Insolvence pro každého: Ty peníze vám nepatří! Přezkoumání pohledávky

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 9. 12. 2014 | 2 komentáře
V minulém díle seriálu o insolvenci jsme přihlásili svou pohledávku. Jistě jsme nebyli sami. Možná nás i překvapilo, kolik dluhů náš dlužník nasekal. Jenomže některé pohledávky se nám tak nějak nepozdávají. Co proti tomu lze podniknout?
Insolvence pro každého: Ty peníze vám nepatří! Přezkoumání pohledávky

V první řadě přezkoumává každou pohledávku insolvenční správce. Má k dispozici přiložené doklady a účetnictví dlužníka. Provede rovněž „nezbytná šetření“, pokud je to třeba, a vyzve dlužníka, aby se k pohledávkám vyjádřil. Pokud je pohledávka nepřezkoumatelná pro vady nebo neúplnost, vyzve přihlašovatele, aby to napravil, a poradí mu jak na to. Pokud ovšem věřitel ve stanovené lhůtě pohledávku požadovaným způsobem neopraví nebo nedoplní, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh na rozhodnutí, že se k této přihlášce nepřihlíží. Soud pak může dojít k jednomu ze tří závěrů:

 • Pohledávka vady nikdy neměla. Nebo je i měla, ale věřitel je včas a řádně odstranil. V takovém případě vrátí insolvenční soud pohledávku insolvenčnímu správci, aby ji zařadil na seznam pohledávek.
 • Pohledávka vady sice měla nebo byla neúplná, a pro tyto nedostatky ji nešlo přezkoumat, jenomže insolvenční správce stanovil špatně lhůtu nebo věřitele řádně nepoučil, jak má přihlášku opravit. Případně neřekl, co se stane, pokud tak neučiní.
  V takovém případě tedy raději „provede poučení“ insolvenční soud sám. Pokud se pak věřitel ve stanovené lhůtě polepší a dá přihlášku do pořádku, vrací ji insolvenční soud opět insolvenčnímu správci, aby ji zařadil na seznam pohledávek. Jestliže se ale věřitel nebude řídit ani poučením soudu, má už definitivně smůlu.
 • Pohledávka trpěla nedostatky, pro které ji nešlo přezkoumat, insolvenční správce věřitele řádně poučil a stanovil řádně lhůtu k odstranění nedostatků, jenže to nikam nevedlo. V takovém případě soud pohledávku bez dalších průtahů odmítne.

Jakmile je insolvenční správce hotov s přezkoumáváním přihlášky, zařadí ji na seznam přihlášených pohledávek, přičemž zvlášť eviduje zajištěné věřitele. U pohledávek, které insolvenční správce popírá, to výslovně uvede. Seznam pohledávek musí vést insolvenční správce průběžně, aby byl s to jej uzavřít neprodleně po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Insolvenční soud pak zveřejní seznam pohledávek v insolvenčním rejstříku alespoň patnáct dnů přede dnem konání přezkumného jednání. Pokud se ale má přezkumné jednání konat do třiceti dnů od uplynutí lhůty k podání přihlášek, stačí seznam zveřejnit deset dní předem. 

Pod mikroskopem

Samotné přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na takzvaném přezkumném jednání. To svolá insolvenční soud už v rozhodnutí o úpadku, a to tak, aby se konalo ne dřív než po uplynutí sedmi dní od konce přihlašovací lhůty, ale také ne později než dva měsíce po jejím skončení. Pohledávky se pak přezkoumávají na základě seznamu pohledávek, který průběžně vyhotovoval insolvenční správce.

Chtějí, co jim nepatří!

Právo popřít některou vlastnost pohledávky (podrobněji níže) mají tyto osoby:

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.
 • Přihlášení věřitelé
 • Dlužník
 • Insolvenční správce

V případě přihlášených věřitelů je především potřeba říci, že ti musejí popření pohledávky jiného věřitele doručit insolvenčnímu soudu alespoň tři pracovní dny před přezkumným jednáním. Přihlášený věřitel je oprávněn popřít pohledávku pouze písemně, a to výhradně na předepsaném formuláři, přičemž takovéto popření musí mít stejné náležitosti jako běžná civilní žaloba a musí z něj být patrné, jaká vlastnost pohledávky je napadána (probereme níže).

Účinky popření pohledávky dlužníkem se pak liší podle toho, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku byl zvolen (tedy zda půjde o konkurs, reorganizaci, nebo o oddlužení). Blíže si k těmto možnostem povíme něco u jednotlivých způsobů řešení úpadku.

Pokud potom pohledávku popírá insolvenční správce, je třeba rozlišit, zda je pohledávka vykonatelná nebo nevykonatelná.

Pokud půjde o pohledávku nevykonatelnou, mají věřitelé této pohledávky možnost bránit se jejímu popření ze strany insolvenčního správce žalobou na určení u insolvenčního soudu. Lhůta, ve které musejí uplatnit žalobu, činí 30 dní od data přezkumného jednání, nemůže se ale stát, aby lhůta těmto věřitelům uplynula dříve, než 15 dní od okamžiku, kdy se jim dostalo poučení o možnostech jejich dalšího postupu podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona.

Poučení se má věřiteli, který je na přezkumném jednání přítomen, dostat už na tomto jednání a je jedno, jestli od insolvenčního soudu nebo ze strany insolvenčního správce. Pokud se tak ale nestane, je třeba takovému věřiteli zaslat písemné poučení, stejně jako věřitelům popřené nevykonatelné pohledávky, kteří se jednání neúčastnili.

Pokud je však pohledávka vykonatelná, musí být v případě jejího popření iniciativní insolvenční správce sám. Do třiceti dnů od přezkumného jednání je totiž povinen uplatnit své popření žalobou proti věřiteli.

Lze už jen doplnit, že pokud by si následně některá z osob oprávněných popřít pohledávku své popření rozmyslela, je možné vzít popření pohledávky zpět.

Z jakého důvodu lze pohledávku popřít

V rámci přezkumného jednání je možné popřít:

 • Pravost pohledávky
 • Výši pohledávky
 • Pořadí pohledávky

K popření pravosti pohledávky dojde tak, že dlužník, insolvenční správce nebo jiný přihlášený věřitel namítnou, že:

 • Pohledávka nevznikla
 • Pohledávka už zanikla
 • Pohledávka už byla promlčena

Pokud jde o popření výše pohledávky, tak k tomu dochází tak, že některá z výše uvedených osob popírá, že by pohledávka existovala ve výši uváděné věřitelem, který pohledávku přihlásil. V tomto případě ale nestačí hlasitě křičet, že všechno je vlastně jinak, ale je třeba také uvést, kolik tedy popíraná pohledávka vlastně činí.

V případě popření pořadí pohledávky je pak zpochybňováno, že má pohledávka v přihlášce uvedené pořadí nebo že má věřitel pohledávky právo na uspokojení ze zajištění. I zde platí, že ten, kdo pořadí pohledávky zpochybňuje, musí uvést, jaké pořadí tedy pohledávce skutečně náleží. 

Jednotlivé důvody popření pohledávky nelze zaměňovat, takže pokud je popírána výše pohledávky, nemá to vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky zase nemá vliv na její výši nebo pravost. 


Pohledávka je úspěšně přihlášena (insolvenční zákon používá termínu „zjištěna“), pokud se jí nepodařilo popřít. Tak je tomu i v případě naší pohledávky, z kola ven jsme tedy nevypadli. V následujících dílech se můžeme nadále snažit domoci se svých peněz. 

Půjčka na půjčku?

Chcete zkusit půjčit si na půjčku? Refinancování se může vyplatit, uvažte ale, jestli je to zrovna případ nabídky, kterou máte právě před sebou. Naše kalkulačka refinancování úvěru vám s tím spolehlivě pomůže.

Kalkulačka refinancování půjček

Původní půjčka

měsíců
měsíc
rok

Nová půjčka

měsíců
%

nebo

%

Další kalkulačky

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Insolvence pro každého: Přihlášení pohledávky

2. 12. 2014 | Jiří Lojda | 6 komentářů

Insolvence pro každého: Přihlášení pohledávky

Nepřihlásili jste svou pohledávku vůči dlužníkovi, hned jak začalo insolvenční řízení, a čekali jste, až o jeho úpadku rozhodne soud? Po kladném soudním rozhodnutí o insolvenčním návrhu,... celý článek

Insolvence pro každého: Rozhodnutí o insolvenčním návrhu

20. 10. 2014 | Jiří Lojda | 1 komentář

Insolvence pro každého: Rozhodnutí o insolvenčním návrhu

V několika předchozích dílech insolvenčního seriálu jsme si řekli, jak zahájit insolvenční řízení, jak má vypadat insolvenční návrh, jaké jsou účinky jeho podání a co je to moratorium.... celý článek

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

6. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 59 komentářů

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

Dlužíte a nesplácíte? Možná čekáte exekutora každou hodinu. Přitom ale vůbec přijít nemusí… Pohledávku může dobývat různě a někteří pracují jen „z kanceláře“. Zabavování majetku doma... celý článek

Exekutor Vrána: Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

4. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 46 komentářů

Exekutor Vrána: Já, anebo radši Ukrajinec, co láme prsty?

Druhý díl rozhovoru s nejobávanějším českým exekutorem. Proč Tomáš Vrána zarytě odmítá zveřejnit výdělky svého úřadu? O kolik zakázek by přišel, kdyby byla zavedena místní příslušnost... celý článek

Insolvence pro každého: Jak zahájit insolvenční řízení

9. 9. 2014 | Jiří Lojda | 14 komentářů

Insolvence pro každého: Jak zahájit insolvenční řízení

Důkladně jsme se seznámili s tím, kdo je kdo v insolvenčním řízení. A teď už se honem pojďme podívat, jak ho otevřít. A že navrhnout jeho zahájení se může vyplatit nejen věřitelům,... celý článek

Partners Financial Services