Zrod sociálního státu: kořeny

Zrod sociálního státu: kořeny
Důchod, nárok na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky, zdravotní péče garantovaná státem, bezplatné vzdělání – to vše bereme jako samozřejmost. Bylo tomu tak vždy? Jaké sociální jistoty měli lidé před sto lety? Kdy se zrodil silný sociální stát? Kde jsou jeho počátky a jaký byl život bez něj?

Z dnešního pohledu je jen stěží uvěřitelné, že existence moderních sociálních systémů v Evropě není delší než několik desetiletí. Kde dříve hledali pomoc lidé, kteří přišli o práci, a kdo se staral o staré a nemocné?

Církevní monopol na sociální služby

Jak „sociální služby“ fungovaly třeba na území habsburské monarchie, jejíž součástí byly i Země koruny české? Na koho se mohl obrátit třeba v šestnáctém století šedesátiletý těžce nemocný Prokop Budovec, který již nebyl schopen pracovat na poli a uživit se sám?

Výměnek

Ne ve všech případech byla pomoc příbuzným poskytována pouze z pocitu odpovědnosti a rodinné solidarity. Po několik století existoval zvykový právní útvar tzv. výměnek (výminek, vejminek): staří hospodáři si před předáním statku nástupci (nejčastěji synovi, někdy zeti) vymiňoval, jak o něj bude pečováno. Nový hospodář se zavazoval nejen k poskytnutí střechy nad hlavou a stravy. K jeho povinnostem patřilo i pořizování ošacení a obuvi, pravidelné poskytnutí menšího finančního obnosu „na přilepšenou“ a také zajištění slušného pohřbu.

 

Nejčastěji se o stárnoucího pána s podlomeným zdravím starala rodina. Příbuzní se k sobě obecně chovali mnohem zodpovědněji a kladli důraz na rodinnou soudržnost. Pana Budovce by se nejspíš ujaly jeho děti, případně vzdálenější příbuzenstvo, a poskytly by mu střechu nad hlavou, stravu i potřebnou péči po zbytek jeho života. Děda Prokop by se na oplátku snažil vypomáhat v domácnosti svých blízkých při výchově dětí i jiných činnostech, na které by mu ještě stačily síly.

Jaký osud by ale čekal pana Budovce, kdyby jeho jediný syn Bořivoj zemřel na – pro nás dnes banální – zánět slepého střeva a ostatní děti i další příbuzenstvo nepřežily morovou epidemii, která se k nám dostala z Balkánu v roce 1689? Budovci by nezbylo než hledat pomoc u církve či obce.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Ať se stará obec

Církev byla hlavním (a do 16. století také jediným) pomocníkem chudých. Fungování křesťanské charity ve velké míře záviselo na ochotě bližních, kteří do kostelů a klášterů přinášeli nejčastěji peníze, potraviny a ošacení. Za nashromážděné finance se církev snažila budovat útulky a špitály. Nepeněžní dary, většinou potraviny, byly rozdávány přímo v klášterech potřebným. Církev pečovala nejen o chudé, nemocné a staré lidi. Snažila se pomáhat také tělesně postiženým, hluchoněmým, nevidomým či slabomyslným, zajišťovala péči o sirotky a děti mrzáčky, jejichž výchova probíhala v sirotčincích, opatrovnách a  katolických školách.

Zrod sociálního státu: nový seriál na Peníze.cz

Seriál Zrod sociálního státu

Sociální stát. Přílišné sociální vymoženosti mají mnozí za původ či spoluviníka současných dluhových obtíží západního světa. V novém speciálu, který doplní řadu starších historických seriálů, se vydáme k jeho kořenům. Kde se vzal, jakých podob nabýval, kdy začal být podobný tomu dnešnímu.

Historické seriály na Peníze.cz

Církevní zdroje nedostačovaly na zajištění péče pro všechny a řeholních sester, opatů i farářů, kteří mohli zabezpečovat pomoc, byl nedostatek. Část „sociálních služeb“ se postupně začala přesouvat na obec. Péče o chudé a nemohoucí byla v habsburské monarchii obcím svěřena v roce 1552 říšským policejním řádem. Pan Budovec, který od narození až do svých šedesáti let žil ve vesničce Ploskovice, by se proto mohl na základě tzv. domovského práva obrátit s žádostí o pomoc na tuto vísku. Po zbytek života by pak bydlel v pastoušce, skromném obecním chudobinci pro nemocné a staré osoby.

Na stejných třech pilířích – rodině, obci a církvi – stála sociální péče i v jiných evropských zemích.

