Opakem je jen schvalování úniků. S šéfem Finanční správy o EET

Ondřej Tůma | rubrika: Rozhovor | 18. 2. 2017 | 9 komentářů
Celý národ ví, že se u nás zatajují tržby. Daňové a účetní povinnosti podnikatelů by zkrátka měly být transparentní, říká v pokračování rozhovoru o elektronické evidenci tržeb šéf Finanční správy Martin Janeček. Opakem je prý jen schvalování daňových úniků.
Opakem je jen schvalování úniků. S šéfem Finanční správy o EET

Minule jsme s šéfem Finanční správy Martinem Janečkem mluvili především o tom, jestli se dodrží „jízdní řád“ zavádění elektronické evidence tržeb a o navrhovaných (a zavrhovaných) výjimkách z povinnosti elektronicky evidovat. Pohled hlavního berního úředníka je jasný:

Dnes se soustředíme především na elektronickou evidenci v praxi:

Očekáváte, že i ve druhé etapě zavádění EET bude nějaký problematický segment trhu, podobně jako byly v té první například menší hospody? Ministr financí Andrej Babiš zmiňoval vietnamské večerky…

Je to jak v životě, občas se objeví problém tam, kde jsme to původně vůbec nečekali, a naopak předpokládané problémy můžou být ve skutečnosti dost zveličené, takže opravdu nechci odhadovat. Nedávno jsem zaregistroval reportáž, kde se mluvilo o tom, že by kvůli EET mohli vietnamští podnikatelé ve velkém odejít z Česka. Vážně nevěřím, že by nejenom vietnamská, ale v podstatě i jakákoli jiná komunita odešla do zahraničí kvůli povinnosti evidovat tržby. Ve větší části Evropy by je navíc stejně čekalo něco podobného jako u nás.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Menší názorová rozepře

Podnikatel to vidí jinak

„Přijde mi to celé tak, jako kdybyste řídila auto a ze svých peněz si platila policajta, co sedí za vámi a občas vás posuzuje podle nepředvídatelných pravidel," říká o EET Radek Nozar, který v Brně provozuje vyhlášené Bistro Franz a Café Morgal.

Brzy zavřete, říkali. Zavřeli oni

Jak jsme málem měli hospodu s Járou Rudišem

Řada lidí ale ohlásila, že kvůli EET skončí s podnikáním…

Chápu, že se někomu nemusí zamlouvat jakýkoli druh evidence. Na druhou stranu bychom měli jasně rozlišovat, kdy jde o lidské soukromí, a tím pádem i zcela osobní rovinu, a kdy jde o dohled nad podnikatelským sektorem a kontrolu daňových a účetních povinností. Ty by zkrátka měly být kontrolovatelné a transparentní. Zejména ve chvíli, kdy celý národ ví, že tady dochází k velkému zatajování tržeb. Opakem je jen schvalování daňových úniků.

Kolik kontrol zatím v souvislosti s EET proběhlo?

Na začátku minulého týdne to bylo 6074 kontrol.

A kolik z nich odhalilo nějaké provinění?

Zhruba dvanáct procent. Je to vypočítáno z kontrol, které fakticky proběhly. K některým nemohlo dojít například proto, že byla provozovna majitelem řádně či mimořádně uzavřena.

Náběh systému je ale spojený především se snahou zmapovat si terén a rozšířit místní znalost. Doposud jsme tímto způsobem s provozovateli restauračních a ubytovacích služeb moc nepracovali, takže si chceme udělat obrázek o všech podnicích a taky se musíme seznámit s tím, jak fungují jejich pokladní systémy. Rozhodně tedy neplatí, že by kontroly prověřovaly jen podezřelé podniky. Sami jsme ohlásili, že se budeme při startu EET chovat vůči podnikatelům maximálně vstřícně a budeme jim i nápomocní, kdyby řešili nějaké technické problémy nebo potřebovali jinak poradit.

Martin Janeček

Martin Janeček

Sedmatřicetiletý Martin Janeček vystudoval ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve Finanční správě pracuje od roku 2003, kdy nastoupil na Finanční úřad pro Jihočeský kraj. Zaměřoval se na rozkrývání daňových podvodů – zejména u daně z přidané hodnoty a odhalování praní špinavých peněz. Navrhl a vytvořil systém proti karuselovým podvodům prostřednictvím zajišťování majetku. Od října 2014 je generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství.

Nevyložili si to někteří podnikatelé tak, že v začátcích nebudou postihy přísné, ať už dojde k jakémukoli provinění?

My jsme deklarovali, že se nebudeme snažit nikoho nachytávat. Pokud se například zjistilo, že na účtence chybí nějaká dílčí náležitost, tak jsme na to podnikatele jen upozornili. Asi by nebylo úplně fér, kdybychom hned na začátku na podnikatele tvrdě naběhli. Byla to pro ně přece jen úplná novinka. Pokud ale bude někdo i při druhé etapě EET spoléhat na vlídnou tvář Finanční správy a bude odkládat technické zabezpečení pro plnění povinností vyplývajících ze zákona, asi se bude divit. Na to rozhodně není prostor. EET naostro funguje od prosince, zkušební provoz od listopadu, a vyzvednout si autentizační údaje je možné dokonce od září 2016, takže byla spousta času se na všechno připravit. 

Podle jakého klíče probíhají kontroly v terénu?

Nemáme ještě od podnikatelů dost dat, abychom kontroly vysílali na základě jejich vyhodnocení. Abychom mohli porovnávat tržby jednotlivých podniků a vyhodnocovat ty podezřelé, budeme muset nejdřív nasbírat co nejvíc relevantních dat, i co se týče otevíracích dob a sezónnosti. Ideální by bylo, kdyby se nám časem podařilo navštívit co nejvíce podniků a prodejních míst. Vracet se pak budeme tam, kde bylo nějaké provinění, nebo ve chvíli, kdy nám systém detekuje, že tržby daného podnikatele vykazují nějaké anomálie.

K jakému pochybení zatím nejčastěji dochází?

Nejčastějším prohřeškem je nevystavení účtenky. Pak se často setkáváme s tím, že podnikatelé mají dvě pokladny, jedna je napojená na EET a druhá sice účtenku vystaví, ale neobsahuje potřebný kód nebo se ho snaží jen napodobit. Občas se setkáme třeba i s tím, že obsluha tvrdí, že na platby po uzavírací době se EET nevztahuje. Někdy je patrné, že k porušení zákona nedochází na popud majitele podniku, ale spíš kvůli jeho personálu, který ho v podstatě okrádá. A z terénu máme i pár vtipných historek.

Propojeno!

Michal Kašpárek: „Elektronická evidence tržeb dělá z Česka zemi, ve které se blbě žije. Bolet bude nejen její neúspěch, ale i její úspěch.“

EET: Kdokoli vyhraje, my prohrajeme

Povídejte…

Jedna se odehrála v jídelně, kam chodí převážně dělníci. Kontroloři byli spolu s majitelem u vydávacího pultíku, kde strávníci platili za jídlo. Majitel jim poctivě tisknul účtenky a volal na ně: „Kluci, sakra, berte si ty účtenky.“ A jeden z hostů mu odpověděl: „Prosím tě, co blbneš? Vždyť jsi nám je nikdy nedával.“

Jak chcete zabránit tomu, že se majitelé hospod a restaurací dohodnou se svými štamgasty a účtenky jim nebudou vydávat, nebo jenom takové, které ve skutečnosti nebudou napojené na evidenci tržeb?

Když budeme mít podezření, může to skončit klidně i tak, že do podniku posadíme svého zaměstnance, který bude celý den sledovat hosty při placení a počítat, kolik účtenek bylo vystaveno. To se pak porovná s tím, co podnik skutečně zaevidoval do systému. A samozřejmě to budeme kombinovat i s dalšími kontrolními postupy.

Takový kontrolor ale bude hodně nápadný…

I kdyby měl na čele nápis Finanční správa, tak když ho tam pošleme třeba v polovině otevíracích dnů v měsíci a pak zjistíme, že jsou v těchto dnech třikrát větší tržby než obvykle, je to pro nás nález, se kterým můžeme v důkazním řízení pracovat.

Samozřejmě nejsme naivní a nemyslíme si, že s EET zmizí všechny daňové hříchy a zatajované tržby. Každopádně už jen zavedení systému vygenerovalo mnohem větší tržby než v předešlých letech. Jen tohle samo o sobě zafungovalo a určitě je tam potenciál pro další progresi.

Andrej Babiš sice ohlásil, že v prosinci došlo v segmentu restaurací a hotelů meziročně k nárůstu tržeb o sto procent, čísla Českého statistického úřadu ale hovoří jen o šestnáctiprocentním růstu. Jak je to možné?

Finanční správa ve svém systému eviduje tržby z ubytování, stravování a pohostinství za rok 2015 zhruba ve výši 130 miliard korun. Měsíčně to tedy vychází na 10,8 miliardy korun. Pokud porovnáme tuto hodnotu z roku 2015 se zaevidovanou hodnotou z EET za prosinec 2016, jde o růst 83 procent. A ve skutečnosti je to ještě vyšší, protože v EET se ze zákona neevidují veškeré tržby. To ostatně potvrzuje i prezentovaná analýza Ministerstva financí a Finanční správy na vzorku necelých šestnácti set podnikatelských subjektů, kde byl zjištěn nárůst tržeb ve výši sto procent. Data z EET jsou tím nejpřesnějším, co je k dispozici, ale klidně lze rozporovat i to, že voda je mokrá…

Takže podle vás nejsou data ČSÚ správná?

Statistický systém ČSÚ se může oproti jiným systémům vykazování v mnoha detailech lišit. Notoricky známým příkladem je statistika nezaměstnanosti. Počet nezaměstnaných evidovaných úřady práce dosáhl v lednu 2017 zhruba 390 tisíc osob. Výběrové šetření pracovních sil získávaných dotazováním ČSÚ ale uvádí o přibližně 180 tisíc osob méně. Tedy téměř dvakrát víc osob se hlásí jako nezaměstnaní na úřadech práce. A obdobná situace je podle mě i v evidovaných tržbách. Pro státní rozpočet jsou rozhodující hodnoty, které jsou vykázány Finanční správě.

Je vzorek čítající necelých šestnáct set podniků dostatečně velký?

Jsou to čtyři procenta – navíc skutečně průřezově napříč všemi segmenty, co se týče velikosti tržeb i regionů – a to je statistický průzkum, který nám může závidět kdejaký vědec. Ti, kteří mají se zveřejněnými daty problémy, si musí také uvědomit, že řada subjektů má souběh činností, takže můžou do první vlny spadnout třeba jen z deseti, dvaceti nebo třiceti procent. Náš průzkum proto pracoval se subjekty, které spadají do první etapy EET výhradně ze sta procent. Za zveřejněnými údaji si každopádně stojíme.

Andrej slibuje!

Budou hodní! 

Andrej Babiš

„Dost lidí se ptá na velice zajímavou otázku: Jak bude finanční úřad koukat na výrazné zvýšení tržeb u některých restauraci po zavedení EET.

Tak jsem se ptal kolegů a pozor: Finanční správa bude hodná ??

(...), prudké zvýšení tržeb po zavedení EET samo o sobě k zahájení daňové kontroly nepovede. Nemůžeme to vyloučit vždycky, daňová kontrola bude zahájena, pokud se těch informací o poplatníkovi sejde víc. Jenom to, že se zvýšily tržby, stačit nebude.“

Říká šéf šéfa berní správy na Facebooku  

Mluvilo se o tom, že spousta podnikatelů zakládá nové firmy, aby nebyly vyšší tržby Finanční správě nápadné. Pak se ale objevila zpráva, že by váš úřad podobným způsobem při kontrolách stejně nepostupoval. Jak to tedy je?

Žádná amnestie není možná. Nic takového přislíbeno nebylo. Maximálně jsme říkali, že nebudeme mít vyhrazenou zvláštní kapacitu, abychom se věnovali ještě víc minulosti. Prioritou jsou pro nás aktuální tržby, se kterými budeme pracovat.

A co bude s těmi, kteří se do systému EET na protest vůbec nezapojili? Například bitcoinová kavárna centra Paralelní Polis…

Když někdo veřejně prohlašuje, že bude EET ignorovat, tak musí přirozeně Finanční správu zaujmout. Z médií mi ale přijde, že se lidé z Paralelní Polis na jednu stranu tváří tak, že nejsou subjekt, který je podle zákona povinný evidovat tržby, ale zároveň vykřikují, jak EET bojkotují. Takže moc nechápu, co vlastně předvádějí. Z mého pohledu je to v první řadě mediální projekt lidí, kteří chtějí díky EET získat větší pozornost. Z veřejně dostupných informací mi ovšem přijde, že by zákonu o evidenci tržeb podléhat měli.

A co se týče dalších praktik, tak jsem někde zaznamenal i úvahy, že lze EET obcházet překlápěním byznysu z jedné entity na druhou tak, aby se obstruoval celý systém. Marná snaha. Ve chvíli, kdy se zjistí, že podobné jednání má jediný cíl, a to obcházení zákona o EET, tak se Finanční správa zaměří na vlastníka prostoru a bude zkoumat, za jakých okolností dochází k pronájmu, jak jsou mezi jednotlivými entitami převáděni zaměstnanci, dodavatelé zboží a poskytovatelé energií. Pokud půjde stále o jeden a ten samý koncept se stejnými lidmi v pozadí, už je to důkazní materiál, který naznačuje účelové obcházení zákona. Ale abychom tento případ rozklíčovali, ještě to nějaký čas potrvá. 

Rebelové z Paralelní Polis

Konflikt je příležitost

Anketa

Je EET morální?

Paralelní Polis. Průkopníci moderních technologií v podobě kryptoměn, 3D tisku a hackingu veřejně deklarovali, že EET bojkotují, je prý podle nich nemorální. Ptali jsme se, proč si to myslí. Z rozhovoru vybíráme:

V Paralelní Polis nepřijímáte jiné peníze než bitcoin. Myslíte si, že se EET na tržby v bitcoinech vztahuje?

Názory na povinnost zavést EET při platbě bitcoinem se liší. Fakt, je že důvodová zpráva na virtuální měny pamatuje, takže ve smyslu předběžné opatrnosti předpokládáme, že se na nás EET vztahuje, odmítáme ji ale. Pokud se v rámci nějakého soudního rozhodnutí ukáže opak, náš vztah k EET to nezmění.

Obáváte se případného postihu ve formě až půlmilionové pokuty nebo nuceného uzavření provozovny? Jak se případně hodláte bránit?

Cílem Paralelní Polis je o problému EET mluvit, a nikoli se mu vyhnout. S konfliktem tedy počítáme jako s příležitostí. Konkrétní kroky budeme volit podle konkrétní situace.

Celý rozhovor zde

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 2. 2017 7:34, Jentag

Chybí mi tam otázka: Jak se vám pracuje na boji s daňovými úniky pro člověka, který je sám realizuje ve velkém? Není to trochu frustrující?

+74
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 2. 2017 9:12, Lada

Mel byste uvést, že jste zařazen do EET a tak tady prskáte

Zobrazit celé vlákno

-37
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí, rozhodla vláda

9. 3. 2022 | Petr Kučera | 9 komentářů

EET definitivně končí, rozhodla vláda

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Koaliční vláda ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů... celý článek

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

8. 1. 2022 | Petr Kučera | 117 komentářů

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

21. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 3 komentáře

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento pokladní systém využívají, přebírá společnost Storyous.

Z restaurace byl klub. Jasné obcházení EET, potvrdil soud

28. 1. 2021 | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Z restaurace byl klub. Jasné obcházení EET, potvrdil soud

Když uděláte z restaurace klub, ale ve skutečnosti dál provozujete restauraci, říkáte si o pokutu. Nejvyšší správní soud dnes rozhodl spor mezi celním úřadem a manželi, kteří se přechodem... celý článek

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Partners Financial Services