Zákon o DPH? Největší legislativní paskvil!

Zákon o DPH? Největší legislativní paskvil!
Právník a daňový poradce Milan Marko nám zaslal svou analýzu zákona o DPH, před pár dny schváleného Senátem. Norma podle něj vykazuje řadu rozporů s právem EU, poskytuje prostor pro rozsáhlé daňové úniky, vytváří zbytečnou administrativu a v některých případech je prakticky neproveditelná.

Politici se neshodují v názoru na to, jaké důsledky bude mít vstup ČR do EU na život českých občanů. Eurofobové naříkají, jak utrpíme tím, že se dostaneme do područí bruselských byrokratů a budeme muset aplikovat nesmyslné evropské předpisy. Euronadšenci zase očekávají, že Unie nás konečně donutí ukončit legislativní diletantství polistopadového období a převzít civilizované evropské normy. Nový zákon o dani z přidané hodnoty, který právě prošel parlamentem, usvědčuje oba tábory z naprosté naivity.

Zákon byl připravován jako čistě harmonizační norma, která v tuzemsku zajistí aplikaci šesté direktivy EU poté, co z českých hranic zmizí celnice. Ačkoliv daňová kapitola byla v přístupových jednáních uzavřena již v roce 2001, do vlády byl návrh předložen až v říjnu 2003 a o jeho kvalitě svědčí již skutečnost, že samo ministerstvo financí, z jehož dílny pochází, k němu do rozpočtového výboru sněmovny předložilo více než 250 pozměňovacích návrhů. Přestože byli poslanci, ministerstvo i ministr osobně upozorňováni na závažné chyby vládního návrhu, neučinili pro jejich odstranění vůbec nic. Zaměřili se pouze na mediálně zajímavou otázku zařazení zboží a služeb do snížené sazby a vlastní text návrhu zákona ponechali bez povšimnutí. Projednávání ve sněmovně pak bylo pouze slovní exhibicí poslanců lobbujících za daňové zvýhodnění hospod, kondomů, Sazky či něčeho jiného, nikoliv odpovědným posuzováním zákona jako celku.

Radši rychle než kvalitně

V Senátu, jehož hospodářský výbor navrhl řadu pozměňovacích návrhů napravujících alespoň největší chyby zákona, prošla přes drtivou kritiku řady senátorů sněmovní verze o jediný hlas. Někteří senátoři jsou pod časovým tlakem asi ochotni odhlasovat i vlastní popravu, nežli by ohrozili současnou vládu. Výsledkem je zákon, který vykazuje řadu rozporů s právem EU, vytváří značnou právní nejistotu zejména u organizací neziskového sektoru, poskytuje prostor pro rozsáhlé daňové úniky, vytváří rozsáhlou a zbytečnou administrativu a v některých případech je prakticky neproveditelný. Větší legislativní paskvil se po listopadu 1989 u nás asi nenarodil. Míří teď na Hrad k podpisu nebo spíše vetu prezidenta. Lze očekávat, že Václav Klaus označovaný za euroskeptika a nepřítele sjednocování Evropy využije nabídnutou příležitost a hodí zákon vládním euronadšencům na hlavu právě s odůvodněním, že odporuje evropské legislativě. Důvodů k tomu bude mít víc než dost.

Občana v zákoně nejvíce rozladí zvýšení daně u některých služeb a těžko bude chápat, že kakao pro děti je v základní sazbě, zatímco do snížené sazby je zařazeno například krmení pro psy nebo opium. Mnohem závažnější nežli míra zdanění toho či onoho zboží je ale celkový dopad nové právní úpravy a její věcné a právní vady. A ty jsou v případě nového zákona o DPH katastrofální. Podrobný rozbor s vysvětlením by vydal na tlustou knihu. Ze stovek legislativně technických vad a desítek vad věcných však stačí poukázat na několik z nejzávažnějších.

Daň z prodeje veškerého zboží zrušena

Malé chyby mají někdy dalekosáhlé důsledky. Zákonodárcům se podařilo drobnou legislativní chybou výrazně ulevit kapsám naprosté většiny občanů. Aniž by to zamýšleli a aniž by si to vůbec uvědomili, prakticky zrušili daň z prodeje veškerého zboží. Schválili, že od daně je (podle § 62 odst. 1) osvobozen prodej zboží, při jehož pořízení plátce neuplatnil odpočet (podle § 75 odst. 1), protože zboží použil pro osvobozená plnění. Stát se tak v důsledku jedné nešikovné formulace vzdal daně z marže obchodníků při prodeji konečným zákazníkům, což dělá ročně určitě několik desítek miliard korun rozpočtových příjmů. Obchodník tedy nakoupí zboží, neuplatní odpočet, prodá zboží bez daně a na berňák může udělat dlouhý nos. I když se správci daně budou snažit vykládat tato ustanovení jinak a argumentovat "logikou", věřím, že se najdou odvážní podnikatelé, kteří dají státu pocítit, že o peníze si musí v zákonech říkat zcela jednoznačným způsobem.

