Důchodová reforma představuje krůček k lepšímu světu

Pavel Kohout | rubrika: Co se děje | 2. 3. 2011 | 41 komentářů
Důchodová reforma představuje krůček k lepšímu světu
Penzijní reforma navrhovaná současnou vládou bývá kritizována jako polovičaté řešení. Ve skutečnosti je to řešení méně než poloviční, ale jde o krok správným směrem. Nesmělý, ale přece jen krok – dává aspoň vzdálenou šanci, že penzisté možná jednou přestanou být ubohými „sockami“, závislými na státu a stanou se svéprávnými občany s majetkem.

Co to vlastně je důchodová reforma – a proč je nutná? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, nejprve si vysvětleme, jak funguje dosavadní průběžný systém a co je s ním vlastně v nepořádku. Představte si, že existuje hypotetická instituce zvaná třeba Všeobecná penzijní pojišťovna, a. s. Funguje tak, že u VPP si povinně platíte měsíčně ze svého hrubého příjmu nemalý podíl: 28 procent. Při odchodu do penze obdržíte na základě svého pojištění doživotní rentu.

Skutečná funkce VPP je složitější – pojištěnci s nižšími příjmy dostanou vyšší rentu v poměru k jejich pojistnému. Doplácí na ně vyšší třídy, neboť od jisté úrovně (redukční hranice) je platba do pojišťovny předmětem 90% mezního zdanění. Tomu se říká princip solidarity. Aby bylo 90% zdanění alespoň trochu zmírněno, existuje strop pro odvody, který bývá mylně interpretován jako zvýhodnění bohatých – ve skutečnosti jde jen o ztlumení do očí bijícího nepoměru mezi výší odvodů a výsledných penzí.

Bouda, za kterou by jiní šli bručet

Kdybychom se podívali na účty VPP očima finančního auditora, zaznamenali bychom několik podstatných nálezů. Za prvé, VPP nevede žádné individuální účty. Není tedy pravda, že „jakožto klient si spořím na penzi“, ale moje peníze plynou kamsi. Pojišťovna netvoří technické rezervy – nejde tedy o pojištění, ale o boudu na lidi. Moje budoucí nároky nebudou exaktně propočteny na základě odvedených prostředků, ale budou nepříliš průhledně odvozeny podle kritérií, která mají jen velmi volný vztah k objemu mnou zaplacených pojistných kritérií. Kterákoli komerční pojišťovna by byla za podobné chování předmětem kriminálního šetření.

Za druhé, VPP nevede pro jistotu vůbec žádné účetnictví. Žádná bilance aktiv a pasiv. Žádný výkaz zisků a ztrát, pouze velmi základní výkaz peněžních toků. Jakákoli soukromá firma bez podvojného účetnictví by byla dávno zlikvidována a její statutární orgány by čelily trestnímu stíhání. Neexistence účetnictví ovšem slouží v praxi průběžného penzijního systému pouze k zamaskování skutečnosti, že závazky jsou větší než pohledávky. Hodnota budoucích vyplácených důchodů je větší než objem budoucích příjmů. Aktiva a pasiva nesedí. To je třetí závažný nález.

Anketa

Jak má stát řešit deficit důchodového systému?

Směr řízený bankrot

Neveselou situaci hypotetické VPP by bylo možno řešit jen dvěma způsoby. Jedním z nich je finanční sanace neboli bailout, slovo, které získalo popularitu během finanční krize. Stát by mohl nepřetržitě dotovat penzijní systém z jiných zdrojů, například z  DPH.

Jinou možností řešení je řízený bankrot. Na rozdíl od náhlého kolapsu nemusí být tato možnost katastrofální. Co to vlastně je? Přiznání, že společnost není schopna dostát všem svým závazkům. Je třeba krátit nároky věřitelů. V případě dluhů a dluhopisů to znamená snížení kupónových plateb nebo odložení doby splatnosti. V případě penzijního systému to znamená posunutí důchodového věku, omezení zápočtů náhradních dob atd. Tyto tzv. parametrické reformy průběžného systému jsou vlastně skrytým přiznáním, že probíhá řízený bankrot. Slovo „řízený“ znamená, že se systém nezhroutí hned, ale lze jej držet ještě dlouho při životě za cenu osekání funkčnosti.

Shrňme si to do jedné věty. Současní důchodci jsou nuceni spoléhat se téměř výhradně na systém, který nevede řádné podvojné účetnictví, který směřuje do řízeného bankrotu a který bude nutné dlouhodobě sanovat z daní.

Taková je holá pravda, pokud ji detoxikujeme od politické propagandy a sedativ typu „zdroje jsou“.

Návrat k normálu a rodině

Ve srovnání s tím je projekt zavedení druhého pilíře návratem do normality. Člověk se v normálních podmínkách nespoléhá na jakýsi státní moloch, ale na své finanční úspory, nefinanční majetek a samozřejmě na rodinu. Odjakživa, co svět světem stojí, se lidé ve stáří spoléhali na sebe a na příbuzenstvo. Fakt, že za posledních zhruba šedesát let se situace změnila nejen u nás, ale i v takzvaně vyspělých státech, svědčí pouze o míře vyšinutosti z normálních poměrů.

Penzijní reforma navrhovaná současnou vládou bývá kritizována jako polovičaté řešení. Ve skutečnosti je to řešení méně než poloviční, ale jde o krok správným směrem. Nesmělý, ale přece jen krok – dává aspoň vzdálenou šanci, že penzisté jednou možná v budoucnosti přestanou být ubohými „sockami“ závislými na státu a stanou se svéprávnými občany s majetkem. Za půlstoletí možná budeme tam, kde jsou dnes třeba Dánové, kteří se převážně spoléhají na úspory a na stát jen z menší části.

Dalším krůčkem k lepšímu světu jsou asignace: vláda navrhne, aby lidé mohli asignovat jedno procento z hrubé roční mzdy svým rodičům. Nepatrný krůček k renesanci rodiny. Ale díky aspoň za něj.

Autor je ředitelem Partners pro strategii

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 41 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 3. 2011 9:27, zdehof

Ejhle pan Kohout znovu objevil perpetum mobile.

Tak jak nás už mnohokrát v minulosti o správnosti jediné určené cesty, jak tu hořekoval, proč se intenzívně nevydáme jako Island, nebo Irsko na cestu úspěšné prosperity, nebo proč více nevyužíváme na akciové fondy k aktivnímu zhodnocení svých naspořených prostředků, přichází s novým hitem.

Oznamuje nám, že naše zaopatření na důchod je shodné s fondovým hospodařením, které je mimořádně citlivé, na celkový vývoj společnosti ( inflaci, počet pracujících, migraci atd. ). Ale vždyť zatím to tak vůbec není. Stávající plátci se skládají na současné důchodce a jsou přesvědčeni, že budoucí plátci se zase budou skládat na ně. Stát by měl jen zabezpečit, aby objem těchto prostředků ( důchodů ) byl dostatečný, nebo přiměřený. Měl by to zabezpečit prorůstovou ekonomickou politikou, dostatkem rodících se dětí a přiměřeným příspěvkem každého na stávající seniory. Zbývající část by měl plně ponechat na lidech. Proč jim nutit, aby přispívali 2% a sám jim ještě přispíval 3% do pochybných penzijních fondů ( zkušenosti s PF VIVA jsou všeobecně známy). Chci–li si naopak rezervu pořídit v něčem jiném ( akciích Bank of Scotland, v investičním zlatě, nebo nemovitosti), mohu, ale tu povinou část stejně nedostanu.

Momentální činnost státu v oblasti důchodové reformy je adekvátní působení NERVU a Bezděkovy komise ( mimochodem je to jakoby vlci navrhovali jak stavět ohradu pro ovce ).
Pletou se zde hrušky s jablky. Vlastní spoření, příspěvky od státu, příspěvky z DPH, příspěvky od dětí. A poslední návrhy na okamžité zvýšení DPH jsou jasné, když vidíte, jak enormně narůstá dluh státního rozpočtu a výnosy ji aspoň poněkud zaplátují.

+14
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 3. 2011 15:39, Martin Štěpnička

Jsem rád, že se konečně objevilo aspoň trochu pozitivního náhledu na reformu penzí. Při vší té kritice (nutno podotnkout často oprávněné) se trochu pozapomnělo, že szávající systém je ještě horší a všechny kritizované body na navrhované reformě sám tento stávající systém již dávno obsahuje.

Namátkou:
1) Kritika nemožnosti zdědit penzi ... Copak při stávajícím systému penzi zdědit lze? Také je pouze doživotní bez nároku na dědictí renty.

2) Zvýšení DPH ... Jistě nemilé řešení, moho být provedeno jinak, ale není součástí penzijní reformy. Jen se k ní skrytě přidalo. Stávající systém je ale již nyní v deficitu 30 mld a deficit bude růst. Z něčeho se systém musí sanovat. Z největši pravděpodobnosti z daní. Pokud to stát neumí/nechce řešit jinak, než formou DPH, došlo by i bez diverzifikace do dvou pilířů ke zvýšení DPH - jen pro sanaci tohoto systému.

3) Druhý pilíř bude tunel ... Může být. Ale kdo je tohoto přesvědčení, může zůstat pouze v průběžném pilíři. Od toho se tomu říká opt-out.

4) Na druhém pilíři se obrovsky přiživí penzijní společnosti ... To zřejmě ano. Má ale někdo pocit, že stávající systém je beznákladový?

Kritiky se na reformu valila spousta. Oprávněně. Ale nevyváženě. Tento článek je konečně pohledem i z druhé strany.

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (41 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Tomáš Prouza: Jak prohrát reformu

1. 3. 2011 | Tomáš Prouza | 19 komentářů

Tomáš Prouza: Jak prohrát reformu

Do startu důchodové reformy zbývají ještě skoro dva roky, ale vládě se během týdne úspěšně podařilo zklamat a naštvat i ty, kteří by jinak reformu ze všech sil podporovali.

Tomáš Prouza: Čeká nás brutální posun v osobní odpovědnosti!

23. 2. 2011 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Tomáš Prouza: Čeká nás brutální posun v osobní odpovědnosti!

Penzijní reforma. Téma skloňované snad všemi. Proč? Jednoduše proto, že se opravdu všech týká. Co si o aktuálním vládním návrhu myslí ředitel pro péči o klienty společnosti Partners... celý článek

Penzijní reforma: Proč si hrajeme na vynálezce?

22. 2. 2011 | Aleš Tůma | 4 komentáře

Penzijní reforma: Proč si hrajeme na vynálezce?

Druhý pilíř důchodového systému se po mnoha letech odkladů začíná rýsovat. Tři procentní body ze sociálních odvodů bude moci spořit ten, kdo k nim přidá ještě dva body ze svého. Jenže... celý článek

Slovenská penzijní reforma a český patvar

21. 2. 2011 | Luboš Palata | 6 komentářů

Slovenská penzijní reforma a český patvar

Česká atmosféra kolem penzijní reformy v ničem nepřipomíná nadšení a naděje, s nimiž se před pěti lety pustilo do změny svého penzijního systému Slovensko.

Aleš Tůma: Důchodová reforma přes buřty

21. 2. 2011 | Aleš Tůma | 10 komentářů

Aleš Tůma: Důchodová reforma přes buřty

Vláda se rozhodla zvýšit DPH na naprostou většinu potravin - problém penzí tím bude jednou pro vždy vyřešen!

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.