Blíží se k nám vlna certifikací?

Petr Fejtek | | 9. 2. 2004 | 32 komentářů
V poslední době se stále více mluví o certifikaci v oblasti finančního poradenství a s největší pravděpodobností se už také cosi chystá. Potřebujeme certifikace? Pomohou odstranit dlouho kritizované neduhy tohoto sektoru a zajistí kvalifikovanější, způsobilejší a čestnější poradce?

Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)

Přihlásit se

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 2. 2004 13:16, JCiprovska

Pokus mlžit

na samotné certifikaci není nic špatného - v principu. Ale - na certifikaci se pakují nejrůznější podnikatelé a omezují ostatní podnikatele. Například certifikace účetních znamená, že absolvent ekonomické školy se nic ve škole nenaučil. Podobně jsou snahy v ostatních oborech, například elektrikáři.
Bývalo to zde i v minulosti. Můj děda nemohl "dostat" živnost, protože jej mezi sebe ostatní živnostníci nechtěli pustit. Až když prokázal, že živnost přebírá po svém otci, dostal povolení. A to se jedná časově o Rakousko a 1. republiku.
To se to bude podnikat, když omezíme konkurenci.

+29
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 2. 2004 13:29, JCiprovska

Pavle,

jde o to nenechat se oblbnout. Tedy "Vám se pane něco nelíbí, tak se mnou o tom zbytečně nerozkládejte, ale uveďte to do protokolu a hlavně do něj uveďte, který paragrafem jsem porušil, abych si ho mohl přečíst a dal ho taky přečíst svým zaměstnancům a případně ho nechal vytisknout a pověsil jim ho sem na zeď."
Je třeba trvat na tom, aby to do protokolu uvedli. A když neuvedou, je třeba protokol napadnout písemnými námitkami.
Oni to fakt většinou nedovedou. A hlavně - má zkušenost říká, že kontroloři, nejsou-li právníky, sami žádné právní předpisy nečtou a neumí je používat a čtou jen nějaké interní instrukce a metodiky, která ale zase pro změnu Vás vůbec nezajímají, neboť nejsou právním předpisem.
A tak si mnohdy leckterý kontrolor myslí, že něco má být tak a něco jiného zase být nesmí, a vůbec nemá pravdu. On si to jenom myslí a neustále to u kontrolovaných subjektů prosazuje a dokud se oni nebrání, tak mu to prochází. A když pak má své tvrzení dokázat, moc se diví. Zvlášť, když takovému kontrolorovi řeknete, ať Vám to v tom právním předpisu ukáže. Co myslíte - kolik jich ten zákon nosí sebou?
Mého dávnějšího kolegu tak kdysi "dostal" předseda MěstNV ve Stříbře (byl to na rozdíl od kolegy právník). Kolega (neprávník) mu vytýkal, že nemá všechny poslance zařazeny v komisích. A onen předseda ho požádal, ať mu v zákoně o NV ukáže, kde je taková povinnost napsaná. Kolega sice zákon měl a v pevném přesvědčení, že to tam napsáno je, to začal hledat, leč nenašel. I když jeho požadavek byl shodou okolností oprávněný - ono to totiž bylo napsáno v ústavě. Ale kdopak za dřívějšího režimu četl ústavu, že...
Vy si ji ale přečtěte, zejména ústavní zákon Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
A taky ten zákon o státní kontrole, samozřejmě.
Pěknou neděli Vám přeji, na případnou reakci se ale nepodívám dříve než v úterý a to ještě není jisté, zda se k tomu dostanu.


Zobrazit celé vlákno

-24
+-
Reagovat na příspěvek

Další příspěvky v diskuzi (celkem 32 komentářů)

20. 2. 2004 13:50 | Tomáš Marný

Pokud se pamatuji, tak kontroly z Inspektorátu bezpečnosti práce porušené předpisy u jednotlivých závad uváděly. A že vše musí být v zákoně - máte pravdu, v Zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel musí dodržovat bezpečnostní předpisy, a prováděcí vyhlášky ČÚBP nebo vládní nařízení jsou právě ty bezpečností předpisy. Takže zkuste při kontrole argumentovat tím, že požadavek na zakrytí otvorů v podlaze není v zákoně, ale jen ve vyhlášce ČÚBP 48/82 Sb. :-).
-10
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:32 | František

Sašo, také děkuji
Několika mým zákazníkům se tato zkušenost bude velice hodit. Hned to vyzkoušíme. Vím, že je to pro vás asi těžké (tak jednoduchou radu mi ještě náš právník nikdy nedal), protože je to opravdu rada za dnes už desetitisíce, a za tu se normálně platí. Pokud bude fungovat, rád se s Vámi spojím. Zatím dnešní den považuji díky Vám v mých chatech za nejúspěšnější. Díky.


