Šéfová Fondu pojištění vkladů: Kampeličky? Snad se trh podaří stabilizovat a vyčistit

Ondřej Tůma | rubrika: Rozhovor | 18. 1. 2014 | 39 komentářů
„O tom, že družstevní záložny můžou dlouhodobě a zdravě fungovat, se můžete přesvědčit v Německu a Rakousku. Tam ale fungují na trochu jiném principu a jsou také pod přísnějším dohledem,“ říká ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.
Šéfová Fondu pojištění vkladů: Kampeličky? Snad se trh podaří stabilizovat a vyčistit

Klienti Metropolitního spořitelního družstva se na konci ledna dostanou po osmi měsících ke svým penězům. Vyplaceny jim budou z Fondu pojištění vkladů, u kterého jsou pojištěné vklady v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách, a to stoprocentně do výše sta tisíc eur. Nejen podle řady odborníků je stoprocentní pojištění vkladů příčinou toho, že klienti pečlivě a obezřetně nevybírají, komu svěří svoje peníze. Guvernér České národní banky Miroslav Singer nedávno připustil, že právě u kampeliček by v budoucnu pojištění vkladů nemuselo být stoprocentní, ale s jistou spoluúčastí vkladatele. Je to reálně možné? I to bylo jedno z mnoha témat, o kterých jsme se bavili s ředitelkou Fondu pojištění vkladů Renátou Kadlecovou.

Jakým způsobem se budou vyplácet peníze z Fondu pojištění vkladů klientům Metropolitního spořitelního družstva? Kdy se ke svým penězům dostanou a prostřednictvím jaké banky bude pojištění vypláceno?

Od 27. prosince, kdy Česká národní banka vydala oznámení o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva dostát svým závazkům, intenzivně připravujeme výplatu náhrad poškozených klientů. Peníze se budou vyplácet od pondělí 27. ledna prostřednictvím 627 poboček České spořitelny. Výplatní místa tak budou rozmístěna po celé republice, což je podle mého názoru pro klienty komfortní situace.

Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů byl založen na základě zákona o bankách za účelem pojištění vkladů klientů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Členské instituce odvádějí do Fondu pojištění vkladů příspěvky a tvoří tak rezervu pro případ krachu některé z nich.

Od 1. ledna 2011 platí, že v případě krachu některého člena fondu se z Fondu pojištění vkladů vyplácejí klientům instrituce náhrady za vklady do limitu sto tisíc eur na jednoho klienta. Výplata vkladu má začít do dvacet dnů od vyhlášení platební neschopnosti pojištěné finanční instituce, platební neschopnost ohlašuje Česká národní banka. 

Více o pojištění vkladů www.fpv.cz.

Musí klienti zkrachovalé záložny dopředu vyplňovat nějaký formulář, nebo stačí, když na pobočku přijdou s dokladem totožnosti?

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Klient nemusí vyplňovat žádnou žádost ani přihlášku. Stačí, když se na některou z určených poboček dostaví s platným občanským průkazem nebo pasem. Právnické osoby musí navíc přijít i s výpisem z obchodního rejstříku. Peníze si tímto způsobem můžou vybrat do tří let od zahájení výplaty.

Podle čeho jste pro výplatu vkladů vybrali právě Českou spořitelnu?

Na základě veřejné zakázky z loňského roku máme uzavřenou rámcovou smlouvu s Českou spořitelnou a GE Money Bank. Podle zákona o veřejných zakázkách jsme nyní mezi těmito dvěma bankami vypsali minitendr o to, kdo bude výplatu provádět. Zvítězila v něm Česká spořitelna.

Co motivuje banku k tomu, aby se do výplaty náhrady vkladů zapojila?

To je spíš otázka pro zástupce banky. Klienti zkrachovalé instituce se ale pro náhradu vkladů musí osobně dostavit na pobočku banky, která tak dostane možnost oslovit nové zákazníky.

Máte nějaké statistiky o tom, jak velká část klientů si v bance, která pojištěné vklady vyplácí, nechá peníze na účtu natrvalo?

O tom přesné statistiky bohužel nevedeme. Obecně lze ale říct, že menší část klientů u banky zůstane.

Můžete přesně popsat tok peněz v případě vyplácení pojištění vkladů klientů Metropolitního spořitelního družstva? Vyplácí se všechny prostředky z Fondu pojištění vkladů, nebo vám správce konkurzní podstaty už nějaké peníze poslal?

Fond pojištění vkladů nejprve vyplatí veškeré náhrady ze svých rezerv. Správce konkurzní podstaty má za úkol co nejrychleji zpeněžit majetek zkrachovalého družstva. Až poté rozděluje všechny získané prostředky mezi věřitele, takže se i Fond pojištění vkladů dočká části peněz, které vynaložil na výplatu klientů.

Komplikuje vám nějak situaci odvolání Vrchního státního zastupitelství v Praze proti jmenování insolvenčního správce družstva Iva Haly, který je spojován s kontroverzním podnikatelem Petrem Sisákem?

Pokud jde o aktuální spolupráci fondu se správcem konkurzní podstaty, vše probíhá bez problémů. Správce při přípravě podkladů pro výplatu náhrad reagoval na naše požadavky velmi rychle a také seznam vkladatelů nám předložil ještě dřív, než mu ukládá zákonná lhůta. Zároveň nám přislíbil, že informace o výplatě náhrad zveřejní na webové stránce Metropolitního spořitelního družstva a rozešle oznámení klientům na e-mailové adresy, které má družstvo k dispozici.

Kolik peněz je v tuhle chvíli ve Fondu pojištění vkladů a jak velká část z toho bude vyplacena klientům Metropolitního spořitelního družstva?

K dispozici máme celkově 28 miliard korun. Z toho 12,018 miliardy bude nyní využito k výplatě náhrad klientů družstva. Po Union bance jde o druhou nejvyšší částku, kterou musel fond vyplácet.

Anketa

Je stoprocentní pojištění vkladů v bankách, kampeličkách a stavebních spořitelnách správné?

Kolik klientů mělo v kampeličce v době jejího zablokování uloženo víc než pojištěných sto tisíc eur?

Jde o 112 klientů, kteří dohromady pojistný limit překročili o 80 milionů korun. 

Z fondu zmizí takřka polovina peněz. Neuvažujete o tom, že byste iniciovali, aby se alespoň krátkodobě navýšily příspěvky finančních institucí a postupně se tak dorovnala vzniklá ztráta?

 V současné době o něčem takovém neuvažujeme. Podle zákona se příspěvek zvyšuje v okamžiku, kdy by fond vyčerpal veškeré finanční rezervy a musel si půjčovat.

Jak vysoké příspěvky vlastně finanční instituce do Fondu pojištění vkladů odvádějí?

Banky, družstevní záložny a stavební spořitelny hradí příspěvky do fondu každého čtvrt roku. Příspěvky bank a družstevních záložen činí 0,04 procenta z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. U stavebních spořitelen je to o polovinu méně.

Při našem posledním rozhovoru, který proběhl v únoru 2012, jste říkala, že by Fond pojištění vkladů stačil na krach všech družstevních záložen. Od té doby se ale situace změnila…

Máte pravdu, že to už dneska neplatí. V sektoru družstevních záložen došlo v posledních dvou letech k velice dramatickému nárůstu vkladů. Od půlky loňského roku, kdy se o problémech kampeliček hodně psalo, se tento trend ale zastavil.

Jak se současná situace fondu liší oproti době, kdy se vyplácely prostředky klientům Union banky?

Jsou tu dva základní rozdíly. V roce 2003 neměl fond dostatek prostředků, takže si musel půjčit tři miliardy korun. Hodně se to ale liší také počtem klientů. Je paradoxní, že objem vyplácených finančních prostředků je skoro stejný, Union banka měla ale kolem 130 tisíc klientů a Metropolitní spořitelní družstvo jen necelých 14 tisíc. Situace navíc byla rozdílná také v tom, že klienty Union banky jsme museli vyplácet do tří měsíců od vyhlášení platební neschopnosti, u Metropolitního spořitelního družstva to je dvacet pracovních dnů.

V minulém roce navrhovalo Ministerstvo financí novelu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, která měla zpřísnit podmínky pro kampeličky. Kvůli pádu Nečasovy vlády se ale novela nestačila schválit. Máte nějaká informace o tom, že by nyní tento nebo obdobný návrh mohl přijít ke slovu?

Přiznám se, že opravdu nevím, jestli dojde k opětovnému podání návrhu novely. Na půdě Evropského parlamentu se ale začíná projednávat direktiva o systémech pojištění vkladů, jejímž cílem bude zavedení rizikově vážených příspěvků. Fond pojištění vkladů by tak v praxi rozděloval veškeré pojištěné instituce do různých rizikových kategorií, kterým by byla přiřazena určitá výše příspěvku. Počítá se tedy s tím, že v budoucnu nebudou všechny instituce odvádět do Fondu pojištění vkladů stejně.

Guvernér České národní banky Miroslav Singer v rozhovoru pro Hospodářské noviny připustil, že by chtěl kampeličkám snížit pojištění vkladů. Jak se na tuto možnost díváte vy?

Výši pojištění vkladů bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen reguluje evropská legislativa. Právníci České národní banky potažmo ministerstva financí by měli posoudit, zda v této legislativě existuje prostor, aby bylo pojištění družstevních záložen nižší. Je možné, že při změně legislativy by se nějaký prostor najít dal. Například na Slovensku totiž vklady v kampeličkách pojištěny nejsou.

Renáta Kadlecová

Ranáta Kadlecová

Ing. Renáta Kadlecová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracovala v ČSOB a pak řadu let na Ministerstvu financí ČR, mimo jiné i v oddělení státních cenných papírů. Od roku 2002 vykonávala funkci finanční manažerky Fondu pojištění vkladů a od roku 2006 je jeho výkonnou ředitelkou.

