Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Podivná praxe pojišťoven

Je velmi podivné, že pojišťovny vystavují svým klientům potvrzení pro odpočet zaplaceného pojistného podle různých pravidel. Který postup je správný, ptá se v dopise náměstkovi ministra financí Jaroslavu Šulcovi finanční poradce Petr Šafránek.

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 2. 2004 9:10, Katerinka

co je směrodatné je to, co stojí ve smlouvě a nikoliv to, na co pijišťovna vystaví glejt (nějaké rádobypotvrzení). no a protože zaplaťpánbů u nás funguje i to, že smlouva se nemusí uzavírat jen písemně, ale i ústně, není potřeba žádného směrodatného pokynu: je potřeba počkat na to, co uzná FÚ, MFČR. protože jsme to s pojišťovnou uzavírali v tom smyslu, že daná částka zabíhá do oněch zákonně schválených odpočitatelných 12000, tak když to FÚ nakonec zamítne, máme právo pojišťovnu žalovat. v ojedninělých případech by to byl marný boj, protože pojišťovny mají kvalitnější právníky. ale tady nejde o ojedinělé případy, takhle několik jednotlivých pojišťoven postupovalo vůči několi stovkám tisíc klientů. lukrativní byznis pro právníky klientů: nedá se totiž prohrát.

Reagovat

 

+37
Líbí
Nelíbí

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 2. 2004 11:04

Příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům se řídí jinými ustanoveními zákona 586/1992 Sb., než je § 15 odst. 13, a to konkrétně § 6 odst. 9 písm. v), který říká, že od daně z příjmu jsou osvobozeny:
v)částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně34b) za
zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ
smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při
sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní
důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se
zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém
pojištění, nebo v případě smrti (dále jen "soukromé životní
pojištění"), na základě pojistné smlouvy sjednané zaměstnancem
jako pojistníkem za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána
výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících
a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, maximálně však
do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí
v případech, kdy má právo na plnění z těchto pojistných smluv
pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt
pojištěného, osoby určené podle § 817 občanského zákoníku,
kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné,

a dále pak ustanovením § 24 odst. 2 písm zo), kde se říká, že daňově uznatelnými výdaji na straně zaměstnavatele je:
zo) pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně34b) za
zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné
smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem
a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací
činnosti na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu,89) maximálně však v úhrnu za jednoho zaměstnance do
výše 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část za podmínky,
že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po
60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení
věku 60 let.

Je zřejmé, že zde problém časového rozlišení není, neboť zákon jasně hovoří o tom, že smíněné částky mohou být zaplaceny i za část zdaňovacího období!

Reagovat

 

-5
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 05. 02. 2004 09:06)

Další příspěvky v diskuzi (57 komentářů)

3. 2. 2004 12:35 | Wally

Péťo,
je užitečné, že chcete udělat v oblasti daňových úlev k životnímu pojištění pořádek. Rád bych k Vaší iniciativě udělal pár poznámek:
1. Je dobře, že jste oslovil přímo náměstka ministra financí, protože jste tak ukázal, že je člověk, a to tím, že jste ho vyprovokoval k chybě: Dotazy tohoto typu se odpovídají přes mluvčího. Bez zprostředkování profesionála to může vinou jedné nebo druhé strany sklouznout do ubohého hašteření. A hašteříte se a přispěli jste k tomu jak Vy, tak on. Vy asi více.
2. Zákon o daních z příjmů obsahuje nešťastná ustanovení. Mezi nimi i to, které se říká, jaké pojistné si může pojistník odečíst od základu daně. Není (nebylo) totiž určeno, jak postupovat v případě jednorázově placeného pojistného a jak postupovat v případě pojistného, které "přetéká" přes rok.
3. Pokud je zákon nedokonalý, pak ČAP může doporučit jednotný postup, ale stěží ho může vymáhat. Pokud některá pojišťovna doporučení nedodrží, těžko ji lze z asociace vyloučit.
Chtěl bych Vám doporučit ještě něco: Pokud napíšete článek, nezasahujte do diskuze. Vypadá to, jako byste si řešil nějaký svůj problém s pomocí média, které se snaží tvářit jako objektivní.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 03. 02. 2004 11:37)