Průmyslová – a sociální – revoluce

Počátky sociálního státu souvisejí s řadou historických událostí, k nimž došlo v18. a 19. století. Šlo o dynamické, vzájemně propojené událostí, u kterých je těžké hledat, která z nich byla spíš příčinou, která důsledkem: průmyslová revoluce, počátek kapitalismu a překotný demografický vývoj, nárůst počtu obyvatel, možnost stěhovat se, přesun z venkova do měst, urbanizace...

V době industrializace se počet obyvatelstva českých zemí víc než zdvojnásobil a výrazně vzrostla hustota osídlení. Současně docházelo k „útěkům z půdy“, lid hromadně opouštěl venkov a hledal nový způsob obživy.

K čemu tyto změny vedly? K jakému obratu došlo třeba v životě mladého rolníka Vojtěcha, pravnuka pana Budovce, pro kterého bylo kvůli časté neúrodě velmi složité zaopatřit svou rodinu?

Vojtěch se přestěhoval do jednoho z nově vznikajících průmyslových center, aby zde našel lepší budoucnost. Odešel, stejně jako mnoho dalších, do Prahy, Plzně, Ostravy, Teplic, Ústí nad Labem či jiného města a stal se továrním dělníkem.

I když Vojtěch vyměnil těžkou práci na poli za zaměstnání v továrně, k zlepšení jeho životní situace nedošlo. Rychlý rozvoj kapitalismu a rozkvět průmyslové výroby sice vedl k akumulaci dosud neobvyklého množství bohatství, dělníci z této pozitivní změny ale žádný prospěch neměli a životní úroveň většiny z nich byla velmi špatná.

Dělník Budovec měl sice s továrníkem uzavřenou námezdní smlouvu, o právech, která jsou dnes zaručována zákoníkem práce, si však mohl nechat jenom zdát. Jeho mzda byla tak nízká, že nepostačovala k pokrytí základních životních potřeb a délka pracovní doby, která zpravidla přesahovala 12 hodin, mu neumožňovala po těžké dřině řádný odpočinek. Navíc se stále bál propuštění nebo snížení vyplácené mzdy.

Těžký život v továrnách a obavy ze ztráty zaměstnání brzy vyústily ve společenský neklid a následné sociální bouře. Spontánní uklidnění situace nebylo možné a problémy musel začít řešit stát. Jak? To se dozvíte v dalším díle seriálu.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+22
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 1. 2012 10:13, Slávka

Jsem ve značných rozpacích.Hovoří se v článku o minulosti,nebo jsme připravováni na budoucnost?Nebo celý honosný pokrok není nic jiného,než návrat k zásadám habsburské monarchie?Z tohoto pohledu se mi jeví socialismus jako nejvyspělejší společenský řád.Po jeho odtranění se vracíme ke středověku.

+7
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 1. 2012 7:51, j. fišer, třebíč

je dobře se zabývat problematikou "sociálního státu"
tudy určitě povede cesta z dnešní světové krize
řekl bych, že to významně ovlivní vzhled nového společenského uspořádání světa

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Konec společenské smlouvy?

15. 11. 2011 | Tomáš Prouza | 10 komentářů

Konec společenské smlouvy?

Poslední dvě desetiletí byla ve vyspělých zemích velmi poklidná, od podzimu je ale všechno jinak. A zdá se, že protesty na Wall Streetu jsou jen špičkou ledovce.

Kohout: Kolik stojí sociální stát

30. 3. 2010 | Pavel Kohout | 14 komentářů

Kohout: Kolik stojí sociální stát

Zaplatit štědrý sociální stát znamená vysoké daně. Třeba za koupi auta. V Dánsku činí registrační daň za nové auto 105 procent ceny vozu.

Daně: cena za sociální práva

6. 6. 2008 | Jiří Havel | 11 komentářů

Daně: cena za sociální práva

Základy sociálního státu vznikaly na konci 19. století. Každý pracující měl mít určitá sociální práva a stát jim tato práva měl zajistit. Peníze na to získával a stále získává z daní.... celý článek

Daně a sociální dávky: je pro ČR lepší anglosaský nebo skandinávský model? II.

1. 2. 2007 | Ilona Švihlíková

Daně a sociální dávky: je pro ČR lepší anglosaský nebo skandinávský model? II.

Ve Švédsku existují vysoké daně i výdaje na sociální zabezpečení. Země nicméně dosahuje nízkých úrovní nezaměstnanosti a objevuje se na prvních místech různých žebříčků konkurenceschopnosti... celý článek

Partners Financial Services