Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)

Přihlásit se

Další příspěvky v diskuzi (celkem 7 komentářů)

4. 6. 2007 22:06 | akroinvest

Rád bych tímto varoval případné další investory před touto investiční společností. Při uzavírání smlouvy mi v materiálech slibovali maximální bezpečnost investice, dokonce i v případě jejich vlastního krachu. Investoval jsem vysokou částku do OPF "Akro Svět", IS Akro investici svěřila někomu kdo ji zpronevěřil, a teď se tváří jako že za nic nemohou. Tomu tedy říkám odborná péče!!! Nejde o pokles hodnoty, ale zpronevěření. Chcete-li přijít o svou investici, spolehněte se na jejich sliby. I kdyby akcie rostly o sto šest, co někomu svěří aby to rozfofroval, to se nepočítá. Doporučuji od společnosti, které své písemné závazky neplní, dát ruce i peníze pryč.
+17
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

1. 4. 2004 16:38 | Informace o Akru od Komise pro cenné papíry

Důvody vzniku kauzy:
• protiprávní jednání investiční společnosti C.S. fondy v souvislosti se správou cizího majetku, nákup více jak 10% majetku jedné společnosti do majetku fondu
• porušení povinnosti depozitáře (Plzeňské banky) o hlášení podezřelých transakcí
Kroky KCP v dané kauze:
• předchůdce KCP – Úřad pro cenné papíry podal trestní oznámení
• byla zavedena nucená správa na CS fondy
• podala požadavek na omezení nákladů na právní služby v souvislosti s vymáháním dluhu na maximálně 5%, původně činily 30% ze zpětně získané částky
• zahájila správní řízení v souvislosti s ukončením depozitářské smlouvy
• schválila vhodné osoby do statutárního orgánu AKRA
• zpracovala stanovisko k ceně při postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou společností AKRO
+76
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

1. 4. 2004 16:37 | Informace o Akru od Komise pro cenné papíry

Společnost AKRO přihlásila svou pohledávku do konkursního řízení proti Plzeňské bance. Při přezkumném jednání na konci roku 2003 (přezkumná jednání se konala ve dnech 8. 12. 2003 a 2. 1. 2004) byla pohledávka v konkursním řízení popřena, co do pravosti a výše. AKRO poté podalo žalobu na určení pohledávky v konkurzním řízení (tzv. incidenční žaloba).
Na základě dalších jednání o postoupení pohledávky se podařilo společnosti AKRO vyjednat postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou, a to za kupní cenu ve výši 650 milionů Kč (smlouva se stala účinnou dne 18. 3. 2004 uhrazením kupní ceny na účet AKRA). Prodejem pohledávky se vlastní kapitál podílových fondů zvýšil téměř osminásobně z původních 92 milionů Kč na cca 717 milionů korun a hodnota majetku na podílový list podílových fondů přesáhla 300,- Kč.
+60
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

1. 4. 2004 16:36 | Informace o Akru od Komise pro cenné papíry

V březnu minulého roku čelila samotná společnost AKRO zásadním problémům, když došlo k vypovězení depozitářské smlouvy, která je zásadní podmínkou řádné činnosti investiční společnosti. Ze strany KCP bylo zahájeno v této věci správní řízení, které bylo po doplnění vhodné osoby do statutárního orgánu společnosti a následném podpisu nové depozitářské smlouvy zastaveno.
Ve stejném období bylo vedení AKRA vystaveno tlaku většiny aktivních podílníků, kteří usilovali o prodej pohledávky za cenu 530 milionů Kč. Výše této ceny za prodej pohledávky v hodnotě 1,2 miliardy za Plzeňskou bankou byla podpořena znaleckým posudkem, který stanovil jako minimum pro postoupení dokonce částku 440 milionů Kč. Za této situace KCP podpořila postup vedení společnosti AKRO nepřistoupit za uvedených podmínek k postoupení pohledávky. Zhruba tak v polovině roku 2003 KCP zpracovala stanovisko, ve kterém se vyjádřila, že postoupení pohledávky by nemuselo představovat jednání s odbornou péčí ani při ceně 590 milionů Kč.
+50
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

1. 4. 2004 16:35 | Informace o Akru od Komise pro cenné papíry

Po převodu CS fondů do obhospodařování společnosti AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen „AKRO“) došlo v roce 1998 k částečnému snížení rozsahu způsobené škody, kdy bylo do bývalých CS fondů vráceno cca 170 milionů Kč, přitom však náklady na právní zastupování činily cca 50 milionů Kč (tj. cca 30% vrácené částky). Na základě této skutečnosti při dalším postupu sledovala KCP důsledně omezení nákladů na právní služby na hranici maximálně 5%. Toto AKRO akceptovalo.
Dalším krokem bylo podání žaloby společností AKRO na Plzeňskou banku, na UMANU a začalo vymáhat náhradu škody vzniklé na majetku CS fondů. Žaloba byla podána rovněž i na Českou republiku na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem, a to z důvodu nezabránění nezákonné transakce. Krajský soud v Hradci Královém nárok na náhradu škody od Plzeňské banky a UMANY AKRU o několik let později, dne 10.3.2003, přiznal. Tento rozsudek však dosud nenabyl právní moci, neboť Plzeňská banka se vůči němu odvolala. Následně byl na Plzeňskou banku prohlášen konkurz usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 4.4.2003 č.j. 27K/2003-34 a správkyní konkurzní podstaty se stala ing. Luďa Šabatová.
+66
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

1. 4. 2004 16:32 | Informace o Akru od Komise pro cenné papíry

Kauza AKRO (C.S. Fondy)
Dne 5.3.1997 byly uzavřeny tři smlouvy o převodu cenných papírů mezi společností UMANA, s.r.o. (dále jen „UMANA“) a C.S. Fond, a.s., investiční společnost (dále jen „CS fondy“), dle kterých CS fondy zakoupily, v rozporu se zákonem, 710 ks akcií Drůbež Příšovice a.s. (tedy 100% akcií společnosti) za částku 1,2 miliardy Kč. Nelegální transakci (fondy dle zákona smí do svého majetku nakupovat maximálně 10% akcií jedné společnosti) nezabránila ani Plzeňská banka a.s. (dále jen „Plzeňská banka“, dnes v konkurzu), když jako depozitář převedla na základě příkazu neoprávněných osob dne 6.3.1997 z u ní vedeného bankovního účtu CS fondů na účty společnosti UMANA celou sumu. Tato částka následně z účtů společnosti UMANA putovala na bankovní účet v zahraničí a odtud dále v několika částech na další zahraniční účty.
Na základě zjištění této transakce podal dne 12.3.1997 Úřad pro cenné papíry (předchůdce dnešní Komise pro cenné papíry, dále jen „KCP“) trestní oznámení a dále byla dne 19.3.1997 zavedena nucené správa na CS fondy a nuceným správcem byl jmenován ing. Luboš Smrčka, CSc . Tomu se pátráním v součinnosti se zahraničními státními orgány podařilo zmrazit část peněz z původních 1,2 mld Kč na účtech ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku.
+100
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

28. 3. 2003 14:51

Komise zahájila s investiční společností AKRO řízení o odnětí licence
Prezídium Komise pro cenné papíry zahájilo dne 26. března 2003 s investiční společností AKRO správní řízení o odnětí povolení. Důvodem je to, že investiční společnost neuzavřela do jednoho měsíce novou smlouvu s depozitářem, jak jí ukládá zákon. Opatření nebude mít vliv na majetek podílových fondů obhospodařovaných investiční společností, ani na povinnost Plzeňské banky navrátit do majetku fondů náhradu ve výši zhruba dvou miliard korun.
Dle zákona o investičních společnostech a fondech odejme Komise investiční společnosti či fondu povolení, pokud do jednoho měsíce ode dne zániku depozitářské smlouvy neuzavře smlouvu novou. Investiční společnost AKRO nemá depozitáře od 24. února 2003. Depozitářem je banka, která kontroluje, zda je činnost investiční společnosti či fondu v souladu se zákonem a statutem, investiční společnost či fond mají u depozitáře otevřený běžný účet.
Prezídium Komise zároveň investiční společnosti uložilo, aby se zdržela nakládání se svým majetkem a majetkem obhospodařovaných podílových fondů a úkonů, které s obhospodařováním majetku souvisí, s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zahájením tohoto řízení, úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů a provedení úkonů směřujících k zajištění ochrany obhospodařovaného majetku. Dále pak investiční společnost AKRO musí pozastavit vydávání a zpětné odkupování podílových listů všech obhospodařovaných fondů, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. Proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření se nelze odvolat a je tedy účinné s okamžitou platností.
Opatření nebude mít vliv na majetek v podílových fondech. Majetek investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů je oddělen. Případné odebrání licence se nedotkne rozhodnutí soudu, který nařídil Plzeňské bance, aby v souvislosti s vyvedením aktiv z C.S. fondů vrátila zpět do majetku těchto fondů, které nyní obhospodařuje investiční společnost AKRO, částku ve výši 2,1 miliardy korun.
Investiční společnost AKRO spravuje v současné době deset otevřených podílových fondů, jejichž celkový svěřený majetek je ve výši 274 miliónů korun. Vyplacení peněžních prostředků od Plzeňské banky se týká tří fondů, a to otevřeného podílového fondu energetiky, fondu kapitálových výnosů a fondu pravidelných dividend.
+56
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Spočítejte si

Finanční rezerva

měsíců
%
měsíců

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Interaktivní grafiky

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Móda, káva, tetování. Projděte si nové značky, které zamířily do Česka

Móda, káva, tetování. Projděte si nové značky, které zamířily do Česka

Do Česka letos zamířilo dvacet nových značek obchodů a služeb. U některých se budete divit,...více

Tihle muži se podepsali na vašich penězích. Od Tošovského po Michla

Tihle muži se podepsali na vašich penězích. Od Tošovského po Michla

Posledního června si Jiří Rusnok sbalí diplomatku a v červenci už do práce nepřijde. V...více

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se před týdnem vydražil za rekordních...více

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky...více

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Možná to znáte: na prvním místě je práce a děti a na sebe už člověku nezbývá čas. Může...více

Před 50 lety jsem nečekal, že z lízátek bude ikona, říká jejich projektant

Miloš Morávek je hradecký patriot a zkušený projektant, který v roce 1972 navrhl a prosadil...více

Poznáte RAPEX a RASFF? Mal by ich sledovať každý. Podnikatelia však neustále

Poznáte RAPEX a RASFF? Mal by ich sledovať každý. Podnikatelia však neustále

Ak dbáte na zdravý životný štýl, informácie o nebezpečných produktoch by nemali uniknúť...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Miroslav Ševčík

ekonom

Martin Dvořák

manažer a podnikatel

Miroslav Ševčík
ÚSPĚŠNOST
15,38 %

z 13 duelů
×
Martin Dvořák
ÚSPĚŠNOST
60,00 %

z 15 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.