Mimořádná okamžitá pomoc 2016: Dávka pro případ akutní krize

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 25. 2. 2016 | 6 komentářů
Když se ocitnete finančně na dně a objeví se náhlý akutní výdaj, může stát vyplatit zvláštní dávku hmotné nouze: mimořádnou okamžitou pomoc. Přečtěte si, za jakých podmínek ji v roce 2016 dostanete a kde o ni žádat.
Mimořádná okamžitá pomoc 2016: Dávka pro případ akutní krize

Mimořádná okamžitá pomoc je (většinou) jednorázovou dávkou v akutní finanční tísni. Nárok na ni vzniká jen v konkrétních případech, popsaných v zákoně. Do značné míry ale záleží i na úřednících z konkrétního úřadu práce, který má přiznávání a výplatu dávky na starost. Musejí dojít k závěru, že mimořádnou okamžitou pomoc skutečně potřebujete. Kromě příjmů zohlední i váš majetek.

Kdy na dávku můžete pomýšlet?

Zdraví v ohrožení

Mimořádnou okamžitou pomoc od státu dostane člověk, kterému nevzniká nárok na ostatní dávky v hmotné nouzi, tedy především příspěvek na živobytí, (z některého z důvodů, které vykládáme v boxu níž), ale má tak málo peněz, že mu hrozí újma na zdraví. Třeba nemá na léky a základní potraviny. V takovém případě se mimořádná okamžitá pomoc vyplácí v částce, která dorovná příjem žadatele na úroveň existenčního minima. V případě nezaopatřeného dítěte na úroveň životního minima. A je možné čerpat ji opakovaně.

Bez nároku na příspěvek na živobytí

Ten, kdo podle zákona v hmotné nouzi není – i když třeba ve skutečnosti nemá na chleba. Jde o člověka:

 • který prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 • který není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě člověk, který je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem; s výjimkou: osoby starších 68 let, poživatele starobního důchodu, osoby invalidní ve třetím stupni, osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství, nezaopatřeného dítěte, osoby pečující o dítě do desíti let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I., osoby pobírající příspěvek na péči ve II., III., IV. stupni a osoby o ně pečující
 • který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání,
 • kterému nevznikl nárok na nemocenskou nebo mu náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodil pracovní neschopnost úmyslně,
 • který je osobou samostatně výdělečně činnou a jeho příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • kterému za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 • který nastoupil výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby.

Detailněji o příspěvku na živobytí:

Minima: Životní a existenční

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, který pokryje základní potřeby, jako je jídlo, oblečení, hygiena. (Náklady na bydlení se do něj nepočítají.) Částky životního minima jednotlivců a rodin v roce 2016 dosahují:

 • jedinec 3410 Kč
 • první dospělý v domácnosti 3140 Kč
 • druhý (a každý další) dospělý 2830 Kč
 • dítě do 6 let 1740 Kč
 • dítě do 15 let 2140 Kč
 • dítě do 26 let 2450 Kč

Životní minimum domácnosti odpovídá součtu životního minima jejích členů. Víc ukáže naše kalkulačka.

Existenční minimum je nižší než životní minimum. Je minimální hranicí příjmu, která se považuje za nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb na úrovni umožňující přežití. V roce 2016 je existenční minimum 2200 korun na měsíc.

Živelná pohroma

Zemětřesení, povodeň, vichřice, požár, ekologická nebo průmyslová havárka vás připraví o všechno, zůstanete bez peněz, bydlení, osobních věcí – další typická situace, kdy je na místě žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Dávka v tomto případě může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima jednotlivce (tedy až 51 150 korun). Buď jednorázově, nebo postupně. Výše podpory se určí podle rozsahu katastrofy, utrpěných škod a vašich sociálních a majetkových poměrů.

Základní vybavení

Rozbije se pračka, lednička nebo nemáte na postel či dioptrické brýle. Mimořádná okamžitá pomoc může pokrýt také opravu nebo nákup nutného vybavené dlouhodobé potřeby – když na jeho zajištění sami nemáte.

Peněžitá pomoc se vyplácí až do výše konkrétního nákladu. Součet dávek na tyto účely ale nesmí přesáhnout desetinásobek životního minima jednotlivce (34 100 korun) během jednoho kalendářního roku.

Vzdělání a zájmy dětí

Stát je ochotný mimořádnou okamžitou pomocí vykrývat také výdaje na vzdělání, kroužky, tábor, lyžařský výcvik a obdobnou zájmovou činnost nezaopatřených dětí (což může být i dospělý člověk, pojem vysvětlujeme v boxu níž) z nemajetných rodin.

Totéž platí pro výdaje na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí: poradenská pomoc, návštěva dětí z dětského domova v rodině nebo rodičů v dětském domově.

Strop je i tady stanoven na desetinásobek životního minima jednotlivce v kalendářním roce (34 100 korun). Výše dávky se vždy odvíjí od konkrétního nákladu a situace rodiny.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Ztráta dokladů

Mimořádná okamžitá pomoc pomůže i v případě, že ztratíte doklady a nemáte na poplatky spojené s vydáním nových. Nebo nemáte na zaplacení dokladů, které potřebujete, abyste mohli nastoupit do zaměstnání. Pokrýt lze z dávky také jízdné a v případě nutnosti i nocleh. Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj a situaci.

