Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Blíží se k nám vlna certifikací?

Petr Fejtek | | 9. 2. 2004 | 32 komentářů
V poslední době se stále více mluví o certifikaci v oblasti finančního poradenství a s největší pravděpodobností se už také cosi chystá. Potřebujeme certifikace? Pomohou odstranit dlouho kritizované neduhy tohoto sektoru a zajistí kvalifikovanější, způsobilejší a čestnější poradce?

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 2. 2004 13:16, JCiprovska

Pokus mlžit

na samotné certifikaci není nic špatného - v principu. Ale - na certifikaci se pakují nejrůznější podnikatelé a omezují ostatní podnikatele. Například certifikace účetních znamená, že absolvent ekonomické školy se nic ve škole nenaučil. Podobně jsou snahy v ostatních oborech, například elektrikáři.
Bývalo to zde i v minulosti. Můj děda nemohl "dostat" živnost, protože jej mezi sebe ostatní živnostníci nechtěli pustit. Až když prokázal, že živnost přebírá po svém otci, dostal povolení. A to se jedná časově o Rakousko a 1. republiku.
To se to bude podnikat, když omezíme konkurenci.

Reagovat

 

+29
Líbí
Nelíbí

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 2. 2004 13:29, JCiprovska

Pavle,

jde o to nenechat se oblbnout. Tedy "Vám se pane něco nelíbí, tak se mnou o tom zbytečně nerozkládejte, ale uveďte to do protokolu a hlavně do něj uveďte, který paragrafem jsem porušil, abych si ho mohl přečíst a dal ho taky přečíst svým zaměstnancům a případně ho nechal vytisknout a pověsil jim ho sem na zeď."
Je třeba trvat na tom, aby to do protokolu uvedli. A když neuvedou, je třeba protokol napadnout písemnými námitkami.
Oni to fakt většinou nedovedou. A hlavně - má zkušenost říká, že kontroloři, nejsou-li právníky, sami žádné právní předpisy nečtou a neumí je používat a čtou jen nějaké interní instrukce a metodiky, která ale zase pro změnu Vás vůbec nezajímají, neboť nejsou právním předpisem.
A tak si mnohdy leckterý kontrolor myslí, že něco má být tak a něco jiného zase být nesmí, a vůbec nemá pravdu. On si to jenom myslí a neustále to u kontrolovaných subjektů prosazuje a dokud se oni nebrání, tak mu to prochází. A když pak má své tvrzení dokázat, moc se diví. Zvlášť, když takovému kontrolorovi řeknete, ať Vám to v tom právním předpisu ukáže. Co myslíte - kolik jich ten zákon nosí sebou?
Mého dávnějšího kolegu tak kdysi "dostal" předseda MěstNV ve Stříbře (byl to na rozdíl od kolegy právník). Kolega (neprávník) mu vytýkal, že nemá všechny poslance zařazeny v komisích. A onen předseda ho požádal, ať mu v zákoně o NV ukáže, kde je taková povinnost napsaná. Kolega sice zákon měl a v pevném přesvědčení, že to tam napsáno je, to začal hledat, leč nenašel. I když jeho požadavek byl shodou okolností oprávněný - ono to totiž bylo napsáno v ústavě. Ale kdopak za dřívějšího režimu četl ústavu, že...
Vy si ji ale přečtěte, zejména ústavní zákon Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
A taky ten zákon o státní kontrole, samozřejmě.
Pěknou neděli Vám přeji, na případnou reakci se ale nepodívám dříve než v úterý a to ještě není jisté, zda se k tomu dostanu.


