Příští rok do penze? Spočítejte si důchod na aktualizované kalkulačce

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 7. 12. 2012 | 2 komentáře
Už několik týdnů přinášejí Peníze.cz články o novinkách roku 2013. Chystáte se příští rok do penze? Výše důchodu a podmínky pro to, abyste na něj získali nárok, se budou trochu měnit: Spočítejte si důchod na naší kalkulačce. A ti, kteří i v roce 2013 budou chodit do práce, si na jiné kalkulačce můžou budoucí důchod spočítat aspoň orientačně.
Příští rok do penze? Spočítejte si důchod na aktualizované kalkulačce

Máte za sebou devětadvacet odpracovaných let? Pak patříte do početné skupiny těch, kteří příští rok můžou začít pobírat penzi. I když formulace v první větě přirozeně není tak docela přesná: spíš než o odpracovaná léta jde o počet let, kdy jste byli „účastni na důchodovém pojištění“.

Při dosažení důchodového věku

činí potřebná doba pojištění:

v roce 2010

26 let

v roce 2011

27 let

v roce 2012

28 let

v roce 2013

29 let

v roce 2014

30 let

v roce 2015

31 let

v roce 2016

32 let

v roce 2017

33 let

v roce 2018

34 let

po roce 2018

35 let

Zdroj: ČSSZ

„Od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito,“ upozorňuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová. Jak přesně se potřebná doba pojištění prodlužuje, zjistíte v tabulce vpravo.

Pro ročníky narození 1936 až 1977 stanovuje přesný věk odchodu do důchodu zákon o důchodovém pojištění. Přesné cifry pro ostatní ročníky pak najdete přímo v zákoně nebo na webu České správy sociálního zabezpečení. Anebo zvolíte jednodušší cestu a použijete kalkulačku od Peníze.cz:

Výpočet důchodového věku

+

Další kalkulačky

Nárok na starobní důchod vám vznikne také v případě, že jste sice splnili kratší dobu pojištění, ale dosáhli jste vyššího věku – pokud tedy spadáte do některé z kategorií uvedených v následující tabulce:

získaná doba pojištění:

při dosažení důchodového věku

15 let

před rokem 2010 alespoň 65 let

16 let

v roce 2010 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

17 let

v roce 2011 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

18 let

v roce 2012 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

19 let

v roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

20 let

po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

Zdroj: ČSSZ

Nárok na starobní důchod vznikne také lidem, kteří sice nesplnili tyto podmínky, ale dosáhli důchodového věku po roce 2014 a získali alespoň 30 let tzv. ‚čisté‘ doby pojištění, tj. doby, do které se nezahrnují náhradní doby pojištění (evidence u úřadu práce, doba studia po 18. roce věku, pobírání plného invalidního důchodu apod.),“ doplňuje mluvčí ČSSZ.

Anketa

Jste spokojeni se svým důchodovým věkem?

Zkontrolujte, jestli má sociálka správné údaje

Pokud se vám čas odchodu do důchodu přibližuje, není vůbec od věci dát si své věci do pořádku – čili v dostatečném předstihu zkontrolovat, jak jste na tom s dobou důchodového pojištění a zda má sociálka všechny vaše údaje správně spočítané. „Stačí požádat o zaslání výpisu dob pojištění. Výše důchodu je přímo závislá na délce získané doby pojištění a na výši výdělků. Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé ověří údaje v evidenci České správy sociálního zabezpečení, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich důchodu,“ vysvětluje Jana Buraňová.  O tom, že se úřad může docela snadno seknout v počtech a důchod vám nedopatřením snížit, už jsme na Peníze.cz psali:

Náhradní doba pojištění

Zmatek často mívají lidé v tom, jak zamíchá jejich nárokem na důchod doba, kdy byli vedeni na úřadu práce jako nezaměstnaní. „Doba vedení v evidenci úřadu práce je tzv. náhradní doba pojištění a v současné době platí, že rozsah zápočtu doby evidence u úřadu práce je závislý na tom, v jakém období byla doba získána a zda byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,“ vysvětluje Jana Buraňová. Co konkrétně to znamená, zjistíte v boxu:

Doba strávená v evidenci úřadu práce

 • doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání před 1. 1. 1996 se započítává plně a bez  omezení
 • doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • doba vedení v evidenci uchazečů, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku lze hodnotit pouze jeden rok.

Pokud byla náhradní doba pojištění  (v rámci vedení v evidenci úřadu práce) získána do 31. 12. 2009, hodnotí se pro posouzení nároku na důchod (pro získání potřebné doby pojištění) plně, ale pro výši důchodu jen v omezeném rozsahu 80 procent. Doba evidence u úřadu práce získaná po 31. 12. 2009 se pro nárok na důchod i jeho výši hodnotí pouze v rozsahu 80 procent.

Zdroj: ČSSZ

Vedle evidence na úřadu práce však existují také další situace, které se za náhradní dobu pojištění považují – pokud k nim tedy došlo po 31. 12 1995. Jejich výčet najdete v následujícím boxu:

Další „náhradní doby pojištění“

 • doba studia na střední (vyšší odborné škole) nebo vysoké škole v ČR po dobu prvních šesti let po 18. roce věku získaná v období před 1. 1. 2010; doba studia po 18. roce věku získaná po 31. 12. 2009 již není náhradní dobou pojištění
 • doba teoretické či praktické přípravy osob se zdravotním postižením na zaměstnání
 • doba vojenské služby v ozbrojených silách ČR
 • doba civilní služby do roku 2004
 • doba osobní péče o dítě do 4 let věku
 • doba péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti
 • doba péče o blízkou osobu nebo osobu žijící ve společné domácnosti závislou na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
 • doba pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění
 • doba dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti, vzniklé v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě.

„Náhradní doby pojištění získané před 1. 1. 2010 se pro nárok na důchod (pro splnění podmínky doby pojištění) hodnotí plně, tedy stoprocentně. Pro výši důchodu se ale hodnotí plně jen doba vojenské služby, doba péče o dítě a doba péče o závislou osobu. Ostatní náhradní doby získané před 1. 1. 2010 se hodnotí pro výši důchodu pouze v rozsahu osmdesáti procent,“ doplňuje mluvčí ČSSZ. A dodává, že náhradní doby pojištění získané po 31. 12. 2009 se pro nárok na starobní důchod i pro výši důchodů redukují na 80 procent.

Pokud se stane, že se vám náhradní doby pojištění překrývají – čili například v době péče o dítě také studujete – nebo se vám kryje náhradní doba pojištění s normální dobou pojištění – čili například jste zaměstnaní a zároveň pobíráte invalidní důchod – započítává se pro nárok na důchod vždy varianta, která je pro vás výhodnější.

Pokud chcete předejít zbytečným potížím, měli byste se začít o svůj důchod starat ještě dřív, než do něj nastoupíte.

Výpočet důchodu v roce 2013

A konečně k tomu nejdůležitějšímu. Chystáte se nastoupit v roce 2013 do důchodu a zajímá vás, jak vysokou penzi od státu dostanete? Výše vaší penze se bude odvíjet od vašich výdělků od roku 1986 do roku 2012 a od doby pojištění. Zjednodušeně řečeno platí: čím vyšší výdělky a čím delší doba pojištění, tím vyšší důchod. Žádné jednoduché počty to ovšem nejsou. Proto jsme se rozhodli všechno vám ulehčit. Stačí, když svá data vyplníte do naší nové důchodové kalkulačky, aktualizované pro rok 2013, a ona všechno spočtete za vás:

Výpočet výše důchodu

Zjednodušená verze  |  Přesnější verze

Důchod přiznaný v roce:
Předčasný důchod
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Penze se příští rok bude měnit i lidem, kteří ji pobírají už letos. A zdaleka každému to radost neudělá – důchodcům totiž kvůli vládním úsporným opatřením v příštích třech letech neporostou důchody tolik, jak bylo původně v plánu. V průměru by se měly od ledna zvýšit penze o 137 korun – na místo původních 425 korun. Průměrný starobní důchod by tak měl v roce 2013 dosahovat 10 913 korun.


O dalších novinkách, které nás v roce 2013 čekají, zase v příštím díle našeho seriálu.

Tip: Ještě jedna kalkulačka!

Pokud vám do důchodu ještě nějaký ten pátek chybí, nedá se jeho výše zrovna přesně spočítat. Dá se říct, jaký by mohl být přibližně: pokud byste vydělávali tolik, kolik vyděláváte teď. A především: pokud by se do té doby, než do důchodu půjdete, nijak nezměnila pravidla. Což není právě pravděpodobné. Ale aspoň hrubá orientace je vždycky lepší než nemít ani tuchu, kterým směrem je sever.
Výpočet důchoduVěk odchodu do důchodu

Jak vysoký by mohl být váš budoucí důchod

+

Další kalkulačky

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Drahé mýty: Já se důchodu nedožiju

12. 10. 2012 | Vladimír Švorba | 20 komentářů

Drahé mýty: Já se důchodu nedožiju

Když přijde řeč na to, jak si zajistit peníze na stáří, klienti i kamarádi často mávnou rukou: „Ale co, já se důchodu stejně nedožiju.“ Pevně věřím, že se jich většina mýlí. Jenže tohle... celý článek

Práce v cizině: obstarejte si zahraniční důchod

11. 10. 2012 | Petra Dlouhá | 11 komentářů

Práce v cizině: obstarejte si zahraniční důchod

Až dnešní třicátníci dospějí do důchodového věku, na jejich penze podle všeho nebude. Současná podoba penzijní reformy možná nebude ještě dřív – nejspíš už po příštích volbách. A tak... celý článek

Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu v počtech

21. 6. 2012 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu v počtech

Nastoupili jste právě do důchodu a zdá se vám, že státem vyměřená penze je proklatě nízká? Úřad se mohl zmýlit. Není od věci si výši důchodu důkladně přepočítat. Poradíme, jak na to. celý článek

Vláda osekala zvyšování penzí. Důchodci si napřesrok pohorší. Co si o tom myslíte?

14. 6. 2012 | Martin Vlnas | 48 komentářů

Vláda osekala zvyšování penzí. Důchodci si napřesrok pohorší. Co si o tom myslíte?

Tak se nám včera ve sněmovně narodil další škrt. Poslanci vládní koalice a odpadlické trio Bém, Doktor, Šťovíček schválili novelu zákona o důchodovém pojištění. Nářky opozice penzistům... celý článek

Petr Borkovec: Výše naší penze záleží jen na nás

31. 5. 2012 | Petr Dašek | 24 komentářů

Petr Borkovec: Výše naší penze záleží jen na nás

„O stáří se s klienty bavíme už při prvním setkání. Ptáme se, jak představují svou penzi a svůj život, kdy chtějí přestat pracovat. Většinou zjistíme, že jejich představy o důchodu... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.