KCP rozhodla: Rhinoceros musí zaplatit

KCP rozhodla: Rhinoceros musí zaplatit
Na jaře jsme věnovali sérii článků společnosti Rhinoceros a jejímu projektu Avalanche, který je mnohými považován za "letadlo". Před dvěma dny KCP zamítla žádost firmy o rozklad proti předchozímu rozhodnutí a potvrdila udělení pokuty. Někteří odborníci ale částku považují za příliš nízkou.

V dubnu jsme uveřejnili článek o projektu Avalanche (zde), který jsme postupně doplnili o informace o společnosti Rhinoceros, jež jej v ČR představila a drží nad ním ochrannou ruku. Zprostředkování koupě dvou cenných papírů STRIPS u obchodníka s cennými papíry, kterou Rhinoceros prováděl, byla Komisí pro cenné papíry před časem označena za poskytování investiční služby, k níž je třeba povolení KCP podle platných zákonů. Na základě rozhodnutí KCP o předběžném opatření ze dne 21. 7. 2003, jež se stalo vykonatelným dne 23. 7. 2003, resp. které nabylo právní moci dne 25. 11. 2003, společnosti Rhinoceros byla činnost poskytování investiční služby zakázána. Společnosti Rhinoceros byla KCP rovněž uložena pokuta za tuto činnost, vůči které však firma podala rozklad.
Před dvěma dny vydala KCP stanovisko, podle kterého byl rozklad společnosti Rhinoceros zamítnut a byla jí uložena pokuta 800 tisíc Kč. KCP má přitom právo udělit pokutu až do výše 5 miliónů Kč.

ARIZ se diví

Konkrétní obsah jednání společnosti Rhinoceros

Konkrétní obsah jednání společnosti Rhinoceros spočíval v zajišťování podpisu komisionářských smluv o obstarání koupě nebo prodeje amerických státních dluhopisů tzv. STRIPS mezi obchodníkem s cennými papíry Böhm & partner a osobami, které byly se společností Rhinoceros ve smluvním vztahu. Předmětem smlouvy byl závazek těchto osob poskytnout společnosti Rhinoceros půjčku ve výši 68 tisíc korun splatnou do 20 let a zajištěnou dluhopisy. Dále těmto osobám poskytoval informace o dluhopisech, přijímal od nich pokyny a na svůj bankovní účet peněžní prostředky na nákup dluhopisů, které pak předával obchodníkovi s cennými papíry Böhm & partner. Následně osoby, které již byly zákazníky obchodníka s cennými papíry Böhm & partner, informoval o uzavření obchodu.

Rozhodnutí komise, resp. výše pokuty, doprovází jisté rozpaky. Dokonce i Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů ČR (problém se jí dotýká, neboť v něm jde o poskytování investičních služeb), která má tradičně s KCP dobré vztahy a úzce s ní spolupracuje například na přípravě vyhlášek upravujících tuto oblast, vyjádřila své pochybnosti. Martin Gardavský, generální sekretář ARIZ ČR, upozorňuje na to, že od pondělka platí  nová vyhláška, která zpřísňuje činnost investičních zprostředkovatelů. "Vyhláška na zprostředkovatele klade velké nároky, jejichž splnění je náročné kromě jiného i finančně. A vzhledem k tomu, že Rhinoceros žádné nároky v tomto smyslu nesplňoval a navíc se dopustil podle našeho názoru vlastně toho nejhoršího, co se může stát, to jest činnosti bez oprávnění, považujeme pokutu za nízkou," vysvětluje postoj asociace Gardavský. Jak vysokou (resp. nízkou) pokutu by pak asi za jiný správní delikt musel dostat subjekt, který na rozdíl od Rhinocerosu registraci má, zamýšlí se Gardavský.  

Vstanou nové Rhinocerosy?

Výši pokuty obhajuje tisková mluvčí komise
 Monika Paclíková. "Je třeba si uvědomit, že pokuta, kterou KCP společnosti Rhinoceros udělila, se vztahuje pouze k části její činnosti (předávání cenných papírů, tzv. STRIPS, klientům - pozn. red.) a není to sankce za její podnikání, tedy za její uzavírání smluv o půjčkách s jejími klienty," říká Paclíková. "Pokud by činnost firmy Rhinoceros byla kvalifikována jako pyramidální systém, státní zástupce by musel před soudem prokázat, že šlo o podvod, zpronevěru, porušování povinností při správě cizího majetku nebo případně provozování nepoctivých her a sázek či jiný trestný čin a sankce by pak byla uložena trestním soudem," dodává.

Podle našich informací vybrali představitelé firmy Rhinoceros za tři roky existence projektu od svých klientů přibližně 135 milionů Kč. Při srovnání této částky s 800 tisíci korunami, které společnost musí podle rozhodnutí KCP jako pokutu za svou protiprávní činnost zaplatit, se nabízí logická otázka: neobjeví se další "Rhinocerosy", jejichž představitelé si jednoduše spočítají, že tímto způsobem se jim to "vyplatí"? "Komisi nepřísluší řešit jiné záležitosti než ty, které patří do její kompetence, v tomto případě pouze dílčí jednání společnosti Rhinoceros," říká Paclíková. "KCP šlo v první řadě o to, aby společnost Rhinoceros přestala vykonávat činnost, ke které nemá oprávnění, což se stalo, sankce byla důsledkem nedodržování předpisů," dodává. 
Rhinoceros kvůli předběžnému opatření Komise pro cenné papíry nepředal v rozporu se smlouvou některým členům dluhopisy. Ti tak mají podle smlouvy o půjčce nárok na odstoupení od smlouvy a získání své 68tisícové pohledávky zpět (znění smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva naleznete zde). Takto poškozeným členům Rhinoceros ovšem závazek zatím nevrátil, společnost čekala na výsledek zveřejněného rozkladu.

Lidi nejspíš nebude zajímat, zda společnost Rhinoceros měla či neměla oprávnění ke své činnosti. "Opožděnou reakcí a stanovením takto nízké pokuty vyslala KCP nedobrý signál,  tento případ tak může v konečném důsledku způsobit pokles důvěry v kapitálový trh," uzavírá Gardavský.

Na článku spolupracovali Jiří Šedivý a Simona Plischkeová.

Co si o rozhodnutí KCP myslíte vy? Co si myslíte o činnosti společnosti Rhinoceros?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 24 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 7. 2004 2:32, Petr Šafránek

Obávám se, že v článku je nepřesná informace o maximální možné výši pokuty. Když se podívám na § 203 ZPKT, tak na tento případ z roku 2003 se nevztahují nově definované správní delikty, ale ještě zákon 591/1992Sb. o cenných papírech a tam byla na všechno sankce až 20.000.000. I přesto trvám na svém názoru, že 800.000 je pokuta přiměřená (viz níže). Je zavádějící srovnávat přijaté "půjčky" ve výši 135.000.000 s výší pokuty. Je totiž otázkou, zda neoprávněné zprostředkování nákupu dluhopisů coby zajištění těchto půjček mělo až tak velký vliv na to, že lidé do tohoto systému peníze dávali. Podle mého názoru byl klíčový příslib zbohatnutí (a to ne nákupem zmíněných dluhopisů, ale něřím úplně jiným) nikoliv příslib zprostředkování nákupu dvou dluhopisů....
Něco jiného by bylo, kdyby Rhinoceros vydělal 135.000.000 na provizích od obchodníka z cennými papíry, přes kterého obchody šly. Pak by srovnání s výší pokuty bylo zcela namístě a pokuta opravdu směšná...
Další otázkou je, proč ze všeho vychází z "čistým štítem" obchodník s cennými papíry, který evidentně musel vědět, že pro něho vykonává zprostředkovatelskou činnost právnická osoba bez registrace.....

+46
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 7. 2004 15:01, Petr Šafránek

Asi budu označen za kacíře, ale vždy se snažím o pokud možno objektivní pohled, a proto mi nezbývá, než označit pokutu za přiměřenou. Předesílám, že činnost společnosti RHINOCEROS jako taková se mi vůbec nelíbí a ani trochu ji neschvaluji. Nicméně pro tvrzení o přiměřenosti pokuty od KCP mám tyto důvody:
1. Nepovolená investiční služba nebyla v tomto případě hlavní náplní činnosti společnosti RHINOCEROS (dále jen "společnost"). Společnost na svých seancích nenabízela primárně zprostředkování nákupu amerických vládních dluhopisů, ale něco zcela jiného (asi dost pochybného, ovšem mimo působnost KCP).
2. K nepovolenému poskytování investiční služby docházelo až sekundárně - v rámci zajištění "půjčky", jejíž získání a přerozdělení bylo podle mého názoru primární činností společnosti (ač sama společnost tvrdí něco jiného).
3. K poskytování investiční služby nedocházelo ve vztahu k široké veřejnosti, ale až v rámci uzavření smlouvy o půjčce vázané na smlouvu o spolupráci. Z tohoto pohledu lze těžko hovořit o "klientech" společnosti, ale spíše o spolupracovnících, vůči kterým byla nepovolená investiční služba provozována. To podle mého názoru výrazně snižuje "společenskou nebezpečnost" takového jednání.
4. To, že v daném systému lidé zřejmě přijdou o své peníze, nemá přímou příčinnou souvislost s tím, že jim společnost zprostředkovávala nákup dluhopisů bez příslušné registrace u KCP. Přiznejme si, že společnost by zřejmě splnila podmínky registrace a kdyby o registraci včas požádala, nemohla by KCP proti celému systému zřejmě dělat vůbec nic! Nanejevýš by bylo možno prověřovat, zda společnost postupovala s náležitou odbornou péčí - ale jenom pokud jde o zprostředkování nákupu dluhopisů, vše ostatní je mimo kompetence KCP.
5. Buďme vůči KCP spravedliví a nechtějme, aby řešila likvidační pokutou to, co bohužel nejsou dlouhodobě schopny účinně řešit orgány činné v trestním řízení - tedy různé formy "letadla". Něco jiného by bylo, kdyby společnost používala investiční instrumenty jako "zástěrku" pro letadlo. Tak tomu ovšem v tomto případě nebylo - onou "zástěrkou" byly jiné produkty (zejména pojistky apod.), dluhopisy tam hrály vedlejší roli.
6. Na trhu se může vyskytnout například někdo, kdo bude bez registrace nabízet zprostředkování nákupu investičních instrumentů široké klientele, vybere na to peníze, a investiční instrumenty klientům nezprostředkuje. V takovém případě je na místě horní hranice pokuty. Přiznejme si ovšem, že takovouto činnost Rhinoceros nevykonával.
7. Na druhou stranu nabídka dluhopisů jako zajišťovacího instrumentu zřejmě pomáhala společnosti získat příslušné půjčky a předkládaná teorie návratnosti zřejmě postrádala odbornost, tudíž by nebylo na místě dávat pokutu úplně při dolní hranici (např. 100.000).

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (24 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Další kroky komise v kauze Harvardů

18. 6. 2004 | Simona Ely Plischke

Další kroky komise v kauze Harvardů

Komise pro cenné papíry včera učinila důležitá rozhodnutí týkající se Harvardského průmyslového holdingu, kromě jiného zrušila zákaz převodu akcií. V příloze článku najdete i přehlednou... celý článek

Rhinoceros očima Komise

5. 5. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Rhinoceros očima Komise

V dubnu jsme uveřejnili článek o projektu Avalanche, který jsme včera doplnili o zajímavé informace o společnosti Rhinoceros, jež jej v ČR představila a drží nad ním ochrannou ruku.... celý článek

Nemocný nosorožec?

4. 5. 2004 | Simona Ely Plischke

Nemocný nosorožec?

O tom, jak funguje projekt Avalanche, jsme psali nedávno. Tuto pyramidu, podle některých letadlo, v ČR před více než třemi lety nastartovala akciová společnost Rhinoceros. Právě ta... celý článek

Stovky milionů úspor pohřbeny pod lavinou?

13. 4. 2004 | Simona Ely Plischke

Stovky milionů úspor pohřbeny pod lavinou?

Přes nešťastná přistání mnohých "letadel" lidé obdobným projektům stále věří. O šířícím se Avalanche nesmí pod dvoumilionovou pokutou žádný z účastníků mluvit. Přesto se nám někteří... celý článek

Greenmail v České republice

16. 3. 2004 | Tomáš Prouza

Greenmail v České republice

Ačkoliv "legální" vydírání malých akcionářů vzniklo v USA, najdeme řadu příkladů také v České republice. Vybrali jsme několik zajímavých.

Partners Financial Services