Reagovat

 

-24
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:26)

Další příspěvky v diskuzi (32 komentářů)

20. 2. 2004 13:16 | JCiprovska

Pokus mlžit
na samotné certifikaci není nic špatného - v principu. Ale - na certifikaci se pakují nejrůznější podnikatelé a omezují ostatní podnikatele. Například certifikace účetních znamená, že absolvent ekonomické školy se nic ve škole nenaučil. Podobně jsou snahy v ostatních oborech, například elektrikáři. Bývalo to zde i v minulosti. Můj děda nemohl "dostat" živnost, protože jej mezi sebe ostatní živnostníci nechtěli pustit. Až když prokázal, že živnost přebírá po svém otci, dostal povolení. A to se jedná časově o Rakousko a 1. republiku. To se to bude podnikat, když omezíme konkurenci.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+29
Líbí
Nelíbí

20. 2. 2004 13:18 | JCiprovska

ISO 9OOO je něco jako císařovy nové šaty. Jinak mám hezkou vzpomínku na případ, kdy jsem vytknul dodavateli podstatné vady (stavební) dodávky a přijel pak za mnou sám nejvyšší té firmy a jako kolovrátek opakoval že přeci mají "certifikaci podle ÍZO".
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:13)

20. 2. 2004 13:19 | JCiprovska

V roce 1990 nebyl problém dělat taxikáře. Stačilo mít řidičák, auto s technickou a ohlásit to na živnosťák (a pak platit daně). Protože se to taxikářům nelíbilo, že se o ten malý koláč dělí příliš moc lidí, tak začali otravovat ministerstvo a vládu a parlament, až si vyotravovali současný systém koncesí a zkoušek z místopisu a kalibrovaných taxamatrů a úředně stanovených maximálních cen...

Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+20
Líbí
Nelíbí

20. 2. 2004 13:21 | JCiprovska

Certifikace ISO9001 znamená, že podnik má písemné postupy pro své procesy a že je nějak řídí a kontroluje. Tedy může vypouštět zmetky. Ale pro odběratele to má jednu obrovskou výhodu. Když koupíte zmetek a dodavatel tvrdí, že to zmetek není, tak se musíte soudit a to v praxi znamená objednat znalecký posudek, že to je skutečný zmetek. A dodavatel si objedná taky posudek, že to zmetek není, protože splnili přesně všechny parametry ve Vaši objednávce. A nevysoudíte nic. Ale když má dodavatel ISO a vy prokážete že nesplnil nějaký postup z jeho ISO (například pozdě reagoval na reklamaci, chyběl záznam o nějaké interní předepsané kontrole apod.), tak už nemusíte podle praxe našich soudů shánět znalce, protože porušením vlastních pravidel je prokázáno, že dodavatel Vaši zakázku vyřizoval nekvalitně. Proto taky někteří odběratelé při větších nebo obtížně specifikovatelných zakázkách (typicky telekomunikace, software) předem vyžadují příručku jakosti a tzv. plán jakosti. Pak mohou nesolidního dodavatele snáze skřípnout. Ergo kladívko: samotné sdělení dodavatele, že mají ISO je Vám k ničemu. Ale jakmile z nich vytlučete jeho postupy anebo dle ISO povinný plán jakosti zakázky, tak mnohem snáze prokážete nekvalitu dodávky. Proto například u dodávek pro NATO je toto od léta 2003 povinné (viz AQAP 2130).
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-17
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:18)

20. 2. 2004 13:22 | JCiprovska

A právě tím jste potvrdil to, že ISO 9000 jsou císarovy nové šaty. Něco jako bývala Zlobinova metoda...
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+5
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:21)

20. 2. 2004 13:23 | JCiprovska

Tak jsme měli kontrolu z "hygieny" dvě pracovnice se téměř celý den "hrabaly v papírech" a na vlastní výrobu se ani nepodívaly (stejně tomu nerozumí, jak pravily). Všechny papíry a všechna razítka byla na svém místě a v pořádku a z toho NĚJAK PLYNE, že vlastní výroba je dostatečně hygienická. Prozradí mi někdo jak? Já totiž příčinnosu souvislost mezi počtem papírů, razítek a podpisů a kvalitou (hygienou či ekologičností) výroby nějak nemohu nalézt.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-2
Líbí
Nelíbí