3. 2. 2004 13:28

1. Tento "článek" vznikl tak, že jsem poslal serveru peníze.cz kopii mého dopisu a pan Prouza mě obratem požádal o možnost zveřejnění, s čímž jsem souhlasil. Nevidím tedy důvod, proč bych neměl vystupovat v diskusi. Naopak nemám osobně rád, pokud někdo napíše článek a v diskusi pak dělá mrtvého brouka... A snad i malé dítě chápe, že si neřeším žádný svůj problém, ale problém tisíců klientů pojišťoven! 2. Legislativa je kupodivu v této věci poměrně přesná - do 31.12.2003 jasně říkala, že odečíst lze pojistné zaplacené NA zdaňovací období. Zdaňovací období je vždy od 1.1. do 31. 12. Ani u jednorázového pojistného nebyl problém - z délky trvání pojistky a zaplacené částky šlo dopočítat, co odpovídá kterému roku, snad nebylo pouze jasné, zda to počítat na měsíce nebo na dny. Od 1.1. 2004 je legislativa ještě jasnější, neboť říká, že odečíst lze běžné pojistné zaplacené VE zdaňovacím období a přesně řeší i jednorázové pojistné (rozpočítávání na dny). I problém "přetékání" byl tedy vždy jasně vyřešen - do 31.12.2003 rozhodovalo, kterého zdaňovacího období se zaplacené pojistné fakticky týkalo a nerozhodovalo, kdy bylo fyzicky zaplaceno. Naopak od 1.1.2004 rozhoduje, kdy je pojistné fyzicky zaplaceno, nikoliv jakého zdaňovacího období se týká (s výjimkou jednorázového pojistného). 3. Pokud jde o úlohu ČAP, pak se naprosto shodujeme a já přece nechci, aby ČAP něco nařizovala a vymáhala, ale aby se pokusila o sjednocení dohodou v zájmu image pojišťovnictví. A poznámka na závěr: Podle mého názoru byl a je zákon v této věci docela dokonalý, problém byl podle mě v tom, že pojišťovny potřebovaly lákat klienty na možnost plného odpočtu i u pojistek uzavřených ke konci roku a tak si zákon trochu "přikroutily" k obrazu svému. Letos se toho některé najednou lekly a zákon začaly dodržovat...
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+1
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Wally 03. 02. 2004 12:35)

3. 2. 2004 13:56

Ještě jednu poznámku - ujišťuji Vás, že mne "hašteření" s panem náměstkem Šulcem rozhodně netěší. Když mi ovšem náměstek ministra na dopis, který dostal i v klasické vytištěné a podepsané podobě, odpoví přes podatelnu jednou větou ve stylu " Vyřiďte mu ...." tak je to minimálně pěkný trapas. Pokud se pan náměstek necítí kompetentní k výkladu zákona, pak jej nemá vykládat, ale má věc postoupit tomu, kdo je na MF kompetentní k výkladu daňové legislativy. To jsou prostě základní pravidla postupu jakéhokoliv úředníka, natožpak náměstka ministra....
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Wally 03. 02. 2004 12:35)

4. 2. 2004 2:32 | Eric

Pokud si ujasníme, se kterými zákony, pak jistě. Ale nedělají to... To, že máme idiotské zákony neznamená, že je pseudofinanční instituce mohou beztrestně porušovat. A porušují - a nic se neděje (promiňte pane Šafránku). To je nenormální. Á propos, pane Michale - pojišťovny by měly jednat tak, aby byli spokojeni všichni - ony, klieti i zákon. Spokojeni nejsou ani klienti, ani zákon. Nerovnováha je zřetelná a něco je tedy špatně - a jsou to právě pojišťovny. Hanba jim a brzký krach! Peníze do slamníku! A vy, pane Michale, si ještě nalejte, protože plkáte věci úplně vytržené z kontextů.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Michal 03. 02. 2004 08:42)

4. 2. 2004 9:09 | Katerinka

Slyšela jsem od pojišťováka
že je to podvod ze strany státu. V prosinci prý vyšla nějaká vyhláška, podle které nově uzavřené smlouvy v prosinci už budou pro daňový odpočet posuzovány tak, že se uzná jen adekvátní část, tedy 1/12 ze zaplacené částky. Prý ta sviňárna má zpětnou účinnost. Podrobnosti neznám, ale onen známý u toho strašně nadával, protože se to dozvěděl až v lednu a teď vypadá před klienty jako podrazácký vůl.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+19
Líbí
Nelíbí

4. 2. 2004 9:10 | Katerinka

co je směrodatné je to, co stojí ve smlouvě a nikoliv to, na co pijišťovna vystaví glejt (nějaké rádobypotvrzení). no a protože zaplaťpánbů u nás funguje i to, že smlouva se nemusí uzavírat jen písemně, ale i ústně, není potřeba žádného směrodatného pokynu: je potřeba počkat na to, co uzná FÚ, MFČR. protože jsme to s pojišťovnou uzavírali v tom smyslu, že daná částka zabíhá do oněch zákonně schválených odpočitatelných 12000, tak když to FÚ nakonec zamítne, máme právo pojišťovnu žalovat. v ojedninělých případech by to byl marný boj, protože pojišťovny mají kvalitnější právníky. ale tady nejde o ojedinělé případy, takhle několik jednotlivých pojišťoven postupovalo vůči několi stovkám tisíc klientů. lukrativní byznis pro právníky klientů: nedá se totiž prohrát.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+37
Líbí
Nelíbí

4. 2. 2004 9:24

Ujišťuji Vás, že v této věci žádná vyhláška (tedy podzákonná obecně závazná právní norma) nevyšla a MF ČR ani není zákonem zmocněno takovou vyhlášku vydat. Existují ale tzv. metodické pokyny, kterými MF sjednocuje praxi (o jejich právní závaznosti lze ale asi s úspěchem pochybovat). Nicméně v této věci nebyl vydán ani žádný metodický pokyn MF ČR... Vím však o tom, že vedení některých pojišťoven změnilo svůj názor na tuto problematiku až ke konci roku, což znamená, že do té doby jejich prodejci nabízeli plné odpočty i za později uzavřené pojistky a v závěru roku se dozvěděli, že vedení jejich pojišťovny změnilo názor a že klientům slibovali něco, co není pravda.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+22
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Katerinka 04. 02. 2004 09:09)

4. 2. 2004 15:38 | Katerinka

Podraz od státu!
Musím potvrdit slova Jany - je to tak. Naše finanční z toho taky šílí, ale nic s tím nenadělá. Jedinou otázkou pak je, kolik toho pojišťovny do listopadu stihly "dokončit" - tj. už na tom není zpětně co dodělávat... (A hádejte, jak se to projeví na daních - samozřejmě hádáte správně, u všech nových pojistných produktů stát "ušetří" - technicky: vybere více!) (Že vláda těžce okrádá občany ví každý, ale že to začíná dělat čím dál sofistikovaněji je horší... :o((( )
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+5
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Katerinka 04. 02. 2004 09:09)

4. 2. 2004 15:39 | Katerinka

Je to trochu jinak. Sam jsem mel tento problem, takze vim, o cem mluvim. Jak rika predrecnik, to co je ve smlouve plati. Takze mate-li ve sve smlouve platbu 1x rocne, zapocte se to cele do danoveho odpoctu. Mate-li vsak 12000 rozepsano na mesicni platby, pak vam cela castka, zaplacena v prosinci nepomuze. Nikdo vas na to neupozorni, ale je to tak.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+16
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Katerinka 04. 02. 2004 09:10)

4. 2. 2004 20:32

Když je to podle Vás "podraz od státu", můžete uvést konkrétní číslo právního předpisu, kterým podle Vás stát zasáhl? A můžete vysvětlit, proč se touto domnělou "vyhláškou" neřídí všechny pojišťovny? Není to náhodou tak, že se vedení některých pojišťoven pouze před svými obchodními zástupci na stát vymlouvá, aby tím ospravedlnilo to, že změnilo názor oproti tomu, co bylo školeno a následně tvrzeno klientům?
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Katerinka 04. 02. 2004 15:38)

4. 2. 2004 20:37

Máte-li měsíční platby (např. 1.000,- měsíčně), pak opravdu nemůžete u většiny produktů životního pojištění v prosinci nic doplácet (to je možném pouze u penzijního připojištění). Není však vůbec pravda, že roční pojistné se vždy započte celé!!! Když máte smlouvu třeba od 1.10.2003 a zaplatíte na ni celých 12.000 roční platby, většina pojišťoven Vám letos potvrdí pouze 3.000 (říjen, listopad, prosinec)...
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+5
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Katerinka 04. 02. 2004 15:39)

5. 2. 2004 9:06

Abych přidal další zkušenost, tak řada zaměstnanců uzavřela životní pojištění v závěru roku s příspěvkem zaměstnavatele /jednorázová platba/. Pokud by převládl názor a postoj KOOPERATIVY i u ostatních pojišťoven, že jen 1/12 jde do loňského roku 2003 a zbytek do roku 2004 vystaví pojišťovny zaměstnavatele do finančního problému, protože bude moci zaměstnavatel započítat do nákladů jen 1/12 z 8000,-Kč. Zbytek bude nedaňový. U zaměstnance samozřejmě bude 11/12 zdaněna a td. jako mzda! Další zkušenost s potvrzováním plateb zaměstnance na životní pojištění je z Komerční pojišťovny KB kdy při jednorázové pladbě dostal zaměstnanec potvrzení na slevu z daně ve výši 100000,-Kč které v roce 2003 složil na životní pojištění. Dle vyjádření zmíněné pojišťovny je vše v pořádku a zaměstnavatel nebo finanční úřad is má částku rozpočítat dle délky uzavřené smlouvy!!
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+19
Líbí
Nelíbí

