Nová Zelená úsporám spuštěna. Díl první: na co vám stát přispěje

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 14. 8. 2013 | 3 komentáře
Od pondělka můžou zájemci žádat o dotace z druhého kola Zelené úsporám. Stát v něm rozdělí necelé dvě miliardy korun. Proti prvnímu kolu tedy podstatně míň peněz. Dotace se tentokrát týkají pouze rodinných domů. Vyplácet se začnou na podzim. V prvním díle našeho dvoudílného článku se dočtete, na co můžete peníze od státu dostat.
Nová Zelená úsporám spuštěna. Díl první: na co vám stát přispěje

Jen málokterý projekt má tak barvitou historii jako právě Zelená úsporám. Pro jedny růžový, druzí ho vidí černě, jiní z něj chvílemi viděli rudě. Přesto se (dnes už bývalý) ministr životního prostředí) Tomáš Chalupa nenechal odradit od pokračování.

Leccos je však tentokrát jinak. Na peníze od státu prozatím (alespoň do vypsání dalších výzev) dosáhnou jen majitelé rodinných domů. A budou muset zkombinovat víc úsporných opatření než v prvním kole. Výše dotací je nastavena motivačně – čím větší úspory na energiích bude dosaženo, tím víc peněz od státu dostanete.

Co se rozumí rodinným domem

Rodinný dům se dělí na maximálně tři samostatné byty a má maximálně dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Budovy určené k rekreaci nebo jiným účelům (než je trvalé bydlení) se za rodinné domy nepovažují (aby se nemovitost považovala za rodinný dům, musí být k trvalému bydlení určena minimálně polovina její podlahové plochy).

„Nyní je na podporu vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu půjde 1,8 miliardy korun,“ uvádí mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

Zvýhodněni budou lidé zasažení povodněmi. „Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z programu za zvýhodněných podmínek, to je například prodloužení termínu pro dodání povinných příloh a navýšení podpory,“ dodává mluvčí resortu.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Žádosti o dotace bude stát přijímat, dokud nerozdělí všechny vyčleněné peníze, nejpozději však do 29. listopadu. A zájem je veliký. Jen během prvního dne obdrželi úředníci z Ministerstva životního prostředí žádosti od víc než 1200 lidí. Celkem požádali o 275 milionů korun.

Dotace lze čerpat na práce, rekonstrukce a opatření, která proběhla po 1. lednu 2013.

Slovníček

Energeticky vztažná plocha domu

Jedná se o vnější půdorysnou plochu všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezenou vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Zjednodušeně řečeno jde součet podlahových ploch všech místností, ve kterých se topí, nuceně větrá nebo které se klimatizují – a rozměry se počítají až k venkovnímu líci konstrukce domu (typicky fasády).

Způsobilé výdaje

Jedná se o náklady spojené s rekonstrukcí, přestavbou nebo jiným úsporným opatřením, na které žádáte dotaci. Všechny vynaložené výdaje bude třeba doložit soupisem provedených prací a fakturou. V případě zateplování domu patří do způsobilých výdajů veškeré náklady na materiál i provedení prací. Způsobilé výdaje se přepočítávají na metr čtvereční plochy (tedy na takzvané měrné způsobilé výdaje). Zelená úsporám stanovuje maximální hodnoty způsobilých výdajů, které můžete pro získání dotace uplatnit. Například u zateplení podlah se jedná o 1700 Kč/m², u zateplení obvodových stěn a střechy o 1300 Kč/m², u výměny oken a dveří o 6000 Kč/m², u zateplení stropu 500 Kč/m². 

Na co dostanete dotace

 • Zateplení domu

Dotace na zateplení můžete čerpat pouze v případě, že celková energeticky vztažná plocha domu nepřesahuje 350 metrů čtverečních a že byl dům schválen k užívání před prvním červencem 2007.

Abyste dosáhli alespoň na nejnižší stupeň podpory ve výši třiceti procent nákladů, budete muset provést komplexní zateplení domu při nadstandardních tloušťkách tepelné izolace. Konkrétně tedy jde o zateplení obvodových zdí, podlah na zemině nebo stropu suterénu a zateplení stropu nejvyššího patra nebo střechy. Dotace může zahrnovat i příspěvek na výměnu dveří a oken.

Přesná výše dotace se pak odvíjí od dosažené úspory tepla (podrobněji v tabulce) a vypočítává z celkových způsobilých výdajů na realizaci úsporného opatření. Peníze se však tentokrát přepočítávají na metry zateplené plochy – nikoli podlahové plochy, jak tomu bylo v prvním kole. Systém tak bude spravedlivější například vůči majitelům domů, které stojí na kraji řadovek.

Snížení roční spotřeby tepla

Výše dotace na zateplení

o 40 %

30 % způsobilých výdajů

o 50 %

40 % způsobilých výdajů

o 60 %

55 % způsobilých výdajů

Majitelé domů postižených červnovou povodní pak mohou ve všech kategoriích získat dotaci ještě o 20 procent vyšší, maximálně tedy 75 procent.

Jak ukazuje tabulka, dotace na zateplení domu může dosáhnout maximálně pětapadesáti procent způsobilých výdajů – pokud se vám podaří snížit rekonstrukcí roční spotřebu tepla o šedesát procent.

Pokud dům vytápíte kotlem na tuhá nebo vybraná kapalná fosilní paliva, budete ho muset zároveň se zateplením vyměnit za nový ekologický. Jinak na dotaci na zateplení nedosáhnete. Státní příspěvek se však, jak si podrobněji vyložíme níž, může vztahovat i na výměnu kotle.

 • Výměna oken a dveří

Jak už jste četli, dotace můžete čerpat také na výměnu oken a dveří. Ale pozor – nikoli samostatně. Abyste dosáhli na dotaci, budete muset dům zároveň zateplit. Samotná výše dotace se pak vypočítává stejně, jako jsme popisovali u zateplování – maximální výše způsobilých nákladů, kterou můžete na okna a dveře uplatnit, dosahuje 6000 Kč/m².

 • Výměna kotle

V rámci podpory efektivního využívání energie můžete dostat také dotace na výměnu starého kotle na tuhá a vybraná kapalná fosilní paliva. Dotace na nový ekologičtější a úspornější kotel můžete čerpat buď současně se zateplením domu, nebo samostatně. V prvním případě však můžete dosáhnout na vyšší příspěvek od státu. Dalším důležitým kritériem, které ovlivňuje výši získané dotace, je typ kotle či zdroje tepla, který si vyberete.

Při podpisu smlouvy o získání dotace se budete muset zavázat, že nový zdroj tepla budete provozovat po celou dobu udržitelnosti. Případně ho nahradíte jiným se stejnými parametry.

Dotace na kotel při současném zateplení domu

Typ kotle

Maximální dotace

Maximální výše podpory

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

100 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

50 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Plynový kondenzační kotel

18 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Krbová kamna na biomasu s ručním přikládáním

50 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Krbová kamna na biomasu s automatickým přikládáním

55 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Dotace na kotel bez zateplování

Typ kotle

Maximální dotace

Maximální výše podpory

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

80 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

40 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

Plynový kondenzační kotel

15 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

Krbová kamna na biomasu s ručním přikládáním

40 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

Krbová kamna na biomasu s automatickým přikládáním

45 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

 • Tepelné čerpadlo

Dotace ze Zelné úsporám můžete čerpat také v případě, že se rozhodnete nahradit starý kotel tepelným čerpadlem. Platí zde podobná pravidla jako u dotace na nový kotel: výše dotace na teplené čerpadlo se liší podle toho, jestli dům zároveň zateplujete nebo nikoli, a podle typu zvoleného čerpadla.

Dotace na tepelné čerpadlo při současném zateplení domu

Druh tepelného čerpadla

Maximální dotace

Maximální výše podpory

Čerpadlo země/voda

100 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Čerpadlo voda/voda

100 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Čerpadlo vzduch/voda

75 000 Kč

75 % způsobilých výdajů

Dotace na tepelné čerpadlo bez zateplení

Druh tepelného čerpadla

Maximální dotace

Maximální výše podpory

Čerpadlo země/voda

80 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

Čerpadlo voda/voda

80 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

Čerpadlo vzduch/voda

60 000 Kč

55 % způsobilých výdajů

Anketa

Zkusíte taky uspořit a dostat pár zelených?

 • Větrání s rekuperací tepla

Dotace můžete čerpat také na zřízení systému větrání s rekuperací tepla (jedná se o zpětné získávání tepla, při kterém se vzduch přiváděný do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem). Dotace pro rodinný dům je stanovena na fixní částku sto tisíc korun a může dosahovat nanejvýš 75 procent způsobilých výdajů. Dotaci můžete získat pouze v případě, že dům současně zateplíte.

 • Solární systémy na ohřívání teplé vody a přitápění

Na solární systémy určené k ohřívání teplé vody a přitápění můžete dostat dotaci ve výši padesát tisíc korun a zároveň maximálně 40 procent způsobilých výdajů. Jestliže solární systém nebudete využívat k přitápění, ale pouze k ohřevu vody, dosáhne dotace částky 35 tisíc a maximálně 40 procent způsobilých výdajů.

 • Dotace na stavbu úsporných a pasivních domů

Pokud se rozhodnete pro stavbu pasivního domu (tedy domu v nízkoenergetickém standardu), můžete získat v rámci programu Zelená úsporám dotaci až ve výši 550 tisíc korun. Totéž platí, když se rozhodnete přestavět na rodinný dům budovu, která do této kategorie dříve nespadala. Tedy například chalupu nebo průmyslový objekt.

V nižší úrovni dotace dosahuje 400 tisíc korun. Její výše se posuzuje podle toho, jakých energetických parametrů se stavbou podaří dosáhnout. Obecně však platí, že pravidla pro získání dotace jsou poměrně přísná – zejména pokud jde o měrnou roční spotřebu tepla a prostupnost tepla obálkou budovy.

Jakmile budete čerpat dotace na stavbu energeticky úsporného domu, nemůžete ji už kombinovat s dotací na zateplení, okna, dveře nebo dotací na kotel či tepelné čerpadlo.

 • Dotace na odborné posudky

Vedle dotací na konkrétní úsporná opatření, můžete v rámci druhého kola Zelená úsporám dostat dotace i na odborné posudky, projektovou dokumentaci či na zajištění odborného technického dozoru. Podrobněji se jim budeme věnovat v druhém díle našeho seriálu, kde se zaměříme na to, jak dotaci dostat a jak o ni žádat.

 • Bonus za kombinaci úsporných opatření

Pokud se rozhodnete zkombinovat určitá úsporná opatření, můžete kromě dotace samotné získat navrch ještě zvláštní bonus ve výši deseti tisíc korun. Kombinace opatření, které jsou odměněny bonusem, najdete v boxu. Platí, že v průběhu programu můžete bonus uplatnit pouze jednou.

Kombinace za deset tisíc

 • Zateplení domu a instalace termických solárních systémů
 • Zateplení domu, instalace termických solárních systémů a instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Zateplení domu, instalace termických solárních systémů a výměna kotle za energeticky šetrnější kotel, krbová kamna nebo tepelné čerpadlo
 • Zateplení domu, instalace termických solárních systémů, výměna kotle a instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Výměna kotle bez zateplení a instalace termických solárních systémů (pravidlo se ovšem nevztahuje na situace, kdy je starý kotel nahrazen tepelným čerpadlem vzduch-voda)

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Vyplatí se zafixovat si cenu elektřiny? Pro a proti

12. 8. 2013 | Michaela Divišová | 4 komentáře

Vyplatí se zafixovat si cenu elektřiny? Pro a proti

Fixace ceny elektřiny? Poslední dobou se s tímhle souslovím roztrhl pytel. Dodavatelé nás lákají na jistotu, že nám po předem smluvenou určitou dobu nebudou zvyšovat cenu. Jde o nabídku,... celý článek

Nový katastrální zákon: Zatne tipec podvodníkům?

12. 8. 2013 | AK Sofie Pondikasová | 7 komentářů

Nový katastrální zákon: Zatne tipec podvodníkům?

Revoluce v soukromém právu, která nás čeká od prvního ledna, to není jen nový občanský zákoník, ale také změny (či rovnou výměny) dalších zákonů. Mezi ně patří i zákon o katastru nemovitostí.... celý článek

Chalupa chce rozjet druhé kolo Zelené úsporám! Co si o tom myslíte?

23. 2. 2012 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Chalupa chce rozjet druhé kolo Zelené úsporám! Co si o tom myslíte?

Zelená úsporám – dotace na horské dráze. Jen málokterý projekt má tak barvitou historii. Pro jedny je růžový, druzí ho vidí černě, jiní z něj chvílemi viděli rudě. Teď ministr Chalupa... celý článek

Chalupa natáhl ruku po miliardách na Zelenou úsporám 2

25. 9. 2011 | Pavel Baroch | 1 komentář

Chalupa natáhl ruku po miliardách na Zelenou úsporám 2

Nebývale široké a silné sdružení zastupující obce, podnikatele, bytová družstva a ekologické organizace se obrátilo na premiéra Nečase s výzvou, aby část z prodeje emisních povolenek... celý článek

Pasivní domy – stavte tak, aby se vám to jednou vrátilo!

18. 5. 2011 | Klára Šponerová | 21 komentářů

Pasivní domy – stavte tak, aby se vám to jednou vrátilo!

Zdá se vám, že jsou pasivní domy luxus, který si může dovolit jen horních deset tisíc? Nenechte se zmást! Počáteční náklady se sice prodraží, doba, za kterou se vám investované peníze... celý článek

Partners Financial Services