Jak funguje investiční životní pojištění I.

Některé odhady říkají, že investičnímu pojištění rozumí maximálně pětina prodejců. Většina klientů prý ani netuší, jaký produkt si vlastně sjednali a co nabízí trh. Připravili jsme pro vás několik článků, z nichž se o investičním pojištění dozvíte vše podstatné. Přečtěte si první z nich.

Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)

Přihlásit se

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 4. 2005 12:33, Fredy

Dvě poznámky.

1) Že nemusíte nic vracet neplatí u životního pojištění, ale jen u penzijního připojištění.

2) Vyplacená (vybraná) část podléhá zdanění podle §10 zákona o dani z příjmů a to v plné výši, neboť za výdaje na dosažení tohoto příjmu nelze považovat zaplacené pojistné.

Zobrazit celé vlákno

+57
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 4. 2005 15:42, Fredy

Teď koukám, že ten dopis z MF ČR je z roku 2001, tak beru zpět. Máte pravdu.

Zobrazit celé vlákno

-34
+-
Reagovat na příspěvek

Další příspěvky v diskuzi (celkem 18 komentářů)

23. 4. 2005 6:21

Při tom úmrtí je výplata poj. částky na úmrtí + aktuální hodnoty jednotek podmíněna samozřejmě tím, že to takto má daná pojišťovna upraveno v pojistných podmínkách (vycházel jsem z IŽP, kde to takto je, ale nemusí to tak být u všech pojišťoven)
-2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

23. 4. 2005 6:09 | Zdeněk

Dle mého názoru částečný výběr (odkup) nemá dopad na daňový odpočet. Smlouva přece zůstává běžet a částečný odkup mě nezbavuje povinnosti platit dál pojistné. A o platbu pojistného z pohledu snížení daňového základu jde. Klidně si můžu z daného částečného odkupu tu platbu pojistného zaplatit (tzn. že si na platbu pojistného vytáhnu peníze z pojistky.)
-15
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

23. 4. 2005 6:01 | Zdeněk

Nedaní se nic pouze při výplatě v případě smrti pojištěného. U IŽP v tomto případě je určené obmyšlené osobě (nebo podle zákona o pojistné smlouvě, pokud tato osoba není přesně určena - u smluv s platností před 1.1.2005 se vychází nadále z Občanského zákoníku) vyplacena sjednaná pojistná částka v případě smrti+aktuální hodnota podílových jednotek. Pokud se pojištěný dožije sjednaného věku, dostává vyplacenou aktuální hodnotu podílových jednotek (tzn. výši akumulačních jednotek+zbývající výši jednotek počátečních, které jsou kupovány zpočátku pojištění na krytí nákladů a poplatků). Rozdíl mezi touto vyplácenou částkou a zaplaceným pojistným za dobu trvání smlouvy se daní 15 % (něco jako zdanění úrokového výnosu v bance - pro srovnání). Poplatky a rizikové pojistné jsou již započítány a "zamixovány" do skutečně vyplácené částky. IŽP je pořád z daňového pohledu pojištění, i když je tam třeba sjednaná úplně minimální částka stanvená pojišťovnou na úmrtí. Proto se při dožití daní. Neplést s podílovými fondy - tam se po 6 měsících držení podílů nedaní (do 6 měsíců držení se daní taky 15%)
+15
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

22. 4. 2005 11:48

Prosím o sdělení, jak funguje zdanění výnosu IŽP při dožití? Kapitálová hodnota se tvořila nákupem podílových jednotek, následným odečtením poplatků a rizikovéhho pojistného. Výsledná částka k výplatě žijícímu pojištěnému bude ještě daněna 15% ze zisku? Jeden z prodejců mi tvrdil, že daň nebude žádná, protože podílové jednotky, které si ponechám déle než půl roku (což je velmi pravděpodobné při pojistce na 15 let) se nedaní, neboť jsou to výnosy z investice.Mně se to moc nezdá a jako výhodu IŽP bych se to nepokoušela použít...
+16
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

18. 4. 2005 17:39 | Jiří Malý, Kladno

obecně řečeno: za výši napsaného pojistného na potvrzení a daňovou uznatelnost/neuznatelnost platby pojistného je pojišťovna, tedy pokud Vám pojišťovna vystaví potvrzení na pojistné x, uplatněte x (max je 12 000). Pokud finanční úřad bude mít problém, měli byste požádat danou pojišťovnu o vysvětlení, proč postupuje FÚ jinak než pojišťovna. Letos došlo k několika různým nedorozumněním mezi FU a pojišťovnami většinou z důvodu toho, že pojišťovny vykázaly pojistné ve dvou kolonkách, tedy běžné(jednorázové) a mimořádné. V tu chvíli samozřejmě úředník neví jak dále. Mimořádné pojistné je tedy uzantelné tak, jak jej započítá pojišťovna, tedy nakládá-li s ním jako s běžným pojistným je celé daˇnově uznatelné v tom roce, co bylo zaplaceno. Nakládá-li s ním jako s jednorázovým rozpočítává se na celou dobu placení. Pozor jsou pojišťovny, které ale mimořádné pojistné vedou mimo "hlavní pojištění" a potom toto pojistné není odčitatelné.
+18
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 17:00 | Dotaz

Mám otázku na pana Malého z Kladna: nevíte, jak to je s mimořádným pojistným? Je nebo není daňově uznatelné? Děkuji, PK
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

18. 4. 2005 15:42 | Fredy

Teď koukám, že ten dopis z MF ČR je z roku 2001, tak beru zpět. Máte pravdu.
-34
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 15:26 | Fredy

Odkaz na §10 jsem citoval z písemného vyjádření Ing. Josefa Hladkého, vedoucího oddělení daně z příjmů fyzických osob na MF ČR.
+33
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 13:27 | Dr. Voštěp

Připravovaná novela - možná projde, možná ne:)
----------- Pojišťovna, která nabízí investiční životní pojištění, je povinna uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaj o tom, kde jsou uveřejněny informace,
a) které je podle zvláštního právního předpisu15b) povinen uveřejňovat fond kolektivního investování, do kterého pojišťovna investuje, b) které je podle zvláštního právního předpisu15c) povinen uveřejňovat zahraniční fond kolektivního investování nebo zahraniční speciální fond, nabízející v České republice cenné papíry, do kterého pojišťovna investuje, c) které je o sobě povinen uveřejňovat jiný zahraniční fond kolektivního investování než podle písmena b), do kterého pojišťovna investuje, ve státě svého sídla.
15b) § 84 odst. 7, § 85 odst. 2, § 86 a § 88 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 15c) § 45 odst. 1 a 3 a § 59 zákona č. 189/2004 Sb.
------- Jinými slovy - musí začít zveřejňovat statut fondu! Osobní tip - neprojde.
-8
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

18. 4. 2005 13:20 | Jiří Malý, Kladno

ad 1) myslím, že nikdo nemluvil o zrušení smlouvy ale pouze o výběrech ze smlouvy, tedy pojistka je pořád v platnosti. Z tohoto důvodu zde ani není důvod k žádnému vracení.
ad 2) pro částečné odkupy (výběry) se použije následující způsob danění daňový základ = částečný výběry - (zaplacené pojistné zaměstnancem a zaměstnavatelem - uplatněné pojistné u předchozích předčasných výběrů) Výpočet plyne z následujících paragrafů zákona o dani z příjmu: §8, odstavec 7: V případě jiného příjmu z pojištění osob, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se za základ daně považuje tento příjem snížený o zaplacené pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu. Plyne-li jiný příjem z pojištění osob, který není, pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovaně v průběhu trvání pojistné smlouvy, nelze tento příjem snižovat o dříve uplatněné zaplacené pojistné.
§36, odstavec 1, písmeno c, bod 2: 15% .. z jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
a ne podle §10 !!!
+27
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 12:59 | Petr

Zajímavý článek. Je to jako v tý reklamě: platíte si pojištění a pojišťovna si už jen rozhoduje, jak si Vás v průběhu času neomezeně zinkasuje, aby jí vycházel rostoucí zisk. Možná že v nějakejch zemích to funguje vzhledem k časové řadě výhodně i pro klienty, u nás to je investice jako do rulety v kasínu, třeba to taky vyjde.
Už se těším na další článek, kde budou čísla.
+13
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

18. 4. 2005 12:33 | Fredy

Dvě poznámky.
1) Že nemusíte nic vracet neplatí u životního pojištění, ale jen u penzijního připojištění.
2) Vyplacená (vybraná) část podléhá zdanění podle §10 zákona o dani z příjmů a to v plné výši, neboť za výdaje na dosažení tohoto příjmu nelze považovat zaplacené pojistné.
+57
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 10:32 | Jiří Malý, Kladno

postup by byl takový. žel si myslím, že u našich soudů člověk nikdy neví. Já osobně bych ty peníze nevybíral, přeci jen duch zákona je duch zákona a jsou to peníze primárně určené na penzi. tím ale zde nechci strhnout debatu na téma nejednoznačnosti zákonů. Pouze říkám, že dle zákona to lze, ale každý si to může vykládat po svém a je zde právě to nebezpečí, že si to bude vykládat jinak než by se vám hodilo :-) A pak se můžete odvolat nadřízenému orgánu, tj. finanční ředitelství a pak ještě a ještě a soud (myslím první je správní soud), následně civilní, pak máte štrasburk a pak ještě určitě něco :-)
+2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 10:20 | Petr

