Změna pravidel druhého pilíře: z důchodového spoření půjde vystoupit!

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 24. 6. 2013 | 34 komentářů
Lidé starší pětatřiceti let mají poslední týden na uzavření důchodového spoření. Zájem je zatím zhruba desetkrát nižší, než se čekalo. I proto chce Ministerstvo financí přistoupit k jeho změnám: z druhého pilíře bude například možné po pěti letech vystoupit. Přinášíme přehled novinek s komentářem penzijních společností.
Změna pravidel druhého pilíře: z důchodového spoření půjde vystoupit!

Zájem Čechů o důchodové spoření, nový (druhý) pilíř penzijního systému, je pro penzijní společnosti i vládu zklamáním. Podle posledních dat do něj zatím vstoupilo asi padesát tisíc lidí. Podle původních předpokladů to ovšem za první pololetí roku měl být desetinásobek – vláda počítala zhruba s půlmilionem zájemců. Pro lidi starší pětatřiceti let se navíc čas na uzavření smlouvy o důchodovém spoření hodně krátí – čas mají pouze do 30. června, respektive prvního července. Zákon o důchodovém spoření říká, že lidé této věkové kategorie mají na vstup šest měsíců od začátku letošního roku. Allianz penzijní společnost stanovila „deadline“ na 30. června, ostatní penzijní společnosti až na prvního července. „Protože oficiální termín 30. 6. vychází na víkend, lze využít ještě první následující pracovní den po víkendu – je to obecný úzus, využívaný stejně například u platby daní,“ vysvětluje mluvčí Raiffeisen penzijní společnosti Tomáš Kofroň. U Penzijní společnosti České pojišťovny budete moct uzavřít smlouvu ještě prvního července, ovšem už k ní nebude možné sjednat akční Garanci vkladů – to půjde jen do 30. června.

Opáčko

Fakta o důchodovém spoření

Do důchodového spoření si mohou lidé „odklonit“ tři procenta hrubé mzdy (podnikatelé tři procenta daňového základu), která zatím v rámci sociálního pojištění odváděli státu. Přidat však budou muset ještě dvě procenta ze svého – odvádět je za ně bude zaměstnavatel. Za nižší odvody dostane člověk také nižší státní důchod, pokud ovšem bude při investování v důchodových fondech, spravovaných penzijní společností, úspěšný, na důchod si může přilepšit. Bez záruky. Peníze naakumulované v důchodovém spoření pak člověk využuje na nákup renty od některé z pojišťoven zapojených do systému – což je zatím slepý bod reformy.  Někteří odborníci přesto vyzdvihují důchodové spoření jako levnou a relativně bezpečnou možnost diverzifikace investic a spoření na stáří.

Většinu potenciálních zájemců odrazuje od důchodového spoření hlavně to, že z něj nelze vystoupit. Vadí jim, že když se dostanou do finanční krize, nebudou moct na peníze sáhnout.

Náměstek ministra financí Radek Urban potvrdil, že ministerstvo chystá v druhém pilíři několik novinek. Jde podle něj o změny, kterými ministerstvo reaguje na poptávku. „Když začnete provozovat nějaký systém, tak pokud z něj nashromáždíte dostatek zkušeností, je legitimní navrhnout úpravy na jeho zlepšení,“ vysvětluje. Případné změny by se podle Ministerstva financí měly vztahovat i na již uzavřené smlouvy.

Přesný rozsah novinek ještě není jasný, paragrafované znění novely zákona zatím nemá ministerstvo hotové. A spoléhat nemůžeme ani na to, že se vládě za současné situace podaří změny prosadit. Opozice, jak známo, druhému pilíři příliš nakloněná není.

Radek Urban však potvrdil, že v plánu jsou zhruba čtyři až pět úprav:

Po pěti letech budou moct lidé z druhého pilíře vystoupit

Ministerstvo však prý nechce zavádět účast na zkoušku, do druhého pilíře už se tedy nebude možné vrátit. Případný vstup a výstup by měl být možný jen jednou, s tím, že vystoupit bude možné právě a pouze po pěti letech. „Časté vstupy a výstupy zvyšují administrativní náročnost systému a brání dostatečně smysluplné akumulaci peněz,“ míní Urban.

Dědicové si budou moc zvolit, co s penězi po zůstaviteli udělají

Dnes platí, že pokud je dědic sám účastníkem druhého pilíře, musí si peníze zděděné po zůstaviteli z druhého pilíře převést na svůj osobní důchodový účet. Nově by si mohl vybrat, zda chce úspory v hotovosti, nebo převést na svůj účet ve druhém pilíři.

Kdy to přijde na vás

Výpočet důchodového věku není nic jednoduchého ani pro ty, kteří měli rádi slovní úlohy. Naštěstí tu máme kalkulačku věku odchodu do důchodu:

Na čerpání peněz bude stačit jen důchodový věk

„Dnes je podmínkou pro čerpání peněz z druhého pilíře přiznání starobního důchodu z prvního pilíře a ten má dvě podmínky – dosažení stanoveného věku a získání potřebné doby pojištění, která se ‚malou‘ důchodovou reformou prodloužila až na 35 let,“ říká náměstek Urban. Podle nových pravidel by pro čerpání peněz z druhého pilíře stačilo splnit pouze první podmínku, tedy dosažení důchodového věku.

Lidé si sami zvolí, jak dlouho chtějí penzi čerpat

Podle dnešních pravidel má doba čerpání penze jen dvě varianty: dvacetiletá a doživotní penze (plus varianta doživotní penze a tři roky vyplácení pozůstalostní penze). Nově by si lidé podle Urbana mohli délku vyplácení zvolit sami.

Další možné změny

Další případné změny jsou podle náměstka Urbana spíš otázkou budoucnosti. Připustil, že by například výplaty penzí mohl zajišťovat i jiný subjekt než pojišťovny. Dodal však, že technicky je to těžko proveditelné. „Tento problém ještě ale není nutné řešit,“ říká. Jako legitimní označil i otázku proč si lidé nemohou vybrat aspoň naspořená dvě procenta z měsíčního příjmu, ať už při odchodu do důchodu, nebo dokonce už dříve. Dodal však, že tuto změnu ministerstvo zatím neplánuje.

Tip redakce!

Těžkotonážní kalkulátor Důchodová reforma a zajištění na stáří 2013

Jste připraveni na penzijní reformu? Zajímá vás, na jakou penzi jednou dosáhnete, pokud sečtete první pilíř (státní důchod), druhý pilíř (nově vznikající dobrovolné důchodové spoření v penzijních společnostech), třetí pilíř (stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem, z nějž vzniknou transformované fondy, zachovávající stávající podmínky, a nové účastnické fondy se státní podporou, ale bez garance návratnosti) a další úspory (stavební spoření,termínované vkladyspořicí účty…)?

Tak naše kalkulačka penzijní reformy 2013 vám to poví.

Důchodové spoření ve druhém pilíři v Česku nabízí šest penzijních společností. Všechny jsme oslovili se stejnou sadou otázek. Zajímalo nás, jak chystané změny hodnotí, které je potěšily nejvíc, které se jim nelíbí, které jim na seznamu schází a jestli věří, že by novinky mohly do druhého pilíře přilákat víc lidí. Odpovědi si přečtěte v anketě.

Anketa: jak se možné změny líbí v penzijních společnostech?

Aleš Poklop

Aleš Poklop

Penzijní společnost České spořitelny, generální ředitel

Zapojujeme se do diskuze s Ministerstvem práce a sociálních věcí o možnosti budoucích úprav důchodové reformy. Z parametrických změn druhého pilíře bychom ministerstvu určitě doporučili dát pozůstalé osobě možnost se rozhodnout, zda bude chtít převést prostředky po zemřelém účastníku na svůj druhý pilíř, nebo vyplatit. Další změna, která by tento produkt zatraktivnila, by bylo vázat nárok na čerpání prostředků z druhého pilíře pouze na podmínku dosažení určitého věku, čímž by se zamezilo šíření častého omylu o minimální době spoření. Stejně tak vítáme i návrh na individuální volbu délky výplaty penze, která by lidem dala svobodu vybrat si dobu výplaty podle svých potřeb.

Návrh na možnost ukončení smlouvy po pěti letech by pomohl zvýšit důvěru v důchodové spoření, protože by ztratilo nálepku „doživotní“. Na druhou stranu nejde o systémové opatření, protože druhý pilíř má sloužit k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému, ne ke krátkodobému spoření. Navíc pokud by měl klient strategii spoření v akciových fondech s dlouhým investičním horizontem, předčasné zrušení smlouvy by mu mohlo být dokonce ke škodě.

Martin Podávka

Martin Podávka

Allianz penzijní společnost, vedoucí oddělení produktového marketingu

Jedním z velkých vnímaných nedostatků je i nutnost přidání vlastních prostředků, konkrétně dvou procent z hrubé mzdy. Tato vlastnost bude dle Ministerstva financí zachována i v dalších letech, právě proto by bylo vhodné doplnit zákon tak, aby vlastní odvedená částka snižovala klientovi základ pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění a také snížila daňový základ. Díky tomu by skutečný náklad klienta byl reálně nižší.

Pavel Jirák

Pavel Jirák

KB Penzijní společnost, předseda představenstva

Všechny změny navržené Ministerstvem financí jednoznačně vítáme. Jsme přesvědčeni, že by mohly zvýšit zájem lidí o vstup do druhého pilíře. Odstraňují část nedostatků či nevýhod, se kterými je druhý pilíř spojen. Nejdůležitější je zřejmě zavedení možnosti z druhého pilíře vystoupit, což byl jeden z hlavních důvodů, proč lidé do druhého pilíře nevstupovali.

Jedním z hlavních důvodů zavedení druhého pilíře byla dlouhodobá neudržitelnost stávajících parametrů prvního pilíře v následujících desetiletích, způsobená zejména očekávaným demografickým vývojem. Především generace lidí narozená v 70. letech a generace mladší budou postiženy nejvíce. Z tohoto důvodu bych doporučoval změnu dobrovolného vstupu na automatic enrolment (automatický vstup, přičemž v případě, že se vstupem někdo nebude souhlasit, musí se sám aktivně odhlásit) pro lidi mladší 35 (případně 40) let.

Dále bychom navrhovali umožnit při výplatě naspořených prostředků vybrat až 40 procent jednorázově (tj. v zásadě naspořená dvě procenta vlastního příspěvku). A také prodloužení možnosti vstupu do druhého pilíře pro lidi mladší 35 (případně 40) let.

Josef Beneš

Josef Beneš

Raiffeisen penzijní společnosti, generální ředitel

Dosavadní zkušenosti ukázaly, že klienti druhý pilíř v současné podobě nevzali za svůj.  Proto určitě budou nutné změny v nastavení tohoto produktu. Zároveň ale víme, že řada lidí se přitom o druhý pilíř zajímá a v případě změn parametrů jsou ochotni vstoupit. Navrhované úpravy proto vítáme, nicméně stále se jedná spíš jen o kosmetické změny. Z původně navrhovaných úprav pro nás bylo základem povinné spoření ve druhém pilíři.

Karel Svoboda

Karel Svoboda

ČSOB Penzijní společnost, generální ředitel

Bylo by dobré, kdyby si lidé mohli vybrat, jak dlouho si chtějí penzi nechat vyplácet, například mezi 15 a 30 lety. Dnes je možnost nastavená na dvacet let, anebo doživotně. K zatraktivnění by přispěla i změna dědění pro ty pozůstalé, kteří jsou účastníky druhého pilíře. Možnost vystoupit z druhého pilíře je také jedna z možností zatraktivnění produktu. Případně k zatraktivnění druhého pilíře by také přispělo to, kdyby si lidé k důchodovému pojistnému, které jim stát uvolní (tři procenta), nemuseli přidávat nic z vlastní kapsy (dvě procenta).

Libor Pergl

Libor Pergl

Penzijní společnost České pojišťovny, ředitel pro obchod a marketing, člen představenstva

Anketa

Změnilo by zavedení úprav váš postoj k důchodovému spoření?

Uvažované změny de facto korespondují s našimi připomínkami, které jsme v rámci Asociace penzijních fondů zasílali ministerstvu v době příprav penzijní reformy. Lidé by měli mít možnost revize svého rozhodnutí, tedy vystoupit ve fixních pěti- nebo desetiletých intervalech. Mělo by to být ale nastaveno tak, aby nebyla narušena stabilita systému.

S úpravou v oblasti dědictví naprosto souhlasíme, klienti i neklienti druhého pilíře by jako dědicové měli mít stejné podmínky. Souhlasíme také s navrženou změnou v oblasti vzniku nároku na čerpání peněz z druhého pilíře. Jde sice jen o drobnou parametrickou úpravu, která se zřejmě bude týkat jen menší skupiny lidí, ale ke zkvalitnění podmínek výplaty by rozhodně přispěla.

Pokud jde o to, že by si lidé sami určovali délku vyplácení penze, souhlasím, měly by však být zároveň nastaveny minimální doby pro pobírání penze, aby produkt naplňoval svůj účel, tzn. vyplácení penzí. V případě úspor tvořených vlastními dvěma procenty (tedy co si tam klient vloží ze svého) by nebylo od věci uvažovat o možnosti jednorázové nebo zrychlené výplaty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 34 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 6. 2013 20:52, mirahas

No , podíval jsem se na stránky MPSV a našel jsem tam toto:
? Jak ovlivní účast ve II. pilíři nároky na důchody z I. pilíře
Účast ve II. pilíři bude mít vliv pouze na výši starobního důchodu ze základního
důchodového pojištění, zatímco u ostatních druhů důchodů nebude jejich výše účastí
ve II. pilíři ovlivněna. To znamená, že invalidní a pozůstalostní důchody budou
vypočteny stejně, jako by pojištěnec nebyl účasten II. pilíře. Ke zohlednění účasti ve
II. pilíři dojde u starobního důchodu ze základního důchodového pojištění
prostřednictvím odlišného výpočtu procentní výměry důchodu, a to tak, že procento
za rok pojištění bude za dobu pojištění z titulu výdělečné činnosti při současné účasti
ve II. pilíři stanoveno na úrovni 1,2 (oproti 1,5 u ostatních dob).
Takže pravdu budete mít asi Vy, pane Uchytile.
Nicméně účastí ve II. pilíři snižujete odvody do I. pilíře z 28% hrubého příjmu na 25%, t.zn. o 10,7%. Zdá se mně tedy logické i snížení osobního vyměřovacího základu, a to minimálně v prvním redukčním pásmu.
Možná by bylo lepší, kdyby se na tyto dopady vstupu do II. pilíře zaměřil někdo z redakce tohoto serveru a popsal je v článku namísto jistě zcela nezaujatých názorů geniálních ředitelů a členů představenstev penzijních společností.

Zobrazit celé vlákno

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 6. 2013 8:15, Marcela

Tak to je fakt dobrý.Napřed Kalousek očeše stavební spoření,že nebude lidem přispívat ze státního a nyní ejhle to půjde u důchodového pilíře.Co je to za blbost,tak si lidi budou spořit v důchodovém pilíři? Já dám 500,-Kč a stát mě přidá k tomu 750,-Kč? Tak to bude lepší než stavebko.Tam při úložce 1.700Kč na 6 let mě stát přidá 6x 2.000,-Kč a zde na 5 let při úložce 500,-Kč mě stát přidá 5x 9.000Kč,-.
Vždyť to co vymysleli není vůbec žádná důchodová reforma,ať to odpískají, zrovna, tak jako jejich tolik velebené S-karty.Hlavně by se měl Kalousek postarat, aby vrátili miliardy co vyvedli ze státního penzijního fondu,ale to je asi utopie.

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (34 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Bezprecedentní zhodnocení a minimální poplatky!

23. 4. 2013 | Martin Vlnas | 116 komentářů

Bezprecedentní zhodnocení a minimální poplatky!

„Před dvěma třemi lety socani taky řvali, že jakmile převezmou kormidlo, okamžitě sníží hranici pro odchod do důchodu na šedesát let. Kdo si to dneska pamatuje? Já a ještě asi čtyři... celý článek

Důchodové a doplňkové penzijní spoření: reformní novinky zatím netáhnou

28. 3. 2013 | Ondřej Tůma | 10 komentářů

Důchodové a doplňkové penzijní spoření: reformní novinky zatím netáhnou

Ve druhém pilíři zatím investuje přes 21 tisíc klientů, v účastnických fondech ještě o pár tisíc méně. Přečtěte si, o jaké investiční strategie je největší zájem a koho důchodová reforma... celý článek

Návod k použití druhého pilíře: Jsou moje peníze v důchodovém spoření v bezpečí?

27. 2. 2013 | Michaela Horáková | 32 komentářů

Návod k použití druhého pilíře: Jsou moje peníze v důchodovém spoření v bezpečí?

Jak jsme slibovali na závěr prvního dílu rozhovoru o praktických souvislostech důchodového spoření, dnes se zaměříme na to, jak jsou prostředky investované do důchodových fondů chráněné.... celý článek

Očima expertů: Půjdou „lidi od peněz“ do druhého pilíře důchodového systému?

8. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 31 komentářů

Očima expertů: Půjdou „lidi od peněz“ do druhého pilíře důchodového systému?

Kdo jiný by měl mít jasno? Ptali jsme se ekonomů, finančníků a podnikatelů, jestli vstoupí do druhého pilíře důchodového systému.

Druhý pilíř startuje. Jak se mu vede u sousedů?

2. 1. 2013 | Ondřej Tůma | 21 komentářů

Druhý pilíř startuje. Jak se mu vede u sousedů?

Od včerejška je český penzijní systém jiný. Třetí pilíř se proměnil, úplnou novinkou je pilíř druhý. Tedy pro nás, Evropa ho zná dávno, a to včetně zemí, které s námi mají společného... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.