-18
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:30 | pavel 99

Sašo - díky a rovněž pěknou neděli
-15
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:29 | Sašo

Pavle,
jde o to nenechat se oblbnout. Tedy "Vám se pane něco nelíbí, tak se mnou o tom zbytečně nerozkládejte, ale uveďte to do protokolu a hlavně do něj uveďte, který paragrafem jsem porušil, abych si ho mohl přečíst a dal ho taky přečíst svým zaměstnancům a případně ho nechal vytisknout a pověsil jim ho sem na zeď." Je třeba trvat na tom, aby to do protokolu uvedli. A když neuvedou, je třeba protokol napadnout písemnými námitkami. Oni to fakt většinou nedovedou. A hlavně - má zkušenost říká, že kontroloři, nejsou-li právníky, sami žádné právní předpisy nečtou a neumí je používat a čtou jen nějaké interní instrukce a metodiky, která ale zase pro změnu Vás vůbec nezajímají, neboť nejsou právním předpisem. A tak si mnohdy leckterý kontrolor myslí, že něco má být tak a něco jiného zase být nesmí, a vůbec nemá pravdu. On si to jenom myslí a neustále to u kontrolovaných subjektů prosazuje a dokud se oni nebrání, tak mu to prochází. A když pak má své tvrzení dokázat, moc se diví. Zvlášť, když takovému kontrolorovi řeknete, ať Vám to v tom právním předpisu ukáže. Co myslíte - kolik jich ten zákon nosí sebou? Mého dávnějšího kolegu tak kdysi "dostal" předseda MěstNV ve Stříbře (byl to na rozdíl od kolegy právník). Kolega (neprávník) mu vytýkal, že nemá všechny poslance zařazeny v komisích. A onen předseda ho požádal, ať mu v zákoně o NV ukáže, kde je taková povinnost napsaná. Kolega sice zákon měl a v pevném přesvědčení, že to tam napsáno je, to začal hledat, leč nenašel. I když jeho požadavek byl shodou okolností oprávněný - ono to totiž bylo napsáno v ústavě. Ale kdopak za dřívějšího režimu četl ústavu, že... Vy si ji ale přečtěte, zejména ústavní zákon Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. A taky ten zákon o státní kontrole, samozřejmě. Pěknou neděli Vám přeji, na případnou reakci se ale nepodívám dříve než v úterý a to ještě není jisté, zda se k tomu dostanu.

-24
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:26 | pavel 99

No Sašo to je zatraceně užitečná informace
kousek na konci chybí (snad tam nebylo nic podstatného). Sice to nevím jistě, ale taková kontrola "bezpečáků" se o mnoho paragrafů opírat asi nemůže, většinou půjde o vyhlášky. A mnoho dalších podobných.
Tedy díky za nezištnou radu.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:25 | Saša

Pavle 99 a ostatní podnikatelé a manažeři,
až k Vám přijde zase na kontrolu nějaký ten úředník libovolného státního úřadu, nezapomeňte, že existuje ZÁKON O STÁTNÍ KONTROLE č. 552/1991 Sb. (novelisován Změna: 166/1993 Sb.,148/1998 Sb.,132/2000 Sb.,274/2003 Sb.). Tento zákon je subsidiární procesní normou pro provádění všech státních kontrol - jeho ustanovení se použijí vždy, když zvláštní zákon o nějakém konkrétním druhu státních kontrol nestanoví nějakou odchylku. Co je důležité: tento zákon stanoví, že každá kontrola (prověrka, dohlídka, inspekce, dozor...) se končí sepsáním protokolu. A v tom protokolu musí být nejen popis zjištěných skutečností, uvední zjištěných nedostatků a soupis dokladů, o něž se kontrolní zjištění opírá, ale také OZNAČENÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ BYLY PORUŠENY. Ujišťuji Vás, že to poslední - tedy přesné uvedení konkrétních paragrafů, jejichž porušení kontrolor kontrolovanému subjektu vytýká - je pro většinu kontrolorů kámen úrazu. Naprostá většina kontrolorů nedokáže napsat, že tím či oním zjištěným stavem je porušován ten či onen paragraf toho nebo onoho zákona. Rozumný kontrolovaný na tom však trvá a neúplný protokol ihned napadne svými námitkami a případně následně i soudní žalobou proti rozhodnutí o námitkách. Pokud je protokol takto flagrantně zpochybněn, nemůže žádný státní orgán ukládat nápravná opatření nebo pokuty - nejprve je třeba dát protokol do správného stavu. No a oni to nedokáží. Prostě to nedokáží. Třeba Vám takový hygienik vytýká, že prodavačka nemá ve vlasech čelenku, a Vy mu přiznáte, že sice nemá, ale že nevíte, který paragraf kterého zákona to ukládá. Pokud to totiž neukládá zákon, pak to neukládá nikdo. Zákonem může být sice ministerstvo zmocněno k vydání prováděcí vyhlášky k zákonu, jíž mohou být některá ustanovení zákona zpřesněna, avšak nikdy takovou vyhláškou nemohou být stanoveny novoty - nové povinnosti a nové zákazy. Vše musí být nejprve alespoň v obecné rovině v zákoně a konkretisace prováděcí vyhláškou musí být plně kryta zákonným zmocněním. Listina základní práv a svobod totiž stanoví: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
Tak se kontrolorům nedejte a trvejte na tom, aby všechny jejich výtky vůči Vám měly zákonnou oporu a tato opora by
-18
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:23 | pavel 99

Tak jsme měli kontrolu z "hygieny" dvě pracovnice se téměř celý den "hrabaly v papírech" a na vlastní výrobu se ani nepodívaly (stejně tomu nerozumí, jak pravily). Všechny papíry a všechna razítka byla na svém místě a v pořádku a z toho NĚJAK PLYNE, že vlastní výroba je dostatečně hygienická. Prozradí mi někdo jak? Já totiž příčinnosu souvislost mezi počtem papírů, razítek a podpisů a kvalitou (hygienou či ekologičností) výroby nějak nemohu nalézt.
-2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

20. 2. 2004 13:22 | dvd

A právě tím jste potvrdil to, že ISO 9000 jsou císarovy nové šaty. Něco jako bývala Zlobinova metoda...
+5
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:21 | vaněk

Certifikace ISO9001 znamená, že podnik má písemné postupy pro své procesy a že je nějak řídí a kontroluje. Tedy může vypouštět zmetky. Ale pro odběratele to má jednu obrovskou výhodu. Když koupíte zmetek a dodavatel tvrdí, že to zmetek není, tak se musíte soudit a to v praxi znamená objednat znalecký posudek, že to je skutečný zmetek. A dodavatel si objedná taky posudek, že to zmetek není, protože splnili přesně všechny parametry ve Vaši objednávce. A nevysoudíte nic. Ale když má dodavatel ISO a vy prokážete že nesplnil nějaký postup z jeho ISO (například pozdě reagoval na reklamaci, chyběl záznam o nějaké interní předepsané kontrole apod.), tak už nemusíte podle praxe našich soudů shánět znalce, protože porušením vlastních pravidel je prokázáno, že dodavatel Vaši zakázku vyřizoval nekvalitně. Proto taky někteří odběratelé při větších nebo obtížně specifikovatelných zakázkách (typicky telekomunikace, software) předem vyžadují příručku jakosti a tzv. plán jakosti. Pak mohou nesolidního dodavatele snáze skřípnout. Ergo kladívko: samotné sdělení dodavatele, že mají ISO je Vám k ničemu. Ale jakmile z nich vytlučete jeho postupy anebo dle ISO povinný plán jakosti zakázky, tak mnohem snáze prokážete nekvalitu dodávky. Proto například u dodávek pro NATO je toto od léta 2003 povinné (viz AQAP 2130).
-17
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:19 | Jirka Dv.

V roce 1990 nebyl problém dělat taxikáře. Stačilo mít řidičák, auto s technickou a ohlásit to na živnosťák (a pak platit daně). Protože se to taxikářům nelíbilo, že se o ten malý koláč dělí příliš moc lidí, tak začali otravovat ministerstvo a vládu a parlament, až si vyotravovali současný systém koncesí a zkoušek z místopisu a kalibrovaných taxamatrů a úředně stanovených maximálních cen...

+20
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

20. 2. 2004 13:18 | dvd

ISO 9OOO je něco jako císařovy nové šaty. Jinak mám hezkou vzpomínku na případ, kdy jsem vytknul dodavateli podstatné vady (stavební) dodávky a přijel pak za mnou sám nejvyšší té firmy a jako kolovrátek opakoval že přeci mají "certifikaci podle ÍZO".
-2
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

20. 2. 2004 13:16 | Veselý

Pokus mlžit
na samotné certifikaci není nic špatného - v principu. Ale - na certifikaci se pakují nejrůznější podnikatelé a omezují ostatní podnikatele. Například certifikace účetních znamená, že absolvent ekonomické školy se nic ve škole nenaučil. Podobně jsou snahy v ostatních oborech, například elektrikáři. Bývalo to zde i v minulosti. Můj děda nemohl "dostat" živnost, protože jej mezi sebe ostatní živnostníci nechtěli pustit. Až když prokázal, že živnost přebírá po svém otci, dostal povolení. A to se jedná časově o Rakousko a 1. republiku. To se to bude podnikat, když omezíme konkurenci.
+29
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

