Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Co znamená odnětí licence

Michal Hazi | | 3. 3. 2003 | 20 komentářů
ČNB by dnes měla obdržet od vedení Union banky restrukturalizační plán. Jedním z možných řešení situace je ovšem také odnětí bankovní licence, které by znamenalo ukončení činnosti banky. Je dobré vědět, co by tato varianta přinesla klientům.

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 3. 2003 12:40, Zargon

Souhlasím s tím že je to dost složité. Ale s tou pohledávkou se mi to nezdá-viz jak uvádím případné úspěšné odžalování a navíc třeba případně i vydání platebního rozkazu a následnému prodeji pohledávky-jak to potom řešit? Zahodit plaťák? To snad ne ?! Kromě toho pohledávka je prodávána v rámci zpeněžení majetku podstaty-kdy ji správce prodává jako splatnou, takže jaké dostání se mimo konkursní podstatu? Zkuste se prosím ještě jednou na to zeptat vašich odborníků. Ono to má totiž další dopad třeba na ručitele a určitě je nechcete zbytečně ukolébat aby zůstali v klidu do doby, než jim někdo vydraží třeba byt.

Reagovat

 

+48
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Michal HAZI 03. 03. 2003 12:22)

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 3. 2003 16:51, Zargon

Nesměšuji jen se nechápeme-já chci říci že zesplatnění je jednorázový krok, že dalším prodejem nemá dlužník právo trvat na původním splátkovém kalendáři a nový majitel pohledávky může nadále požadovat okamžité splacení.. Tím soudním rozhodnutím je jen podpůrný argument pro mé tvrzení, protože to takhle přesně v praxi chodí. Pokud správce poupraví splátkový kalendář tak dle mého názoru může být napaden věřiteli zejména pokud se vzdá úroku nebo sjednaný úrok je nižší než úrok z prodlení. Naopak kupec pohledávky pak může s dlužníkem sjednat splátkový kalendář, případně i novou úvěrovou smlouvu.

Reagovat

 

-15
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (PetrV 03. 03. 2003 16:39)

Další příspěvky v diskuzi (20 komentářů)

3. 3. 2003 0:57 | TGP

Konečně nějaký rozumný názor místo těch blábolů, které jsou ve všech novinách!
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

3. 3. 2003 10:06 | Zargon

Obdobný blábol jako v novinách, jen se tváří že je fundovanejší ale obsahuje taky nějaké nesmysly. Základní rozdíl banky od akciové společnosti je pouze v přijímání vkladů-úvěry může poskytovat každá a.s. i další právnické osoby. Banka může mít teoreticky zapsané i jiné živnosti než které je ji ČNB oprávněna odejmout a tak nemusí být důvod k likvidaci. V praxi by měl v úvahu přicházet přímo konkurz bez mezikroku likvidace, a návrh na konkurz by mělo píodat samo představenstvo protože společnost vykazuje známky úpadku-"Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. " Rovněž i objem splatných závazků je zřejmě vyšší než její majetek-jinak by jí investor s radostí půjčil :-). Je pravda že zákon o bankách příliš s konkurzem nepočítá a upravuje pouze likvidaci, kde dává ČNB určité pravomoci. Do konkurzu už ČNB nemá právo jakkoliv zasahovat (pokud ted není sama věřitelem a jelikož ČNB sama má možnost "zneužít informace v obchodním styku", tzn. že ví jak to s bankou vypadá tak své pohledávky s vyjímkou nějakých drobných poplatků určitě stihla zlikvidovat). Úvěrové pohledávky klientů se stávají splatné okamžikem vyhlášení konkursu a toto platí i pokud budou přepordány dále. Zde však záleží na vůli správce-může totiž zrušit úročení dle úvěrové smlouvy, nebo může nasadit úrok s prodlení, který často může být i nižší než úroky sjednané v úvěrové smlouvě. Pokud je klient bonitní tak není problém aby byl přeúvěrován jinou bankou-konkursní správce by jistě byl nápomocný protože to pro něj znamená nejvyšší výtěžnost úvěru. V praxi ale dochází k tomu, že než bude vyhlášen konkurz dojte k masivním zápočtům-úvěroví klienti a klienti s vklady přes limit plnění FPV své pohledávky a závazky vzájemně započtou-úvěrový klient se závaže že vkladovému zaplatí např. 70% jeho pohledávky a ve vztahu k předpokládanému výsledku konkursu tak oba vydělají. Konkursnímu správci tak zbydou hlavně úvěry obtížně vymahatelné. Aby mohl konkurs vůbec ukončit tak právě proto přistoupí k prodeji úvěrů a nejlépe celého portfolia úvěrů za zlomek jejich ceny. Další sporný bod je tvrzení o "čekání na výplatu" klientů s bezúročnou půjčkou-pokud bude vyhlášen konkurz a smlouvy jsou vhodne postaveny tak dojde ke splatnosti úvěru a klientovi tak může být z vkladu stržena zbytková část úvěru, pokud ne tak má docela smůlu. Ti šikovnější by mohly před vyhlášením konkursu provéz zápočet úvěru s vkladem. Autorovi bych pro příště doporučil, aby se při psaní obdobného článku spojil ne z členy představenstva komory ale přímo se správci konkursních podstat bank-konktak na ně může zjistit třeba z obchodního rejstříku.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+1
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (TGP 03. 03. 2003 00:57)