Nebezpečí sociálního vyloučení

Poslední možností, kdy můžete na mimořádnou okamžitou pomoc dosáhnout, je situace, kdy se dostanete do ohrožení „sociálním vyloučením“. Typicky vás propustí z vězení nebo výkonu trestu, ukončíte léčbu závislosti, opouštíte zdravotnické zařízení, vycházíte z dětského domova či pěstounské péče. Dávku může čerpat také osoba bez přístřeší nebo člověk, který je ohrožený trestnou činností jiného. Jednorázová dávka v uvedených případech nesmí převýšit tisícikorunou. A ještě jeden limit: součet dávek vyplacených na tyto účely nesmí být v kalendářním roce vyšší než čtyřnásobek životního minima jednotlivce (13 640 korun).

Žádáme o mimořádnou okamžitou pomoc

O dávky pomoci v hmotné nouzi můžete požádat na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce v kraji, v němž máte hlášený trvalý pobyt. Zaměstnanci úřadu práce jsou povinní vám sdělit, jaké náležitosti a doklady budete muset k žádosti doložit. Konkrétně o mimořádnou okamžitou pomoc můžete žádat na kterémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce, v jehož obvodu došlo k situaci, která vyžaduje poskytnutí dávky. O mimořádné okamžité pomoci by měl úřad práce rozhodnout bezodkladně.

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc můžete stahovat z pohodlí domova, najdete ji v naší galerii formulářů.

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+27
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 11. 2016 18:11, michaela

Dobrý den jak začít .... Můj příběh spočívá v tom ze chlap ....me a syna po šesti letech vyhodil s baráků .... Ze dne na den a nedal mi ani základní vybaveni které ještě ktomu bylo moje.... Čekám už tři mesice na soud , výživné nedostavam , zažádala jsem si o hmotnou nouzi jelikož v tomhle státu je na vše čas nevím kdy a jesi vůbec něco dostaneme , bydlime v podnájmu dva měsíce a za 14 dni platim nájem na který nemám, nebýt kamarádů tak už ani ty dva měsíce předchozí nemáme kde bydlet a co jist.... Ted mi řekněte kde je ta spravedlnost kdo pomůže když vážně člověk potřebuje do prace chodim ale za minimální mzdu a výplata bude az v prosinci do te doby nic právě jsem nastoupila s důvodu stěhování jsem mou starou práci opustila nemohla bych dojíždět. A v te nové není o co stát velké nároky a bojím se kdy o ni přijdu PAC jako samozivitelka nemůžu dělat víkendy a svátky který po me v brzké době budou chtít bez ohledu na to ze mi pri na stupu tvrdili ze ne , neprijdu jsem bez prace .... To si kluka asi mám vzít sebou a nazada když do školky nemůže jít která funguje samozrejmne pres vsedny dny, mimochodem na ni taky brzo nebudu mít ve městě co bydlime stoji skolkovne a strane 2500 Kč za meaic..... Takže state děkujeme ze na nás matky a děti které budou státu vydělávat opravdu myslis a podporujes je. :( je mi ze všeho už špatně a cítím se jak zoufalec ,hlavně mám strach co snama bude, hlavně se synem , jak tohle matky maji zvládnou, snažím se ale nevidím pokrok . prijde mi vše složité a nepochopitelné, nedá se to zvládnout když jste na vše sami. Aspoň ted to tak cítím . tím asi zaviram slohovku o tom jak to v ČR chodí .

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 7. 2016 11:05, Petra

Dobry den, chci se zeptat pobiram rodičovský prispevek a manzel je jiz 3mesic nezamestnany nepobira zadnou podporu.Muzu zadat o nejaky prispevek, a o který? Dekuji

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Příspěvek na bydlení 2016: Jak vás podpoří stát

22. 2. 2016 | Petra Dlouhá | 29 komentářů

Příspěvek na bydlení 2016: Jak vás podpoří stát

Jestli máte tak nízké příjmy, že nezbývá na činži, pomůže stát. Přečtěte si, za jakých podmínek dostanete příspěvek na bydlení a nechte naši kalkulačku spočítat, v jaké výši.

Podvody s dávkami: Loni za sto milionů

21. 2. 2016 | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Podvody s dávkami: Loni za sto milionů

Úřad práce ČR varuje, že kvůli zneužití dávek padlo už i několik trestů odnětí svobody. K neoprávněnému pobírání dochází především v oblasti takzvaných nepojistných sociálních dávek... celý článek

Příspěvek na živobytí 2016: Pravidla a kalkulačka

17. 2. 2016 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Příspěvek na živobytí 2016: Pravidla a kalkulačka

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, určená jednotlivcům a rodinám, kterým po zaplacení bydlení nezbývá na život. Kdo dávku dostane, se dočtete v dnešním přehledu.... celý článek

Záchranný kruh pro chudé rodiny? Přídavek na dítě v roce 2016

11. 2. 2016 | Petra Dlouhá

Záchranný kruh pro chudé rodiny? Přídavek na dítě v roce 2016

Chybí peníze na zabezpečení dětí? Pomůže stát. Přídavek na dítě je dlouhodobou dávkou, která má rodinu udržet nad vodou. Paradoxně však míří do rodin, které na tom byly bídně loni.... celý článek

Ztráta, zničení nebo krádež dokladů: Řešení krok za krokem

15. 9. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Ztráta, zničení nebo krádež dokladů: Řešení krok za krokem

Šátráte v kapse a peněženka nikde. Moc peněz v ní nebylo, čert je vem. Za to byla portmonka napěchovaná doklady… To zabolí. Co dělat, když o doklady přijdete? Poradíme, jak postupovat... celý článek

Partners Financial Services