich vlastnictví. Exekutor pak má patnáct dní na to, aby o vyškrtnutí věci rozhodnul. Pokud nevyhoví žádosti o vyškrtnutí, je možné do třiceti dní od doručení jeho rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věcí z exekuce u soudu, který exekuci nařídil.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+39
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Vladimír Šiška: Média hledají na sKartách jen vady

14. 7. 2012 | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Vladimír Šiška: Média hledají na sKartách jen vady

Ve druhé části rozhovoru s Vladimírem Šiškou, náměstkem ministra práce a sociálních věcí, budeme řešit roli České spořitelny v projektu sKaret. Dozvíte se také, zda budou moci účet... celý článek

Dluhy. Vyplatí se je sloučit do jednoho? Nová kalkulačka na Peníze.cz

26. 9. 2011 | Václav Valášek | 3 komentáře

Dluhy. Vyplatí se je sloučit do jednoho? Nová kalkulačka na Peníze.cz

Když se nahromadí dluhy, může s jejich likvidací pomoci konsolidace. Tedy sloučení do dluhu jediného, s výhodnějšími podmínkami. V praxi se ovšem při slučování dluhů často chybuje,... celý článek

Miliony utopené ve psích... Co si o tom myslíte?

1. 9. 2011 | Petra Dlouhá | 28 komentářů

Miliony utopené ve psích... Co si o tom myslíte?

Z politických mydlenic nad „reformami“ už jsme unaveni. Mávněme protentokrát nad výstřelky papalášů rukou a vraťme se nohama na zem. Tam totiž leží problém všedního dne, který občana... celý článek

Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?

13. 7. 2011 | Petra Dlouhá | 47 komentářů

Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?

Exekuce. Damoklův meč, který se vznáší nad každým, kdo včas nevyrovnal své účty. Někdo před ním kličkuje. Další odevzdaně čeká, až mu setne hlavu. A jiný zatím žije ve sladké nevědomosti.... celý článek

Co s domácími mazlíčky o dovolené aneb kočka na rozpálené letní střeše

23. 6. 2006 | Kateřina Boušová

Co s domácími mazlíčky o dovolené aneb kočka na rozpálené letní střeše

Máte psa, kočku, papouška nebo snad leguána? Pak asi každým rokem před dovolenou řešíte, jak mu v době své nepřítomnosti zajistit co nejlepší péči, nebo zda ho raději vzít s sebou.... celý článek

Partners Financial Services