20. 2. 2004 13:15 | JCiprovska

Obvyklý pokus omezit trh
Jakákoliv profese, každý podnik nejvíce touží po získání netržních výhod. Velmi vhodným způsobem je " péče o blaho spotřebitelů". Za ty se dá dobře schovat vytlačení možné konkurence i bez zlepšení vlatních služeb. A o OVB vím své,pracoval jsem pro ně.Jejich špatná doporučení z posledních let jsou obecně známá.
-1
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

20. 2. 2004 13:13 | Pavel Matějka

A úplně nejlepší je ISO 9000 a něco. Kdo to v nějakém podniku zažil, ví o co jde. Všechny velké firmy a státní úřady vyžadují, aby dodavatel měl tenhle certifikát, který je o tom, že firma papíruje třikrát víc, než ty normální, a platí kvůli tomu úplně zbytečné neproduktivní síly.
+3
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

20. 2. 2004 13:11 | JCiprovska

Dneska bez ceryfikatu o vysokoskolskem "odbornem vzdelani" nemuzes ani vyvezt naklad hnoje na svoje pole... :-) Panove poslanci si to vymyslili a pan prezident podepsal! P.S. Kdybyste nahodou videli Klausa, jak na chalupe v JihoCechach picha do zeme redkvicku, hned pozadujte, aby vam ukazal, ma-li na to ten spravnej odbornej "certifikat"....
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

10. 2. 2004 7:56 | Tomáš Síkora

Máme opět špatné info. Důvod proč moje manželka byla jednatelem v ostatních firmách (už ale od 7.11. není) byl čistě v pragmatické rovině podpisů a vyřizování papírů. Myslím, že v následujících dnech bude změna jednatele (opět jsem to já pánové)patrná i v OR. V DUNA,s r.o. jsem byl pasivním společníkem a pro její nízké obchodní aktivity jsme se rozhodli ji dát do likvidace. Likvidátor zjistil "předlužení" ve výši 20.000,- Kč, a proto byl konkurs. Díky, že se více než certifikaci zajímáte o moji osobu! Dále již k tomuto tématu nemám prostřednictvím serveru co sdělit.
+1
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

9. 2. 2004 20:39 | Fredy

Naprosto souhlasím. Mohu doplnit i druhou stránku Vámi zmiňovaných účetních certifikátů. Nedávno jsem dělal rekonstrukci účetnictví u jednoho podnikatele, kterému to před tím dělala certifikovaná účetní. Hrůza děs. Nyní onen podnikatel zvažuje podání žaloby. Vím, že velkou šanci nemá, ale on na tom trvá. Vybral si ji tehdy právě pro tu certifikaci. Podobné je to s daňovými poradci a ne jinak tomu bude u finančních poradců. Někdy si říkám, jestli by nebyl lepší něco na způsob pracovních knížek. Třeba u takové profese účetní by to bylo asi bez problému. Ovšem chápu, že žijeme v České republice, kde je opravdu možné všechno, tak i možné zneužití. Na certifikáty bych moc nesázel.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

9. 2. 2004 19:10 | Marek

Ano, jedná se skutečně o společnost DUNA spol s r.o., IČ 47551500. Na rozdíl od Vás to ale hodnotím tak, že prezident AFPZ se nám tu snažil vědomě lhát.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

9. 2. 2004 16:52 | TGP

Ta nabídka samozřejmě stále platí. Vždy jsme rádi dávali prostor všem, kteří mají co říci, a toto pravidlo stále trvá. Těšíme se :-)
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

9. 2. 2004 15:47

Fakt asi je, že pan prezident Síkora, zřejmě vysloveně nelže. Problém bude asi zakopán v jeho oblíbeném slovíčkaření. On píše: firma, kterou jsem řídil nebo ovlivňoval. Takže se to asi nebude přímo vztahovat na společnost Duna s.r.o. (kde byl jeden z prokuristů a společníků), která skončila v konkursu. Konkurs byl ukončen pro nedostatek majetku. Vše je na rejstříku. Nicméně to je ten hlavní důvod, proč ve svých firmách nevystupuje jako jednatel, ale nastrčil tam manželku, jak píšete.
0
+-
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit celé vlákno

Stránka 1/2

Předchozí

1

Spočítejte si

l / 100km
l / 100km
Kč / l
Kč / l
km

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Interaktivní grafiky

Kolik bere ajťák, prodavač, bankéř? Nový přehled mezd

Kolik bere ajťák, prodavač, bankéř? Nový přehled mezd

Velký mzdový průzkum společnosti Grafton Recruitment zmapoval finanční ohodnocení stovek...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Zdeněk Grondol

podnikatel, Czech International

Petr Kratochvíl

producent a podnikatel

Zdeněk Grondol
ÚSPĚŠNOST
0,00 %

z 0 duelů
×
Petr Kratochvíl
ÚSPĚŠNOST
0,00 %

z 0 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services