3. 3. 2003 10:43 | HaziM

K Vašim připomínkám:
Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci (viz § 1 odst. 4 zákona o bankách). Odnětím licence tedy přichází o své oprávnění k provozování živnosti.
Návrh na konkurz musí samozřejmě podat i úpadce (tzn. jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky či jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky.) Uznávám, že toto není v článku zdůrazněno, nicméně na další problémy konkurzu toto vliv nemá.
Nesplatné pohledávky úpadce se pouze považují za splatné a to pouze pro účely konkurzu (viz písmeno g odst. 1 § 14 zákona o konkurzu a vyrovnání a např. Zelenka, Maršíková: Zákon o konkurzu a vyrovnání a předpisy související: komentář, Linde 2002). Jakmile je tedy pohledávka vyňata z konkurzu, nepovažuje se za splatnou. Záleží na správci konkurzní podstaty zda toto ustanovení uplatní, pohledávky prodá či platícímu klientovi zachová či nějak upraví splátkový kalendář.
Ohledně zápočtů před konkurzem - zde s Vámi prakticky souhlasím.
Co se týká bezúročné půjčky - smlouvu k tomuto produktu k dispozici nemám, záleží na velice přesném výkladu této smlouvy. Pokud vezmeme obecnější výklad - viz článek.
Jinak se domnívám, že mnou oslovené osoby jsou kvalifikovými odborníky a že jejich vyjádření je dostatečně směrodatné a pokrývající danou problematiku.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Zargon 03. 03. 2003 10:06)

