Změny v důchodech: Vláda schválila dvě, kdy přijdou další?

Kateřina Hovorková | rubrika: Co se děje | 28. 6. 2023
Společně s konsolidačním balíčkem vláda v květnu představila i chystané změny v penzijním systému. Mezi novelami, které dnes podpořila, jsou ale zatím jenom dvě změny: vyšší odvody u OSVČ a přísnější pravidla u práce na dohodu. Další body důchodové reformy přijdou později.
Změny v důchodech: Vláda schválila dvě, kdy přijdou další?

Zdroj: Shutterstock

Hlavní část důchodové reformy bude vláda schvalovat až na podzim. Na konkrétních změnách zákonů, které jsou k tomu potřeba, ministerstvo práce a sociálních věcí stále pracuje. Počítá s tím, že návrhy do připomínkového řízení – mimo jiné k vyjádření odborářům a zaměstnavatelským svazům – pošle na konci srpna. 

Vláda dnes schválila jen dvě změny, které jsou přímo součástí takzvaného konsolidačního balíčku a vzalo si je pod sebe ministerstvo financí: limity u takzvaných dohodářů a vyšší odvody u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Obě změny mají platit už od roku 2024, zatímco další body důchodové reformy tolik nespěchají. 

Změny u dohod o provedení práce

Dohody o provedení práce (DPP) se podle ministerstva zneužívají. Když si člověk vydělá do 10 tisíc korun měsíčně, neplatí z příjmu sociální ani zdravotní pojištění. Díky řetězení těchto dohod si lidé vydělají i desítky tisíc měsíčně, ale odvody neplatí.

Státu tak přichází o platby na sociální pojištění, z něhož průběžně financuje státní důchody. Ztráty podle údajů z roku 2021 dosahují okolo 15 miliard korun ročně. Zároveň řada dohodářů nezíská kvůli tomu potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod. 

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Vláda teď chce, aby se na výdělek ze všech dohod o provedení práce, které zaměstnanec uzavře, pohlíželo jako na jeden celek. Bez ohledu na to, s kolika zaměstnavateli je sjedná.

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance a tím i pro placení pojistného na sociální zabezpečení: 

  • první limit bude stanoven pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy, což zhruba odpovídá při hodnotách letošního roku právě částce kolem 10 tisíc korun, 
  • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy, což by v letošních hodnotách odpovídalo zhruba výdělku 16 tisíc korun.

„Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod," píše se v návrhu, který dnes podpořila vláda.

Zaměstnance dostane povinnost informovat nového zaměstnavatele o tom, že uzavřel DPP i u jiného zaměstnavatele. Pokud to neoznámí, hrozí mu pokuta a bude muset zaplatit i část sociální pojištění, které za něj odvede zaměstnavatel. Informační povinnost začne platit i pro zaměstnavatele, kteří budou hlásit sociální správě všechny zaměstnance pracující na DPP. 

Změny týkající se DPP mají platit už od ledna 2024.

Vyšší pojištění pro OSVČ 

Druhá změna reaguje na to, že zhruba 60 procent podnikatelů (OSVČ) odvádí na sociální pojištění jenom minimální povinnou částku. Mají pak velmi nízký důchod, zároveň ve státním systému chybí peníze na průběžně vyplácené důchody. 

Od roku 2024 má vyměřovací základ (příjmy po odečtení výdajů) u OSVČ stoupnout ze současných 50 procent na 55 procent zisku, aby se to více přiblížilo hrubé mzdě u zaměstnanců.

Minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění u OSVČ při hlavní činnosti se má zvýšit na 40 procent průměrné mzdy z dosavadních 25 procent. Půjde o postupný růst: na 30 procent v roce 2024, 35 procent v roce 2025 a na konečných 40 procent v roce 2026.  

Měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost má dělat nejméně 11 procent obecné průměrné mzdy, dosud je to 10 procent.  

„Smyslem tohoto opatření je zachovat adekvátní podíl OSVČ na financování důchodového systému, která zajišťuje každé osobě, která splnila podmínku potřebné doby pojištění, nárok na starobní důchod v důstojné výši," píše ministerstvo financí.

Začínající OSVČ (které nově zahajují hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo ji nevykonávaly v předcházejících 20 kalendářních letech) budou mít nižší vyměřovací základ: 25 procent po dobu dvou let.

Čtěte podrobněji i s názory expertů: Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc 

Jaké další změny se chystají v penzijním systému?

V plánu je také:

  • zvyšovat věk pro odchod do důchodu
  • omezit předčasné důchody
  • namotivovat starší lidi, aby zůstali déle na trhu práce.

„Pokud bychom nezměnili důchodový systém a chtěli bychom zachovat výši důchodu tak, jako je dnes, bude muset každý člověk platit ze svého příjmu vyšší daně. A to výrazně – v roce 2050 o zhruba 7500 korun měsíčně,“ píše ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak v květnu při prezentaci novinek řekl ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka, současných důchodců se změny téměř nedotknou. Reforma míří především na mladší generace.  

Zvýšení věku odchodu do důchodu 

Úprava věku odchodu do důchodu nad dnešní hranici 65 let se od roku 2031 dotkne osob narozených po roce 1965. Hranice se má zvyšovat postupně – podle toho, jak se bude prodlužovat průměrná doba dožití. 

„Hranice důchodového věku se bude posouvat, pokud se podle dat Českého statistického úřadu bude prodlužovat věk dožití. Může se stát, že nárůst věku odchodu do důchodu nebude v některých obdobích žádný. Doba strávená v důchodu musí zůstat pro budoucí generace stejná, tedy přibližně 21,5 roku,“ píše ministerstvo. Cílem je hlavně zpomalit růst rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému.  

Výjimku dostanou lidé pracující v náročných profesích, a to ve třetí a čtvrté kategorii podle zákona o ochraně veřejného zdraví, vystavených na pracovišti vybraným rizikům, u kterých nelze vliv rizik eliminovat ochrannými pomůckami. Zároveň u těchto profesí stoupne sazba odvodů na důchodové pojištění o pět procent. A také se jim v období od časnějšího odchodu do penze do dosažení řádného důchodového věku nebude zvyšovat důchod za výkon výdělečné činnosti. Tyto změny mají platit od 2025. 

Tady si můžete spočítat svůj důchodový věk podle současných pravidel:

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Předčasné důchody se nevyplatí

Další vládní plán počítá s tím, že předčasné penze se zkrátí na maximálně tři roky z nynějších až pěti let. Zároveň se zvýší jejich penalizace. Navíc už nebudou valorizovány. Cílem je udržet lidi před důchodem co nejdéle na trhu práce.  

Psali jsme podrobně: Kolik dostanete, když půjdete dřív do důchodu? Vláda chystá změny 

Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří ve své práci odpracovali 45 let, dostanou možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek. 

Předčasný důchod. Kalkulačka výše důchodu

+
měsíců

Další kalkulačky

Zpomalení růstu důchodů 

„Aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda, budou upraveny parametry výpočtu nových důchodů. Musí dojít ke zpomalení meziročního nárůstu nově přiznaných důchodů. K těmto změnám dojde postupně v průběhu let 2026 až 2035,“ píše ministerstvo práce a sociálních věcí.

Postupně se sníží zápočet příjmů do první redukční hranice (44 procent průměrné mzdy) do výpočtového základu. Zápočet sta procent těchto příjmů se o několik procent sníží. A také se postupně sníží procenta zápočtu výpočtového základu. Současný zápočet 1,5 procenta za každý rok pojištění se sníží o několik setin procenta. 

Růst nových důchodů tak zpomalí o 150 až 200 korun ročně. 

