Česká vláda pomáhá méně než jiné, ukazuje porovnání

KoroNERV-20 | rubrika: Analýza | 21. 4. 2020 | 7 komentářů
Přímá pomoc státu má být masivnější, navrhují experti ze sdružení KoroNERV-20. Porovnali, jak vypadá podpora ekonomiky v ostatních zemích.
Česká vláda pomáhá méně než jiné, ukazuje porovnání

Zdroj: Shutterstock

Česká republika doposud investovala do záchrany ekonomiky postižené koronavirovou krizí výrazně nižší částky než jednotlivé členské státy EU. Vláda ČR přitom může být díky nízkému zadlužení daleko aktivnější. K tomu ji také vybízí občanská iniciativa KoroNERV-20 a navrhuje několik opatření: Masivnější přímou pomoc malým a středním podnikům a OSVČ, na základě žádosti odložit platby DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna 2021 nebo plošně poskytnout garantované úvěry pro zasažené sektory.

„Česká republika na začátku deklarovala objem pomoci srovnatelný například s Rakouskem, avšak přímá pomoc podnikatelům se z jednoho bilionu korun smrskla pouze na 100 miliard, neboť 900 miliard činí bankovní záruky. Jako první jsme ekonomiku utlumili a jako poslední ji rozvolňujeme“, upozorňuje Danuše Nerudová ze skupiny KoroNERV-20.

Evropská unie a Evropská investiční banka zmobilizovala své rozpočty na záchranu pracovních míst a na podporu podniků zasažených krizí. Například z nástroje SURE budou členské státy moci využít až 100 miliard eur na pokrytí části nákladů na režim zkrácení pracovních úvazků. Na podporu malých a středních podniků půjde 20 miliard eur. Hlavní vlna fiskální pomoci však půjde z rozpočtů jednotlivých států. Komise přijala dočasná pravidla státní podpory, aby vlády mohly směřovat likviditu do ekonomiky na podporu občanů, malých a středních podniků a na záchranu pracovních míst.

Jak státy přímo pomáhají lidem a firmám

Většina zemí Evropy zvolila pro záchranu ekonomiky z náhlého vypnutí karanténou kvůli nemoci Covid-19 přímou pomoc státu. Především tím, že jim jako okamžitou pomoc odkládá platbu daní. Zpravidla na tři měsíce. Velmi jednoduše a rychle.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Stačí jen požádat a splatnost daní a v mnoha případech i sociálního pojištění, které má ve většině zmíněných zemí, stejně jako v České republice, největší podíl na plnění státních rozpočtů. Třetím pilířem jsou přímé úvěry firmám nebo garance za úvěry u komerčních bank.

Německo

 • Odklad plateb daní z příjmů fyzických a právnických osob a daní z obchodních transakcí pro firmy a občany, kteří prohlásí, že byli zasaženi.
 • Prominutí všech penále a pozastavení vymáhání nezaplacených daní do 31. prosince 2020.
 • Odklad plateb sociálního pojištění do konce května 2020, na základě žádosti.
 • Kurzarbeit, proplacení mzdy zaměstnance až do 100 procent po dobu 12 měsíců, zaměstnavatel neodvádí z této částky odvody sociálního pojištění.
 • Fond se 100 miliardami eur (2,7 bilionu korun, převedeno do českých poměrů by to znamenalo 337 miliard korun na úvěry zasaženým firmám.

Francie

 • Třiměsíční odklad všech přímých daní, které odvádí firmy (daň z příjmu právnických osob, daň z příjmů fyzických osob za zaměstnance). Nevztahuje se na DPH. Stačí jednoduchá žádost na finanční úřad, která se neprověřuje a je jí okamžitě automaticky vyhověno.
 • Možnost odkladu plateb sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele na tři měsíce.
 • Stát proplatí mzdy zaměstnanců ve výši od 70 do 84 procent čistých příjmů. U minimálních platů až 100 procent. Z této částky se neodvádí sociální pojištění za zaměstnavatele. Platí se částečně za zaměstnance.
 • Státem garantované úvěry (garance až do 90 procent hodnoty) u komerčních bank se splatností dva až sedm let.

KoroNERV-20

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie Covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma a pro bono. Poznatky a výstupy z diskusí uplatňují jednotliví členové buď přímo v rámci své profesionální či občanské činnosti, v různých oficiálních poradních sborech nebo je zasílají přímo kompetentním členům vlády ČR a dalším orgánům. KoroNERV-20 může také publikovat zprávy, jako je tato.

Členové k 21. dubnu (abecedně):

 • Mariana Čapková, sociální ekonomka, zastupitelka hl. m. Prahy
 • Radim Dohnal, ekonom, M&A poradce
 • Otakar Foltýn, bezpečnostní analytik
 • Marta Gellová, ekonomická diplomatka, EFPA ČR
 • Mojmír Hampl, ekonom, bývalý viceguvernér ČNB
 • David Havlíček, ekonom, CFO EGAP
 • Jiří Hlavenka, podnikatel, investor
 • Bob Kartous, VŠEM, autor knihy No Future
 • Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby
 • Pavel Krejča, PR manažer
 • Jan Kvaček, ekonom a demograf, ředitel Nemocnice Na Bulovce
 • Michal Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity Karlovy
 • Daniel Münich, ekonom, výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI
 • Jiří Nekovář, ekonom, daňový expert, poradce
 • Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity
 • Jan Procházka, ekonom, předseda představenstva EGAP
 • Tomáš Sedláček, ekonom, makrostratég ČSOB
 • Petr Smejkal, lékař, epidemiolog, IKEM
 • Petr Stuchlík, investor, finančník
 • Pavel Vyhnánek, ekonom, náměstek primátora HMP
 • Petr Zahradník, ekonom, expert na EU
 • Tereza Zavadilová, ekonomická novinářka
 • Lenka Zlámalová, ekonomická novinářka
 • Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním oprávněním
 • Adam Zvonař, tajemník KoroNERV-20

Velká Británie

 • Odklad DPH na tři měsíce od dubna do června.
 • Daň z příjmu, která měla být zaplacena do 30. června 2020, se může odsunout až na 31. ledna 2021.
 • Odpuštění daní z dodávek zdravotnických potřeb.
 • Náhrada 80 procent platu zaměstnance až do 2 500 tisíc liber měsíčně (75 tisíc korun).
 • U živnostníků a malých firem náhrada až 80 procent jejich zisků až do 50 tisíc liber (15 milionů korun).
 • Státem až z 80 procent garantovaný úvěr u komerčních bank pro firmy s obratem 45 až 500 milionů liber ročně.

Nizozemsko

 • Tříměsíční odklad všech daní (daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty). Občan nebo firma pouze předloží na finanční úřad žádost, že kvůli potížím souvisejícím s Covid-19 žádá o odložení daní a finanční úřad okamžitě pozastaví jejich výběr.
 • Kdo potřebuje odklad delší než tři měsíce, musí během nich podat další žádost a doložit, jak byl zasažen.
 • Prominutí všech daní a penále z pozdě zaplacených nebo dosud nezaplacených daní. Fakticky se pozastavuje vymáhání daní.
 • Státem plně garantované úvěry pro zasažené malé a střední firmy u komerčních bank.

Maďarsko

 • Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnavatele na tři měsíce (19 procent příjmu). Zaměstnanec je pouze povinen zaplatit jako sociální pojištění čtyři procenta příjmu. Platí pouze pro vybrané obory: turistika, hotely a restaurace, filmový průmysl, kultura, organizace společenských a sportovních akcí.
 • Odpuštění daní pro firmy podnikající v osobní dopravě

Polsko

 • Odklad DPH od 1. dubna 2020 do 1. července 2020.
 • Odpuštění odvodů sociálního pojištění na tři měsíce pro osoby samostatně výdělečně činné a mikro firmy, jejichž příjmy se ve srovnání s únorem propadly o 50 a více procent.
 • Odklad plateb sociálního pojištění na tři měsíce, pokud firma požádá a prohlásí, že se dostala kvůli epidemii do složité situace.
 • Sto miliard zlotých (599 miliard korun) na úvěry pro firmy. Z toho 25 miliard zlotých (150 miliard korun) pro mikro firmy s jedním až devíti zaměstnanci. 50 miliard) pro malé a střední firmy od 10 do 250 zaměstnanců. Zbývajících 25 miliard pro velké podniky.

Česko

Pomoc ve vybraných zemích (v % HDP) k 16. dubnu

 Okamžitá pomocOdkladGarance
Česko0,7 %0,3 %16 %
Belgie0,7 %1,2 %0 %
Dánsko2,1 %7,2 %2,9 %
Francie2,4 %9,4 %14 %
Německo6,9 %14,6 %38,6 %
Řecko1,1 %2 %0,5 %
Maďarsko0,4 %8,3 %0 %
Itálie0,9 %13 %7,3 %
Nizozemsko1,6 %3,2 %0,6 %
Španělsko1,1 %1,5 %9,1 %
Velká Británie4,5 %1,4 %14,9 %
USA5,5 %2,6 %4,1 %
Zdroj: bruegel.org, KoroNERV-20

Jak podpořit ekonomiku

„Všechny citované státy investují do této záchrany výrazně větší částky, než zatím schválila česká vláda. Ta má přitom k přímé pomoci výrazně větší prostor než všechny citované země, protože má čtvrté nejnižší zadlužení z EU. Může si tedy dovolit nejvyšší přímou pomoc,“ shodují se členové KoroNERV-20.

Snadno a rychle?

Zdroj: Shutterstock

Pomoc podnikatelům a zaměstnancům musí být hlavně rychlá a jednoduchá, zdůrazňují experti i zástupci firem. Hned tři z klíčových vládních programů ukazují, jak zbytečně plýtváme časem a energií, tedy i penězi.

Dokaž, že jsou zavřené školy. Státní pomoc napadl virus byrokracie


Vládní programy na pomoc podnikatelům a firmám přinášejí v praxi řadu překážek a nedorozumění.

Podpora firem? Zmatek a nejistota. Odpusťte pojistné u zaměstnanců


Ráno do práce a z práce hned zas domů? Přes sebekázeň to lze chvilku vydržet, ale ne dlouho. Tohle není život, se kterým se můžeme smířit. Jiří Hlavenka má návrhy, jak z toho ven.

Je čas myslet na Den poté. Jak obnovit kvalitní život

„Je potřeba také zdůraznit, že většina prostředků z již spuštěných programů Covid, jde z evropských peněz. Na rozdíl od všech citovaných zemí se ČR snaží pomáhat spíše cestou přenášení povinností na soukromé firmy, tedy na banky nebo pronajímatele,“ přidává se Marta Gellová, jedna z členek KoroNERV-20.

„Vláda ve srovnání s jinými zeměmi nabízí jen velmi málo přímé pomoci z veřejných zdrojů. Na rozdíl od jiných zemí je velmi skoupá na odklady daní nebo sociálního pojištění, které jsou pilířem pomoci téměř ve všech státech. Naopak se snaží k většině pomoci nutit soukromé firmy. Ať už jde o odklad splátek u bank nebo nájmů,” dodává její kolegyně Lenka Zlámalová.

Členové KoroNERV-20 dále v tomto kontextu považují za smysluplné:

 • Zavést daleko masivnější a agresivnější přímou pomoc malým a středním podnikům a OSVČ, která by kromě základních životních potřeb pokryla i fixní náklady, které jim v souvislosti s implementovanými krizovými opatřeními vznikly.
 • Na základě žádosti odložit platby DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna 2021.
 • Poskytnout garantované úvěry pro zasažené sektory, přičemž neprověřovat konkrétní případy, ale jít plošně přes tyto sektory.
 • Vážit slova při veřejných vyjádřeních vládních činitelů na uzavření hranic po dobu až jednoho roku, protože takováto vyjádření mohou být pro zahraniční partnery alarmující a mohou Českou republiku dlouhodobě poškodit jako nedůvěryhodnou.

Koronavirus: aktuality, kalkulačky, informace

Chraňte nejen sebe, ale i svoji peněženku. Vybíráme nejdůležitější texty a nástroje, které vám pomohou překonat dopady pandemie viru COVID-19.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+32
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 4. 2020 23:57, Jana

Citace - arasiid / 21.04.2020 23:25

Zkuste si v porovnávaných zemích porovnat i počty nakažených a mrtvých. Tak jde nám tu o zdraví anebo jen o prachy???


Zkuste si ten článek přečíst ještě jednou.

Zobrazit celé vlákno

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 4. 2020 23:25, arasiid

Zkuste si v porovnávaných zemích porovnat i počty nakažených a mrtvých. Tak jde nám tu o zdraví anebo jen o prachy???

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daň z nemovitostí stoupne. Experti řekli, jak ji dál vylepšit

11. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Daň z nemovitostí stoupne. Experti řekli, jak ji dál vylepšit

Vládní balíček zvyšuje od Nového roku sazbu daně z nemovitosti. Lidé si připlatí v průměru několik stokorun ročně. Stačí to? Jak by měla vypadat ideální daň? Zeptali jsme se.

Práce s papírem se prodraží. Digitalizace šetří čas a peníze

11. 12. 2023 | Martin Kršňák

Práce s papírem se prodraží. Digitalizace šetří čas a peníze

Digitalizace dokumentů poskytuje rychlý a pohodlný přístup k informacím. Navíc ale přináší i zásadní ekonomické a bezpečnostní výhody. Pro organizace, které zpracovávají velké množství... celý článek

Změna u hypoték: Dlouhé fixace zdražují, výhodnější jsou roční

6. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

Změna u hypoték: Dlouhé fixace zdražují, výhodnější jsou roční

Průměrná úroková sazba letos mírně klesla, za poslední měsíc se ale prakticky nezměnila. Nová čísla z bank ale ukazují na jiný zajímavý trend.

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

4. 12. 2023 | Petr Kučera

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

Průměrná hrubá mzda v letošním třetím čtvrtletí stoupla na 42 658 korun měsíčně. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 7,1 % (2810 korun). Oznámil to Český statistický... celý článek

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

28. 11. 2023 | Pavel Strnad

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

Význam inflačních doložek roste. Často jsou však neplatné, protože nejsou správně formulované. Advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad radí, na co se zaměřit.

Partners Financial Services