20. 2. 2004 13:25 | JCiprovska

Pavle 99 a ostatní podnikatelé a manažeři,
až k Vám přijde zase na kontrolu nějaký ten úředník libovolného státního úřadu, nezapomeňte, že existuje ZÁKON O STÁTNÍ KONTROLE č. 552/1991 Sb. (novelisován Změna: 166/1993 Sb.,148/1998 Sb.,132/2000 Sb.,274/2003 Sb.). Tento zákon je subsidiární procesní normou pro provádění všech státních kontrol - jeho ustanovení se použijí vždy, když zvláštní zákon o nějakém konkrétním druhu státních kontrol nestanoví nějakou odchylku. Co je důležité: tento zákon stanoví, že každá kontrola (prověrka, dohlídka, inspekce, dozor...) se končí sepsáním protokolu. A v tom protokolu musí být nejen popis zjištěných skutečností, uvední zjištěných nedostatků a soupis dokladů, o něž se kontrolní zjištění opírá, ale také OZNAČENÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ BYLY PORUŠENY. Ujišťuji Vás, že to poslední - tedy přesné uvedení konkrétních paragrafů, jejichž porušení kontrolor kontrolovanému subjektu vytýká - je pro většinu kontrolorů kámen úrazu. Naprostá většina kontrolorů nedokáže napsat, že tím či oním zjištěným stavem je porušován ten či onen paragraf toho nebo onoho zákona. Rozumný kontrolovaný na tom však trvá a neúplný protokol ihned napadne svými námitkami a případně následně i soudní žalobou proti rozhodnutí o námitkách. Pokud je protokol takto flagrantně zpochybněn, nemůže žádný státní orgán ukládat nápravná opatření nebo pokuty - nejprve je třeba dát protokol do správného stavu. No a oni to nedokáží. Prostě to nedokáží. Třeba Vám takový hygienik vytýká, že prodavačka nemá ve vlasech čelenku, a Vy mu přiznáte, že sice nemá, ale že nevíte, který paragraf kterého zákona to ukládá. Pokud to totiž neukládá zákon, pak to neukládá nikdo. Zákonem může být sice ministerstvo zmocněno k vydání prováděcí vyhlášky k zákonu, jíž mohou být některá ustanovení zákona zpřesněna, avšak nikdy takovou vyhláškou nemohou být stanoveny novoty - nové povinnosti a nové zákazy. Vše musí být nejprve alespoň v obecné rovině v zákoně a konkretisace prováděcí vyhláškou musí být plně kryta zákonným zmocněním. Listina základní práv a svobod totiž stanoví: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
Tak se kontrolorům nedejte a trvejte na tom, aby všechny jejich výtky vůči Vám měly zákonnou oporu a tato opora by
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-18
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:23)

20. 2. 2004 13:26 | JCiprovska

No Sašo to je zatraceně užitečná informace
kousek na konci chybí (snad tam nebylo nic podstatného). Sice to nevím jistě, ale taková kontrola "bezpečáků" se o mnoho paragrafů opírat asi nemůže, většinou půjde o vyhlášky. A mnoho dalších podobných.
Tedy díky za nezištnou radu.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:25)

20. 2. 2004 13:29 | JCiprovska

Pavle,
jde o to nenechat se oblbnout. Tedy "Vám se pane něco nelíbí, tak se mnou o tom zbytečně nerozkládejte, ale uveďte to do protokolu a hlavně do něj uveďte, který paragrafem jsem porušil, abych si ho mohl přečíst a dal ho taky přečíst svým zaměstnancům a případně ho nechal vytisknout a pověsil jim ho sem na zeď." Je třeba trvat na tom, aby to do protokolu uvedli. A když neuvedou, je třeba protokol napadnout písemnými námitkami. Oni to fakt většinou nedovedou. A hlavně - má zkušenost říká, že kontroloři, nejsou-li právníky, sami žádné právní předpisy nečtou a neumí je používat a čtou jen nějaké interní instrukce a metodiky, která ale zase pro změnu Vás vůbec nezajímají, neboť nejsou právním předpisem. A tak si mnohdy leckterý kontrolor myslí, že něco má být tak a něco jiného zase být nesmí, a vůbec nemá pravdu. On si to jenom myslí a neustále to u kontrolovaných subjektů prosazuje a dokud se oni nebrání, tak mu to prochází. A když pak má své tvrzení dokázat, moc se diví. Zvlášť, když takovému kontrolorovi řeknete, ať Vám to v tom právním předpisu ukáže. Co myslíte - kolik jich ten zákon nosí sebou? Mého dávnějšího kolegu tak kdysi "dostal" předseda MěstNV ve Stříbře (byl to na rozdíl od kolegy právník). Kolega (neprávník) mu vytýkal, že nemá všechny poslance zařazeny v komisích. A onen předseda ho požádal, ať mu v zákoně o NV ukáže, kde je taková povinnost napsaná. Kolega sice zákon měl a v pevném přesvědčení, že to tam napsáno je, to začal hledat, leč nenašel. I když jeho požadavek byl shodou okolností oprávněný - ono to totiž bylo napsáno v ústavě. Ale kdopak za dřívějšího režimu četl ústavu, že... Vy si ji ale přečtěte, zejména ústavní zákon Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. A taky ten zákon o státní kontrole, samozřejmě. Pěknou neděli Vám přeji, na případnou reakci se ale nepodívám dříve než v úterý a to ještě není jisté, zda se k tomu dostanu.

Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-24
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:26)

20. 2. 2004 13:30 | JCiprovska

Sašo - díky a rovněž pěknou neděli
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-15
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:29)

20. 2. 2004 13:32 | JCiprovska

Sašo, také děkuji
Několika mým zákazníkům se tato zkušenost bude velice hodit. Hned to vyzkoušíme. Vím, že je to pro vás asi těžké (tak jednoduchou radu mi ještě náš právník nikdy nedal), protože je to opravdu rada za dnes už desetitisíce, a za tu se normálně platí. Pokud bude fungovat, rád se s Vámi spojím. Zatím dnešní den považuji díky Vám v mých chatech za nejúspěšnější. Díky.


Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-18
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:29)

20. 2. 2004 13:50 | Tomáš Marný

Pokud se pamatuji, tak kontroly z Inspektorátu bezpečnosti práce porušené předpisy u jednotlivých závad uváděly. A že vše musí být v zákoně - máte pravdu, v Zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnavatel musí dodržovat bezpečnostní předpisy, a prováděcí vyhlášky ČÚBP nebo vládní nařízení jsou právě ty bezpečností předpisy. Takže zkuste při kontrole argumentovat tím, že požadavek na zakrytí otvorů v podlaze není v zákoně, ale jen ve vyhlášce ČÚBP 48/82 Sb. :-).
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-10
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (JCiprovska 20. 02. 2004 13:29)

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Přihlásit odběr komentářů

Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!

Přihlásit se

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 787 919 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

l / 100km
l / 100km
Kč / l
Kč / l
km

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Mobil, v servisu nepožadovaná výměna
Poradna > Spotřebitelská poradna

Otázka: Dobrý den, před 8 měsíci jsem si koupil Honor 7 Lité (NEM-21). V kamenné prodejně prodejce audio video mobil techniky. Před třemi týdny jsem dal telefon na reklamaci z důvodu nefunkčního usb micro portu.... více

Spotřebitelská poradna

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Email:
Captcha
Opište kód:

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Jan Dienstl

podnikatel, Czech Coal

Jan Procházka

ekonom

Jan Dienstl
ÚSPĚŠNOST
51,85 %

z 54 duelů
×
Jan Procházka
ÚSPĚŠNOST
53,19 %

z 47 duelů

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK