Očima expertů: Měsíční hlášení DPH. Bič na podvodníky, nebo buzerace malých firem?

Ondřej Tůma | rubrika: Očima expertů | 21. 11. 2014 | 14 komentářů
Na plátce DPH čeká další administrativní zátěž v podobě měsíčního hlášení obratů finančním úřadům. Ministerstvo financí si od toho slibuje zamezení daňových úniků, a tím pádem i víc peněz pro státní kasu. Jak se na toto opatření dívají Vladimír Dlouhý, Aleš Michl, Karel Havlíček, Miroslav Motejlek a další osobnosti ze světa financí?
Očima expertů: Měsíční hlášení DPH. Bič na podvodníky, nebo buzerace malých firem?

Ministerstvo financí pokračuje v boji proti daňovým únikům. Tentokrát se svým opatřením zaměří na plátce daně z přidané hodnoty, kteří budou muset každý měsíc podávat kontrolní hlášení o svých obratech finančnímu úřadu. Vládní návrh prošel na začátku měsíce zdárně Sněmovnou a nyní míří do Senátu. Samotných plátců DPH by se tato povinnost měla týkat od roku 2016. „Daňové úniky na DPH se v České republice odhadují v desítkách miliard ročně a celkově se můžou blížit až ke sto miliardám. Významným fenoménem jsou často probírané řetězové či karuselové podvody, ale stejně tak dochází k systematickému krácení DPH formou nepřiznávání uskutečněných plnění či naopak provádění ‚simulovaných‘ odpočtů na základě dokladů znějících na fiktivní plnění v menších částkách. Tyto praktiky v celkovém dopadu představují zásadní krácení příjmů státního rozpočtu na úkor poctivých daňových poplatníků,“ zdůvodňuje novinku ve svém prohlášení Ministerstvo financí.

Jak se točí peníze

Karuselový (kolotočový) podvod

Daňový podvod, ke kterému se využívá řetěz většinou účelově založených firem. Na začátku je firma-bílý kůň, která doveze zboží ze zahraničí, bez daně z přidané hodnoty. Zboží prodá další firmě v řetězci a daň z přidané hodnoty neuhradí – zbankrotuje, hraje mrtvého brouka a podobně. Zboží se pak točí mezi dalšími firmami v řetězci, nejlépe tak, aby firmy spadaly pod různé finanční úřady. Společnost, která stojí na konci řetězce, pak zboží prodá do zahraničí a od státu žádá vratku daně z přidané hodnoty. 

Zboží, pokud vůbec existuje, přitom vůbec nemusí cestovat, zůstává ve skladu a mezi firmami putují jen faktury.

Koho nové opatření nejvíc postihne?

Kritici vládního návrhu upozorňují na to, že se prý pachatelům organizované trestné činnosti v oblasti daňových úniků podaří před finanční správou nakonec stejně uniknout, a že tak opatření zasáhne především drobné podnikatele, pro které to bude znamenat další zbytečnou byrokratickou zátěž. A když už ministerstvo míří především na „velké ryby“, mělo by prý pro povinnost měsíčního kontrolního hlášení stanovit limit takovým způsobem, aby se to netýkalo malých podnikatelů a živnostníků. To ale ministerstvo odmítá: „Systém by nepokryl velkou část plátců, kteří už dnes patří do segmentu, který se značnou měrou podílí na páchání daňové kriminality. Z aktuálních zjištění ohledně trendů krácení daně totiž vyplývá, že dochází ke snižování obratů vykázaných v jednotlivých přiznáních ‚podvodných subjektů‘. Výtěžku z podvodu je dosahováno zvýšením počtu podvodných společností v rámci zdaňovacího období – například 40 až 60 společností uplatňujících nárok na odpočet 50–100 tisíc korun. Jejich cílem je obcházet analytické systémy finanční správy při dosažení „výtěžku“ z podvodného jednání v řádech milionů korun, nastavení limitu obratu tak nepochybně otevírá prostor pro daňové úniky.“

Plánovaná změna se dotkne především malých firem a živnostníků – dosavadních čtvrtletních plátců, kteří budou muset účetnictví zpracovávat každý měsíc. Podle prvních odhadů by opatření mělo pro jednoho plátce DPH znamenat tři a půl hodiny měsíčně administrativní práce navíc. To analytici vyčíslují zhruba na ztrátu 1,4 miliardy korun. Vláda přesto slibuje, že se opatření vyplatí jak státu, tak i poctivým plátcům daní. Na konečný soud si budeme muset počkat až do chvíle, kdy budeme mít v ruce konkrétní čísla.

A jak se na věc dívají námi oslovené osobnosti? Má podle nich smysl, aby plátci DPH museli každý měsíc podávat kontrolní hlášení o svých obratech finančnímu úřadu? Skutečně se tímto opatřením dosáhne větší transparentnosti a zvýší se finální výběr daně, nebo jde spíš jen o další byrokratickou zátěž, která dopadne na podnikatele?

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Jaroslav Šura

investor a podnikatel

Jaroslav Šura
+37
+
-

Obojí je pravda. Měsíční kontrolní hlášení DPH bude mít vliv na větší transparentnost a nejspíš zvýší finální výběr daně, respektive dojde ke snížení daňových úniků. A zároveň dojde logicky ke zvýšení byrokratické zátěže pro podnikatele, která by však neměla být zásadní, protože plátci daně stejně vedou evidenci DPH v elektronické podobě, a tedy by mělo jít jen o nějaký klik myší navíc. Finanční úřady potřebují pro potírání daňových úniků (zejména u podvodného řetězení) pokud možno co nejkratší frekvenci kontrolních hlášení. Podaří-li se párovat kontrolní údaje, umím si představit lepší výběr daně v řádu jednotek miliard a zamezení podvodům v řádu desítek miliard. To by samozřejmě neznamenalo, že by nám Ministerstvo financí časem ulevilo s daněmi, neboť co jednou erár schvátí, nenavrátí. Deficity státního rozpočtu budou i nadále, jinak to politici neumí. Čím víc se vybere, tím víc se přerozdělí.

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory České republiky

Vladimír Dlouhý
+32
+
-

Pro zhruba tři sta tisíc čtvrtletních plátců DPH jde o zvýšení byrokratické zátěže. Jsou to živnostníci a malé firmy s ročním obratem pod deset milionů korun, zpravidla tedy ne pachatelé takzvaných karuselových podvodů, na které novela především míří. Čtvrtletním plátcem DPH se navíc od loňska může stát pouze spolehlivý plátce DPH, a to až po třech letech podnikání. Čtvrtletní období je tedy bonus ulevující seriózním podnikatelům, měsíční hlášení ho v zásadě ruší. U všech plátců pak spočívá problém v rozsahu hlášení, definovaném jako „údaje potřebné pro správu daně“. To může být prakticky neomezený rozsah informací, měnitelný pouhou úpravou formuláře. Věříme, po vstřícném jednání, které jsme na toto téma s ministrem financí absolvovali, že tato formulářová metoda nebude nadužívána a že poskytované údaje naopak budou sloužit k efektivnímu výběru kontrolovaných subjektů, aby normální podnikatelé nebyli zbytečně obtěžováni, k operativnějšímu vrácení nadměrných odpočtů, a doufejme, že v dohledné době i ke generování přiznání k DPH ze strany finančního úřadu, které plátce jen elektronicky potvrdí, resp. upřesní.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Karel Havlíček
+43
+
-

Stokrát nic umořilo osla. Od října platí režim nespolehlivého plátce, kde si musí každý podnikatel kontrolovat své dodavatele, nyní nás čeká kontrolní hlášení o obratech a v příštím roce se vše završí elektronickou evidencí tržeb. Ministerstvo financí míří na systémové neplatiče a velké podvodníky, přičemž statisíce poctivých firem jim v tom dělá nadháněče. Nechceme být ale kverulanty – se zpřísněním podmínek se dá za určitých okolností souhlasit. Stát ale musí jasně sdělit, o kolik se tím zvýší výběr daní, a za toto tvrzení musí nést plnou odpovědnost. Pokud to pomůže v boji proti karuselovým řetězcům, vybere se více daní a například obchodníkům se v důsledku zavedení elektronické evidence naopak daně sníží, pak je to férové.

Aleš Michl

analytik Raiffeisenbank a poradce ministra financí

Aleš Michl
-84
+
-

Podle nejnovějších odhadů CASE, která počítá daňové úniky pro Evropskou komisi, narostly podvody s daněmi v Česku během dvou let do roku 2012 (nejnovější čísla) o 15 miliard korun na 90 miliard. Tolik můžeme vydolovat z DPH bez zvyšování daní, „jen“ když je budeme vybírat. Proto tohle opatření. Proto v budoucnu bude dobrá elektronická evidence tržeb a párování elektronických faktur s DPH.

Miroslav Motejlek

ekonomický novinář a provozovatel Motejlek.com

Miroslav Motejlek
+110
+
-

Vůbec netuším, co si od tohoto opatření ministerstvo financí a vláda slibují. Je to absurdní, nepochopitelné. Každý, kdo je měsíčním plátcem DPH, už vlastně finančnímu úřadu takové hlášení poskytuje. Nově tedy budou administrativou zatíženi živnostníci a drobní podnikatelé, kteří jsou čtvrtletními plátci DPH. Vláda se zavázala bojovat proti velkým daňovým únikům, místo toho ale plošně míří na menší daňové poplatníky. Případné drobné zvýšení výběru daní bude v nejlepším případě neutralizováno náklady na zavedení opatření a zajištění jeho provozu.

Petr Mach

politik a ekonom

Petr Mach
+304
+
-

Považuji zákon o povinných hlášeních za naprosto zbytečnou byrokracii, která bude živnostníky stát spoustu hodin práce navíc. Sama vláda spočítala, že živnostníci by si celkově za dobu, kdy budou muset vyplňovat formuláře, vydělali ročně 1,4 miliardy korun. Vláda říká, že tím omezí daňové úniky, ale to je naprostá hloupost. Když bude chtít živnostník přijmout platbu bez vystavení dokladu, udělá to a nebude takový příjem psát ani do nového formuláře. Platby bez dokladů se dělají kvůli vysokým daním. Když živnostník každou platbu zahrne do účetnictví, nejen že z ní zaplatí DPH, ale bude muset platit z utržených peněz daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění. V součtu jsou daně tak velké, že motivace k zatajování příjmů před státem bude existovat dál, a nový formulář na tom nic nezmění. Je to zkrátka jen byrokracie navíc.

Vít Samek

místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vít Samek
-137
+
-

Nejsem odborník na daně, a proto budu reagovat jako občan a odborář. Obecně veřejnost vnímá negativně, že část podnikatelů zatajuje své skutečné příjmy, a v důsledku toho neodvádí na daních tolik, kolik odvádějí ve stejné situaci podnikatelé, kteří se chovají poctivě a odvádějí daně ze všech svých příjmů.

Kolikrát v životě zaslechl každý z nás zdánlivě nevinnou otázku, jestli si přejeme doklad, že to bez dokladu bude popřípadě levnější! Rozumím proto ministru financí, když slibuje, že vnese pořádek do výběru daní, zejména DPH, kde ví, že je obcházení předpisů nejsnazší. Hledání opatření, jak tomu účinně zamezit, je proto přirozené. Je to navíc jen jedno z možných řešení. Ministerstvo financí připravuje i efektivnější opatření podle chorvatských zkušeností, které brzy umožní státu získávat informace o každém obratu podnikatele elektronicky on-line. Samozřejmě námitka zvýšení administrativní zátěže je logická – musíme si ovšem odpovědět na otázku, co je větší zlo? A to je opět dotaz pro daňového odborníka…

Eva Vašíková

konzultantka v oblasti účetnictví a daní

Eva Vašíková
+97
+
-

V současné době musí mít plátci daně evidenci přijatých a uskutečněných plnění a v případě kontroly finančním úřadem tuto evidenci předložit. Plánovaná změna se dotkne především malých firem a živnostníků, čtvrtletních plátců, kteří budou muset účetnictví zpracovávat průběžně každý měsíc a neodkládat povinnosti až na poslední chvíli.

Převážná většina podnikatelů už eviduje transakce v elektronické podobě a je na poskytovatelích účetních softwarů, aby maximálně zjednodušili vznikající povinnosti a podnikatelé změnu pocítili pouze v nutnosti odeslání dalšího reportu.

Podpis dohody spolupráce se Slovenskem může vést k odhalení karuselových podvodů, ale také k přesunu organizátorů do zemí, kde jsou menší rizika odhalení. Změny nemusí mít očekávaný přínos do státního rozpočtu a vznikající povinnost lidé vnímají jako nutné zlo. Navíc kontrolním hlášením dostanou finanční úřady celou řadu dat o byznysu firmy a s těmito údaji bude moci daňová správa nakládat.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Roklen24.cz

Lukáš Kovanda
+49
+
-

Karuselové podvody, vůči nimž je opatření namířeno, zřejmě opravdu jsou vážným problémem českého daňového prostředí. I když mám trochu pocit, že se z nich stává nová „korupce“, tedy jakýsi univerzální strašák, který může sloužit tu jako záminka v politickém boji, tu při uvádění nové legislativy, nových regulací atp. Zkrátka bych byl obezřetný vždy, když politici nadmíru „rozehrávají“ jedno téma, jeden problém. Lidé provozující karuselové obchody mnohdy zřejmě nejsou žádní zelenáči a dobře znají skulinky našeho daňového prostředí. Myslím, že právě tito lidé nakonec vymyslí i kličku, jak obejít či „očůrat“ měsíční kontrolní hlášení. Takže opatření nakonec negativně zasáhne hlavně ty, kteří žádné karuselové obchody neprovozují, protože se plně zabývají vlastním předmětem svého podnikání. Budou si nyní muset na papírování vyhradit dodatečné tři a půl hodiny měsíčně navíc, což není málo. 