Vyšší minimální důchod 

Každý, kdo získal pojištěnou dobu 35 let a dosáhl důchodového věku, by měl mít nárok na minimální výši důchodu. Základní výměra 10 procent průměrné mzdy se nezmění, minimální procentní výměra ale stoupne ze 770 korun na 10 procent průměrné mzdy. Nově by tak minimální důchod dosahoval v dnešních cenách 8080 korun, zatímco teď je jenom 4810 korun. 

Cílem je podpora důchodců s nejnižšími penzemi, kteří většinu života pracovali nebo pečovali o někoho jiného, ale měli velmi nízké příjmy. Se zavedením se počítá v lednu 2025. 

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme!

Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel.

Rodičovský vyměřovací základ 

Pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě – až do jeho čtyř let – se dnes používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity. Nově by se mělo vycházet z aktuální průměrné mzdy v Česku v daném roce. To by pomohlo především matkám s nižšími příjmy. 

Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne čtyř let, odvody z výdělku by se počítaly navíc, což by posilovalo motivaci pracovat i během péče o malé děti. Zůstala by ale i možnost zvolit si současný výpočet, který je výhodnější pro pečující rodiče s vysokými příjmy. Změny mají fungovat až od roku 2026. 

Sdílení důchodů u manželů

„Jeden z rodičů, zpravidla matka, se často v důsledku péče o děti méně zaměřuje na rozvoj profesní dráhy, celoživotně méně vydělává a má tak i nižší důchod. Především rozvedené a ovdovělé seniorky se pak ve stáří nezřídka ocitají v chudobě,“ vysvětluje ministerstvo, proč chce zavést sdílení důchodů u manželů. 

Manželé by se nově mohli dohodnout, že jejich odvody sociálního pojištění budou za dobu trvání manželství započítané společně. Těmto manželům by pak byl zpravidla vyměřen stejný nebo velmi podobný důchod. Opatření má být dobrovolné, o rozpočítání by šlo požádat i zpětně při odchodu do důchodu. Tato změna má přijít od ledna 2027. 

Psali jsme podrobně: Vdané ženy si polepší na důchod. Partnerky „bez papíru“ mají smůlu 

Nárok na vdovské a vdovecké důchody 

Vdovský důchod se teď vyplácí pouze při splnění určitých podmínek, například když žadatel pečuje o dítě nebo je v důchodovém věku. Bez jejich splnění nárok na vdovský či vdovecký důchod po roce zanikne. Může se však obnovit, pokud uvedené podmínky nastanou do dvou let od zániku nároku.

Nově by se toto období pro obnovení nároku mělo prodloužit na pět let po skončení předchozí výplaty. Ti, kteří berou vdovský důchod v seniorském věku souběžně se starobním důchodem, o nic nepřijdou. S úpravou se počítá od ledna 2025.

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-103
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

4. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

Lidé, kteří pracovali, ale měli velmi nízké příjmy nebo dlouho pečovali o příbuzného, si o dost polepší. V současné době mají minimální důchod jen 4810 korun – nižší než životní minimum.... celý článek

Kdy můžete do důchodu a pustí vás tam vůbec? Otestujte se

3. 12. 2023 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Kdy můžete do důchodu a pustí vás tam vůbec? Otestujte se

Znáte svůj důchodový věk? Tušíte, jak jsou teď vysoké důchody? A kolik se na ně platí peněz? Vyzkoušejte kvíz.

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

1. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

Mladí lidé dostanou od státu nižší důchod než současní penzisté, shodují se ekonomové, Navíc půjdou do důchodu později. Existuje ale řešení, jak si příjmy ve stáří o něco navýšit už... celý článek

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

24. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

Důchodová reforma prolomí dosavadní strop, věk odchodu do penze se tak zvýší. Spočítejte si, jestli a jak se chystané změny dotknou právě vás.

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

23. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

Jak řešit zoufalý nedostatek míst ve školkách? Ministr Marian Jurečka nabízí stoprocentní dotaci obcím na vznik nových dětských skupin. Plánuje také sousedské dětské skupiny a motivovat... celý článek