3. 3. 2003 11:11 | Zargon

Dobře, taky jsem se dopustil nepřesností. Kdysi jsem se zabýval tím, zda banka musí jít po odnění licence přímo do likvidace nebo ne a nebylo to tak jednoznačné. Jako akciovka může požádat o rozšíření živností a nějakou tu činnost získat. Stěžejní ale je, že není pravděpodobné ža by tato banka šla do likvidace z důvodu že nemá předmět podnikání a pokud ano, je to jen darší sviňárna na věřitele, protože likvidátor je z hlediska věřitelů méně kontrolovatelný a většinou to končívá tak, že likvidátor zpeněží to lepší co tam je a pak společnost stejně počšle do konkurzu.
Nechápu ale co myslíte vynětím-jestli myslíte vyloučení z podstaty tak to je o něčem jiném a nechápu proč by to správci věřitelský výbor dovolil. Pokud správde pohledávky prodává tak je prodává ve stavu v jakém jsou a tudíž splatné. Většinu pohledávek u soudu zažaluje (aby neprošvihl splatnost, mohl přistoupit k exekucím, ...) a teprve později prodá-to chcete říci že okamžikem prodeje zanikají i případné rozhodnutí soudu v této věci?
Konkursy bank mají oproti jiným konkursům své záludnosti a obecní správci které považujete za kvalifikované odborníky absolutně netuší jaké problémy se zde vyskytují ve srovnání s jinými konkursy, že zde dochází třeba ke kolizím zákona o konkursu a vyrovnání se zákonem o bankách, že používáte naprosto odlišnou účtovou osnovu než u ostatních podnikatelských subjektů a taky že není přesně dána hranice mezi tím jak moc jste banka a jak moc pouze společnost v úpadku a jaké práva a povinnosti tím správci vznikají-ustanovení že "nesmí provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků; do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se považuje za banku podle tohoto zákona" je naprosto nepoužitelné.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (HaziM 03. 03. 2003 10:43)

3. 3. 2003 12:22 | Michal HAZI

Myslím, že se shodneme na tom, že tato problematika je opravdu velice právně složitá a vyžaduje hlubší právní rozbor, na který na tomto webu není dostatečný prostor a není pro tento článek zcela nutný. Bližší problémy je možné prodiskutovat v rámci těchto názorů. Ještě jednou si dovolím zopakovat dikci zákona a zdůrazňuji, že se v tomto případě opírám i o názor odborníků, se kterými jsem problematiku konzultoval: "nesplatné pohledávky úpadce a jeho závazky, které mají být uspokojeny z podstaty, považují se v konkursu za splatné". Nicméně v případě prodeje nesplatné pohledávky bývalé banky, která byla považována za splatnou pouze pro účely konkurzu (viz předchozí odkazy a literatura), nemůže nabyvatel uplatňovat vůči dlužníkovi uplatňovat výše zmíněné ustanovení, protože se tím daná pohledávka dostala mimo konkurzní podstatu.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-1
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Zargon 03. 03. 2003 11:11)

3. 3. 2003 12:40 | Zargon

Souhlasím s tím že je to dost složité. Ale s tou pohledávkou se mi to nezdá-viz jak uvádím případné úspěšné odžalování a navíc třeba případně i vydání platebního rozkazu a následnému prodeji pohledávky-jak to potom řešit? Zahodit plaťák? To snad ne ?! Kromě toho pohledávka je prodávána v rámci zpeněžení majetku podstaty-kdy ji správce prodává jako splatnou, takže jaké dostání se mimo konkursní podstatu? Zkuste se prosím ještě jednou na to zeptat vašich odborníků. Ono to má totiž další dopad třeba na ručitele a určitě je nechcete zbytečně ukolébat aby zůstali v klidu do doby, než jim někdo vydraží třeba byt.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+48
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Michal HAZI 03. 03. 2003 12:22)

3. 3. 2003 13:08 | Včelka

Vážení pánové Hazi a Zargone, jakožto finanční laik sleduji s otevřenou pusou Vaše polemiky vhodné do nějakého odborného semináře, ale jakožto člověk v tomto nevzdělaný a asi přízemní, protože chci zpět své peníze uložené v Union Bance, bych Vás rád požádal (možná v zastoupení mnoha dalších nešťastníků), jaké praktické kroky mám podniknout, když celková suma na mých účtech dosti převyšuje zákonných 25 000 Euro. Mám tiše čekat, až dostanu od Fondu pojištění aspoň něco, či sepisovat pohledávku do konkurzního řízení (jak se to dělá?), či kontaktovat nějaké vymahače dluhů, kteří slibují 90% z vymožené částky, či si někde hledat úvěrového klienta kvůli vzájemnému započtení (kde ho najdu?)?. Nebo jsou ještě další možnosti (kromě provazu přehozeného přes větev)? To samozřejmě vše v případě, že ČNB dodělá své dílo zkázy. Jak typujete její postup v této kauze? Za případné rady jménem podobně postižených předem děkuji.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+6
Líbí
Nelíbí

3. 3. 2003 13:35 | Zargon

Milý Včelko, kdybych byl Špidla či někdo z jeho věrných tak Vám řeknu že dobřeVám tak že jste byl po zásluze potrestán. Rozhodně bych nekontaktoval vymahače dluhů- jejich jediná reálná možnost jsou zápočty a ty se v reálu v dobrých případech pohybují v rozmezí 65-80% částky-úvěrový klient musí sehnat peníze dříve než ve sjednaný termín a to jej taky něco stojí. Čekat na Fond pojištění vkladů v tichosti můžete, ten pokud bude Union banka spolupracovat tak vyplácet začne v zákonné lhůtě docela spolehlivě. Jen pozor aby jste nebyl nepojištěný z důvodu že jste finanační instituce (dle předmětu činností v obchodním rejstříku) či nemáte udané IČO/RČ.Přihlašovat pohledávku do konkursu zatím nemá smysl, protože konkurs ještě nebyl prohlášen a výtěžnost v konkursu u obdobných instutucí může být tak 20-40% v horizontu tak 5 let. Takže jediné rozumné řešení je smířit se s tím, že z částky nad limit dostanete tak těch 70% a hledat úvěrové dlužníky. V tomto Vám mohou být neoficiálně nápomocni pracovníci banky, když nepochodíte tak se ozvěte. Zápočty však musí být provedeny do doby vyhlášen konkursu a tak moc času pravděpodobně nezbývá a smysl má započítávat částku nad limit.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+37
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Včelka 03. 03. 2003 13:08)

3. 3. 2003 15:09 | Včelka

Díky za bleskovou odpověď. Teď vím co, ale stejně nevím jak. Jednak si neumím představit, jak mi v bance jen tak předkládají seznam dlužníků, abych si vybral s kým se dohodnout o zápočtech (obdobná částka), navíc do poboček se dá pouze dovolat a to bude určitě platit, dokud se budˇ neotevřou (a pak bych aspoň něco zachránil a nepotřeboval zápočty) nebo dokud nebude vyhlášen konkurz (a budou pak vydávat tak jedině potvrzení o výši vkladu). Z tohoto pohledu dopadají ti případní vymahači dluhů pro mě nejlépe, protože v tom umí asi chodit a ví kde a jak sehnat sznamy lidí s úvěry (to přeci musí být bankovní tajemství). V tomto případě se zase obávám, že z toho co vymůžou mým jménem neuvidím také nic. Dá se tedy vůbec postupovat zákonnými metodami a dospět slušného výsledku? Má snad někdo z vašich známých úvěr u tété banky? Budu vděčný za příp. kontakt.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+1
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Zargon 03. 03. 2003 13:35)

3. 3. 2003 16:03

Na telefonu banky pomoc nehledejte. Předpokládal jsem když máte na účtu větší částku že se Vám z banky osobně někdo věnoval. Jinak co se týče bankovního tajemství tak to v případě vyhlášení konkursu ztrácí význam-seznam majetku úpadce-dlužníků banky a seznam přihlášených věřitelů-vkladatelů je veřejný a na soudě do něj může každý nahlédnout, síla co? Ptáte se na zákonost-nemusí být nutně porušen zákon-vždyť mnohé banky pořádají různé akce pro své VIP klienty-tam se můžou poznat. Proč by nemohl třeba slušný ředitel pobočky neúspěšné banky uspořádat "rozlučkový" večírek pro své VIP klienty? Uznávám že jsem trošku cynický, ale ono to je vše opravdu na hraně zákona tak raději pouze naznačuji. Nikdo z mých známých úvěr u banky nemá, ale pár známých je ve stejné pozici jako Vy a vzhledem k tomu, že trochu vím jak to v podobných situacích chodí a mám nějaké kontakty tak se jim snažím pomoc. Upozorňuji ale, že cela akce je opravdu riskantní, protože zákony upravující tuto oblast jsou značně nejasné a správce konkursní podstaty může třeba něco dodatečně rozporovat a pod, takže je třeba vše důkladně ošetřit, přesto se může vyskytnout nějaký další problém.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+17
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Včelka 03. 03. 2003 15:09)

