Česká vláda pomáhá méně než jiné, ukazuje porovnání

KoroNERV-20 | rubrika: Analýza | 21. 4. 2020 | 7 komentářů
Přímá pomoc státu má být masivnější, navrhují experti ze sdružení KoroNERV-20. Porovnali, jak vypadá podpora ekonomiky v ostatních zemích.
Česká vláda pomáhá méně než jiné, ukazuje porovnání

Zdroj: Shutterstock

Česká republika doposud investovala do záchrany ekonomiky postižené koronavirovou krizí výrazně nižší částky než jednotlivé členské státy EU. Vláda ČR přitom může být díky nízkému zadlužení daleko aktivnější. K tomu ji také vybízí občanská iniciativa KoroNERV-20 a navrhuje několik opatření: Masivnější přímou pomoc malým a středním podnikům a OSVČ, na základě žádosti odložit platby DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna 2021 nebo plošně poskytnout garantované úvěry pro zasažené sektory.

„Česká republika na začátku deklarovala objem pomoci srovnatelný například s Rakouskem, avšak přímá pomoc podnikatelům se z jednoho bilionu korun smrskla pouze na 100 miliard, neboť 900 miliard činí bankovní záruky. Jako první jsme ekonomiku utlumili a jako poslední ji rozvolňujeme“, upozorňuje Danuše Nerudová ze skupiny KoroNERV-20.

Evropská unie a Evropská investiční banka zmobilizovala své rozpočty na záchranu pracovních míst a na podporu podniků zasažených krizí. Například z nástroje SURE budou členské státy moci využít až 100 miliard eur na pokrytí části nákladů na režim zkrácení pracovních úvazků. Na podporu malých a středních podniků půjde 20 miliard eur. Hlavní vlna fiskální pomoci však půjde z rozpočtů jednotlivých států. Komise přijala dočasná pravidla státní podpory, aby vlády mohly směřovat likviditu do ekonomiky na podporu občanů, malých a středních podniků a na záchranu pracovních míst.

Jak státy přímo pomáhají lidem a firmám

Většina zemí Evropy zvolila pro záchranu ekonomiky z náhlého vypnutí karanténou kvůli nemoci Covid-19 přímou pomoc státu. Především tím, že jim jako okamžitou pomoc odkládá platbu daní. Zpravidla na tři měsíce. Velmi jednoduše a rychle.

Stačí jen požádat a splatnost daní a v mnoha případech i sociálního pojištění, které má ve většině zmíněných zemí, stejně jako v České republice, největší podíl na plnění státních rozpočtů. Třetím pilířem jsou přímé úvěry firmám nebo garance za úvěry u komerčních bank.

Německo

 • Odklad plateb daní z příjmů fyzických a právnických osob a daní z obchodních transakcí pro firmy a občany, kteří prohlásí, že byli zasaženi.
 • Prominutí všech penále a pozastavení vymáhání nezaplacených daní do 31. prosince 2020.
 • Odklad plateb sociálního pojištění do konce května 2020, na základě žádosti.
 • Kurzarbeit, proplacení mzdy zaměstnance až do 100 procent po dobu 12 měsíců, zaměstnavatel neodvádí z této částky odvody sociálního pojištění.
 • Fond se 100 miliardami eur (2,7 bilionu korun, převedeno do českých poměrů by to znamenalo 337 miliard korun na úvěry zasaženým firmám.

Francie

 • Třiměsíční odklad všech přímých daní, které odvádí firmy (daň z příjmu právnických osob, daň z příjmů fyzických osob za zaměstnance). Nevztahuje se na DPH. Stačí jednoduchá žádost na finanční úřad, která se neprověřuje a je jí okamžitě automaticky vyhověno.
 • Možnost odkladu plateb sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele na tři měsíce.
 • Stát proplatí mzdy zaměstnanců ve výši od 70 do 84 procent čistých příjmů. U minimálních platů až 100 procent. Z této částky se neodvádí sociální pojištění za zaměstnavatele. Platí se částečně za zaměstnance.
 • Státem garantované úvěry (garance až do 90 procent hodnoty) u komerčních bank se splatností dva až sedm let.

KoroNERV-20

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie Covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma a pro bono. Poznatky a výstupy z diskusí uplatňují jednotliví členové buď přímo v rámci své profesionální či občanské činnosti, v různých oficiálních poradních sborech nebo je zasílají přímo kompetentním členům vlády ČR a dalším orgánům. KoroNERV-20 může také publikovat zprávy, jako je tato.

Členové k 21. dubnu (abecedně):

 • Mariana Čapková, sociální ekonomka, zastupitelka hl. m. Prahy
 • Radim Dohnal, ekonom, M&A poradce
 • Otakar Foltýn, bezpečnostní analytik
 • Marta Gellová, ekonomická diplomatka, EFPA ČR
 • Mojmír Hampl, ekonom, bývalý viceguvernér ČNB
 • David Havlíček, ekonom, CFO EGAP
 • Jiří Hlavenka, podnikatel, investor
 • Bob Kartous, VŠEM, autor knihy No Future
 • Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby
 • Pavel Krejča, PR manažer
 • Jan Kvaček, ekonom a demograf, ředitel Nemocnice Na Bulovce
 • Michal Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity Karlovy
 • Daniel Münich, ekonom, výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI
 • Jiří Nekovář, ekonom, daňový expert, poradce
 • Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity
 • Jan Procházka, ekonom, předseda představenstva EGAP
 • Tomáš Sedláček, ekonom, makrostratég ČSOB
 • Petr Smejkal, lékař, epidemiolog, IKEM
 • Petr Stuchlík, investor, finančník
 • Pavel Vyhnánek, ekonom, náměstek primátora HMP
 • Petr Zahradník, ekonom, expert na EU
 • Tereza Zavadilová, ekonomická novinářka
 • Lenka Zlámalová, ekonomická novinářka
 • Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním oprávněním
 • Adam Zvonař, tajemník KoroNERV-20

Velká Británie

 • Odklad DPH na tři měsíce od dubna do června.
 • Daň z příjmu, která měla být zaplacena do 30. června 2020, se může odsunout až na 31. ledna 2021.
 • Odpuštění daní z dodávek zdravotnických potřeb.
 • Náhrada 80 procent platu zaměstnance až do 2 500 tisíc liber měsíčně (75 tisíc korun).
 • U živnostníků a malých firem náhrada až 80 procent jejich zisků až do 50 tisíc liber (15 milionů korun).
 • Státem až z 80 procent garantovaný úvěr u komerčních bank pro firmy s obratem 45 až 500 milionů liber ročně.

Nizozemsko

 • Tříměsíční odklad všech daní (daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty). Občan nebo firma pouze předloží na finanční úřad žádost, že kvůli potížím souvisejícím s Covid-19 žádá o odložení daní a finanční úřad okamžitě pozastaví jejich výběr.
 • Kdo potřebuje odklad delší než tři měsíce, musí během nich podat další žádost a doložit, jak byl zasažen.
 • Prominutí všech daní a penále z pozdě zaplacených nebo dosud nezaplacených daní. Fakticky se pozastavuje vymáhání daní.
 • Státem plně garantované úvěry pro zasažené malé a střední firmy u komerčních bank.

Maďarsko

 • Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnavatele na tři měsíce (19 procent příjmu). Zaměstnanec je pouze povinen zaplatit jako sociální pojištění čtyři procenta příjmu. Platí pouze pro vybrané obory: turistika, hotely a restaurace, filmový průmysl, kultura, organizace společenských a sportovních akcí.
 • Odpuštění daní pro firmy podnikající v osobní dopravě

Polsko

 • Odklad DPH od 1. dubna 2020 do 1. července 2020.
 • Odpuštění odvodů sociálního pojištění na tři měsíce pro osoby samostatně výdělečně činné a mikro firmy, jejichž příjmy se ve srovnání s únorem propadly o 50 a více procent.
 • Odklad plateb sociálního pojištění na tři měsíce, pokud firma požádá a prohlásí, že se dostala kvůli epidemii do složité situace.
 • Sto miliard zlotých (599 miliard korun) na úvěry pro firmy. Z toho 25 miliard zlotých (150 miliard korun) pro mikro firmy s jedním až devíti zaměstnanci. 50 miliard) pro malé a střední firmy od 10 do 250 zaměstnanců. Zbývajících 25 miliard pro velké podniky.

Česko

Pomoc ve vybraných zemích (v % HDP) k 16. dubnu

 Okamžitá pomocOdkladGarance
Česko0,7 %0,3 %16 %
Belgie0,7 %1,2 %0 %
Dánsko2,1 %7,2 %2,9 %
Francie2,4 %9,4 %14 %
Německo6,9 %14,6 %38,6 %
Řecko1,1 %2 %0,5 %
Maďarsko0,4 %8,3 %0 %
Itálie0,9 %13 %7,3 %
Nizozemsko1,6 %3,2 %0,6 %
Španělsko1,1 %1,5 %9,1 %
Velká Británie4,5 %1,4 %14,9 %
USA5,5 %2,6 %4,1 %
Zdroj: bruegel.org, KoroNERV-20

Jak podpořit ekonomiku

„Všechny citované státy investují do této záchrany výrazně větší částky, než zatím schválila česká vláda. Ta má přitom k přímé pomoci výrazně větší prostor než všechny citované země, protože má čtvrté nejnižší zadlužení z EU. Může si tedy dovolit nejvyšší přímou pomoc,“ shodují se členové KoroNERV-20.

Snadno a rychle?

Zdroj: Shutterstock

Pomoc podnikatelům a zaměstnancům musí být hlavně rychlá a jednoduchá, zdůrazňují experti i zástupci firem. Hned tři z klíčových vládních programů ukazují, jak zbytečně plýtváme časem a energií, tedy i penězi.

Dokaž, že jsou zavřené školy. Státní pomoc napadl virus byrokracie


Vládní programy na pomoc podnikatelům a firmám přinášejí v praxi řadu překážek a nedorozumění.

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců


Ráno do práce a z práce hned zas domů? Přes sebekázeň to lze chvilku vydržet, ale ne dlouho. Tohle není život, se kterým se můžeme smířit. Jiří Hlavenka má návrhy, jak z toho ven.

Je čas myslet na Den poté. Jak obnovit kvalitní život

„Je potřeba také zdůraznit, že většina prostředků z již spuštěných programů Covid, jde z evropských peněz. Na rozdíl od všech citovaných zemí se ČR snaží pomáhat spíše cestou přenášení povinností na soukromé firmy, tedy na banky nebo pronajímatele,“ přidává se Marta Gellová, jedna z členek KoroNERV-20.

„Vláda ve srovnání s jinými zeměmi nabízí jen velmi málo přímé pomoci z veřejných zdrojů. Na rozdíl od jiných zemí je velmi skoupá na odklady daní nebo sociálního pojištění, které jsou pilířem pomoci téměř ve všech státech. Naopak se snaží k většině pomoci nutit soukromé firmy. Ať už jde o odklad splátek u bank nebo nájmů,” dodává její kolegyně Lenka Zlámalová.

Členové KoroNERV-20 dále v tomto kontextu považují za smysluplné:

 • Zavést daleko masivnější a agresivnější přímou pomoc malým a středním podnikům a OSVČ, která by kromě základních životních potřeb pokryla i fixní náklady, které jim v souvislosti s implementovanými krizovými opatřeními vznikly.
 • Na základě žádosti odložit platby DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna 2021.
 • Poskytnout garantované úvěry pro zasažené sektory, přičemž neprověřovat konkrétní případy, ale jít plošně přes tyto sektory.
 • Vážit slova při veřejných vyjádřeních vládních činitelů na uzavření hranic po dobu až jednoho roku, protože takováto vyjádření mohou být pro zahraniční partnery alarmující a mohou Českou republiku dlouhodobě poškodit jako nedůvěryhodnou.

Koronavirus: aktuality, kalkulačky, informace

Chraňte nejen sebe, ale i svoji peněženku. Vybíráme nejdůležitější texty a nástroje, které vám pomohou překonat dopady pandemie viru COVID-19.

Líbil se vám článek?

+32
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 4. 2020 23:57, Jana

Citace - arasiid / 21.04.2020 23:25

Zkuste si v porovnávaných zemích porovnat i počty nakažených a mrtvých. Tak jde nám tu o zdraví anebo jen o prachy???


Zkuste si ten článek přečíst ještě jednou.

Zobrazit celé vlákno

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 4. 2020 23:25, arasiid

Zkuste si v porovnávaných zemích porovnat i počty nakažených a mrtvých. Tak jde nám tu o zdraví anebo jen o prachy???

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Koruna je k dolaru nejsilnější za poslední dva roky

11. 5. 2021 | Jiří Hovorka | 7 komentářů

Koruna je k dolaru nejsilnější za poslední dva roky

Dnes kolem poledne se domácí měna dostala na měnových trzích těsně k hranici 21 korun za dolar a je tak k americké měně nejsilnější od konce dubna 2018.

Inflace překvapivě vystřelila nad tři procenta

11. 5. 2021 | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Inflace překvapivě vystřelila nad tři procenta

Dražší benzin, potraviny, alkohol a tabákové výrobky zvedly inflaci poprvé od loňského září nad hranici tří procent. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 3,1 %, naposledy... celý článek

Moneta se dohodla s PPF. O spojení s Air Bank rozhodnou akcionáři

6. 5. 2021 | Petr Kučera

Moneta se dohodla s PPF. O spojení s Air Bank rozhodnou akcionáři

Trojici největších bank se rodí silný konkurent. Vedení Monety se dohodlo s PPF na podmínkách obří transakce.

Bydlení zdražuje nejvíc za posledních deset let

6. 5. 2021 | Jiří Hovorka | 14 komentářů

Bydlení zdražuje nejvíc za posledních deset let

Ceny nemovitostí na začátku letošního roku rostly nejrychleji za posledních přinejmenším deset let. Průměrná tržní cena bytů v prvním čtvrtletí stoupla meziročně o víc jak 13 procent.... celý článek

Praskne akciová bublina? Očekávané zhodnocení v USA je extrémně slabé

6. 5. 2021 | Michal Stupavský | 2 komentáře

Praskne akciová bublina? Očekávané zhodnocení v USA je extrémně slabé

Zatímco mnoho ekonomů a investorů věří, že akcie – hlavně díky státním stimulům – dál porostou, Michal Stupavský ze společnosti Conseq je dlouhodobě skeptičtější. Tady je jeho čerstvý... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.