Chcete z dlužníka dostat peníze? Volte správnou taktiku, aby míč neskončil ve vlastní bráně

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 14. 9. 2011 | 24 komentářů
Chcete z dlužníka dostat peníze? Volte správnou taktiku, aby míč neskončil ve vlastní bráně
Vymahač, zaměstnanec inkasní agentury, advokát, soudce a exekutor. Soupiska záchranného týmu pro zoufalé věřitele. Kterého ze zmiňovaných borců ale nasadit do boje? Kdo z nich vám může skutečně pomoci, když jdete k zemi po faulu dlužníka?

Češi se topí ve finančních trablech. Počet dlužníků se prudce zvyšuje a nedobytnost pohledávek jakbysmet. „Přibývá subjektů, které nejsou schopny své závazky plnit. A přibývá i těch, kteří disponují tak omezeným majetkem, že není možné uspokojit pohledávku jeho prodejem,“ říká advokátka Jana Poddaná z právnické kanceláře Havel, Holásek a Partners.

A tak přibývá starostí i věřitelům – hlavně těm z řad drobných podnikatelů a živnostníků. Platby za faktury se opožďují nebo nedorazí vůbec. „Věřitelé následkem toho sami balancují na hraně druhotné platební neschopnosti,“ říká Rostislav KovářPrávní poradny věřitele. Chybí jim cash flow a zápasí o vlastní existenci. Právě malé a střední firmy jsou přitom základem naší ekonomiky, v Evropské unii tvoří asi 99,8 procenta všech podnikatelských subjektů. „Tolerance firem vůči dlužníkům se snižuje,“ uvádí Kovář. Věřitelé začínají důsledně vymáhat i částky, nad kterými dříve mávli rukou. „Výsledky průzkumu inkasních agentur ukazují, že došlo k výraznému poklesu průměrné výše jednotlivé pohledávky, která se meziročně propadla o 36 procent, na 14 620 Kč,“ potvrzuje ředitel Asociace inkasních agentur Vladimír Gazárek.

Správná strategie vymáhání? Chybují i top manažeři

Dluží vám někdo peníze a dělá mrtvého brouka? Pak se nabízejí dvě strategie: vymáhat pohledávku u soudu, nebo se vydat cestou mimosoudní. V posledních letech v Česku dochází k výraznému příklonu k druhé variantě. „Ještě před dvěma třemi lety byla situace zcela jiná. Dominující strategií věřitelů bylo využívání soudní cesty, včetně rozhodčích soudů s následnou činností exekutorů,“ uvádí Asociace na ochranu věřitelů. Teď však sílí trend vymáhat pohledávky mimosoudně. Věřitelé si slibují, že se tak celý proces urychlí.

Alfou a omegou je volba správné taktiky vymáhání. Podle Asociace na ochranu věřitelů ale právě při tom dělají chyby jak drobní věřitelé, tak top manageři velkých společností. Strategická chyba vás ovšem může připravit o nemalé peníze. Většinou je rozhodujícím kritériem výběru správce pohledávek cena. Větší pozornost by se ale měla věnovat specifikům konkrétních pohledávek a typu dlužníka.

V čem se liší inkasní agentura a firma na vymáhání pohledávek?

Inkasní agentury přistupují k vymáhání pohledávek „průmyslovým způsobem“, který zahrnuje tři fáze: mimosoudní inkaso, soudní vymáhání a exekuci.
Firmy na vymáhání pohledávek se zabývají pouze první fází tohoto procesu – mimosoudním vymáháním. Jsou v něm však důslednější než inkasní agentury, využívají individuální přístup k dlužníkovi. Za určitých okolností tedy může být jejich práce efektivnější.

(Zdroj: Asociace na ochranu věřitelů)

Velká část věřitelů ani netuší, že je velký rozdíl mezi inkasní agenturou a firmou na vymáhání pohledávek (více v boxu vpravo). Vzniká ve vašem podnikání pravidelně větší množství menších pohledávek podobného charakteru? Pak je pro vás správnou volbou inkasní agentura. Platí to například pro místní úřady nebo firmy nabízející spotřebitelské půjčky. Profesionální inkasní agentury mají propracovaný mechanismus „automatizovaného“ vymáhání, využívají především písemné upomínky a telefonáty specializovaného call centra. „Nejefektivnější jsou inkasní agentury u pohledávek do 50 000 Kč,“ uvádí Asociace na ochranu věřitelů. Nespornou výhodou inkasních agentur je kompletní servis – o vaše pohledávky se starají od první upomínky až do ukončení exekuce.

Za „individuální přístup“ si připlatíte

Pokud jsou vaše pohledávky různorodé a některé sahají až k vysokým sumám, může automatizovaný přístup inkasní agentury selhat. Pokud je třeba pracovat s dlužníkem individuálně, vyplatí se oslovit firmu na vymáhání pohledávek. Individuální přistup však znamená vyšší náklady. „Většinou se pohybují od desíti do třiceti procent částky zaplacené dlužníkem. V případech, kdy se jedná o mnohomilionové pohledávky, může tato sazba klesnout i pod pět procent, zatímco u zvláště složitých případů může překročit čtyřicet procent,“ uvádí Asociace na ochranu věřitelů. Nevýhodou je, že „vymahačské“ firmy nedokáží obvykle řešit velké množství pohledávek naráz. S věřiteli spolupracují buď na základě mandátních smluv, nebo smluv o postoupení pohledávek. V případě mandátní smlouvy jedná firma s dlužníkem na základě plné moci jeho jménem. V případě smlouvy o podstoupení pohledávky se firma stává novým věřitelem. Vy se můžete od procesu vymáhání distancovat. Pokud ale bude firma neseriózní, hrozí, že své peníze už nedostanete.

Která cesta vymáhání je pro vás ta pravá?

Pokud řešíte jen omezený počet různorodých pohledávek, vyplatí se využít firmu na vymáhání pohledávek. Při jejím výběru ale buďte maximálně obezřetní.
Pokud vám vzniká pravidelně větší množství drobných pohledávek podobného typu, je ideálním řešením inkasní agentura. Pro jistotu ale vybírejte ze členů Asociace inaskních agentur.
Pokud vám dlouhodobě vzniká větší počet různorodých pohledávek, máte tři možnosti. Pohledávky ve výši do 100 000 až 150 000 korun může úspěšně řešit inkasní agentura. Vyšší pohledávky předejte spíš firmě specializované na vymáhání. A pohledávky, které jsou z nějakého důvodu sporné a komplikované, řešte raději s právníkem soudní cestou.

(Zdroj: Asociace na ochranu věřitelů)

Firmy na vymáhání pohledávek mají pochybnou pověst a řada z nich právě neproslula profesionalitou. V Česku je prostředí vymahačů stále živnou půdou pro kriminální živly. „Celková podnikatelská úroveň firem na vymáhání pohledávek je v České republice nižší než u inkasních společností,“ hodnotí Asociace na ochranu věřitelů.

Vsadit na inkasní agenturu, nebo na právníka?

Inkasní agentury mohou získat klientovy peníze rychleji, soudní cesta je zdlouhavá,“ říká Vladimír Gazárek. Zásadní je podle něj také tzv. „efekt třetí strany“. „Inkasní agentura vystupuje vůči dlužníkům jako nezávislý profesionální subjekt. Takže je omezeno riziko narušení obchodních vazeb mezi věřitelem a dlužníkem,“ vysvětluje. Služby inkasních agentur jsou podle něj navíc levnější než služby právníka.

Kontruje mu právník Rostislav Kovář: „V lidech je zakořeněno, že právníci jsou drazí. Není to ale úplně pravda. S advokátem se dá individuálně dohodnout.“ A dodává, že existují i advokátní kanceláře s důmyslným motivačním systémem. „Věřitel před vymáháním pohledávky uhradí jen symbolický administrativní poplatek. Ostatní náklady na vymáhání nese dlužník, což je pro advokáta dostatečným impulsem k rychlému zpracování žaloby,“ vysvětluje Kovář. Pružnému vymáhání pohledávek pomáhá také elektronický platební rozkaz. „Stačí, když klient naskenuje všechny dokumenty k případu a pošle je advokátovi. Doba do vydání rozhodnutí soudem se pohybuje od tří do sedmi měsíců,“ říká Kovář. A kdy peníze uvidíte?„Obvykle je třeba počítat s půlroční až roční lhůtou, která se ale protáhne, když dlužník ani na základě nařízení soudu nezaplatí a věc se předává exekutorovi,“ uvádí Kovář.

Jak vybírat inkasní agenturu

Mimosoudní vymáhání vám opravdu může peníze vrátit rychleji. Rychlý zisk se ale někdy váže na pořádný risk. Rozhodující je, jakou inkasní agenturu si vyberete. „Nejčastější chybou věřitelů je vybírat partnera pro inkaso pouze podle výše provize,“ upozorňuje Vladimír Gazárek. „Agentura, která inkasuje příliš nízké provize, nemá dostatek prostředků na intenzivní upomínání dlužníka a nemůže být v inkasu tak úspěšná,“ pokračuje. V konečném efektu pak sice zaplatíte nižší provizi, ale také se vám vrátí méně peněz. I tato rada však má své úskalí. „V poradně se setkáváme s případy, kdy lidé zaplatili agentuře dopředu velký obnos a ona pak už neměla žádnou motivaci jejich peníze vymáhat,“ upozorňuje právník Kovář.

