Zneužití PINu u karty stále pojistí jen jediná banka

Zneužití PINu u karty stále pojistí jen jediná banka
Od května rozšířila Česká spořitelna možnost pojistit se proti zneužití debetní platební karty. Liší se její nabídka výrazně od konkurence? Budou konečně pojištěny i internetové transakce nebo ty, u nichž byl použit PIN? Nebo se v tomto směru moc nezměnilo?

S návrhem pojištění platebních karet pro případ ztráty nebo odcizení přišla před dvěma roky Česká národní banka (ČNB), která tak chtěla zlepšit postavení klienta vůči bance. Zpočátku se možnosti chytla jen Česká spořitelna (ČS) a ČSOB. Postupně se k nim přidaly Bawag Bank, eBanka, HVB Bank, Komerční banka (KB), Raiffeisenbank a Volksbank (VB). Nejprve se banky bály nést zodpovědnost zpětně a riziko na sebe braly jen od okamžiku nahlášení ztráty nebo krádeže karty. Dnes už většina z nich pojistí peníze například 48 hodin před půlnocí dne, kdy jste skutečnost oznámili. Podívejme se na konkrétní nabídky bank.

ČS se vydala vyšlapanou cestou

Čím dokážete odcizení nebo ztrátu klíčů, dokladů či hotovosti:
  •  potvrtení z matriky o ztrátě dokladů 
  • kopie policejního dokladu v případě neoprávněné operace s kartou
  • potvrzení o vydání nových dokladů v případě ztráty nebo odcizení dokladů
  • potvrzení o zaplacení za nové klíče spolu s dokladem o odborné výměně vložky
ČS vám v rámci své vylepšené pojistky nyní uhradí náklady na  ztrátu nebo krádež klíčů od bytu, dokladů anebo odcizenou hotovost. Všechny tyto služby měla už před rokem ve své nabídce KB.
Pokud jsou vaše priority jiné a raději byste si pojistili operace, které vyžadují zadání PINu nebo naopak ty, kde se neprokazujete kartou, tedy internetové bankovnictví, běžte jinam. Ovšem nemáte moc na výběr. Jediná HVB se nezalekla a tuto možnost nabízí.
Za 170 Kč ročně můžete od ČS dostat až 10 tisíc Kč v případě zneužití platební karty nebo 5 tisíc Kč, pokud vám byla odcizena hotovost či 4 tisíce v případě, že jste ztratili klíče nebo dokumenty. Maximálně se můžete pojistit na 50 tisíc Kč za roční poplatek 480 Kč. Celkem ČS nabízí tři varianty lišící se výší pojistného krytí při zneužití karty. Roční pojistné není vysoké, což je vykoupeno tím, že pojištění nezahrnuje poplatky za blokaci (v případě elektronické karty) nebo stoplistaci (v případě embosované karty). Bankou bude uhrazena ztráta, která vznikla do 72 hodin ode dne nahlášení události. Pojištění je však jednorázové, to znamená, že po každé pojistné události si musíte sjednat pojištění nové.

ČS - pojištění platební karty

Varianta

Roční poplatek Limit zneužití karty Limit náhrady hotovosti Limit náhrady dokladů a klíčů
P10 170 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč
P30 320 Kč 30 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč
P30 480 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč

Jednorázové pojištění nabízí  ČSOB. Ta zvvolila stejnou dobu, 72 hodin, pro úhradu ztrát od nahlášení události. Roční pojistné i limit pojistného krytí jsou vyšší, na rozdíl od ČS obsahují i poplatky za blokaci či stoplistaci karty a poplatky spojené s vydáním karty nové. Můžete volit mezi čtyřmi variantami. Budete-li platit 150 Kč ročně, náhradu za zneužití karty dostanete nejvýše 15 tisíc Kč, za 1 300 Kč ročně se už pojistná ochrana může vyšplhat až k 200 tisícům Kč. Dříve jste se museli na plnění podílet částkou minimálně 300 Kč, nyní už je spoluúčast zrušena. O PINu a internetu platí totéž co u předchozí ČS.

ČSOB - pojištění platební karty

Varianta

Roční poplatek Limit pojistného krytí
Basic 150 Kč 15 000 Kč
Classic 460 Kč 50 000 Kč
Super 800 Kč 85 000 Kč
Extra 1 300 Kč 200 000 Kč

Výjimečnost spoluúčasti převzala Bawag

Bawag se inspirovala u původní nabídky ČSOB a nyní jako jediná banka v součastnosti vyžaduje spoluúčast při pojistném plnění, a to nejméně 300 Kč nebo 10 % z plnění. Maximálně však sami zaplatíte 5 000 Kč v případě, že jste se pojistili až do výše 85 tisíc Kč a platíte ročně 1 300 Kč. Bawag nabízí tři varianty pojištění, od ročního poplatku 150 Kč až do oněch 1 300 Kč. Zdá se vám to v porovnání s ostatními drahé? Očekáváte tedy logicky nadstandardní služby? Chyba. Pojištění nemá žádnou z výhod předchozích. Pojistná ochrana se vztahuje jen na 24 hodin před dnem nahlášení události. Pojištění je jednorázové a nezahrnuje ani internetové transakce ani transakce spojené se zadáváním PINu. O dalších službách nemluvě.

