Státní spořicí dluhopisy. Složité počty maskují nízký výnos

Jan Traxler | rubrika: Když se řekne | 22. 5. 2014 | 1 komentář
Toto pondělí začalo upisovací období v pořadí již šesté emise státních spořicích dluhopisů, poprvé pod taktovkou Andreje Babiše. Úroky se propadly a podmínky emise jsou zase o něco komplikovanější. Půjdou i přesto dluhopisy na dračku?
Státní spořicí dluhopisy. Složité počty maskují nízký výnos

Ministerstvo financí, tentokrát už v čele s Andrejem Babišem, připravilo další emisi státních spořicích dluhopisů. Jarní emise spořicích dluhopisů má upisovací období od 19. května do 4. června. Seznam distributorů se zúžil pouze na tři banky (oproti minulým emisím tedy vypadla Česká pošta). O úpis dluhopisů je možné zažádat na pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky. Upsané dluhopisy budou emitovány a připsány na majetkový účet upisovatelů ke dni 12. června.

Ministerstvo financí tentokrát připravilo pouze tři druhy státních spořicích dluhopisů. V nabídce už není diskontovaný ani klasický kuponový dluhopis. Z předchozí emise zůstává pětiletý reinvestiční dluhopis a sedmiletý proti-inflační dluhopis (zde se jedná o druhou tranši dluhopisu, do splatnosti už tak má jen 6,5 roku). K tomu tentokrát přibyl zcela nový typ dluhopisu – 6,5letý variabilní dluhopis, jehož výnosnost bude záviset na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

Státní spořicí dluhopisy, jarní emise 2014

* 2. tranše sedmiletého proti-inflačního dluhopisu
Zdroj: Ministerstvo financí

Státní spořicí dluhopis

Reinvestiční pětiletý

Variabilní 6,5letý

Proti-inflační 6,5letý*

Upisovací období

19. 5.–4. 6. 2014

19. 5.–4. 6. 2014

19. 5.–4. 6. 2014

Datum emise tranše

12. 6. 2014

12. 6. 2014

12. 6. 2014

Datum splatnosti emise

12. 6. 2019

12. 12. 2020

12. 12. 2020

Jmenovitá hodnota 1 ks

1 Kč

1 Kč

1 Kč

Emisní kurz

100 %

100 %

100 %

Minimální počet dluhopisů v jedné objednávce

tisíc kusů

tisíc kusů

tisíc kusů

Maximální objednávka na osobu

milion kusů

milion kusů

50 milionů kusů

Typ úročení

rostoucí pevná úroková sazba

pohyblivá úroková sazba podle vývoje sazby PRIBOR

pohyblivá úroková

sazba podle vývoje

míry inflace

Reinvestice výnosu dluhopisu

ano

ano

ano

Frekvence připsání výnosu dluhopisu

1× ročně

2× ročně

2× ročně

Výplata výnosu dluhopisu

při splatnosti

při splatnosti

při splatnosti

Přehled připisování úroků

Zdroj: Ministerstvo financí

Výnosové období

Úrok (p. a.)

12. 6. 2014–12. 6. 2015

0,25 %

12. 6. 2015–12. 6. 2016

0,25 %

12. 6. 2016–12. 6. 2017

0,50 %

12. 6. 2017–12. 6. 2018

2,00 %

12. 6. 2018–12. 6. 2019

6,00 %

Jan Traxler

Jan Traxler – ekonom, ředitel FINEZ Investment Management

Odborník na akcie, zakladatel a ředitel společnosti FINEZ Investment Management, poskytující privátní investiční poradenství.

Publikuje pravidelně v deníku E15, v měsíčníku Finanční řízení & controlling v praxi, na Investujeme.cz, Finmagu a Peníze.cz a příležitostně v dalších médiích.

Pětiletý reinvestiční dluhopis

Tento dluhopis dobře známe už z předchozích emisí. Oproti nim ale došlo k razantnímu poklesu připisovaných úroků. V prvních dvou letech dostanou majitelé dluhopisu pouze čtvrt procenta ročně, ve třetím roce obdrží půl procenta, ve čtvrtém roce dvě procenta a v posledním pátém roce pak šest procent. Mnoho lidí se tím nechá nachytat – vidí až konečných šest procent, což je poměrně zajímavý výnos. Jenomže v předchozích letech jsou úroky extrémně nízké. Celková výnosnost pětiletého reinvestičního dluhopisu tak vychází na 1,78 procenta ročně před zdaněním (1,51 procenta po zdanění). To je výrazný propad oproti zhruba tříprocentním výnosům u předchozích tranší.

Pro srovnání, J&T banka nabízí u pětiletého termínovaného vkladu aktuálně roční úrokovou sazbu 2,8 procenta před zdaněním (2,38 procenta po dani). Pokud bych tedy hledal konzervativní a státem kryté uložení peněz na pět let, dal bych dnes rozhodně přednost termíňáku.

Sedmiletý proti-inflační dluhopis

U proti-inflačního dluhopisu se oproti minulé emisi nic nezměnilo, pouze doba do splatnosti dluhopisu je už jen šest a půl roku. Výnos tohoto dluhopisu je připisován a automaticky reinvestován pololetně a je stanoven jako 0,25 % + procentní změna indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen oproti dubnu a za měsíc duben oproti říjnu. S přimhouřením jednoho oka tak můžeme říct, že tento dluhopis by měl vydělávat půl procenta ročně nad inflací. Veškerý výnos je vyplacen až při splatnosti 12. prosince roku 2020.

PRIBOR

Prague InterBank Offered Rate (zkráceně PRIBOR) je průměrná sazba, za kterou jsou si banky na českém trhu ochotné navzájem půjčit. Často se používá jako referenční úroková sazba: sazby některých úvěrů (typicky například takzvané floatingové hypotéky) jsou navázané na PRIBOR, jejich úroky se mění co měsíc, čtvrt roku, půl roku nebo celý jednou ročně podle toho, jak se vyvíjí PRIBOR.

6,5letý variabilní dluhopis

Jeho mladší bráška je taktéž splatný k 12. prosinci 2020. A také u něj jsou úroky automaticky reinvestovány. Rozdíl je ve způsobu stanovení připisovaných úroků. Určujícím faktorem tu není index spotřebitelských cen, ale šestiměsíční PRIBOR – referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, kterou uveřejňuje Česká národní banka.

Pro stanovení připsaného úroku bude vždy určující průměrná hodnota šestiměsíčního PRIBORU za pět dní končících dnem stanovení průměrné referenční sazby, což je vždy před příslušným pololetním obdobím. K této průměrné referenční sazbě se dále přičítá nebo odečítá určitá marže podle tabulky níž. Pro samotné připsání úroku a jeho reinvestování je pak určující, kdo je majitelem dluhopisu v rozhodný den.

Přehled připisování úroků

* Průměrná referenční sazba
Zdroj: Ministerstvo financí

Výnosové období

Den stanovení průměrné referenční sazby

Úrok

Rozhodný den

Den připsání úroku

12. 6. 2014–12. 12. 2014

0,15 % p. a.

12. 11. 2014

12. 12. 2014

12. 12. 2014–12. 6. 2015

5. 12. 2014

PRS* minus marže 0,25 % p. a.

13. 5. 2015

12. 6. 2015

12. 6. 2015–12. 12. 2015

5. 6. 2015

PRS minus marže 0,20 % p. a.

12. 11. 2015

12. 12. 2015

12. 12. 2015–12. 6. 2016

7. 12. 2015

PRS minus marže 0,15 % p. a.

13. 5. 2016

12. 6. 2016

12. 6. 2016–12. 12. 2016

7. 6. 2016

PRS minus marže 0,10 % p. a.

12. 11. 2016

12. 12. 2016

12. 12. 2016–12. 6. 2017

7. 12. 2016

PRS minus marže 0,05 % p. a.

13. 5. 2017

12. 6. 2017

12. 6. 2017–12. 12. 2017

7. 6. 2017

PRS

12. 11. 2017

12. 12. 2017

12. 12. 2017–12. 6. 2018

7. 12. 2017

PRS plus marže 0,05 % p. a.

13. 5. 2018

12. 6. 2018

12. 6. 2018–12. 12. 2018

7. 6. 2018

PRS plus marže 0,10 % p. a.

12. 11. 2018

12. 12. 2018

12. 12. 2018–12. 6. 2019

6. 12. 2018

PRS plus marže 0,15 % p. a.

13. 5. 2019

12. 6. 2019

12. 6. 2019–12. 12. 2019

6. 6. 2019

PRS plus marže 0,20 % p. a.