Anketa

Při vymáhání dluhů byste spoléhali

Při výběru inkasní agentury je třeba dbát na její renomé a sledovat reference od dalších klientů,“ říká advokátka Poddaná. Pozor si dávejte také na agentury, které sice dosahují při vymáhání úspěchů, ale využívají k tomu nepřiměřené metody. „Pokud agentura používá neetické postupy jako vyhrožování, zastrašování, matení dlužníků, porušování zákona o ochraně osobních údajů, představuje velké riziko pro reputaci věřitele,“ varuje Gazárek. Solidní agentura by podle něj neměla mít potíž doložit všechny úkony, které při vymáhání provedla. Zajímejte se také, zda je členem Asociace inkasních agentur. „Pak je zaručeno, že dodržuje náš etický kodex,“ tvrdí šéf asociace Gazárek.

Úvodní exkurzi do strategií vymáhání máme za sebou. Teď záleží jen na vás, koho ze soupisky „záchranářů“ se rozhodnete do boje o své peníze vyslat. Věříte víc advokátům, vymahačům, nebo inkasním agenturám? Nebo vymáháte na vlastní pěst?

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+64
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 24 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 4. 2016 22:50, xxxx

Přeji hezký večer p . Doležalová ,
špinit umíte krásně, ale to, že Vám peníze za dluh , který byl na vás udělán (vaší vinou v účetnictví) se vám pomalu splácí , k tomu se už nevyjadřujete! Dlužná částka se Vám řádně splácí. Proto Vás prosím nejmenujte zde veřejně na internetu.Může se to proti Vám obrátit a být podáno trestní oznámení. Nemluvě o tom , že Vám musela být podepsána směnka pod nátlakem . Tím se už nechlubíte , že ? Vymáhací prakticky jsou nejen nezákonné,ale také dosti nelidské! A jediný kdo u soudu podal křivé svědectví jste byla Vy .. Využívat známosti a jiných udělá pouze člověk co nehraje fair play. Prosím Vás tímto , neházejte špínu na člověka, který , když může pomůže !Mimochodem s Vašimi stavebninami mám také dost velké zkušenosti a vím , že bych už v žádném případě s vámi nikdy nejednal .

Zobrazit celé vlákno

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 4. 2014 10:28, Silvia Doleželová

Dobrý den, prosím poraďte co dál. Jistý Martin Jurica naší firmě dluží 178000 Kč. Byl mu vydán soudem Trestní příkaz za přečin zpronevěry a odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2 let a 9 měsíců (rozhodnutí nabylo právní moci 12.6.2013) s tím že má uhradit škodu dle svých sil ve zkušební době. Do dnešního dne 23.4.2014 neposlal ani korunu. Jak máme postupovat dál? Děkuji moc za odpověď.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (24 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Za dluhy na nucené práce! Co si o tom myslíte?

8. 9. 2011 | Petra Dlouhá | 31 komentářů

Za dluhy na nucené práce! Co si o tom myslíte?

Za katr vás pošlou raz dva. Stačí chybička a i Mirek Dušín maže za mříže. Zato leckterý prevít z Bratrstva kočičí pracky dluží, kam se podívá, z věřitelů si dělá šoufky a běhá vesele... celý článek

Solidní nájemník je ohrožený druh. Jak vyzrát na neplatiče, „útěkáře“ a kazisvěty?

30. 8. 2011 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Solidní nájemník je ohrožený druh. Jak vyzrát na neplatiče, „útěkáře“ a kazisvěty?

Jak se bydlí zadarmo? Podvodným nájemníkům snadno. Nakvartýrují se vám do bytu, aniž mají v úmyslu za něj platit. Chvíli pobudou a pak zmizí jak pára nad hrncem. A klidně si ještě něco... celý článek

Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?

13. 7. 2011 | Petra Dlouhá | 47 komentářů

Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?

Exekuce. Damoklův meč, který se vznáší nad každým, kdo včas nevyrovnal své účty. Někdo před ním kličkuje. Další odevzdaně čeká, až mu setne hlavu. A jiný zatím žije ve sladké nevědomosti.... celý článek

Co lze čekat od banky, když přestanete splácet úvěr

15. 9. 2009 | Věra Tůmová | 7 komentářů

Co lze čekat od banky, když přestanete splácet úvěr

Recese dlužníkům nepřeje. I ti poctiví, kteří se nyní mohou dostat do potíží se splácením kvůli ztrátě zaměstnání či nemoci. Banky navíc přestávají být benevolentní a s vymáháním neotálejí.... celý článek

Mají vymahači dluhů právo obtěžovat dlužníky v zaměstnání?

23. 4. 2009 | redakce Peníze.CZ | 26 komentářů

Mají vymahači dluhů právo obtěžovat dlužníky v zaměstnání?

Čím dále více problémových dlužníků ignoruje výzvy k zaplacení dluhů. Vymahači proto přitvrzují a začínají chodit za dlužníky do práce, aby je dostali před kolegy pod tlak. Mají na... celý článek

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.