Bawag - pojištění platební karty
Varianta Roční poplatek Limit pojistného krytí
1 150 Kč 15 000 Kč + spoluúčast 10 %, minimálně 300 Kč
2 650 Kč 50 000 Kč + spoluúčast 10 %, minimálně 300 Kč
3 1 300 Kč 85 000 Kč + spoluúčast 10 %, minimálně 300 Kč, maximálně 5 000 Kč

U eBanky se můžete pojistit proti zneužití platební karty v pěti variantách: od ročního poplatku 230 Kč, který pokrývá pojistnou částku až 20 tisíc Kč, do 720 Kč za rok s horním limitem náhrady za zneužití 80 tisíc Kč. Banka poskytuje jednu z nejdelších pojistných ochran, 5 kalendářních dní před koncem dne, ve kterém jste oznámili odcizení nebo ztrátu karty. Blokace nebo stoplistace, ani vydávání nové karty není v pojištění zahrnuto. Na rozdíl od ostatních nezaniká pojištění tím, že dojde k pojistné události, ale pojištění je platné po celý rok. Takže i když vám během roku bude karta odcizena i vícekrát, vždy dostanete náhradu. Podobně jako ostatní banky se vyhýbá pojištění operací spojených se zadáváním PIN a internetovými transakcemi.

eBanka - pojištění platební karty
Varianta Roční poplatek Limit pojistného krytí
1 230 Kč 20 000 Kč
2 290 Kč 30 000 Kč
3 360 Kč 40 000Kč
4 480 Kč 50 000Kč
5 720 Kč 80 000Kč

PIN pro nás není strašákem

HVB Bank jako jediná kryje i riziko spojené se zadáváním PINu, a pojišťuje tak veškeré platby v obchodech a výběry z bankomatů. Při roční platbě 200 Kč budou vaše peníze pojištěny do horní hranice 20 tisíc Kč a při platbě 500 Kč za rok se zvyšuje pojistná částka na 50 tisíc Kč. Více možností banka nenabízí. Délka pojistné ochrany je stejně jako u předchozí banky až 5 dní nazpět od nahlášení případu. Pokud však dojde k pojistné události, pojistka zaniká. Další služby nejsou v kartě zahrnuty a musíte si za ně zvlášť zaplatit.

HVB - pojištění platební karty
Varianta Roční poplatek Limit pojistného krytí
1 200 Kč 20 000 Kč
2 500 Kč 50 000 Kč


Pojistný produkt KB, nazvaný Merlin, vám kromě ztrát spojených s krádeží nebo ztrátou karty zaplatí i spoplistaci karty a vyhotovení ztracených nebo odcizených dokladů a klíčů. Banka rovněž kryje riziko odcizené hotovosti. "K jednomu účtu mohou být sjednána dvě pojištění Merlin. Jedno pro majitele účtu, druhé pro zmocněnou osobu nebo obě pro zmocněné osoby," vysvětluje Marie Petrovová z KB. Roční poplatek činí 276 Kč a kryje neoprávněné platby kartou až do výše 30 tisíc Kč a další jmenované služby, jejichž limity uvádíme v tabulce.

KB - pojištění platební karty

Pojistná událost

Krytí
Neoprávněné platby kartou 30 000 Kč
Výběr na pobočce nebo v bankomatu KB/jiné banky 10 000 Kč/5 000 Kč
Úhrada poplatků za stoplistaci karty 4 000 Kč
Nucený výběr z bankomatu nebo krádež hotovosti 2 000 Kč
Výměna klíčů a zámků (byt, auto, bezpečnostní schránka KB) 5 000 Kč
Dokumenty (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, technický průkaz,...) 2 000 Kč

Pozn. Nuceným výběrem banka rozumí výběr hotovosti v důsledku násilného přepadení, dopraví nehody, pod pohrůžkou násilí.

K různým kartám různá pojištění

Platební karta Raiffeisenbank v sobě automaticky zahrnuje pojištění pro případ zneužití. Cena pojištění je tedy součástí ceny karty. Ztráty jsou hrazeny zpětně do 48 hodin od nahlášení u karet typu Gold a Business, u ostatních začíná pojistná ochrana dnem nahlášení. Pojištění však neměří všem platebním kartám stejně. Embosované karty jsou pojištěny všechny. Vlastníte-li Visa Classic a MasterCard Standard, dostanete maximálně 10 tisíc Kč na každou kartu, v případě, že jich vlastníte víc, se částka zvyšuje na 30 tisíc Kč. U karet Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Business a MasterCard Business pojišťovna poskytne pojistné plnění nejvýše 100 tisíc Kč za jednu zneužitou kartu. V jednom roce může být pojistné plnění poskytnuto i 3x, přičemž součet všech pojistných plnění nesmí přesáhnout částku 100 tisíc Kč. Opět se jedná o jednorázové pojištění.

S ničím novým nepřichází ani Volksbank. Její pojištění se naprosto shoduje s pojištěním, které zajišťuje ČSOB. Obě banky totiž spolupracují s pojišťovnou ČSOB. Z tohoto důvodu zde ani tabulku uvádět nebudeme. Vypadala by naprosto identicky.

Ostatní banky pojištění nenabízejí. Citibank (profil, názory) provádí blokaci a stoplistaci karty zdarma, a to pochopitelně okamžitě při nahlášení ztráty nebo krádeže. U embosovaných karet přebírá zodpovědnost v plné výši od nahlášení události, u elektronických karet hodinu po nahlášení. Proč banky dělají rozdíl mezi těmito kartami? Veškeré operace prováděné s elektronickými kartami jsou ověřovány, proto po jejím zablokování už nemůže být daná karta zneužita. Toto ovšem neplatí pro embosované karty, které umožňují i neověřované transkakce. Zvláště pro tento druh karet se tedy pojištění vyplatí.

Srovnání pojištění platebních karet jednotlivých bank

 

ČS
(profil, názory)

ČSOB
(profil, názory)

Bawag
(profil, názory)

eBanka
(profil, názory)

HVB
(profil, názory)

KB
(profil, názory)

Raiffeisen
(profil, názory)

VB
(profil, názory)

Délka pojistné ochrany

72 hodin zpětně od konce dne nahlášení

72 hodin zpětně od konce dne nahlášení

24 hodin zpětně od konce dne nahlášení

5 kalendář. dní od nahlášení

5 kalendář. dní od nahlášení

není omezeno

72 hodin zpětně od konce dne nahlášení

48 / 24 hodiny zpětně od konce dne nahlášení

Blokace / stoplistace

200 Kč / 500 Kč

v ceně pojištění

200 Kč /  2 000 Kč

200 Kč / 1 900 Kč

100 Kč / 1 500 Kč

v ceně pojištění

200 Kč /
2 000 Kč

500 Kč / 2 000 Kč

Vydání nové karty

150 Kč až 350 Kč podle typu karty

v ceně pojištění

100 Kč

250 Kč

150 Kč nebo 300 Kč podle typu karty

200 Kč až 5 000 Kč podle typu karty

90 Kč

v ceně pojištění

Zdroj všech tabulek: banky

Máte svoji kartu pojištěnu proti jejímu zneužití? Na jaký limit? Jakou máte zkušenost s touto pojistkou?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-60
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Čip: nedílná součást budoucnosti

23. 9. 2004 | Kristýna Havligerová

Čip: nedílná součást budoucnosti

Když se řekne čipová technologie, vybaví se nám pravděpodobně platební karta či mobilní telefon se SIM kartou. Použití této technologie se ovšem začíná rozšiřovat do stále více oblastí.... celý článek

Rybičky, rybičky, rybáři jedou

10. 6. 2004 | Kristýna Havligerová | 1 komentář

Rybičky, rybičky, rybáři jedou

Na každé platební kartě je uvedeno její číslo. Díky této identifikaci mohou hlavně majitelé embosovaných karet nakupovat v internetových obchodech. Hrozí tu ovšem nebezpečí, že se číslo... celý článek

Pojištění karty zaplatí i ztracené klíče či doklady

3. 6. 2004 | Kristýna Havligerová | 1 komentář

Pojištění karty zaplatí i ztracené klíče či doklady

Pojištění zneužití či ztráty platební karty dnes již nabízí většina bank. Liší se hlavně pojistným krytím, to znamená tím, co banka klientům uhradí, ale i cenou a výší pojistného limitu.... celý článek

Konečně plnohodnotné pojištění karty?

5. 8. 2003 | Dušan Hradil

Konečně plnohodnotné pojištění karty?

Pojištění ztrát ze zneužití platební karty se doposud vyhýbalo transakcím, při kterých zadáváte PIN, tedy například výběrům z bankomatu. Se svojí troškou do mlýna však přichází HVB... celý článek

Chcete pojistit zneužití vaší karty?

22. 4. 2003 | Dušan Hradil

Chcete pojistit zneužití vaší karty?

Na českém trhu nabízí takovou pojistku ke svým kartám již dvě banky, každá však za jiných cenových podmínek a s odlišnou mírou ochrany. Prozkoumali jsme oba produkty a přinášíme srovnání... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.