Příspěvek na péči 2017: Jak podat žádost a na co se připravit

Lidem, kterým vysoký věk, úraz nebo vážná nemoc brání postarat se o sebe sama, pomůže stát příspěvkem na péči. Kdo konkrétně může o dávku žádat a kolik příspěvek dělá? Poradíme.
Příspěvek na péči 2017: Jak podat žádost a na co se připravit

Příspěvek na péči můžou pobírat nemocní a nemohoucí, kteří se kvůli vážnému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních úkonů. Podmínkou navíc je, že špatný zdravotní stav trvá alespoň rok nebo se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení. Péči může poskytnout rodina, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Příjemcem dávky nicméně není pečující, nýbrž osoba, která péči potřebuje a právě z příspěvku na péči hradí pečovatelskou službu nebo služby blízké osoby. Jak s příspěvkem na péči nakládáte, může kontrolovat úřad práce, který dávku vyplácí.

Potvrzení od lékaře a sociální šetření

Právě na úřadu práce je proto potřeba Žádost o příspěvek na péči podat – příslušný tiskopis můžete stahovat v boxu vpravo. Pokud se žádost týká nezletilého dítěte, žádost podávají rodiče, respektive zákonní zástupci. Stejně tak v případě dospělých nesvéprávných osob.

Jestli úřad práce vyhodnotí žádost kladně a příspěvek na péči přizná, závisí zejména na posudkovém lékaři České správy sociálního zabezpečení. Ten totiž na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření rozhodne o takzvaném stupni závislosti. Konkrétní zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od lékaře praktického. Je proto důležité, aby měl váš praktik k dispozici všechny nálezy a zprávy i od odborných lékařů. V rámci sociálního šetření pak úředníci posuzují, kolik z deseti základních životních potřeb zvládne člověk, který o příspěvek žádá, bez pomoci druhých. Každá z životních potřeb zahrnuje několik úkonů. Pokud nezvládáte samostatně například jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Konkrétně se budou úředníci zajímat, jak zvládáte následující:

  • Mobilita – vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stoj, pohybovat se chůzi krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.
  • Orientace – poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.
  • Komunikace – vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
  • Stravování – vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
  • Oblékání a obouvání – vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
  • Tělesná hygiena – použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
  • Výkon fyziologické potřeby – včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
  • Péče o zdraví – dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
  • Osobní aktivity – navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
  • Péče o domácnost – nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek. (Tato životní potřeba se neposuzuje u osob mladších 18 let.)

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nicméně vydá opět až úřad práce. Celé řízení proto může trvat i několik měsíců. Pokud ale úředníci vaši žádost schválí, vyplatí vám příspěvek zpětně od doby, kdy jste žádost podali.

Novinka!

Pobyt v nemocnici už nediskvalifikuje

Samozřejmě může nastat i situace, kdy máte podanou žádost o příspěvek, jenže špatný zdravotní stav si vyžádá další hospitalizaci delší než 60 dní. Zatímco dříve by se v takovém případě řízení o přiznání příspěvku zastavilo, díky novele zákona o sociálních službách z minulého roku, běží nově řízení dál. Žadatel o příspěvek musí nicméně doručit úřadu práce potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb. Úřad práce pak provede sociální šetření přímo v příslušném zdravotnickém zařízení. I když úřad práce příspěvek přizná už v době hospitalizace, vyplatí ho až po jejím ukončení. Vznik nároku na příspěvek je v tomto případě od data doručení potvrzení o hospitalizaci na úřad práce.

Výše příspěvku podle stupně závislosti

Příspěvek na péči vyplácí úřad každý kalendářní měsíc, za který příspěvek náleží. Jeho výše se odvíjí především od přiznaného stupně závislosti, roli ale hraje i věk – pro osoby mladší 18 let platí vyšší částky.

Stupeň závislosti

Osoby mladší 18 let

Osoby starší 18 let

Nezvládnuté životní potřeby

Měsíční výše příspěvku

Nezvládnuté životní potřeby

Měsíční výše příspěvku

I. (lehká závislost)

3

3300 Kč

3 nebo 4

880 Kč

II. (středně těžká závislost)

4 nebo 5

6600 Kč

5 nebo 6

4400 Kč

III. (těžká závislost)

6 nebo 7

9900 Kč

7 nebo 8

8800 Kč

IV. (úplná závislost)

8 nebo 9

13 200 Kč

9 nebo 10

13 200 Kč

Ještě o dva tisíce korun víc pak můžou pobírat nezaopatřené děti mladší 18 let, pokud je jejich příjem a příjem společně posuzovaných osob nižší než dvojnásobek částky životního minima. O dva tisíce navíc můžou požádat i rodiče pečující o nezaopatřené dítě ve věku čtyř až sedmi let, závislé na péči ve III. nebo IV. stupni. Podmínku nízkých příjmů přitom splnit nemusí.

Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, můžete požádat o zvýšení příspěvku. Na úřad práce jednoduše podáte Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči, který spolu s dalšími formuláři najdete v boxu. Úřad provede další šetření a výsledek předá sociálce, která vypracuje nový posudek.

Propojeno!

Pokud se potýkáte se zdravotním postižením, můžete mít kromě příspěvku na péči nárok také na některou z dávek pro zdravotně postižené. O jaké konkrétní dávky můžete žádat a kolik dělají, se dozvíte v našem článku.

Přehled dávek pro zdravotně postižené

Proti rozhodnutí úřadu práce, například pokud příspěvek nepřizná nebo přizná nižší stupeň závislosti, je samozřejmě možné se odvolat – do patnácti dní od doručení rozhodnutí. Odvolání řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí, podat ho ale musíte prostřednictvím úřadu práce. V odvolání byste měli uvést, s čím konkrétně nesouhlasíte a požadovat můžete i osobní účast u jednání odvolací posudkové komise. Pokud nebude souhlasit ani s verdiktem ministerstva, můžete do dvou měsíců od doručení podat žalobu ke krajskému soudu. Další alternativou je znovu podat žádost o přiznání příspěvku na úřadu práce.

Nezapomeňte také, že pokud musíte strávit nějaký čas v nemocnici a hospitalizace trvá od prvního do posledního dne v měsíci, příspěvek na péči vám za tento měsíc nenáleží. Stačí ale jeden den z měsíce strávený doma a úřad práce příspěvek na péči vyplatí. Zároveň máte povinnosti úřadu práce hlásit každou změnu, v praxi třeba právě pobyt v nemocnici, která můžete čerpání příspěvku na péči ovlivnit a to do osmi dnů ode dne, kdy změna nastala.

Kdo příspěvek nepobírá, ale naopak pečuje o nemocného či nemohoucího člena rodiny, může se podívat, jaká pravidla pro něj platí, pokud jde o zdravotní nebo sociální pojištění.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+103
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 1. 2017 22:51, Vladimír

Zní to pěkně,ale praxe je jiná. Rodinný přislušník nezvládá 6 potřeb a tahanice trvaji již půl roku. A ještě se na vás dívají jako na zločince. Jedině tak mit romské příjmeni.

+52
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Zvýšení rodičovského příspěvku: Stoupne měsíční strop, celková částka ne

24. 6. 2022 | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Zvýšení rodičovského příspěvku: Stoupne měsíční strop, celková částka ne

Kdo nedosáhl na mateřskou nebo ji má nízkou, může od července čerpat rodičovskou rychleji. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Ta zároveň zjednodušuje čerpání příspěvku... celý článek

Důchody v exekuci: Úřad nevrátí peníze, které srážel přes minimum

15. 6. 2022 | Jiří Hovorka | 23 komentářů

Důchody v exekuci: Úřad nevrátí peníze, které srážel přes minimum

Důchodcům v exekuci zůstávalo půl roku méně peněz, než mělo. Česká správa sociálního zabezpečení, která prováděla vyšší srážky kvůli nejasnému výkladu zákona, to sice po rozhodnutí... celý článek

Příspěvek 5000 Kč na dítě schválili i senátoři. Podrobné podmínky

14. 6. 2022 | Petr Kučera | 20 komentářů

Příspěvek 5000 Kč na dítě schválili i senátoři. Podrobné podmínky

Kdy a jak začne příjem žádostí? Kdo na příspěvek dosáhne a jak to bude s dětmi, které se letos teprve narodí? Jak se bude posuzovat příjem rodičů? Tady jsou odpovědi na nejčastější... celý článek

Zvýšení důchodů je tu. A blíží se další. Kalkulačka

2. 6. 2022 | redakce Peníze.CZ | 36 komentářů

Zvýšení důchodů je tu. A blíží se další. Kalkulačka

Od června se mimořádně zvyšují důchody. Procentní (zásluhová) část důchodu stoupne o 8,2 %, průměrný důchod to zvýší o 1017 korun. Další mimořádná valorizace bude následovat v září:... celý článek

Příspěvek 5000 Kč na dítě schválila vláda. Známe podmínky

1. 6. 2022 | Petr Kučera | 38 komentářů

Příspěvek 5000 Kč na dítě schválila vláda. Známe podmínky

Část rodičů dostane příspěvek automaticky, jiní o něj budou muset požádat. Oproti původnímu návrhu bude posuzování příjmů přísnější. Tady jsou podrobnosti.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.