12. 11. 2019

12. 12. 2019

12. 12. 2019–12. 6. 2020

5. 12. 2019

PRS plus marže 0,25 % p. a.

13. 5. 2020

12. 6. 2020

12. 6. 2020–12. 12. 2020

5. 6. 2020

PRS plus marže 0,30 % p. a.

12. 11. 2020

12. 12. 2020

Jak sami vidíte, v tom bude mít problém se zorientovat i sám pan ministr. Radši si ani nepředstavuji, jak podmínky tohoto dluhopisu prezentují potenciálním zájemcům pracovníci na přepážce bank, které státní spořicí dluhopisy distribuují. A popravdě ani nechápu, proč takhle komplikovaný dluhopis Ministerstvo financí vůbec nabízí.

Pro alespoň hrubou představu o potenciální výnosnosti se podívejme na aktuální šestiměsíční PRIBOR, který ke dni 21. 5. 2014 dělá 0,43 procenta. Pokud tedy úrokové sazby razantním způsobem nestoupnou, bude se výnosnost tohoto dluhopisu pohybovat řádově v desetinách procent za pololetí. V nejbližší době pravděpodobně výnosy nepřekročí půl procenta ročně.

Anketa

Kupujete státní spořicí dluhopisy?

Máme čekat fiasko?

Předchozí emise šly na dračku a dluhopisy byly vždy poměrně rychle vyprodány. Tentokrát zatím banky hlásí slabý zájem a je dost pravděpodobné, že tato emise skončí fiaskem. Hlavním důvodem jsou zcela jistě výrazně nižší výnosy a také složitost výpočtu připisovaných úroků.

V tiskové zprávě Ministerstva financí stojí citace Andreje Babiše: „Cílem jarní emise je především zachovat nabídku spořicích dluhopisů pro občany se zájmem o nejkonzervativnější a nejstabilnější formu zhodnocování úspor.“ Pakliže státní spořicí dluhopisy mají sloužit jako konzervativní zhodnocování úspor, pak nechápu, proč Ministerstvo financí přichází s nabídkou tak komplikovanou, že jí běžný občan nemá šanci rozumět. Jako kdyby nemohli emitovat normální dluhopis s pevným úrokem.

Očekávám, že zájem bude pouze o proti-inflační dluhopisy. Ani u nich sice není mechanismus stanovování úroků úplně triviální, ale alespoň po emoční stránce slovu „proti-inflační“ každý rozumí. A také výnosový potenciál tohoto dluhopisu je oproti zbylým dvěma o něco vyšší. Přinejmenším bude jeho výnosnost vyšší než inflace. O další dva typy dluhopisů bude pravděpodobně zájem velmi malý.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+30
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Srovnání termínovaných vkladů: Drsný pád úroků

5. 5. 2014 | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů: Drsný pád úroků

Úroky ročních a dvouletých termínovaných vkladů v posledních měsících razantně poklesly. U stotisícového vkladu se sotva vyrovnají spořicím účtům, u milionového vkladu už jsou o něco... celý článek

Srovnání spořicích účtů: Sláva, na inflaci stačí!

24. 4. 2014 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

Srovnání spořicích účtů: Sláva, na inflaci stačí!

Ale neradujte se. Inflace totiž nestojí za řeč a úroky spořáků pořád klesají a klesají. Kde vám dnes nejlíp zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun?

Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?

8. 4. 2014 | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?

V první části našeho seriálu o investování se budeme zabývat tím, proč vůbec posílat peníze do investic. Připomeneme vám také základní chyby začínajících investorů a řekneme si, jaké... celý článek

Očima expertů: Jak nejlépe spořit dětem?

14. 2. 2014 | Ondřej Tůma | 26 komentářů

Očima expertů: Jak nejlépe spořit dětem?

Není nad to vychovat z dětí pořádné lidi. Snad jedině vychovat z dětí pořádné lidi a moct jim, když odcházejí z domova, povědět: Tady máš něco do začátku. Jak na to?

Očima expertů: Kalouskovy dluhopisy podruhé. Vyplatí se?

11. 5. 2012 | Ondřej Tůma | 18 komentářů

Očima expertů: Kalouskovy dluhopisy podruhé. Vyplatí se?

Včera začalo další kolo prodeje státních dluhopisů. Vyplatí se do nich investovat, nebo se na trhu najdou zajímavější produkty? Zeptali jsme se Jana Procházky, Pavla Kohouta, Pavla... celý článek

Partners Financial Services