3. 3. 2003 16:30 | PetrV

Tady musím jen poděkovat kolegovi Zargonovi za prakticky vyčerpávající odpověď. Zástupci UB dnes měli předložit restrukturalizační plán, na jehož základě ČNB rozhodne, zda licenci ponechá či ne - likvidace ani konkurz na ni doposud nebyl prohlášen. Výsledek není možné při znalosti doposud zveřejněných informací určit. Nejednalo by se o seriózní odhad. Nyní Vám mohu jedině poradit počkat na výsledek a následně se přizpůsobit dané situaci. Jen bych ještě doplnil, že Fond pojištění vkladů nastupuje vždy, když padlá banka není schopná dostát svým závazkům (a to na základě oznámení ČNB). Své nároky nad rámec výplaty vkladů uplatníte v konkurzním řízení na základě přihlášky pohledávek v konkurzu k příslušnému soudu. Své pohledávky musíte doložit kopiemi smluv, výpisů z účtů apod.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+25
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Včelka 03. 03. 2003 15:09)

3. 3. 2003 16:39 | PetrV

Tady opravdu bohužel směšujete dvě různé věci, které spolu nesouvisí. 1) Zesplatnění nesplatné pohledávky je institut, který funguje pouze v rámci konkurzního řízení za účelem rychlého zpeněžení konkurzní podstaty. Správce má však právo i pouze jen poupravit splátkový kalendář s ohledem na očekávaný vývoj v řízení. 2) Případné rozhodnutí soudu ve věci pohledávky úpadce a příp. platebního rozkazu pro dlužníky v prodlení je samozřejmě účinné vůči komukoliv i při prodeji pohledávky.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+17
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Zargon 03. 03. 2003 12:40)

3. 3. 2003 16:44 | Zargon

Díky za uznání, ale přesto bych Vás prosil o upřesnění toho jak je to se splatností úvěru prodaného správcem konkursní podstaty :-). Jinak ještě doplním, že ČNB Fond pojištení vkladů informovala o neschopnosti UNION banky dostát svým závazkům v pátek 21.2.2003. Kdo stihl postoupit část svých vkladů do této doby a oznámil to bance, tak nabyvatel vkladu by měl mít nárok na výplatu části této pohledávky z FPV. Možná však někdo toto postoupení provedl, nechal si to ověřit u notáře nebo na matrice a jen nebyl schopen nebo zapomněl to doručit do banky-pokud je to ověřené, tak i to by měl FPV uznat.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (PetrV 03. 03. 2003 16:30)

3. 3. 2003 16:51 | HaziM

Splatnost - viz můj příspěvek ve spodní části stránky z 16:39.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Zargon 03. 03. 2003 16:44)

3. 3. 2003 16:51 | Zargon

Nesměšuji jen se nechápeme-já chci říci že zesplatnění je jednorázový krok, že dalším prodejem nemá dlužník právo trvat na původním splátkovém kalendáři a nový majitel pohledávky může nadále požadovat okamžité splacení.. Tím soudním rozhodnutím je jen podpůrný argument pro mé tvrzení, protože to takhle přesně v praxi chodí. Pokud správce poupraví splátkový kalendář tak dle mého názoru může být napaden věřiteli zejména pokud se vzdá úroku nebo sjednaný úrok je nižší než úrok z prodlení. Naopak kupec pohledávky pak může s dlužníkem sjednat splátkový kalendář, případně i novou úvěrovou smlouvu.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-15
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (PetrV 03. 03. 2003 16:39)

3. 3. 2003 17:03 | HaziM

Nezbývá mi již nic jiného, než Vám doporučit, abyste se obrátil na právníka, který by Vám podal výklad, kterému byste uvěřil. Nicméně Vám doporučuji již výše zmíněnou literaturu (klíčové je tam ustanovení "považují se v konkursu").
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+4
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Zargon 03. 03. 2003 16:51)

4. 3. 2003 11:13 | Včelka

Děkuji, budu Vas kontaktovat mailem.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+14
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 03. 03. 2003 16:03)

4. 3. 2003 21:14 | Poškozený malý akcionář IPB

Můj selský rozum mi říká, že když bankovní dohled zjistí u některé banky nesrovnalosti, měl by ji dát vážné zdůvodněné varování a navrhnout opatření. To varování by měla dostat dozorčí rada a pokud po následné kontrole banka nesplní opatření, měla by ČNB vyzvat, nebo svolat mimořádnou valnou hromadu a tam upozornit akcionáře, že dozorčí rada a potažmo představenstvo neplní povinnosti, současně by měla nařídit opatření s tím, že pokud nebudou ve stanoveném čase splněna nařídí nucenou správu. Postupy jaké dosud volila Tošovského ČNB a Tůmova v tom pokračuje, jsou totální sviňárny a poškozují nejen klienty bank, ale i akcionáře. Přeji si, aby arogantní Tůma z ČNB vypadl a nahradil ho zkušený Kysilka, který už poznal i bankovnictví ze strany klientů.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+37
Líbí
Nelíbí

11. 6. 2003 13:04

Chtěl bych se zeptat jak je to o vyjímce ze zákona při splácení úvěru v době konkursu.Byl mi poskytnut úvěr a banka je ted v konkursu a žádá po mě okamžité vydání splátek. Existuje nějaký zákon se kterým bych se mohl obrátit na správce konkursu s žádostí zda by mi nemohla být udělena tato vyjímka o splácení,na které jsem se dohodnul při smlouvě?Kvůli mé tíživé finanční situaci bych to nebyl schopen splatit najednou.Napište prosím. Díky moc.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-5
Líbí
Nelíbí

11. 6. 2003 13:40 | Zargon

Ze zákona se úvěr stává okamžitě splatným a stejně tak ze zákona má být konkurs ukončen tuším do 18 měsíců. Termín ukončení je stejně tak jako okamžité splacení úvěru nereálný a tak v praxi správci umoŽňují splátkové kalendáře, často i při zrušení úroku. Zákonný nárok na to aby Vám byl ale umožněn tento splátkový kalendář však nemáte. V případě že úvěr je splatný v řádu několika měsíců a jste ochoten jej nadále splácet doporučuji správce o tomto úmyslu písemně vyrozumět a splátky posílat na jeho účet v pravidelných termínech. Další řešení je přeúvěrování jinou bankou, kdy za součinnosti správce je možné případné zástavy převést na novou banku. V praxi klienti v konkursu ale úvěry často nesplácejí, protože očekávají že je budou moci odkoupit od správce s diskontem prostřednictvím třetí osoby. Smysl to má u úvěrů velkého rozsahu, u menších úvěrů si vymahačské firmy k zůstatku úvěru naúčtují ůzné správní poplatky-od správce kupují pohledávku po splatnosti.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+45
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 11. 06. 2003 13:04)

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Přihlásit odběr komentářů

Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!

Přihlásit se

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 823 822 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

Finanční rezerva

měsíců
%
měsíců

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Email:
Captcha
Opište kód:

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Pavel Dvořáček

podnikatel, Rudolf Jelínek

Zdeněk Škromach

politik

Pavel Dvořáček
ÚSPĚŠNOST
56,80 %

z 125 duelů
×
Zdeněk Škromach
ÚSPĚŠNOST
42,65 %

z 136 duelů

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK