"Zelené fondy" aneb vydělejte na změně (politického) klimatu

Roman Stuchlík | rubrika: Podílové fondy | 3. 4. 2007
"Zelené fondy" aneb vydělejte na změně (politického) klimatu
Firmy vyvíjející nové technologie, jež mají pomoci lidstvu snížit emise skleníkových plynů, mohou čekat pohádkové zisky. Podmínkou jsou vyšší pokuty znečišťovatelům ovzduší nebo vyšší státní dotace "čistým" technologiím. Jak investovat do "zelených" fondů, které nakupují akcie eko-technologických firem? Co trh konkrétně nabízí? Může přijít "ekologická bublina"?

Heslem letošního Fonds Kongressu ve Vídni bylo "vydělejte na změně klimatu". Mezinárodně-politické podmínky takovému investičnímu tématu nahrávají. Diskuse o Kjótském protokolu, podle něhož by se jednotlivé státy měly zavázat ke snižování emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, neustává. Sternova zpráva, podle níž je oteplování planety jisté a katastrofy a ekonomické škody při nezměněném vývoji nevyhnutelné, je stále živá. Prezident USA Bush prohlásil, že jeho vláda bude podporovat, aby americká auta jezdila více na etanol vyrobený z plodin vypěstovaných na amerických polích a méně na benzin vyrobený z ropy. Evropská unie začala prosazovat u svých členských států zvýšení podílu energie získané z obnovitelných zdrojů na 20 %.


Investorům se otvírají fondy zaměřené na eko-technologie.
Stále intenzivnější a politicky mocnější snahy odvrátit údajně hrozící globální ekologické katastrofy mohou být dobrou investiční příležitostí, upozorňují správci fondů. Nově vznikající, tzv. čisté technologie, jež mají za úkol ulehčit životnímu prostředí, jsou sice zatím ve své většině ekonomicky ztrátové, ale brzo nemusí být. Politický vývoj ve vyspělých zemích spěje k tomu, že firmy znečišťující životní prostředí budou stále více penalizovány a firmy podílející se na snižování dosavadní ekologické zátěže dotovány. Správci podílových fondů nabízeli na Fonds Kongressu možnost podílet se na optimistických vyhlídkách eko-technologických firem pomocí fondů, které nakupují akcie firem z tohoto sektoru.


Jaké eko-technologické fondy jsou k mání?

Příkladem je KBC Eco Fund Climate Change. Byl založen teprve na začátku roku 2007 a jeho investiční strategií je nakupovat akcie firem, které "aktivně bojují s klimatickými změnami a/nebo se zaměřují na snižování emisí skleníkových plynů". Nově vznikajícímu fondu se na Fonds Kongressu dostalo kvalitní publicity včetně přednášky portfolio manažera.

Již méně společnost KBC mluvila o tom, že od roku 2000 spravuje KBC Eco Fund Alternative Energy. Důvodem je nepříliš lákavě vypadající graf historické výkonnosti. Během tří let od vzniku se hodnota podílového listu propadla na 30 % hodnoty a od té doby se "škrábe" nahoru. Podobný osud na zmíněné periodě potkal většinu akciových fondů zaměřených na technologický sektor. Na potenciální investory by ale graf historické výkonnosti nepůsobil dobře, proto byl k propagaci raději vybrán nový fond, přestože investiční strategie obou fondů je velmi podobná. Největší pozice v KBC Eco Fund Alternative Energy mají například akcie firem Vestas Wind Systems, Clipper Windpower, Solarworld či Suntech Power, tedy firmy, které vyvíjejí a využívají technologie na výrobu energie z větru a slunečního svitu. Regionálně směřuje zhruba dvě třetiny portfolia do Evropy a třetinu do Severní Ameriky, ostatní kontinenty mají zanedbatelný podíl. Na periodě uplynulých tří let dosáhl fond výkonnosti 25 % v EUR.

Dalším poměrně mladým fondem je Parworld Environmental Opportunities od společnosti BNP Paribas Asset Management. Funguje od poloviny roku 2006. Investuje do akcií firem z celého světa, které jsou svojí činností spojeny s výrobou energie z alternativních zdrojů, zvyšováním energetické úspornosti, ochranou vodních zdrojů, kontrolou znečištění životního prostředí a ekologickým nakládáním s odpady. Od založení dosáhl výkonnosti 10 % v EUR.

Společnost Black Rock Merrill Lynch se pochlubila fondem MLIM New Energy Fund. Existuje od roku 2001. Investuje do technologií na využití obnovitelných zdrojů, energeticky úsporných materiálů atd.

Vše důležité o podílových fondech...
...najdete v rozsáhlé sekci fondy.penize.cz! Naleznete v ní kompletní přehled více než 1 800 podílových fondů čekých a zahraničních společností nabízených na našem trhu. Nabízíme aktuální kurzy, profily, žebříčky, poradenství s výběrem fondu. Jen si vybrat! Například pomocí našeho unikátního porovnávače korunových fondů.


Musíme si ještě počkat

Fondů zaměřených na eko-technologie bylo na letošním Fonds Kongressu prezentováno víc, popsali jsme pouze některé. Žádný z uvedených fondů zatím není dostupný českým investorům. U fondů od společností KBC a BNP Paribas se dá předpokládat, že časem budou licencované a distribuované i v ČR. I v tuzemsku je pravděpodobně dost investorů, kteří na ekologické téma slyší.

Přestože vlna eko-technologických fondů do ČR zatím nedorazila, minimálně dvě příležitosti tady jsou. První je Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy. Funguje od února 2006, v ČR byl registrován pro prodej na podzim loňského roku. Nákup podílových listů fondů Credit Suisse lze v ČR provést například na pobočkách Citibank (profil, názory). Fond investuje do akcií firem, které se pohybují v oboru využití nových zdrojů energií.

Dalším dostupným fondem je Pioneer Global Ecology. Investuje do akcií firem, které svými produkty přispívají k ochraně životního prostředí. V portfoliu najdeme například firmy, které přispívají k výrobě energie z alternativních zdrojů a k výrobě ekologických průmyslových technologií.

V ČR lze dále pořídit několik fondů, v jejichž názvu se vyskytuje slovo "sustainable" (udržitelný) nebo "socially responsible" (odpovědný). Nejedná se o fondy ze sektoru eko-technologií. Jsou to fondy s "běžným" zaměřením, například "akcie Svět", "akcie Evropa" atd., které do portfolia nezařazují akcie či dluhopisy firem, které nesplňují kritéria sociální a ekologické udržitelnosti či odpovědnosti. Definici sociální a ekologické udržitelnosti má každý fond definovánu mírně odlišně. Existují agentury hodnotící jednotlivé firmy z pohledu sociální a ekologické udržitelnosti, přiřazují jim rating. Fondy, jež zohledňují i udržitelnost či zodpovědnost, se pak zpravidla vyhýbají firmám s nízkým ratingem.

Příležitosti a rizika


Budou se přímí znečišťovatelé potýkat se stále vyššími pokutami za emise?
Stále atraktivnější mediální téma globálních klimatických změn, znečištění prostředí a globálního růstu spotřeby energie dělá reklamu akciím eko-technologických firem a zvyšuje o ně zájem u veřejnosti. Nedávno na to upozornil například list International Herald Tribune (článek "After the boom, high tech gives way to clean tech" ze dne 13. března 2007). Autor s nadsázkou tvrdí, že internetová bublina na konci minulé dekády může být vystřídána ekologickou bublinou na konci této dekády.

Důkladnou, více než stostránkovou, analýzu k tématu klimatických změn a jejich dopadů na investování a správu majetku sepsal tým ze švýcarské UBS Wealth Management. Jedná se o interní materiál z řady UBS Research Focus s názvem Climate Change.
Studie vychází z předpokladu, že budoucí změny globálního klimatu jsou objektivně dokázaný fakt, a že jsou minimálně zčásti vyvolány činností člověka. Popírači existence klimatických změn nebo podílu lidské aktivity na klimatických změnách podle studie nemají pravdu.
Změny klimatu budou mít podle názoru odborníků z UBS nesčetné investiční implikace. Některé z nich už známe, většinu z nich zatím ne. V souvislosti se změnou klimatu existují investiční rizika i investiční příležitosti. Konkrétní rozhodování je za současného stavu dostupných informací velmi obtížné.

Politická podpora je základ

Ze všeho největší dopad na zmírňování klimatických změn, a tím i formování investičních rizik a příležitostí spojených se změnou klimatu, bude mít budoucí regulatorní rámec. Zvolená budoucí národní a mezinárodní politika snižování emisí skleníkových plynů bude mít dramatický dopad na tržby a náklady firem. Obecně lze očekávat postupné zvyšování nákladů u provozů s velkými emisemi oxidu uhličitého a naopak nadprůměrné příležitosti pro růst tržeb u firem, jež nabízí technologie na snížení emisí.

Politická rozhodnutí o zvýšení či snížení veřejné podpory firmám působícím v oboru obnovitelných zdrojů mají často za následek výkyvy v tržní ceně těchto firem. Příkladem je německý zákon o obnovitelných zdrojích energie, který začal platit v roce 2004 a zavedl dotace pro solární energii. Cena akcií firem z oboru solární energie vystřelila během dvou let na pětinásobek. Něco podobného se stalo v USA, kde vláda podpořila využití etanolu. Několik "etanolových" firem využilo situace a prošlo v loňském roce primárním úpisem akcií na burze. Státní podporu soukromým firmám působícím v oboru obnovitelných zdrojů chystá i Čína.


Vyhlídky sektorů

Existují sektory, které z podstaty své produkce vypouští do ovzduší velké množství skleníkových plynů, tzv. přímí znečišťovatelé. Ti se budou potýkat se stále vyššími poplatky (pokutami) za emise. Způsob stanovování jejich výše je doménou politického lobbyingu. Firmy, které v rámci daného odvětví disponují relativně nejčistšími technologiemi výroby, mají oproti ostatním konkurenční výhodu.

Rizika a příležitosti čekají i nepřímé znečišťovatele. To jsou producenti výrobků, jejichž užívání generuje emise (automobily) nebo spotřebovává energii, jejíž výroba generuje emise (elektrické spotřebiče, nemovitosti). Kdo dokáže vyvinout energeticky nejúspornější výrobek, má konkurenční výhodu. Důvodem je pravděpodobné zvyšování koncových cen energií pro spotřebitele a chystané ekologické daňové reformy, které penalizují energeticky náročné výrobky.

Existují sektory, které jsou ohroženy fyzickou přítomností změny klimatu. To jsou sektory závislé na počasí – zemědělství, stavebnictví, těžba, ale i turistický ruch.

Příležitosti eko-technologických firem

Příležitosti pro eko-technologické firmy se dělí do dvou kategorií. První je pomoc všem sektorům při snižování energetické náročnosti výrobků a způsobů jejich produkce. Druhou je získávání energie bez vytváření emisí skleníkových plynů.

Nadějné eko-technologické projekty se dnes nejčastěji nachází v laboratořích velkých firem, kde tvoří pouze menší část jejich výzkumu a vývoje, nebo v malých rizikových firmách, pro které je úspěch vyvíjené inovace otázkou přežití.

Článek vyšel v časopise Fond Shop.

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.

Co si o investování do fondů, které nakupují akcie eko-technologických firem myslíte? Může přijít "ekologická bublina"? Budete do těchto fondů investovat?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Úspory domácností: bojíme se riskovat, slamník tak stále láká

1. 3. 2007 | Simona Ely Plischke

Úspory domácností: bojíme se riskovat, slamník tak stále láká

Co se investování týče, jsme národ velmi konzervativní. Domníváme se, že své finanční prostředky spravujeme efektivně, většinou ale vyhledáváme co nejmenší riziko. A tak nejraději "zhodnocujeme"... celý článek

Investice: Kdo v roce 2006 našel zlatý důl? A kde ho hledat v roce 2007?

4. 1. 2007 | Petr Fejtek

Investice: Kdo v roce 2006 našel zlatý důl? A kde ho hledat v roce 2007?

Před rokem jsme se zeptali několika našich analytiků, kam uložit peníze tak, aby co nejvíce nesly. Jak by dopadli investoři, kteří se jejich rad drželi? Jednoznačně dobře! A co analytici... celý článek

Rating podílových fondů: jak se vyznat v bodovací džungli

20. 12. 2006 | David Urbánek

Rating podílových fondů: jak se vyznat v bodovací džungli

Rating měl být jednoduchým pomocníkem při hodnocení kvality fondů. S rostoucím počtem jeho poskytovatelů ale vzniká nepřehledné množství hodnotících systémů, ve kterých se investoři... celý článek

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

12. 12. 2006 | Milan Šmíd | 1 komentář

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

Nalézt fond stabilně překonávající konkurenci je snem každého investora. Ačkoli takové existují, je jich velmi málo a většinou v České republice nejdou nakoupit. Narazit na stabilně... celý článek

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

6. 9. 2006 | Lukáš Marek

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

Z hlediska poplatkové politiky lze mezi tuzemskými podílovými fondy najít výjimku. Zatímco většina podílových fondů vám zinkasuje fixní poplatek za správu, ve fondu J&T Opportunity... celý článek

Partners Financial Services