Rodinám s dětmi se sníží sociální pojištění. Ostatní to zaplatí

Ondřej Tůma | rubrika: Co se děje | 28. 5. 2015 | 22 komentářů
Důchodová komise předkládá vládě další návrh na úpravu penzijního systému. Sociální pojištění by se vám mělo nově vypočítávat podle toho, kolik dětí právě vychováváte.
Rodinám s dětmi se sníží sociální pojištění. Ostatní to zaplatí

Na konci minulého týdne představila důchodová komise další návrh na dílčí úpravu penzijního systému. Rodiče, kteří v domácnosti vychovávají více dětí, by podle něj měli platit nižší sociální pojištění, aniž by se ale měnil vyměřovací základ pro jejich důchod. Naopak jestliže nyní žádné dítě nevychováváte, odvody se vám mírně zvýší. „Pokud náš návrh přijme vláda a bude promítnut do zákonné normy, tak povinné sociální pojištění, v této zemi platné už od roku 1993, bude poprvé diferencovat procentní výši odvodů podle toho, jestli pečujete o děti, nebo ne,“ řekl při představování návrhu sociolog Martin Potůček, který důchodové komisi předsedá.

Čím víc dětí, tím nižší odvody

Jedním z cílů důchodové komise je „postupné narovnání transferů mezi rodinou a společností“. Současný penzijní systém prý dostatečně nezohledňuje zásluhy rodičů na výchově dalších plátců daní a pojistného. Návrh komise má ulehčit rodinám v období péče o nezaopatřené děti. „Naše výpočty jasně ukazují, že rodiny s dětmi jsou současným systémem trestány. A týká se to všech příjmových kategorií. Typické přitom je, že u rodin se středními a vyššími příjmy se tato ztráta výrazně zvyšuje. To všechno se pak projevuje i v nižší porodnosti,“ vysvětloval v nedávném rozhovoru pro Peníze.cz vedoucí třetího pracovního týmu důchodové komise Otakar Hampl:

V praxi by toto opatření mělo fungovat tak, že základní sazba odvodů na sociální pojištění vzroste z 28 na 29 procent. Pro ty, kteří se nestarají o nezaopatřené dítě. Rodičům s jedním dítětem by zůstala stejná sazba jako nyní. U dvou dětí by se sociální pojištění snížilo na 26,5 procenta, domácnosti se třemi dětmi by odváděly jen 24 procenta, a pokud byste vychovávali dokonce čtyři nebo více dětí, tak by se vám pojištění snížilo až na 21,5 procenta. Vyměřovací základ pro starobní důchod by ale zůstal v plné výši, takže by se nižší odvody neprojevily snížením budoucí penze.

Dítětem se v návrhu rozumí nezaopatřené dítě (viz box). Nastavení nižších pojistných odvodů a doložení péče o nezaopatřené dítě by mělo být obdobné či stejné jako při uplatňování daňového zvýhodnění na děti. Nemělo by tedy dojít k zásadnímu navýšení administrativy.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Vícečlenné rodiny si polepší

Podle modelových výpočtů, které důchodová komise zveřejnila ve svých pracovních materiálech, by si průměrně vydělávající domácnosti se dvěma dětmi měly díky navrhovanému opatření každý měsíc polepšit o 677 korun. Se třemi dětmi dokonce o 1805 korun. Rodiny s jedním dítětem by zůstaly na nule. A pokud naopak v dvoučlenné domácnosti žádné vyživované dítě není, její rozpočet by byl proti dnešku každý měsíc hubenější o 451 korun.

Dopady změn sazeb pojistného na příjem domácnosti

Dopady na měsíční příjem domácnosti (Kč)

Počet dětí v domácnosti

0

1

2

3

4

50 % mediánové mzdy

-226

0

338

902

1466

100 % mediánové mzdy

-451

0

677

1805

2932

Dopady na měsíční příjem domácnosti jsou modelově vyčísleny pro (rodičovský) pár, ve kterém oba pracují.