Tomio Okamura

politik a podnikatel

Tomio Okamura
+117
+
-

Anketa

Mluvil dneska někdo i za vás?

Hnutí Úsvit tento krok odmítá. Boj proti daňovým únikům ano, ale proč jsou v první řadě postiženi ti nejmenší? Vláda by měla raději nejprve pořádně prošetřit největší ztráty státu v desítkách miliard, například privatizaci OKD, kterou podepsal jako ministr financí Bohuslav Sobotka. Do toho se jí ale nechce, tak se zaměřila na malé a bezbranné.

Nové opatření se bude týkat i malých firem a živnostníků, jako je třeba obchod s potravinami, restaurace, samostatný architekt, veterinární ordinace, instalatérská firma. Ti všichni budou každý měsíc trávit navíc tři a půl hodiny – to je odhad podle vládního materiálu – tím, že budou psát další hlášení. Ve zdůvodnění zákona vláda uvádí, že se náklady pro podnikatele zvýší o 1,4 miliardy ročně. Podle ministra financí má ale nové kontrolní hlášení smysl, mělo by prý umožnit správci daně včasné získání údajů, na základě kterých je možno účinněji zabránit daňovým únikům…

V České republice je rekordní nezaměstnanost, bez práce je více než 600 tisíc lidí. A místo aby vláda podporovala vytváření nových pracovních míst, což vůbec nedělá, tak ještě ztěžuje drobné podnikání a motivaci lidí se sebezaměstnat.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 11. 2014 21:45, Miki

Podvodníci si najdou vždy nějakou metodu jak "uspět".I kdyby stát chtěl evidenci obratu každý den... To samé platí pro registrační online pokladny - ty budou fungovat jen pro nové a neznámé zákazníky. Jak chcete přinutit živnostníka aby vydal paragon sousedovi- známému- kamarádovi?? Možná vím co s tím - nejprve musíš začít šetřit u sebe Státe, a pak - a to Ti garantuji všichni budou platit takové daně jaké mají. Pokud to ale Státe rozfofruješ a necháš rozkrást, tak to můžu rozfofrovat rovnou Já - živnostník - nebo ne?

+55
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Kdes vzal na to auto, chatu, byt? Zabavuje se!

7. 11. 2014 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

Očima expertů: Kdes vzal na to auto, chatu, byt? Zabavuje se!

Ministerstvo financí připravuje zákon o prokazování původu majetku. Jedni se radují, že si stát konečně posvítí na podvodníky, druzí upozorňují, že nelze z každého majetnějšího člověka... celý článek

Hospodští v šoku: Babiš chce, aby začali platit daně! Zbláznil se?

23. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 188 komentářů

Hospodští v šoku: Babiš chce, aby začali platit daně! Zbláznil se?

Ministerstvo financí chce od roku 2016 zavést povinnou elektronickou evidenci tržeb – údaje o každé platbě půjdou přímou linkou finančnímu úřadu. Čeští hospodští jsou šokováni: Začít... celý článek

Očima expertů: Elektronická evidence tržeb. Past na daňové úniky, nebo na podnikatele?

8. 8. 2014 | Ondřej Tůma | 49 komentářů

Očima expertů: Elektronická evidence tržeb. Past na daňové úniky, nebo na podnikatele?

Ministerstvo financí chce on-line kontrolovat tržby všech obchodníků a podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou, stravenkami… Podaří se tak snížit daňové úniky? A není... celý článek

Chcete, aby vám policie mohla snáz rejdit v účtech? Babiš to zařídí!

20. 3. 2014 | Petra Dlouhá | 28 komentářů

Chcete, aby vám policie mohla snáz rejdit v účtech? Babiš to zařídí!

Jak slíbili, tak činí: vláda vyhlašuje válku daňovým podvodníkům. Andrej Babiš chce zřídit centrální registr bankovních účtů. Policisté by tak mohli obratem ruky prolomit bankovní tajemství... celý článek

Nové zbraně na neplatiče daní! Podaří se zarazit daňové úniky?

23. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 14 komentářů

Nové zbraně na neplatiče daní! Podaří se zarazit daňové úniky?

Dvě stě miliard korun. O tolik podle nejčernějších odhadů každoročně přichází státní kasa kvůli neplatičům daní. Suma by dokázala pohodlně vykrýt schodek rozpočtu… Udělat daňovým únikům... celý článek

Partners Financial Services