Chce vláda léčit zápal plic acylpyrinem?

Chce vláda léčit zápal plic acylpyrinem?
Vyřeší vládní návrh reformy veřejných financí problémy, kterými trpí naše ekonomika? Chtěli jsme vědět, co si o chystaném projektu myslí ekonomové a zároveň lidé z praxe, tedy z podnikatelského prostředí. Předkládáme vám jejich názory, postřehy a připomínky.

Snaha současné vlády o nápravu problémů, které se za léta neřešení nakupily, je bezpochyby chvályhodná. Jde především o rychlý růst deficitů státního rozpočtu a státního dluhu. Je ale chystaná fiskální reforma opravdu tím, co Česká republika potřebuje a co přinese skutečná řešení? Jak ovlivní život občanů a české podnikatelské prostředí?

Takto hodnotí chystaná opatření ekonomové:

Martin Kupka, ČSOB

Postrádám sbližování základní a snížené sazby DPH. Jejich současná vzdálenost mně připadá příliš velká.
Domnívám se, že je třeba zrovnoprávnit OSVČ se zaměstnanci. Preferoval bych snížení zátěže zaměstnanců před zvýšením zátěže OSVČ, ale chápu, že při současném stavu veřejných financí by bylo podobné volání utopií.
Snížení daně ze zisku pro podniky je nesporně potřebný krok. Snížení předpokládané v návrhu reformy je však příliš slabé a pomalé. Jak to vypadá, všichni naši středoevropští konkurenti budou mít už od příštího roku sazbu DPPO pod 20 %, zatímco u nás se plánuje 24 % v roce 2006. O negativním dopadu této skutečnosti na atraktivnost podnikání v ČR není třeba pochybovat.

Jsem si jist, že z dlouhodobého hlediska budou pro podnikatelský sektor zřetelně převažovat pozitivní efekty. Existující výrobní zdroje budou v ekonomice efektivněji rozmístěny a financování se stane dostupnějším. Bez radikální fiskální reformy bychom nemohli pomýšlet ani na přijetí eura a získání s ním spojených výhod. Z krátkodobého hlediska mohou být chystanými reformami někteří podnikatelé (zejména asi ti působící ve službách) opravdu vystaveni zvýšenému zatížení, ale nemyslím si, že by si většina z nich nedokázala se vzniklými problémy poradit.

Pokud navrhované změny projdou parlamentem, českým veřejným financím se uleví, k úplnému uzdravení však ještě bude daleko. Postrádám zejména zřetelnější obrysy nezbytné penzijní reformy. Explicitně bych ještě zmínil užitečnost zavedení společného zdanění manželů, zrušení dědické daně a daně z převodu nemovitostí nebo zavedení minimální daně pro živnostníky.

Podle mého názoru je fiskální reforma v navrhované podobě vcelku vyvážená a nejsem si jist, podle jakých kritérií by se měla konstruovat reforma minimálně stejně efektivní a přitom jednoznačně sociálně spravedlivější.


Petr Žaluda, Credit Suisse Life & Pensions v ČR

Zvýšení vyměřovacího základu pro odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u OSVČ je výsledkem reálného pohledu na věc. Dosavadní možnosti vytvářely určitý neoprávněný bonus, který byl navíc i jedním ze zdrojů deficitu státního důchodového účtu.
Domnívám se, že sazba DPH by měla být jednotná. Odborníci by měli určit její výši.
Nemyslím si, že by majetkové přiznání bylo účinným nástrojem jak vytvořit fungující daňovou politiku. Občané, kteří řádně platí daně a mají majetek v ČR, jsou z pohledu daní v pořádku. Pro ty, co mají majetek mimo území ČR nebo neplatí daně či obcházejí zákon o dani z příjmu, je to opět problematika výběru současně splatných daní podle zákona a o důsledné kontrole jejich výběru.

Jedná se o reformu veřejných financí, proto se bude týkat občanů této země, kteří využívají služby financované státem. Zde je nutné říci, že to nejsou ti s vysokými příjmy. Ve věci zatížení jednotlivých skupin občanů myslím, že by zatížení mělo být proporcionální a úměrné příjmům. Zde by bylo velmi nepříjemné, kdyby byly zasaženy rodiny s dětmi a tím omezeny možnosti další generace, což by zvětšilo demografickou depresi ve společnosti. Reforma, myslím, není jen o utahování opasků, ale především o systémových změnách.

Z pohledu krátkodobého může dojít k určitému ekonomickému zatížení obyvatel i podnikatelských subjektů, ale to je cena za dlouhodobý pozitivní efekt. Vyčíslit efekt opatření je věcí ekonomů, národohospodářů a jiných odborníků. Změny týkající se financí státu je možné rychle a dobře vymyslet, horší je tuto záležitost prosadit a nakonec ze všeho nejvíce obtížné je důsledně vést změny tak, aby byl udržen zamýšlený cíl a změny přinesly efekt.

Navíc musím říci, že pokud je tato reforma začátek cesty reforem, pak je to v pořádku. Pokud se však jedná o první a zároveň poslední krok, potom je třeba se zamyslet, zda tato reforma není z pohledu státního deficitu pouze kosmetickou úpravou.


Petr Mach, Centrum pro ekonomiku a politiku

Reformu považuji z kvantitativního hlediska za nedostatečnou a z kvalitativního hlediska za nesystémovou. Celkový objem navrhovaných škrtů a zvýšení daní může zastavit růst deficitů státního rozpočtu, ale nezabrání růstu míry státního zadlužení. Reforma neznamená kvalitativně systémový krok ke zlepšení daňového systému, neobsahuje prorůstový impuls. Reforma obsahuje ad hoc úpravy, ale nemění celkový systém daní a veřejných výdajů tak, aby byl celý systém více motivační. Za skutečnou změnu bych považoval zavedení rovné daně a důslednou reformu penzijního systému.

Za užitečné považuji omezení tempa valorizace životního minima, od kterého se odvíjejí sociální dávky. Na základě tohoto kroku by docházelo k poklesu podílu řady dávek (např. přídavků na děti) vůči HDP, což by systematicky zlepšovalo veřejné finance. Pravdou je, že tento krok by postihl především rodiny s dětmi. Doporučoval bych další omezení výdajů, které stát platí i rodinám s vyššími příjmy (např. zásadnější omezení dotací stavebního spoření), aby byl sociální dopad rovnoměrnější a reforma účinnější.

Za symbolické a málo účinné považují snížení daně z příjmu právnických osob. Jako účinnější bych viděl zavedení systému rovné daně a omezení systému selektivních investičních pobídek.

Za zásadní chybu považuji zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Lidé tuto možnost dobrovolně využívali s vědomím, že je čeká jen minimální starobní důchod. Zvýšením vyměřovacího základu dnes stát zvyšuje výdaje na důchody v budoucnu, a vlastně tím implicitně zvyšuje zadlužení.

Přesunutí služeb do vyšší DPH vyplývá z toho, že občané schválili vstup do EU. Vláda by však udělala lépe, kdyby místo jednostranného zvýšení DPH sjednotila DPH na 15 procentech pro všechny služby a výrobky.


A takto podnikatelský sektor:

Eduard Míka, zabývá se především restrukturalizacemi společností, které se dostaly do problémů

Podle mého názoru reforma veřejných financí v navrhované podobě nic neřeší. Nedotýká se totiž podstaty problémů a i nadále se opírá o stát v jeho dosavadní paternalistické podobě. Má-li se stát začít chovat jako kterákoliv jiná ekonomická jednotka, jež může utratit jenom tolik, kolik si vydělá – a chce-li utratit více, musí se zadlužit a dluh s úroky následně splatit, musí zredukovat sám sebe jen na ty funkce, které je na úrovni státu účelné realizovat. Vše ostatní musí přenést na občany, kteří musejí převzít odpovědnost sami za sebe, a na občanské komunity, které musí získat právo rozhodovat o věcech, o kterých by rozhodovat měly.

Z hlediska podnikatelského prostředí nebude mít připravovaná reforma téměř žádný dopad. Neodstraňuje totiž příčiny, které představují hlavní překážky pro rozvoj podnikání v České republice. Stejně tak nepředpokládám, že by připravovaná reforma měla nějaký dopad na společnosti, do kterých jsem jako investor vstoupil. Snížení sazby daně z příjmu právnických osob o pár procent může stěží stimulovat podnikatelský duch, který je potlačován řadou dalších faktorů.
Stejně nepatrný význam však navrhovaná reforma bude mít i pro stav veřejných financí. Podaří-li se jí prosadit, bude jejím jediným výsledkem prodloužení agónie stávajícího koaličního slepence. Nová vláda bude po příštích volbách stát před stejným problémem. Jen o několik měsíců nebo let později v době, kdy problém veřejných financí bude mnohem horší.


Bedřich Danda, Sdružení podnikatelů ČR

Podnikání v ČR ovlivní chystaná reforma významně. Zcela určitě odpadnou živnostníci, kteří pracují na živnostenský list, švarc systém. Neboť dnes platí minimální sociální a zdravotní cca 1 300 Kč a pokud jim bude navýšena tato "sociálka" na cca 4-5 000 Kč, přestanou "podnikat", na Úřadu práce si nechají vyplatit podporu ve výši cca 5 000 Kč a půjdou k bývalému zaměstnavateli pracovat za 1/2, tj. 5 000 bez faktury!

A nejen to, v důsledku recese a celkového stavu ekonomiky v Evropě může dojít po zavedení registračních pokladen ještě k dalšímu odlivu "podnikatelů". A to již nemluvím o zavedení minimální daně pro všechny, ať vydělávají, či jsou ve ztrátě. Prostě tomu nerozumím a bohužel mám v ruce dokument, na kterém se dohodly některé zaměstnavatelské svazy s odbory, že jde o jejich společné stanovisko. Sdružení podnikatelů jako jediný zaměstnavatelský svaz hájí zájmy těchto nejmenších podnikatelů - živnostníků a již 3 roky se nám daří odrážet útok registračních pokladen a dalších ekonomických nesmyslů, nevím zda to ještě vydržíme. Faktem zůstává, že výrobci peněz-podnikatelé se nebrání reformě, i když bude pro některé likvidační a příjemci peněz-odbory křičí a dělají revoluce, je to vůbec možné? Kam jsme se to dostali?


Kvido Štěpánek, Isolit-Bravo

Chystaná reforma je podle mne krokem správným, nikoli však dostatečným. Reforma by měla být provedena v rozsahu jako na Slovensku. Domnívám se, že pozitivní dopad na podnikání bude malý.

Očekávám, že by se po provedení reformy mělo podnikat lépe, přinejmenším ze dvou důvodů:
- zvýší se tlak na záměrně nepracující, kterých je z oněch 9,5 % naprostá většina. Tím se povzbudí trh práce a mělo by se snížit nedůstojné "shánění" slušných pracovníků a podbízení se zaměstnavatelů.
- sníží se daně ze zisku firem, čím se jim o něco málo uvolní ruce k větším investicím.

Na druhé straně národní ekonomika je v tuto chvíli již tak nezdravá, že reforma odpovídá léčbě pacienta s těžkým zápalem plic acylpyrinem. Je tedy otázkou, zda pacient takovouto terapii přežije.


Co si o názorech ekonomů a podnikatelů myslíte? S čím souhlasíte a co se vám naopak "nezdá"? A jak vůbec hodnotíte chystanou reformu? Přidejte svůj názor!

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 6. 2003 10:07, Piskot

Add majetková přiznání. Nevíte někdo, jaká částka je v návrhu? Kdo bude platit odhady, které budou asi nutné? Jak se bude počítat cena většího nájemního domu v Praze, ve kterém je zatím regulované nájemné a není v něm žádná provozovna?

+30
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 6. 2003 15:03, David

Musím se zapojit do debaty o živnostnících. Poslední dobou mám z nich velmi špatný pocit. Nechal jsem si od několika malých firem dělat pár věcí na zakázku. Všichni při placení se ptali, jestli to chci na fakturu nebo bez a že to bude levnější. Já chci vždy fakturu, protože jsou potom problémy s reklamací a hlavně tento živnostníček okrádá stát, potažmo nás. Já když kouknu na výplatní pásku, tak se zhrozím toho, kolik zaplatím na poplatcích nazvaných daň, soc. pojištění, zdravotní pojištění. Já si nemůžu vybrat, že polovinu platu chci jen tak bokem a druhou polovinu na pásku. A z ní si ještě odečíst zákonné možnosti. Proto jsem pro, aby si živnostníci platili vyšší sazby. Nechápu, jak si živnostník může s červenými čísly kupovat nová auta, děti posílat na studie do zaharničí. Proto když bude referundu, budu hlasitě říkat ano.

-11
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Na skutečnou reformu si musíme počkat

10. 6. 2003 | Vladimír Pikora

Na skutečnou reformu si musíme počkat

Navrhovaná reforma veřejných financí jde v zásadě správným směrem. Je ovšem připravována nesourodou vládou, která na mnoho věcí jen těžko hledá společný názor. A tak se z důkladné reformy... celý článek

Máme Slovensku závidět chystanou reformu?

4. 6. 2003 | Jiří Majer | 1 komentář

Máme Slovensku závidět chystanou reformu?

Naši východní sousedé si řádně vyhrnuli rukávy a daňová reforma, kterou chystají, zřejmě nebude jen "aby se neřeklo". Jak tedy bude vypadat a jak ovlivní Českou republiku?

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.