Dopady změn sazeb pojistného na celoživotní příjem domácnosti v případě výchovy středoškoláka (nezaopatřených dětí do věku 19 let)

Počet dětí v domácnosti

0

1

2

3

4

Celoživotní dopady (Kč)

-216 547

-113 687

20 301

204 366

368 130

Dopady změn sazeb pojistného na celoživotní příjem domácnosti v případě výchovy vysokoškoláka (nezaopatřených dětí do věku 25 let))

Počet dětí v domácnosti

0

1

2

3

4

Celoživotní dopady (Kč)

-216 547

-81 205

101 506

366 777

611 746

Dopady na celoživotní příjem domácnosti jsou modelově vyčísleny pro celoživotní nezměněný mediánový příjem a jsou uváděny v současných cenách.

Zdroj: výpočty důchodové komise

Kalkulačka budoucího důchodu

Kolik to sype?

Kolik platíte měsíčně na sociálním pojištění, to asi víte. (Pokud ne, vyzkoušejte si naši kalkulačku čisté mzdy, je to poučné.) Děláte to prý kvůli důchodu. Kolik to tak ale může sypat? Máme pro vás kalkulačku, která propočte, s jak vysokým důchodem při výši svých odvodů na důchodové pojištění můžete počítat. Pokud máte do penze ještě daleko, tak alespoň orientačně.

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Investovat a šetřit!

Jasně – dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat:

naši komisaři

Komisaři vymýšlejí, jak zreformovat důchodovou reformu. Na Peníze.cz jsme zatím důkladněji vyzpovídali čtyři. 

Šéfoval dvěma komisím pro reformu důchodů, v té dnešní je jako zástupce Asociace penzijních fondů. Nyní přestupuje do pojišťovnictví.

Vysoce postavený odborář. Dnes šéf pracovního týmu důchodové komise, který má na starosti rušení druhého pilíře a přestavbu třetího.

Sociolog. Dlouholetý expert ČSSD na důchodovou problematiku. Šéf současné mnohohlavé důchodové komise.

Teoretický ekonom se zájmem o demografii. V důchodové komisi má na starosti přerozdělování. Míněno přerozdělování vybraných peněz. Říká, že dlouhodobě znevýhodňujeme rodiny s dětmi – a že bychom je naopak měli podpořit.

Kolik to bude stát stát

Zástupci důchodové komise tvrdí, že se snaží přicházet se změnami penzijního systému, které by příliš nezatěžovaly státní rozpočet. A také návrh diferenciace pojistných odvodů podle počtu vychovávaných dětí by podle Otakara Hampla měl být rozpočtově neutrální. Deficit, který by mohl vzniknout tím, že stát bude za zvýhodněné rodiče doplácet jejich důchodové pojištění na úroveň základní sazby, bude prý dostatečně kompenzován jednoprocentním navýšením pro ty, kteří o žádné dítě nepečují. Navýšení odvodů se tak netýká pouze bezdětných, ale i rodičů, kteří už děti ve své domácnosti nevychovávají. Podle propočtu třetího pracovního týmu by dokonce mohlo opatření státní kase přinést 178 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí je však při vyčíslování dopadů návrhu mnohem opatrnější, celkový výběr sociálního pojištění by sice mohl zůstat plus minus nezměněný, ale zároveň se prý může ročně propadnout až o čtyři miliardy korun.

Na změny pojistného a případné oslavy či smutek je ovšem zatím čas. „Doporučení důchodové komise nyní podrobně rozpracuje odborný aparát Ministerstva práce a sociálních věcí nejprve formou zásad a následně i formou návrhu paragrafovaného znění novely příslušných právních předpisů (zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), který bude nejprve předložen do vnějšího připomínkového řízení a následně předložen vládě,“ řekl portálu Peníze.cz tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Další cesta návrhu bude probíhat obdobně jako u jiných legislativních úprav. Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že materiál předloží do vnějšího připomínkového řízení ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. „Zavedení slevy na pojistném bude mít dopad do státního rozpočtu, proto by bylo vhodné, aby toto opatření platilo od 1. ledna. MPSV považuje za možný termín 1. leden 2017,“ dodává Petr Habáň.

Co na to vláda

Aby mohl návrh vejít v platnost, bude ho vládní koalice muset nejprve protlačit Sněmovnou. Není přitom ještě úplně jasné, zda ho bez výhrad podporují všechny vládní strany. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová i její ČSSD za návrhem stojí. Podobně je na tom i KDU-ČSL. „Návrh na diferenciaci sazeb pojistného pro rodiny s dětmi je v souladu s naším programem a stranou nominovaní experti se aktivně podíleli na jeho přípravě. Vítáme, že se ve spolupráci zúčastněných expertů i politiků v odborné komisi podařilo připravit a propočítat takovou verzi návrhu, která nakonec v komisi nalezla širokou podporu. Návrh zároveň posílí zásluhovost a přispěje k narovnání transferů v rámci stejně příjmových domácností,“ řekla portálu Peníze.cz mluvčí lidovců Petra Hrušová.

Naopak druhá největší koaliční strana ANO stále váhá. Problém je prý zejména v tom, že není jasné, co přesně by změna znamenala pro státní rozpočet. „Nelze vyslovit jednoznačné stanovisko bez toho, aby byly kvalifikovaně propočteny dopady do státního rozpočtu. Dopady návrhu, které uvádí komise na svých stránkách, jsou i po korekci Ministerstva práce a sociálních věcí jen hrubým odhadem ve velkém rozptylu, které nemohou být vodítkem. Diferenciace plateb pojistného v závislosti na počtu dětí je krokem, který by přinesl výsledky jen v ideálním případě – tedy že rodinám s dětmi se uleví v období jejich výchovy a tyto děti pak budou přispívat v době svého zaměstnání do systému. Praxe však může přinést řadu situací, které se tomuto předpokladu vymykají a účel opatření nebude splněn,“ odpovídá na náš dotaz Jaromír Hasoň z oddělení komunikace hnutí ANO a dodává, že si ministr financí Andrej Babiš nechal zpracovat vlastní studii o důchodovém systému, kterou by měli zástupci ANO v důchodové komisi v dohledné době prezentovat.

Výsledky důchodové komise

Zrušení druhého pilíře: Šlo o první úkol důchodové komise. Návrh na zrušení vlajkové lodi penzijní reformy vlády Petra Nečase předložila komise vládě už loni v létě. Ta ho definitivně schválila letos v květnu. Klienti penzijních společností, kteří vstoupili do druhého pilíře, mají možnost vrátit vyvedené peníze zpět do prvního průběžného pilíře, nebo si je naopak můžou nechat a o něco si tak snížit budoucí důchod.

Úpravy ve třetím pilíři: Ve třetím pilíři si spoří na stáří zhruba 4,75 milionu Čechů. Důchodová komise chce dosáhnout toho, aby si lidé odkládali vyšší částky a aby se do systému zapojilo co nejvíc mladých lidí. Jedním z prvních návrhů, který už odsouhlasila vláda, je zrušení věkové hranice pro vstup do třetího pilíře. Pokud budou souhlasit i zákonodárci, rodiče budou moci posílat peníze svým dětem do důchodových účastnických fondů. Vláda také schválila návrh, aby se odpustila daň z výnosu klientům, kteří si peníze ze třetího pilíře nenechají vyplatit jednorázově, ale formou renty po dobu alespoň deseti let. Komise by také ráda ve větší míře zapojila do třetího pilíře zaměstnavatele.

Přehodnocení důchodového věku: Zatímco předchozí vláda odstranila věkový strop pro odchod do důchodu, současná komise navrhuje tento krok revidovat. Lidé by podle ní měli strávit v důchodu přibližně čtvrtinu života. Přesné parametrické nastavení by se mělo upravovat každých pět let podle aktuálního demografického vývoje. Návrh zákona nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Společný vyměřovací základ manželů: Návrh, aby manželský pár za dobu společného soužití měl stejný vyměřovací základ pro starobní penzi, předala důchodová komise vládě loni v prosinci. Ministerstvo práce a sociálních věcí však při vypracování konkrétní legislativní podoby nabralo zpoždění: „Od ledna 2015 jsme začali připravovat věcný záměr návrhu zákona. Při přípravě ministerstvo identifikovalo určité riziko aplikace sdílení v původně navrhované podobě, které by systematicky poškozovalo některé dvojice. Proto byl v průběhu února a března na třetím pracovním týmu odborné komise pro důchodovou reformu projednán modifikovaný návrh na sdílení procentních výměr důchodů. Na základě rozhodnutí vlády o připraveném věcném záměru a dalším postupu bude v souladu s rozhodnutím vlády případně připraven samotný návrh zákona,“ vysvětluje Petr Habáň z MPSV.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 5. 2015 6:36

Usetrim 500 pri prumerne mzde, ale výdaje na dítě mi stoupají daleko rychleji. Nejde o to mít v rodině zdrave , vesele a svobodné dite.Jde o to, aby stat mel plátce dani! Kdyby mne stát tolik nezdanoval a nenarizoval co všechno mám platit, uživil bych i víc jak 2 děti. Jediné co stát vytváří z obyčejných lidi jsou ekonomičtí vazalové jeho bezedneho krku.

+28
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

29. 5. 2015 0:06, Rada

"Jo, tak to je super nápad :-( A my, kteří už jsme děti vychovali a už taky sypou státu, si to za odměnu zaplatíme za ty, co je teprve vychovávají."

Jak by tedy stát měl podpořit vás? Dopočítat a doplatit vám ušlou podporu za dobu, kdy jste živila děti?

"Za 20 let už důchody stejně nebudou,..."

Na to jste přišla jak? Vy vidíte do budoucnosti?

"Jedinou cestu vidím ve snižování nebo nejlépe úplném zrušení jakýchkoliv sociálních dávek pro pijavice, čímž se ušetří ročně několik miliard korun..."

Je otázkou, jestli by se ty pijavice smířili se ztrátou příjmu a nebo jestli by si výpadek příjmů vynahradili drobnými krádežemi (kterým je dost těžké zabránit a za které většinou není nikdo potrestán).

"...a pochybuji, že většina z nich se bude ochotná a schopná přizpůsobit tomu, čemu my pracující lidé říkáme reálný život."

Myslíte ten reálný život, kdy je fůra lidí dopoledne na internetu a mudruje na tím, jak je všechno blbě? Jo jasně, většina určitě měla noční směnu a nemůže usnout a nebo teprve půjdou na odpolední:))

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Otakar Hampl: Důchodový systém trestá rodiče, že mají děti

18. 4. 2015 | Ondřej Tůma | 26 komentářů

Otakar Hampl: Důchodový systém trestá rodiče, že mají děti

Tým, který řídí, má v důchodové komisi na starost systémové analýzy, zásluhovost a převody peněz mezi státem a rodinami. S Otakarem Hamplem jsme mluvili především o tom, koho důchodový... celý článek

Nápady důchodových reformátorů: Nový penzijní věk, sdílené penze manželů a jiné

12. 1. 2015 | Ondřej Tůma | 25 komentářů

Nápady důchodových reformátorů: Nový penzijní věk, sdílené penze manželů a jiné

Připravili jsme pro vás přehled změn, které se chystají na náš penzijní systém. Některé už projednala a odsouhlasila vláda, jiné teprve projednávat bude, některé teprve zváží důchodová... celý článek

Konec solidarity naruby? Důchodová komise vymýšlí, jak podpořit rodiny s dětmi

1. 12. 2014 | Ondřej Tůma | 42 komentářů

Konec solidarity naruby? Důchodová komise vymýšlí, jak podpořit rodiny s dětmi

Zůstali jste doma s dětmi a v důchodu vás čeká jen almužna? Vychovali jste státu budoucí plátce daní a pojistného, ale ten vás za to nijak neocení? Důchodová komise to chce měnit a... celý článek

Očima expertů: Nástupce penzijního připojištění skoro nikdo nechce. Jak ho udělat přitažlivější?

22. 8. 2014 | Ondřej Tůma | 25 komentářů

Očima expertů: Nástupce penzijního připojištění skoro nikdo nechce. Jak ho udělat přitažlivější?

Druhý pilíř penzijního systému je odepsán. Na penzijní připojištění si lidé posílají tak málo, že v důchodu jim to mnoho nepomůže, zaměstnavatelům se nechce příliš přispívat a o nové... celý článek

Martin Potůček: Žijeme v kapitalismu, ale důchody máme pořád socialistické

26. 6. 2014 | Ondřej Tůma | 33 komentářů

Martin Potůček: Žijeme v kapitalismu, ale důchody máme pořád socialistické

Proč našemu penzijnímu systému začal ujíždět vlak už v devadesátých letech? A proč je dnešní výpočet věku odchodu do důchodu nesmyslný? To se dozvíte v pokračování rozhovoru s šéfem... celý článek

Partners Financial Services