Slovní popis a číselný odkaz nesedí

Zákon v příloze vymezuje zboží se sníženou sazbou dvěma způsoby: jednak slovně, jednak číselným odkazem na harmonizovaný systém číselného označování zboží, který je všeobecně používán v celním sazebníku. Problém však je v tom, že slovní popis se s číselným nekryje a zákon neuvádí, který z nich má přednost. Slovní popis zahrnuje zpravidla širší okruh zboží než umožňuje evropská direktiva a číselný popis zahrnuje ještě mnohem více zboží, než popis slovní. Evropská direktiva například umožňuje použít sníženou sazbu daně u potravin, krmiv a živých zvířat a rostlin, které se běžně používají k přípravě stravy pro lidi nebo pro krmení zvířat. Slovní popis v zákoně již neobsahuje podmínku o používání pro lidskou výživu nebo krmení, takže v rozporu s direktivou jsou do snížené sazby zařazeny i opice, morčata, papoušci, akvarijní rybičky, konopí, listy koky a řada dalších zvířat a rostlin.
Číselný popis pak u položky "potraviny" uvádí například i kapitolu 25 celního sazebníku, která obsahuje nerosty (síra, písek, kámen, cement, mramor apod.) a z níž patří do potravin pouze kuchyňská sůl. Vedle dětských plenek například uvádí číselné označení, pod kterým se vůbec neskrývají plenky, ale dětské ošacení. Zákon tak svou nejednoznačností vytvořil obrovskou právní nejistotu, jak se co vlastně bude zdaňovat.

Závažné rozpory s direktivou EU v mnoha oblastech

Zákon zařazuje do snížené sazby některé služby, které tam podle direktivy EU zařadit nelze. Jde například o opravy zdravotnických přístrojů, provozování hřbitovů, shromažďování, úpravu a rozvod vody a poplatky za vysílání rozhlasu a televize. Ministerstvo financí, vláda ani poslanci asi nechápou, že jímání, úprava a rozvod vody je něco jiného než dodání vody odběrateli, že pohřební služba je něco jiného než služba hřbitovní, že oprava zdravotnického přístroje je něco jiného než oprava pomůcky pro invalidy a že poplatky za vysílání veřejnoprávního rozhlasu a televize nelze zdaňovat vůbec, protože podle direktivy EU nejsou předmětem daně, a soukromá radia a televize žádné vysílací poplatky nevybírají, protože žijí z reklamy.

Značné rozhořčení před časem vzbudilo oznámení, že kvůli Evropské unii musíme začít zdaňovat převody nemovitostí včetně stavebních pozemků, což zdraží bytovou výstavbu. Pozorný čtenář šesté direktivy EU ovšem zjistí, že Brusel nepožaduje zdaňování převodu nemovitostí ani v jediném případě! Pouze dovoluje členským státům, aby zdanily některé transakce spekulativního charakteru s nemovitostmi a současně stanoví určité lhůty na ochranu prodávajících před nenasytným erárem. Ministerstvo ovšem využilo možnosti dané direktivou více než na 100 %. Podle zákona se totiž má zdaňovat každý převod stavby do tří let od kolaudace nebo nabytí, ačkoliv direktiva umožňuje zdanit pouze první převod uskutečněný do pěti let po kolaudaci a všechny další převody přikazuje osvobodit. Můžeme se tedy těšit, že prodávající postižení protievropskou daní si budou stěžovat v Bruselu a ČR dostane nějakou tu pokutu. Nejspíše za ni zaplatí více než kolik neoprávněně vybere na dani.

Prezervativy a hlavonožci

Poslanci zřejmě nevědí, co vlastně schvalují. Kvůli kondomům málem padla vláda. Sněmovna je nejprve v rozporu s koaliční dohodou zařadila do snížené sazby, po přestávce věnované masáži svědomí unionistických poslanců je však vrátila do sazby základní. Zároveň ale schválila pozměňovací návrh rozpočtového výboru, kterým byly do snížené sazby zařazeny mimo jiné též výrobky pro předcházení nemocím zařazené do 40. kapitoly celního sazebníku. Ta obsahuje pouze výrobky z kaučuku jako jsou pneumatiky, duše, hadice a těsnění. Jediným druhem výrobku v celé kapitole, který může sloužit předcházení nemocím, jsou – prezervativy!

Poslanci také usoudili, že mořské delikatesy jako jsou krabi, krevety a jiní plži, mlži, hlavonožci a korýši, je třeba zdanit základní sazbou. Jelikož ale neznají strukturu celního sazebníku, postihli tyto tvory pouze ve stavu živém, zatímco konzervované zapomněli v sazbě snížené.

Obcím a majitelům domů pro zahnání nudy?

Podle direktivy EU se začnou zdaňovat i zálohy. To způsobí obrovský nárůst administrativy u pronajímatelů bytů, tedy hlavně u obcí a bytových družstev, při účtování o takzvaném inkasu (platby SIPO). Dosud se jedenáctkrát do roka zaúčtovala záloha jako jediná položka a dvanáctý měsíc se provedlo vyúčtování všech služeb spojených s užíváním bytu. Od 1. 5. 2004 bude nutné v každém měsíci každou platbu inkasa rozúčtovat na čisté nájemné, zálohu na topení, zálohu na vodu, zálohu na elektřinu ve společných prostorách, poplatky za výtah, za televizní anténu, za kominíka, užívání prádelny, popelnice a další položky a ke každé z nich také příslušné daně.
Možná je to ale součást vládního programu boje proti nezaměstnanosti, protože na správách domů budou muset přijmout tisíce nových úředníků a vybudovat nové archivační prostory pro mnohonásobně narostlé účetní sestavy. Direktiva EU přitom umožňuje zúčtovávat daň v odůvodněných případech jen jednou ročně, ovšem ministerstvo do zákona takové řešení nenavrhlo.

Uvařili jste rodině oběd či stloukli psovi boudu? Odveďte daň!

Direktiva EU nepožaduje, ale pouze umožňuje, aby členské státy zdanily hmotný majetek, který plátce daně vytvořil vlastní činností při podnikání, pokud by při jeho nákupu neměl nárok na odpočet. Do zákona ale jeho tvůrci zapomněli převzít slova "při podnikání". Takže být plátcem daně se pro občany stane rizikovým faktorem! Programátor, který vlastníma rukama postaví chatu nebo stluče králíkárnu, by si je měl nechat znalecky ocenit a z ceny zjištěné odvést daň, stejně jako kadeřnice, která uplete dětem svetr. A bude-li berní úředník bdělý, vztáhne stát daňovou pracku i na knedlíky, které maminka – plátkyně daně - uvaří k nedělnímu obědu. Je to přece také hmotný majetek pořízený vlastní činností plátce a při jejich nákupu by neměla nárok na odpočet.

Poctivost se nevyplatí

Zákon podle české tradice posledních let důsledně zatěžuje poctivce a nahrává podvodníkům. Kdo překročí milionový obrat za posledních 12 měsíců, je povinen podat do 15 dnů přihlášku k registraci a stane se plátcem prvním dnem třetího měsíce po překročení limitu. Kdo ale svou registrační povinnost nesplní, stane se podle zákona plátcem až dnem účinnosti osvědčení o registraci. Pokud se tedy správce daně o jeho činnosti nedozví, nikdy ho nezaregistruje, a tak nebude možné podvodníkům daň doměřovat ani je pro krácení daně trestně stíhat. A kdo se bude chtít registrovat k dani dobrovolně, například proto, aby mohl začít obchodovat se zahraničím, bude vydán zcela do rukou berních úředníků. Jen oni totiž budou rozhodovat, zda se plátcem stane dnes, za týden, za měsíc nebo také nikdy.

Plátcem daně se stane i stát a většina měst a velkých obcí. Zákon však vůbec neřeší, kdo bude za stát vydávat daňové doklady, sestavovat daňové přiznání a platit daň, ačkoliv jde o agendu, která má nezanedbatelný rozpočtový význam. Ve statutárních městech členěných na městské části či obvody je zákon prakticky neproveditelný jak administrativně tak i rozpočtově, protože by zcela rozložil finanční hospodaření. Ale i ostatní obce vystavuje zákon obrovské právní nejistotě, protože neříká, zda se například pronájem bytů bude považovat za plnění úkolů obce v sociální oblasti, které není předmětem daně, nebo za výdělečnou činnost, což má pro celé zdanění obce klíčový význam. Direktiva EU přitom přímo nabízí jednoduché řešení, ale ministerští úředníci i poslanci to ignorují.

O peníze z Evropské unie asi příliš nestojíme

Zákon umožňuje vracení daně v případě projektů financovaných z nenávratné zahraniční pomoci, ale výslovně z toho vylučuje prostředky Evropské unie. Výsledek lze snadno předpovědět: EU sníží svůj podíl na financování projektů o nevracenou daň, protože nebude chtít ze strukturálních fondů sanovat český státní rozpočet. Investoři mají jen omezené zdroje a tak při nižším podílů financí ze zdrojů EU budou moci zrealizovat méně projektů. Z kvóty vyčleněné pro ČR se tak využije ještě méně než očekávané málo. Ale pro státní kasu přece musíme uhlídat každou korunu, i kdyby to mělo stát stovku.

Je zřejmé, že zvyšování daně z přidané hodnoty nebo její zavádění u dalších transakcí není v řadě případů vůbec způsobeno požadavky Evropské unie, ale Evropská unie je pouze českými politiky zneužívána jako výmluva a laciné zdůvodnění vládních a ministerských choutek zalovit hlouběji v kapsách daňových poplatníků. Je také zřejmé, že nesmyslný zákon o DPH není jen ostudou ministerstva, vlády a poslanců, ale je také důsledkem selhání velkých zájmových organizací jako je Svaz měst a obcí, Svaz bytových družstev nebo Hospodářská komora, které pro prosazení oprávněných požadavků svých členů neudělaly vůbec nic. A je také zřejmé, že Brusel naše zákony psát nebude a jejich opravu bude vyžadovat pouze v případě rozporu s evropskou legislativou. Nikoliv proto, že jsou pouze špatné, nejednoznačné, gumové, nevhodné či jinak škodlivé.

Nebezpečím pro rozvoj naší země tak nejsou mocichtiví bruselští byrokraté, ale neschopní čeští úředníci, nekompetentní čeští ministři a neodpovědní či lhostejní čeští poslanci a senátoři. Proti nim se musíme bránit jako občané sami. Nebudeme-li sami číst evropské směrnice a zákony a nebudeme-li se domáhat jejich dodržování u evropských institucí i proti vlastní vládě, budou s námi naši čeští politici manipulovat podle svých představ a proti našim zájmům. Budeme pak jen za hlupáky. Doma i v Evropě.

Milan Marko, autor je právník a daňový poradce.

Co si o jednotlivých úpravách zákona o DPH myslíte? Podepíše ji prezident? Vrátí nám jej Evropská unie? Jsou naši zákonodárci kompetentní?

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 83 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 5. 2004 13:29, Petr Svoboda

Vážený pane Vladimíre,

už v oslovení dokazujete, že jste nedošel dále než do páté třídy.
V šesté třídě byste se dosvěděl, jak se česky skloňuje slovo poradce.
Když už je řeč o umění, umění vyjadřovat se česky do vás nevtloukli. Zato arogance nadbytek. (Najdete ve svém kratičkém textu další 2 chyby?)

Zobrazit celé vlákno

+54
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 4. 2004 9:46, Mira

Pojem "podnikání" nový zákon o DPH samozřejmě použít nemohl, jestliže DPH podléhají i činnosti, které nejsou podnikáním (tak jak jej definuje živnostenský zákon, obchodní zákoník apod.). Tedy např. pronájem nemovitosti s poskytováním pouze základních služeb (elektřina, voda, plyn apod.). I když velmi často se používá nešvar, že různé zákony pod týmž pojmem chápají různé věci (pro účely tohoto zákona se stanoví ...).

Bylo nutné vymyslet jiný pojem.

Zobrazit celé vlákno

-35
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (83 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

2. 4. 2004 | Simona Ely Plischke

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

Uplatňujete daňové odpočty na životní pojištění? Vlastníte-li pojistku s nižší pojistnou částkou, než nově stanoví zákon, máte buď s dalšími odpočty smůlu, nebo vás čeká podpis nových... celý článek

Leasing po evropsku: více znamená méně

25. 3. 2004 | Jiří Hrstka

Leasing po evropsku: více znamená méně

V souvislosti se vstupem do EU plánuje vláda přesunout finanční službu leasingu ze snížené do základní sazby DPH. Co to vlastně je ona finanční služba? Jak ovlivní tento růst DPH cenu... celý článek

Podniky v EU: DPH čekají velké změny

4. 2. 2004 | Jan Heřman

Podniky v EU: DPH čekají velké změny

Jak budou čeští podnikatelé uplatňovat DPH při obchodu s členskými státy Unie a jaké přitom budou mít povinnosti? Jak si ověří, zda je jejich partner plátcem daně? Co všechno je čeká... celý článek

Nový rok s novými daněmi

6. 1. 2004 | Tereza Košťáková | 1 komentář

Nový rok s novými daněmi

Nový rok s sebou už tradičně přináší kromě jiného i změny v daňové oblasti. Co nového si pro nás letos připravil stát u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, spotřební daně a majetkových... celý článek

Reforma versus naše peněženky

18. 12. 2003 | Miroslav Škaloud, Kateřina Havlíčková

Reforma versus naše peněženky

Součástí vládní reformy veřejných financí jsou i změny daňových zákonů. Co budou znamenat pro náš každodenní život? Vyhlídky nejsou příliš růžové.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.