Neznamenalo by to ale zánik celého sektoru družstevních záložen?

Z našich zkušeností víme, že klienti finančních institucí si pojištění vkladů skutečně hlídají. Mohlo by tedy dojít k tomu, že by velká část klientů peníze z družstevních záložen vybrala. Dlouhodobé důsledky tohoto kroku si ale netroufám odhadovat.

Kdysi jsme se spolu bavili o tom, že se uvažuje o evropské směrnici, která by měla zkrátit lhůtu pro výplatu náhrad vkladů na sedm pracovních dnů. Jak to vypadá s tímto návrhem? Je stále ve hře?

Nová direktiva s tím opravdu počítá. Ke zkracování lhůty až na pět pracovních dnů by ale mělo docházet postupně. O finální podobě návrhu se ale stále jedná.

Na závěr ještě jedna zákeřná otázka. Když se spolu přeneseme v čase o tři roky dopředu, jak to bude v České republice vypadat s družstevními záložnami? Budou ještě vůbec existovat?

Doufám, že situace bude příznivější než dnes. Snad se sektor kampeliček podaří stabilizovat a vyčistit od těch, které nemají na trhu co dělat. O tom, že družstevní záložny můžou dlouhodobě a zdravě fungovat, se můžete přesvědčit například v Německu a Rakousku. Tam ale fungují na trochu jiném principu a jsou také pod přísnějším dohledem.

Úvodní foto Isifa

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+34
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 39 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 1. 2014 18:48

Ehm. ČNB zase jednou po roce dostala z MSD výkazy a zjistila, že během roku kampelička zdvojnásobila objem půjček. Vzali z toho asi třicet úvěrů a šli je prověřit. Byly tam stamilionový půjčky hlavounům z kampeličky, byly tam půjčky na projekty, které by se daly shrnout slovy: koupím nějaký baráky, ještě nevím kde a na co, ale narejžuju na tom peníze, a podobně, stovky milionů půjčený za třičtvrtě hodiny, velmi často do firem, jejichž historie byla dlouhá rok... Možná centrální banka mohla něco udělat rychleji, ale ne zas tak o moc, poněvadž vždycky něco udělá, pak musí dát protistraně čas na reakci a odvolání a podobně. Někde k tomu byly i dokumenty, snad na ihned.cz, mrkněte se po tom...

Zobrazit celé vlákno

+34
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 1. 2014 11:01

Vůbec o tom nic nevíš, ale jasno v tom máš, to jo...
Nechal bych tu ztrátu zatáhnout každýho člena družstva. Neohlídali si, že družstvo půjčuje podvodníkům.

Zobrazit celé vlákno

-58
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (39 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Metropolitní spořitelní družstvo. Kampelička definitivně padla

19. 12. 2013 | Gabriel Pleska | 7 komentářů

Metropolitní spořitelní družstvo. Kampelička definitivně padla

Do problémové záložny bylo včera doručeno rozhodnutí České národní banky. Okamžikem doručení přestalo být Metropolitní spořitelní družstvo záložnou, problémy ovšem zůstávají. A to platí... celý článek

Kampeličky: Zakopaný pes kapitálové přiměřenosti

30. 7. 2013 | Jan Novotný | 1 komentář

Kampeličky: Zakopaný pes kapitálové přiměřenosti

Družstevní záložny půjčují častěji než banky dlužníkům, u kterých hrozí riziko nesplácení. Pečlivěji se ale pro takové případy zajišťují. Obchodní model záložen má jeden pro ně nepříjemný... celý článek

Očima expertů: Měli by za krach finanční instituce platit i její klienti?

26. 7. 2013 | Ondřej Tůma | 16 komentářů

Očima expertů: Měli by za krach finanční instituce platit i její klienti?

Vklady v českých bankách, záložnách a stavebních spořitelnách jsou do limitu 100 000 eur stoprocentně pojištěné. Nebylo to tak vždycky, do roku 2008 se vyplácelo jen 90 procent (a z... celý článek

Petr Teplý: Kampeličky? Bomba pořád tiká

17. 7. 2013 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

Petr Teplý: Kampeličky? Bomba pořád tiká

„Světlo na konci tunelu v případě družstevních záložen nevidím. Spíš tam čeká další tunel,“ říká v rozhovoru pro Peníze.cz ekonom Petr Teplý.

Renáta Kadlecová: Fond pojištění vkladů stačí na krach jedné z devíti menších bank

11. 2. 2012 | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Renáta Kadlecová: Fond pojištění vkladů stačí na krach jedné z devíti menších bank

Vklady střadatelů v českých bankách jsou pojištěné u Fondu pojištění vkladů. Exkluzivní rozhovor s jeho ředitelkou Renátou Kadlecovou o tom, co by se dělo, kdyby padala banka, i o tom,... celý článek

Partners Financial Services