5. 2. 2004 11:04

Příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům se řídí jinými ustanoveními zákona 586/1992 Sb., než je § 15 odst. 13, a to konkrétně § 6 odst. 9 písm. v), který říká, že od daně z příjmu jsou osvobozeny: v)částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně34b) za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen "soukromé životní pojištění"), na základě pojistné smlouvy sjednané zaměstnancem jako pojistníkem za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, maximálně však do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z těchto pojistných smluv pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoby určené podle § 817 občanského zákoníku, kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné,
a dále pak ustanovením § 24 odst. 2 písm zo), kde se říká, že daňově uznatelnými výdaji na straně zaměstnavatele je: zo) pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně34b) za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,89) maximálně však v úhrnu za jednoho zaměstnance do výše 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.
Je zřejmé, že zde problém časového rozlišení není, neboť zákon jasně hovoří o tom, že smíněné částky mohou být zaplaceny i za část zdaňovacího období!
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-5
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 05. 02. 2004 09:06)

5. 2. 2004 14:17 | Cahir

opravte me, jestli se mylim, ale o ten odpocet prece klient neprijde. Zaplati-li v prosinci 2003 12000, bude mu po ukonceni pojistky odpocitano jeste +11 mesicu. Odpocet se pouze "posune"
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+14
Líbí
Nelíbí

5. 2. 2004 15:08

Ano z tohoto pohledu máte pravdu, i když z hlediska časové hodnoty peněz je zajímavější udělat odpočet nyní, než za 20 let (nehledě na to, že nikdo neví, zda za 20 let bude možné takový odpočet dělat) ... V tuto chvíli nejde o nic jiného, než o nejednotnost postupu pojišťoven a o skutečnost, že mnoha klientům byl obchodními zástupci pojišťoven při uzavírání smluv v roce 2003 slibován plný odpočet letos a následně dostali na papíře něco jiného...
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+29
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Cahir 05. 02. 2004 14:17)

6. 2. 2004 9:45

Ano Váše domění je správné např.: 11tis. je dle KOOPERATIVY předplacený rok 2004 a klient dostane potvrzení v lednu 2005 za rok 2004. Přišel však o odpočet za rok 2003 což může při být zajímavá částka např.: při max dani 32% 3520,-Kč což žádné zhodnocení klientovy neudělá!!! Znovu však podotýkám, že je velký problém u zaměstnavatele, pokud přispěl v domění že bude mít v nákladech 8000,-Kč, což dle zmíněné pojišťovny nebude moci udělat. Osobně jsem přesvědčen, že pokud se však zaměstnavatel bude držet zákona 586/1992 §2 odstavec zo) a platbu na pojišťovnu zaslal v kalendářním roce 2003, je to nákladová položka ať si pojišťovna říká co chce.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+32
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Cahir 05. 02. 2004 14:17)

7. 2. 2004 0:00

Znovu (viz níže) bych Vám chtěl vysvětlit, že u příspěvků zaměstnavatele žádný problém není!!! Řídí se jinými ustanoveními zákona...
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+34
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 06. 02. 2004 09:45)

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 511 263 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

Výpočet čisté mzdy 2018

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Umrtí majitele
Poradna > Pojištění a penzijní připojištěníPovinné ručení

Otázka: Dobrý den,prosím o radu.Otec mě zemřel 14,3 2013 zbylo poněm auto fort fiesta.Majetkové vypořádání ještě neproběhlo.Pojištění končí 8 měsíc 2013.Prosím jak mám postupovat? více

Cestovní pojištění

Úrazové pojištění a pojištění v nemoci

Životní pojištění

Havarijní pojištění

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Penzijní připojištění

Pojištění odpovědnosti

Povinné ručení

Další čtení na flowee.cz

Jak jsem přišla o stůl a získala svobodu v práci

Jak jsem přišla o stůl a získala svobodu v práci

Když jsem před lety nastupovala do svého prvního zaměstnání, bylo jako vrchol úspěchu...více

Statistika nuda je, má však skvělé údaje: Svět se prostě zlepšuje

Statistika nuda je, má však skvělé údaje: Svět se prostě zlepšuje

„Kdybychom poprosili středověkého rolníka, aby popsal náš současný svět, ze všeho nejdříve...více

Rozhovor: To, že by byl hospic „úplný konec“, je fáma

Rozhovor: To, že by byl hospic „úplný konec“, je fáma

Říká se, že smrt je přirozenou součástí života, málokdo ji tak však doopravdy bere. Zatímco...více

Zdroj: Logo Flowee

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Senta Čermáková

manažerka

Petr Kužel

prezident Hospodářské komory

Senta Čermáková
ÚSPĚŠNOST
42,86 %

z 7 duelů
×
Petr Kužel
ÚSPĚŠNOST
28,57 %

z 7 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK