České banky chrání před krizí jejich konzervativnost

Věra Tůmová | rubrika: Co se děje | 10. 11. 2008
České banky chrání před krizí jejich konzervativnost
Vysoký objem vkladů, opatrnost bankéřů a minimum rizikových investic drží banky v Česku ve výborné kondici. Daří se jim skvěle navzdory situaci v zahraničí. Za tři čtvrtletí vytvořily tři největší banky čistý zisk o 13 procent vyšší než loni, téměř 27 miliardy korun.

Stabilitu českého bankovního sektoru dokazují tuzemské banky nadprůměrným růstem čistého zisku v poslední době už po několikáté. A děje se tak navzdory tomu, co se odehrává v globálním finančním světě, kdy se velké finanční ústavy potýkají s důsledky vlastního investičního bankovnictví, nedostatečnou likviditou i strachem klientů. České banky si tuto atmosféru uvědomují, nervozitu ale nedávají znát, protože jejich výsledky i situace je odlišná a odpisy problémových cenných papírů jsou oproti jiným zahraničním bankám minimální. Shoduje se na tom řada oslovených analytiků. Tři největší hráči na tuzemském bankovním trhu, kteří spravují 45 procent všech úvěrů a 55 procent všech vkladů, společně vykázali čistý zisk 26,8 miliardy korun, což je o 13 procent více než vloni.

Podrobnosti k hospodaření bank naleznete zde:

Jen konsolidovaný zisk České spořitelnyza letošek je o 73 procent vyšší za stejné období v loňském roce (14,08 mld. korun). Na tomto výsledku se ovšem podepsal prodej Pojišťovny České spořitelny, bez kterého vzrostl čistý zisk této banky o 21 procent (9,82 mld. korun) Ještě o necelé procento vyšší hlásí růst Komerční bankas téměř 10 miliardami korun čistého zisku, čímž překvapila i analytiky. Podle analytičky Cyrrus Lucie Kundrátové tím Komerční banka znovu potvrdila pověst výsledkově nejstabilnější středoevropské banky. Na hospodaření největší tuzemské banky podle bilanční sumy, ČSOB, se podepsaly ztráty v souvislosti s finanční krizí. Vloni byla podle čistého zisku za prvních devět měsíců roku na tom z vedoucí bankovní trojice nejlépe. Letos musela přecenit své investiční portfolio a od 8,9 miliard zisku odečíst přes 6,2 miliardy korun investičních ztrát. Po tomto zaúčtování čistý zisk ČSOB činil 2,776 miliardy korun, což představuje meziročně pokles o 62,7 procenta. Meziroční růst čistého zisku se týká i menších bankovních domů v Česku. GE Money Bankza devět měsíců roku 2008 zaznamenala osmiprocentní růst zisku (2,3 mld.korun). Výsledky hospodaření Raiffeisenbanka UniCreditBankoznámí banky až v tomto týdnu, také u nich se ale předpokládají lepší výsledky než loni.

Jak vidí budoucnost tuzemských bank analytici:

Petr Dvořák, VŠE (děkan Fakulty financí a účetnictví)

To, co se nyní jeví jako výhoda /vysoká orientace na tuzemský trh/, může představovat pro budoucí vývoj určité riziko, protože vývoj hospodaření bank bude těsně spojen s vývojem české ekonomiky. Bude tedy hodně záležet na tom, do jaké míry dojde ke zpomalení české ekonomiky. Lze předpokládat, že to se potom promítne jak do poklesu výnosů bank /jejich hlavní složkou jsou úrokové výnosy, zpomalení ekonomiky přinese pokles poskytovaných úvěrů, negativně na pokles výnosů bude působit i pokles úrokových sazeb/, tak i do rostoucího rizika a, tedy i do rostoucí tvorby opravných položek, v důsledku zvyšující se míry nesplácení poskytnutých úvěrů.

David Brzek,FIO

Tempo růstu zisků u bankovních domů se bude postupně zpomalovat, ale i v závěru roku lze očekávat dobré výsledky, ztrátového hospodaření bych se rozhodně neobával.

Marek Hatlapatka, Cyrrus

Čtvrté čtvrtletí 2008 bude ovlivněno několika mimořádnými faktory. Některé banky budou vykazovat odpisy související s říjnovým pádem islandských bank, což negativně ovlivní jejich hospodářské výsledky. Na druhou stranu bude tento negativní vliv v některých případech kompenzován mimořádným výnosem z prodeje podílů na Burze cenných papírů Praha. U jádrových aktivit lze očekávat snížení dynamiky růstu zisků vzhledem ke zpomalující ekonomice a pravděpodobně budou banky muset zvýšit tvorbu opravných položek na špatné úvěry. I přes tyto negativní vlivy se však české banky vykáží i ve čtvrtém kvartále zisky, které však nebudou dosahovat hodnot, na něž jsme z posledních let zvyklí.

Z hlediska jednotlivých bank budou mít pravděpodobně výhody ty banky, které mají nejvyšší poměr vkladů k úvěrům, což se týká především těch největších bank. Naopak některé střední a menší banky, které více spoléhají na mezibankovní trh při financování své expanze, mohou mít větší problémy. Je pravděpodobné, že větší nebo minimálně dřívější dopad finanční krize bude u korporátního bankovnictví než u retailového.

Zajímavé je pozorovat vliv mateřských bank na strategii svých dcer. Zatímco některé české banky v minulosti zvolily například právě v oblasti problémových strukturovaných derivátů stejnou strategii jako mateřská banka (například ČSOB), jiné se vydaly více svojí vlastní cestou (KB). Do budoucna bude zajímavé sledovat, jak si banky dokáží v prostředí klesající dynamiky růstu výnosů udržet ziskovost. Jinými slovy, jak dokáží kontrolovat růst provozních nákladů. V tomto směru udělaly české banky v posledních letech významný pokrok, což dokumentují výrazně podprůměrné hodnoty poměru provozních nákladů k výnosům (CIR). Následující měsíce tak ukáží, zda se potenciál v tomto směru ještě nevyčerpal a zda banky právě díky efektivní kontrole nákladů dokáží čelit finanční krizi.

Milan Lávička, ATLANTIK FT

U všech bank se do budoucna růsty zisku určitě zpomalí. Nebude to ale nic skokového, bude to postupné, plynulé pozvolné zpomalování zisků. A to v souvislosti s tím, jak se trh postupně nasycuje úvěry, vklady i s tím, jak budou banky určitě opatrnější v souvislosti s finanční krizí, tak se už nebudou poskytovat tak vysoké objemy úvěrů. Samozřejmě se ani už nebudou podnikat takové riskantní kroky v investování kvůli vyšším výnosům.

Většině ze zahraničních majitelů českých bankse daří o poznání hůře než jejich českým dcerám. Zatímco čistý zisk tuzemských bank se meziročně zlepšuje, výsledky jejich matek se nyní oproti předchozímu roku zhoršily. Některé z nich také využily, nebo uvažují o využití státní pomoci (Erste, KBC, Raiffeisenbank, Commerzbank), což je podle analytika Marka Hatlapatky ze společnosti Cyrrus důkaz toho, že problémy v bankovním sektoru v západní Evropě jsou hlubší, než je tomu u nás. Přesto z hlediska aktuálního vývoje v západní Evropě i mateřské společnosti českých bank patří podle oslovených expertů spíše k těm zdravějším bankám. Navíc například vývoj cen akcií matek tuzemských bank ovlivňuje jejich dcery jen minimálně, protože hospodaření matek je striktně oddělené. „Pokud matka trpí ztrátami nebo určitými problémy, tak to českou banku nijak neovlivní, protože vztahy mezi pobočkou a matkou jsou velmi striktně hlídané regulátorem českého trhu, tedy ČNB. Tam proto ani nehrozí, že by se matky snažily například díky své nepříznivé situaci vytáhnout peníze z české pobočky,“ zdůrazňuje Milan Lávička ze společnosti ATLANTIK FT. (O evropských bankách čtěte více v článku Finanční krize táhne evropské banky do červených čísel)

České bankyjsou podle Hatlapatky odolnější vůči finanční krizi především díky dvěma faktorům. Tím prvním je vysoký podíl úvěrů financovaných klientskými vklady, které jsou stabilní. Druhým faktorem je velmi nízký podíl investic do rizikových aktiv, s nimiž se aktuálně potýkají zahraniční banky. „Dopad finanční krize na českou ekonomiku doposud nebyl takový, aby výrazně utlumil úvěrový trh v ČR, i když první známky zpomalování již byly ve třetím kvartále patrné,“ poznamenává Hatlapatka.

Podobně hovoří i David Brzek ze společnosti FIO, který příznivé výsledky českých bank vysvětluje tím, že banky pokračují v úvěrové expanzi a nedošlo u nich k výraznému zhoršení struktury úvěrového portfolia. „Důležitým prvkem je dostatek zdrojů v podobě klientských depozit, který nenutil banky shánět dodatečný kapitál na mezibankovním trhu. Za pozitivním výsledkem stojí i obezřetná strategie bank v oblasti investic, díky níž tuzemské banky (kromě ČSOB) nebyly nuceny ve velkém odepisovat špatné investice,“ říká Brzek a dále ale dodává: „Nedomnívám se však, že by dobrá výkonnost českého bankovního sektoru byla dána nějakou extrémní prozíravostí managementu bank ohledně finanční krize. Jedná se spíše o důsledky celkově uplatňované strategie a struktury poskytovaných služeb.“

Hlavním důvodem, proč se českému bankovnictví zatím tak neobyčejně dařilo, je podle analytiků fakt, že historicky v Česku oproti jiným srovnatelným zemím, existovaly naprosto ideální podmínky pro jeho rozvoj a díky tomu mohlo vykazovat i nadprůměrné zisky. „Na začátku tady byla nízká zadluženost domácností, nízký objem úvěrů a relativně nízké objemy vkladů, a když sem začaly přicházet velké mezinárodní banky, aby zde budovaly své pobočky a praktikovaly bankovnictví v klasickém západoevropském stylu, tak najednou tady byl obrovský boom úvěrů a vkladů. Rozvíjely se pak i sofistikovanější produkty investičního bankovnictví, ale jen spíše takového „retailového“ typu. Nemyslím tím investiční bankovnictví ve smyslu, které se dělá a dělalo v západní Evropě, a které nyní prochází krizí,“ popisuje Lávička z ATLANTIK FT. Právě tato nenasycenost zdejšího trhu dala podle něj prostor velmi rychlému růstu zisků českých bank, které prokazatelně rostou vysokým tempem již několik let.

Dalším významným faktorem, který přispěl podle Lávičky k pozitivní situaci českých bank je důvěra klientů v banky, respektive vyšší vklady než úvěry a to má vliv i na likviditu bank. Češi mají odedávna tendenci mít většinu peněz uložených v bankách (dříve například na vkladních knížkách), zatímco například o Rumunech a Maďařích se to říci nedá, protože ti jsou zvyklí mít peníze raději doma. V těchto zemích se podle něj totiž začala budovat důvěra klientů k bankám až s příchodem mezinárodních bank.

Hospodářské výsledky za tři čtvrtletí 2008

Česká spořitelnaKomerční bankaČSOB
Čistý zisk14,08 mld.Kč, (+73 %), resp. 9,82 mld.Kč (+21%)9,94mld.Kč (21,6%)2,77 mld.Kč (-62,7%), resp.8,9 mld.Kč (+15%)
Poměr nákladů k výnosům47,2%43,6%47,7%
Čistá úroková marže3,96%3,3%2,74%
Čistý úrokový výnos22 006 mil. Kč (+23,3%)15 558 mil.Kč (+12,9%)15,769 mil.Kč (14,7%)
Čistý výnos z poplatků a provizí8,11 mld.Kč (+13,7%)5,870 mld.Kč (5,5%)4,967 mld. Kč (2,5%)
Celkové provozní náklady14,86 mld.Kč (+9,3%)10,661 mld. Kč (+6,6%)10,72 mld.Kč (+6,5%)
Úvěry / vklady67,5%66,1%71,3%
Kapitálová přiměřenost
(reg.minimum stanovené ČNB 8%)
10,8 %12,5 %11,69 %

Do jaké míry důvěřujete českým bankám? Máte své finance obhospodařované jen jedním bankovním ústavem nebo využíváte raději služeb více bank? Podělte se o názor.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Zahraniční banky mohou tuzemským závidět zisky

11. 8. 2008 | Věra Tůmová | 6 komentářů

Zahraniční banky mohou tuzemským závidět zisky

Tuzemské bankovní domy o finanční krizi na světových trzích snad ani netuší. Nejnovější pololetní výsledky svědčí o jejich výborné kondici, které se krize dotkla jen minimálně. Výsledky... celý článek

Deset let, které změnily české bankovnictví

10. 4. 2008 | Věra Tůmová | 4 komentáře

Deset let, které změnily české bankovnictví

České banky se v posledních deseti letech zásadně změnily, jejich klienti ale také. Jeden či dva produkty dnes běžnému klientovi nestačí. Chce daleko více, nebojí se inovací a vyžaduje... celý článek

Do které banky si jít pro účet „zdarma“

2. 4. 2008 | Věra Tůmová | 17 komentářů

Do které banky si jít pro účet „zdarma“

Mít běžný účet bez poplatků není pořád v Česku obvyklé. Zatím ho nabízí jen polská mBank a záložna FIO. U ostatních bank musí klienti splnit řadu podmínek, aby na účet „zdarma“ dosáhli. celý článek

Bankovní žně pokračují a čekají se i letos

3. 3. 2008 | Petr Čermák

Bankovní žně pokračují a čekají se i letos

Tři největší tuzemské banky dosáhly loni rekordních zisků hlavně díky velké poptávce po úvěrech. I když růst české ekonomiky se letos zpomalí, výdělky bank se budou i nadále zvyšovat.... celý článek

Desatero jak snadno změnit banku

26. 2. 2008 | Věra Tůmová | 11 komentářů

Desatero jak snadno změnit banku

Banky změní své chování vůči klientům jen tehdy, když budou cítit, že o ně mohou snadno přijít, tvrdí experti. V Česku se však ke změně banky odhodlá jen málokdo. Přitom nejde zase... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.