Nemusíte mít obavu, lze to tak dělat. I u penzijních fondů lze použít část peněz (výsluhová penze) dříve bez dopadů na daňové odpočty. Dokonce u penzijních fondů můžete celou smlouvu zrušit a peníze vybrat a !!! nedodaňujete pžedchozí odpočty!!! Takže je jasné, že u případného soudu byste uspěla, nemůže stát nastavovat různé podmínky pro srovnatelné produkty.
Já sám to tak dělám každý ro. Před koncem vložím peníze, abych měl maximální odpočet a pak je v lednu vyberu. Něco ztratím na vstupním poplatku, ale daňová úspora je vyšší.
-2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 10:15 | Jarka

Takže postup je takový, že když mi to finanční úřad neuzná a vyměří doplatek, mám ho za to zažalovat?
-6
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 10:11 | JirXa

Tento popis jsem našel na stránkách pana Šafránka (finservis.cz) Souhlasím s ním, že investiční pojištění je dobrý a flexibilní produkt!
Jaké výhody má tzv. investiční životní pojištění? -------------- Jeho základní výhodou je skutečnost, že si můžete sám rozhodovat o tom, jak má být nakládáno s tzv. rezervou, tedy s tím, co zbude z Vámi zaplaceného pojistného po odečtení poplatků pojišťovně za krytí rizika Vaší smrti. Pojišťovna Vám nabídne několik podílových fondů s různým investičním zaměřením a tím i rizikem (např. fond peněžního trhu, fond dluhopisový a fond smíšený - dluhopisy+akcie). Vy pak rozhodnete, v jakém poměru má být rezerva do těchto fondů investována. Nespornou výhodou je i to, že přesně víte, kolik si pojišťovna ze zaplaceného pojistného ponechá a kolik bude investovat. U klasického kapitálového životního pojištění se konkrétní čísla nikdy nedozvíte. Další výhodou je možnost snadno měnit pojistnou ochranu, aniž by se měnila platba pojistného. V době, kdy například potřebujete krýt hypotéku, zvýšíte pojistnou ochranu, až hypotéku splatíte, pojistnou ochranu snížíte. Přitom budete platit stále stejně, pouze se bude měnit poplatek, který si pojišťovna z Vaší platby odečte. Musím však upozornit, že oproti klasickému KŽP nemáte u investičního pojištění garantováno plnění při dožití - dostáváte aktuální hodnotu investice ve fondech. Pokud bude ovšem pojistka delší jak 15 let, nemělo by toto být na závadu. Navíc investiční pojistku nemusíte ukončit ke sjednanému datu výběrem, ale můžete ji převést do tzv. splaceného stavu, kdy dál neplatíte, ale investice je dál ve fondech. Tím můžete překlenout nepříznivou situaci na kapitálových trzích. Pokud jde o daňové odpočty, je investiční životní pojištění srovnatelné s klasickým - to znamená, že při splnění zákonem stanovených podmínek můžete platbu odpočítat od základu daně.
+2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

18. 4. 2005 10:01 | Jiří Malý, Kladno

Jsou zde dva výklady (ČAP - česká asociace pojišťoven a MF - ministerstvo financí). Pokud se striktně budeme řídit zákonem, nemá částečný odkup vliv na daňovou odčitatelnost. (verze ČAP) Pokud se budeme řídit "duchem zákona a ne lobbistickými změnami, které si tam někdo propašoval", měly by všechny prostředky být použity pro "důchodový věk". Jo jinak jediným výkladcem zákona je v tomto státě soud, tedy ani fiannční úřad ani MF ani pojišťovny ani daňový poradce. Ty můžou mít pouze názor :-) Takže si vyber.
+2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

18. 4. 2005 9:17 | Jarka

Ahoj, nevíte někdo, jak je to s výběry z investičního pojištění, když si o zaplacené pojistné snižuji daňový základ? Má výběr dopad na odpočet nebo nemá? Já si jednou ročně vyberu a potvrzení stejně dostanu a účetní mi o to sníží daně.
+9
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Spočítejte si

Výpočet čisté mzdy 2023

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Interaktivní grafiky

Kolik bere ajťák, prodavač, bankéř? Nový přehled mezd

Kolik bere ajťák, prodavač, bankéř? Nový přehled mezd

Velký mzdový průzkum společnosti Grafton Recruitment zmapoval finanční ohodnocení stovek...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Dara Rolins

zpěvačka a podnikatelka

Jiřina Nepalová

podnikatelka, Renomia

Dara Rolins
ÚSPĚŠNOST
0,00 %

z 0 duelů
×
Jiřina Nepalová
ÚSPĚŠNOST
0,00 %

z 0 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services